12 LEKI DZIALAJXCE NA ZAKONCZENIA RUCHOWEid 13521 ppt

background image

LEKI DZIAŁAJĄCE NA

LEKI DZIAŁAJĄCE NA

ZAKOŃCZENIA RUCHOWE

ZAKOŃCZENIA RUCHOWE

background image

LEKI ZWIOTCZAJĄCE

LEKI ZWIOTCZAJĄCE

(KURAROPODOBNE)

(KURAROPODOBNE)

- LEKI

- LEKI

ZMNIEJSZAJĄCE LUB CAŁKOWICIE

ZMNIEJSZAJĄCE LUB CAŁKOWICIE

ZNOSZĄCE NAPIĘCIE NERWOWE I

ZNOSZĄCE NAPIĘCIE NERWOWE I

WPŁYWAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA

WPŁYWAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA

PŁYTKĘ MOTORYCZNĄ

PŁYTKĘ MOTORYCZNĄ

PODZIAŁ LEKÓW PORAŻAJĄCYCH

PODZIAŁ LEKÓW PORAŻAJĄCYCH

(ZWIOTCZAJĄCYCH) ZAKOŃCZENIA

(ZWIOTCZAJĄCYCH) ZAKOŃCZENIA

RUCHOWE ZE WZGLĘDU NA

RUCHOWE ZE WZGLĘDU NA

MECHANIZM DZIAŁANIA:

MECHANIZM DZIAŁANIA:

1. LEKI ZWIOTCZAJĄCE I RZĘDU

1. LEKI ZWIOTCZAJĄCE I RZĘDU

2. LEKI ZWIOTCZAJĄCE II RZĘDU

2. LEKI ZWIOTCZAJĄCE II RZĘDU

3. LEKI ZWIOTCZAJĄCE III RZĘDU

3. LEKI ZWIOTCZAJĄCE III RZĘDU

background image

LEKI ZWIOTCZAJĄCE I RZĘDU

LEKI ZWIOTCZAJĄCE I RZĘDU

(KURARYNY)

(KURARYNY)

WYSTĘPOWANIE I BUDOWA

WYSTĘPOWANIE I BUDOWA

CHEMICZNA

CHEMICZNA

- NAJSTARSZE LEKI PORAŻAJĄCE

- NAJSTARSZE LEKI PORAŻAJĄCE

ZAKOŃCZENIA RUCHOWE

ZAKOŃCZENIA RUCHOWE

- WYCIĄGI O BUDOWIE PODOBNEJ DO

- WYCIĄGI O BUDOWIE PODOBNEJ DO

KURARY

KURARY

- NAJPOWSZECHNIEJ STOSOWANE

- NAJPOWSZECHNIEJ STOSOWANE

ALKALOIDY KURARY TO D-

ALKALOIDY KURARY TO D-

TUBOKURARYNA ORAZ

TUBOKURARYNA ORAZ

TOKSOFERYNA

TOKSOFERYNA

background image

MECHANIZM DZIAŁANIA:

MECHANIZM DZIAŁANIA:

- KOMPETYCYJNY ANTAGONIŚCI

- KOMPETYCYJNY ANTAGONIŚCI

ACETYLOCHOLINY

ACETYLOCHOLINY

- POWODUJĄ LABILNY BLOK

- POWODUJĄ LABILNY BLOK

POLARYZACYJNY PŁYTKI

POLARYZACYJNY PŁYTKI

MOTORYCZNEJ

MOTORYCZNEJ

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE:

- POWODUJĄ SZYBKO WYSTĘPUJĄCE

- POWODUJĄ SZYBKO WYSTĘPUJĄCE

ZWIOTCZENIE MIĘŚNI

ZWIOTCZENIE MIĘŚNI

SZKIELETOWYCH ( MIĘŚNIE ZEW.

SZKIELETOWYCH ( MIĘŚNIE ZEW.

OKA, M. GARDŁA, MIĘŚNIE

OKA, M. GARDŁA, MIĘŚNIE

SZKIELETOWE, M. MIĘDZYŻEBROWE,

SZKIELETOWE, M. MIĘDZYŻEBROWE,

M. PRZEPONY)

M. PRZEPONY)

background image

- POWODUJĄ PORAŻENIE WIOTKIE I

- POWODUJĄ PORAŻENIE WIOTKIE I

CAŁKOWITY ZANIK NAPIĘCIA MIĘŚNI

CAŁKOWITY ZANIK NAPIĘCIA MIĘŚNI

SZKIELETOWYVH ZE ZNIESIENIEM

SZKIELETOWYVH ZE ZNIESIENIEM

ODRUCHÓW I RUCHÓW DOWOLNYCH

ODRUCHÓW I RUCHÓW DOWOLNYCH

- DUŻE DAWKI TUBOKURARYNY HAMUJĄ

- DUŻE DAWKI TUBOKURARYNY HAMUJĄ

PRZEWODNICTWO W ZWOJACH UKŁADU

PRZEWODNICTWO W ZWOJACH UKŁADU

WEGETATYWNEGO

WEGETATYWNEGO

- HAMUJĄ PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW

- HAMUJĄ PRZEKAŹNICTWO IMPULSÓW

NERWOWYCH DO RDZENIA NADNERCZY

NERWOWYCH DO RDZENIA NADNERCZY

- OBNIŻAJĄ CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

- OBNIŻAJĄ CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

WSKUTEK ZABLOKOWANIA

WSKUTEK ZABLOKOWANIA

PRZEKAŹNICTWA W ZWOJACH

PRZEKAŹNICTWA W ZWOJACH

WEGETATYWNYCH

WEGETATYWNYCH

background image

- POWODUJĄ WYSTĄPIENIE

- POWODUJĄ WYSTĄPIENIE

HISTAMINEMII (HIPOTONIA, SKURCZ

HISTAMINEMII (HIPOTONIA, SKURCZ

OSKRZELI, POKRZYWKA, ŚLINOTOK,

OSKRZELI, POKRZYWKA, ŚLINOTOK,

ZAPAŚĆ)

ZAPAŚĆ)

- HAMUJĄ PERYSTALTYKĘ I NAPIĘCIE

- HAMUJĄ PERYSTALTYKĘ I NAPIĘCIE

MIĘŚNI GŁADKICH

MIĘŚNI GŁADKICH

FARMAKOKINETYKA

FARMAKOKINETYKA

- NIE WCHŁANIAJĄ SIĘ Z PRZEWODU

- NIE WCHŁANIAJĄ SIĘ Z PRZEWODU

POKARMOWEGO

POKARMOWEGO

- WYDALANE PRZEZ NERKI WRAZ Z

- WYDALANE PRZEZ NERKI WRAZ Z

MOCZEM

MOCZEM

background image

TOKSYCZNOŚĆ

TOKSYCZNOŚĆ

- PRZEDAWOWANIE PROWADZI DO

- PRZEDAWOWANIE PROWADZI DO

ZABURZEŃ ODDYCHANIA Z

ZABURZEŃ ODDYCHANIA Z

ZATRZYMANIEM ODDECHU

ZATRZYMANIEM ODDECHU

WŁĄCZNIE

WŁĄCZNIE

WSKUTEK PORAŻENIA MIĘŚNI

WSKUTEK PORAŻENIA MIĘŚNI

PRZEPONY

PRZEPONY

- TACHYKARDIA, ZAPAŚĆ I ATONIA JELIT

- TACHYKARDIA, ZAPAŚĆ I ATONIA JELIT

WSKUTEK DZIAŁANIA NA ZWOJE

WSKUTEK DZIAŁANIA NA ZWOJE

UKŁADU WEGETATYWNEGO

UKŁADU WEGETATYWNEGO

LECZENIE ZATRUĆ

LECZENIE ZATRUĆ

- INHIBITORY

- INHIBITORY

ACETYLOCHOLINESTERAZY

ACETYLOCHOLINESTERAZY

background image

PRZECIWWSKAZANIA:

PRZECIWWSKAZANIA:

- NUŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

- NUŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

- ALERGIA NA LEK

- ALERGIA NA LEK

ZASTOSOWANIE:

ZASTOSOWANIE:

- W CHIRURGII PODCZAS ZABIEGÓW

- W CHIRURGII PODCZAS ZABIEGÓW

OPERACYJNYCH

OPERACYJNYCH

- W STANACH SKURCZOWYCH MIĘŚNI

- W STANACH SKURCZOWYCH MIĘŚNI

SZKIELETOWYCH, np. PRZY

SZKIELETOWYCH, np. PRZY

NASTAWIANIU ZWICHNIĘĆ I ZŁAMAŃ

NASTAWIANIU ZWICHNIĘĆ I ZŁAMAŃ

KOŚCI

KOŚCI

- W PSYCHIATRII PODCZAS LECZENIA

- W PSYCHIATRII PODCZAS LECZENIA

ELEKTROWSTRZĄSAMI

ELEKTROWSTRZĄSAMI

background image

- W ZABIEGACH ENDOSKOPOWYCH

- W ZABIEGACH ENDOSKOPOWYCH

( BRONCHOSKOPIA, GASTROSKOPIA)

( BRONCHOSKOPIA, GASTROSKOPIA)

- W ZATRUCIACH TRUCIZNAMI

- W ZATRUCIACH TRUCIZNAMI

WYWOŁUJĄCYMI DRGAWKI

WYWOŁUJĄCYMI DRGAWKI

(STRYCHNINA, TOKSYNA TĘŻCOWA)

(STRYCHNINA, TOKSYNA TĘŻCOWA)

PREPARATY: Tubocurarine (Tubarine),

PREPARATY: Tubocurarine (Tubarine),

Alcuronium (Alloferin), Pancuronium

Alcuronium (Alloferin), Pancuronium

(Pavulon), Atracurium (Tracrium)

(Pavulon), Atracurium (Tracrium)

background image

LEKI ZWIOTCZAJĄCE II RZĘDU

LEKI ZWIOTCZAJĄCE II RZĘDU

(PSEUDOKURARYNY)

(PSEUDOKURARYNY)

MECHANIZM DZIAŁANIA:

MECHANIZM DZIAŁANIA:

- WYWOŁUJĄ BLOK DEPOLARYZACYJNY

- WYWOŁUJĄ BLOK DEPOLARYZACYJNY

PŁYTKI MOTORYCZNEJ

PŁYTKI MOTORYCZNEJ

- ZMNIESZA WRAŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

- ZMNIESZA WRAŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

PRĄŻKOWANYCH

PRĄŻKOWANYCH

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE:

- POWODUJĄ KRÓTKOTRWAŁY

- POWODUJĄ KRÓTKOTRWAŁY

PRZYKURCZ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

PRZYKURCZ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

A NASTĘPNIE ZWIOTCZENIE MIĘŚNI

A NASTĘPNIE ZWIOTCZENIE MIĘŚNI

background image

- WYWOŁUJĄ WZROST CIŚNIENIA

- WYWOŁUJĄ WZROST CIŚNIENIA

SRÓDGAŁKOWEGO

SRÓDGAŁKOWEGO

LOSY W ORGANIZMIE:

LOSY W ORGANIZMIE:

- SŁABO WCHŁANIAJĄ SIĘ Z

- SŁABO WCHŁANIAJĄ SIĘ Z

PRZEWODU POKARMOWEGO

PRZEWODU POKARMOWEGO

TOKSYCZNOŚĆ

TOKSYCZNOŚĆ

- PRZEDAWKOWANIE POWODUJE

- PRZEDAWKOWANIE POWODUJE

OBJAWY ZWIĄZANE Z PORAŻENIEM

OBJAWY ZWIĄZANE Z PORAŻENIEM

MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

PRZECIWWSKAZANIA:

PRZECIWWSKAZANIA:

- NUŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

- NUŻLIWOŚĆ MIĘŚNI

- CHOROBY OCZU

- CHOROBY OCZU

background image

ZASTOSOWANIE:

ZASTOSOWANIE:

- ZABIEGI ENDOSKOPOWE

- ZABIEGI ENDOSKOPOWE

- ELEKTROWSTRZĄSY

- ELEKTROWSTRZĄSY

- PODCZAS NASTAWIANIA ZWICHNIĘĆ I

- PODCZAS NASTAWIANIA ZWICHNIĘĆ I

ZŁAMAŃ KOŚCI

ZŁAMAŃ KOŚCI

PREPARATY: Suksametonium, Scoline

PREPARATY: Suksametonium, Scoline

background image

LEKI ZWIOTCZAJĄCE III RZĘDU

LEKI ZWIOTCZAJĄCE III RZĘDU

MECHANIZM DZIAŁANIA:

MECHANIZM DZIAŁANIA:

- DZIAŁAJĄC NA PŁYTKĘ NERWOWO -

- DZIAŁAJĄC NA PŁYTKĘ NERWOWO -

MIĘŚNIOWĄ POWODUJĄ ZABURZENIA

MIĘŚNIOWĄ POWODUJĄ ZABURZENIA

SYNTETYZOWANIA,

SYNTETYZOWANIA,

MAGAZYNOWANIA, UWALNIANIA

MAGAZYNOWANIA, UWALNIANIA

ACETYLOCHOLINY

ACETYLOCHOLINY

- DZIAŁANIE TAKIE WYWIERA

- DZIAŁANIE TAKIE WYWIERA

SULFOCHOLNA, JAD KIEŁBASIANY,

SULFOCHOLNA, JAD KIEŁBASIANY,

POZAJELITOWE PODANIE JONÓW

POZAJELITOWE PODANIE JONÓW

MAGNEZOWYCH

MAGNEZOWYCH

background image

- DZIAŁAJĄ ŁATWO PORAŻAJĄCO NA

- DZIAŁAJĄ ŁATWO PORAŻAJĄCO NA

OŚRODKI RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO

OŚRODKI RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO

background image

LEKI ZWIOTCZAJĄCE O

LEKI ZWIOTCZAJĄCE O

DZIAŁANIU OŚRODKOWYM

DZIAŁANIU OŚRODKOWYM

MECHANIZM DZIAŁANIA:

MECHANIZM DZIAŁANIA:

- HAMUJĄ ODRUCHY

- HAMUJĄ ODRUCHY

POLISYNAPTYCZNE

POLISYNAPTYCZNE

DO GRUPY TEJ NALEŻĄ:

DO GRUPY TEJ NALEŻĄ:

1. BENZODIAZEPINY

1. BENZODIAZEPINY

2. BAKLOFEN

2. BAKLOFEN

3. DANTROLEN

3. DANTROLEN

background image

ZASTOSOWANIE:

ZASTOSOWANIE:

- ZWALCZANIE ZŁOŚLIWEJ HIPERTERMII

- ZWALCZANIE ZŁOŚLIWEJ HIPERTERMII

- DZIAŁANIE ZWIOTCZAJĄCE

- DZIAŁANIE ZWIOTCZAJĄCE

PREPARATY: Baclofen, Dantrolen,

PREPARATY: Baclofen, Dantrolen,

Mydocalm

Mydocalm


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki działające na zakończenia czuciowe
Leki dzialajace na uklad oddechowy 2
06 LEKI DZIAŁAJĄCE NA ZWOJE UKLADU AUTONOMICZNEGO
Leki Działające Na Układ Przywspółczulny
Leki działające na układ oddechowy, Farmakologia
ćwiczenie8 leki dzialajace na uklad krwionosny
Leki działające na autonomiczny układ nerwowy, Farmacja, Farmakologia (dorcia79)
Leki działające na układ oddechowy 3
leki dzialajace na uklad krazen Nieznany
Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze
LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY, Farmakologia(15)

więcej podobnych podstron