materiały dla II roku

background image

Dzień wstawienia piskląt

Dzień wstawienia piskląt

Optymalne warunki

Temperatura

Pod kwoką

Na

obrzeżach

kręgu

Na hali

36-38

o

C

28-30oC

26-28oC

Wilgotność

65-70%

Ruch
powietrza

0,1-0,2m3/s

Oświetlenia

100-120 lx

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Zakończenie

Zakończenie

odchowu

odchowu

System wentylacji:

System wentylacji:

regularne zapewnienie odświeżania powietrza i

prawidłowej cyrkulacji;

umożliwienie

skutecznego

usuwania

umożliwienie

skutecznego

usuwania

zanieczyszczeń, takich

zanieczyszczeń, takich

jak kurz i szkodliwe

jak kurz i szkodliwe

gazy (dwutlenek węgla, amoniak);

gazy (dwutlenek węgla, amoniak);

kontrola wilgotności.

kontrola wilgotności.

Wydajność systemu wentylacji

5 – 7,5m

3

/h/kg wagi

żywej

Ruch powietrza
od wstawienia do 4 tyg. życia
Powyżej 4 tyg. życia

0,1 m

3

/s

0,2 – 0,3 m

3

/s

Dopuszczalne stężenie CO

2

poniżej 0,4 %

Dopuszczalne stężenie amoniaku

poniżej 20 ppm

Wilgotność powietrza

Nie wyższa niż 65
-70%

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Tucz

Tucz

Właściwa obsada ptaków na m

Właściwa obsada ptaków na m

2

2

decyduje o efektywności

decyduje o efektywności

chowu

chowu

Obsada

INDORY

INDYCZKI

od 1 doby życia do 8
tyg.

8 szt./m

2

10 szt./m

2

od 8 tyg. do końca
tuczu

Maksymalnie 36

kg/m

2

Maksymalnie 36

kg/m

2

RASA

BIG 6

BIG 6

BUT 9

BUT 9

BIG 6

BIG 6

BUT 9

BUT 9

15 tydz.

3,2

szt./m

2

3,6

szt./m

2

4,3

szt./m

2

4,9

szt./m

2

20 tydz.

2,2

szt.m

2

2,5

szt./m

2

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Temperatur

Temperatur

a

a

Wiek

Temp. pod kwoką

Średnia temp.

otoczenia

1 doba

36 - 38

o

C

26 – 28

O

C

7 doba

34- 36

o

C

26 – 27

O

C

14 doba

32 - 34

o

C

23 – 24

O

C

21 doba

30 - 32

o

C

22 – 23

O

C

4 tyg.

28 - 30

o

C

21 – 22

O

C

5 tyg.

20 – 21

O

C

6 tyg.

20 – 21

O

C

7 tyg.

19 – 20

O

C

10 tyg.

19 – 20

O

C

12 tyg.

18 – 19

O

C

Powyżej 12

tyg.

16 – 18

O

C

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Program świetlny

Program świetlny

Okres życia

Czas trwania

intensywność

pierwsze 36

godz.

36 godz. światła

100 – 120 lx

2 doba

23 godz. światła/1 godz.

ciemności

(między 23 – 24 godz.)

100 lx

3 doba

22 godz. światła/2 godz.

ciemności

(między 23 – 24 godz.

oraz 1 – 2 godz.)

80 lx

4 doba

4 doba

21 godz. światła/3 godz.

21 godz. światła/3 godz.

ciemności

ciemności

(między 22 – 24 godz.

oraz 1 – 2 godz.)

60 lx

60 lx

(jeżeli zachodzi konieczność

zredukować światło do ok. 5 – 10

lx)

5 doba

20 godz. światła/4 godz.

ciemności

(między 22 – 24 godz.

oraz 1- 3 godz.)

40 lx

6 doba

19 godz. światła/5 godz.

ciemności

(między 22 – 24 godz.

oraz 1 – 3 godz.)

20 lx

7 doba

18 godz. światła/6 godz.

ciemności

(między 21 – 24 godz.

oraz 1 – 4 godz.)

5 - 10 lx

8 doba

17 godz. światła/7 godz.

ciemności

(między 21 – 24 godz.

oraz 1 – 5 godz.)

ok. 5 lx

9 doba

16 godz. światła/8 godz.

ciemności

(między 21 – 24 godz.

oraz 1 – 6 godz.)

ok. 5 lx

do końca tuczu

16 godz. światła/8 godz.

ciemności

(1 godz. światła w środku 8-godzinnego okresu
ciemności)

ok. 5 lx

po 15 – 16 tyg.

16 – 18 godz. światła

6 – 8 godz. ciemności

ok. 5 lx

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Woda i pasza

Woda i pasza

konstrukcja karmideł powinna zapewniać łatwe

konstrukcja karmideł powinna zapewniać łatwe

regulowanie wysokości zawieszenia

regulowanie wysokości zawieszenia

karmidła i

karmidła i

poziomu

poziomu

zasypywanej do niego paszy,

zasypywanej do niego paszy,

brzeg karmidła - wysokość

brzeg karmidła - wysokość

grzbietu ptaka -

grzbietu ptaka -

redukcja

redukcja

strat paszy do ok. 3 - 4%.

strat paszy do ok. 3 - 4%.

Wiek ptaków

Dostępność do poideł

Dostępność do karmideł

Odchów

2,5 – 4 cm brzegu poidła na
ptaka

3 – 4 cm brzegu karmidła na
ptaka

Tucz

1,4 – 2 cm brzegu poidła na

ptaka (

np. okrągłe typu dzwon ok.

100 poideł

na 800 – 1000 ptaków)

2,5- 3 cm brzegu karmidła na
ptaka

(1 karmidło tubowe lub 120 cm

brzegu karmidła na 40 ptaków)

Dostęp do karmideł i poideł

Dostęp do karmideł i poideł

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Woda – orientacyjne zapotrzebowanie dobowe indyków rzeźnych na wodę

Woda – orientacyjne zapotrzebowanie dobowe indyków rzeźnych na wodę

(litry / 1000 szt.)

(litry / 1000 szt.)

Wiek w tyg.

Indyczki
BUT 9

Indyczki BIG
6

Indory BUT
9

Indory BIG 6

1

35

45

35

45

2

70

90

75

90

3

100

130

125

150

4

140

190

180

230

5

190

260

230

300

6

245

330

280

380

7

300

400

350

460

8

355

480

420

550

9

390

530

470

630

10

430

590

530

700

11

470

630

580

780

12

500

680

630

850

13

520

730

670

900

14

530

770

710

950

15

540

800

740

1000

16

550

830

780

1050

17

-

-

820

1100

18

-

-

850

1150

19

-

-

890

1200

20

-

-

920

1260

21

-

-

930

1310

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Normy żywieniowe

Normy żywieniowe

Składniki

Wiek

0 – 3 tyg.

4 – 6 tyg.

7 – 12
tyg.

13 – 16
tyg.

od 17
tyg.

Energia (MJ/kg)

11,7-12,1

12,1-13,0

12,5-13,4

12,6-13,4

12,6-13,6

Energia (kcal/kg)

2800-
2900

2900-
3100

2980-
3200

3000-
3200

3000-
3250

Białko ogólne (%)

27,0-28,1

25,0-27,5

21,0-22,5

16,0-18,5

14,0-16,0

Wapń ogólny (%)

1,15-1,30

1,15-1,40

1,11-1,15

0,95-1,05

0,80-0,95

Fosfor
przyswajalny (%)

0,65-0,75

0,65-0,70

0,57-0,66

0,50-0,54

0,43-0,45

Włókno max (%)

3,00-3,50

3,50-4,00

4,00-4,50

4,00-4,50

4,00-4,50

Normy żywieniowe indyków rzeźnych

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Wpływ prac hodowlanych w stadach

czystych linii i rodzicielskich na postęp

genetyczny w stadach indyków rzeźnych

(Bentley, 2003)

Linia

ojcowska

Linia mateczna

3% na

rok

1,8% na rok

Indyki rzeźne

2,5% na rok

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Potencjał genetyczny indyczek a nieśność i

wartość biologiczna jaj

Wychów (0 – 30
tyg.)

Okres nieśności (31 – 56 tyg.)

optymalne warunki chowu

(wyposażenie techniczne obiektów)

tempo przyrostów

program świetlny

żywienie

selekcja

zarządzanie fermą

status zdrowotny ptaków

program profilaktyczny

program świetlny

optymalne warunki chowu

(wyposażenie techniczne

obiektów)

mikroklimat pomieszczeń:

temperatura

wentylacja

jakość ściółki

liczba gniazd

oświetlenie

poidła i karmidła

żywienie uzależnione od okresu nieśności i od

temperatury w indyczniku

(pora roku)

podaż witamin, zw. mineralnych i NNKT

program świetlny

(długość dnia świetlnego i

natężenie światła)

monitoring mikrobiologiczny i serologiczny

Technologie w produkcji
drobiu - indyki

background image

Wiek ptaków

Minimalna powierzchnia (m²)

na ptaka

całego

wybiegu

Od 0 do 3 miesięcy

5-10 (30-35 ptaków w grupie)

30

Od 3 dnia do 6
miesięcy

50-100, (25-28 ptaków w grupie)

300

Od 6 miesięcy do 14
miesięcy

100-200 (40 ptaków/ha)

600

Dorosłe (powyżej 14
miesięcy)

200-400

800

W okresie
reprodukcyjnym

800-1000 na parę lub 1000-1200 na
trójkę (20-25 ptaków/ha)

 

 

 

 

Normy minimalnej powierzchni wybiegów dla strusi w

Normy minimalnej powierzchni wybiegów dla strusi w

różnym wieku

różnym wieku

(wg Polskiego Związku Hodowców Strusi)

(wg Polskiego Związku Hodowców Strusi)

Technologie w produkcji
drobiu - strusie

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Produkcja jaj

Wiek przy 50% prod.

Wiek przy 50% prod.

Szczyt produkcji

Szczyt produkcji

140- 150 dni
92-94 %

Liczba jaj na sztukę wstawioną

Liczba jaj na sztukę wstawioną

Po 12 miesiącach

Po 12 miesiącach

Po 14 miesiącach

Po 14 miesiącach

295-305
335-345

Masa jaj na sztukę wstawioną

Masa jaj na sztukę wstawioną

Po 12 miesiącach
Po 14 miesiącach

18,8 – 19,8 kg
21,4-22,4 kg

Średni ciężar

Średni ciężar

Po 12 miesiącach
Po 14 miesiącach

63,5-64,5 g
64,0-65,0

Charakterystyka jaja

Barwa skorupy

Jednolicie brązowa

Zużycie paszy

Odchów: 1-20 tydz.
Produkcja
Wykorzystanie paszy

7,4-7,8 kg
110-120 g/dzień
ok. 2,0-2,2 kg/kg
masy jaj

Waga ciała

W 20 tygodniu
Na koniec produkcji

1,6-1, 7 kg
1,9-2,0 kg

Przeżywalność

W czasie odchowu
W okresie produkcji

97-98 %
94-96 %

Wskaźniki

Wskaźniki

użytkowości

użytkowości

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Czyste linie

Prarodzice

Rodzice

Schemat hodowli

Schemat hodowli

Nioski

towarowe

B♀

A♀

C♀

D♀

D♀

B♀

A♂

B♂

C♂

D♂

C♂

A♂

ABCD

CD

AB

ABCD

ABCD

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Odchów: 3-4 fazowy program żywienia

Składnik
i

Starte

r

Wzrostowa

Rozwojow

a

Przednieśna

Początkowa

nieśność

1-3

tydz.

4-8 tydz.

9-15 tydz.

16 tydz – 5%

produkcji

do 28 tyg.

E.metabo

l

(kcal)

2900 2750-2800

2750-2800

2750-2800

2800

Białko

ogólne

(%)

21,0

18,5

14,5

17,5

18

Wapń

(%)

1,05

1,00

0,90

2,00

3,50

Fosfor

ogólny

(%)

0,75

0,70

0,58

0,65

0,55

Kontrolowane karmienie; istotny stosunek energii do białka w dawce

Kontrolowane karmienie; istotny stosunek energii do białka w dawce

wzrostowej – niskie spożycie paszy niedorozwój p. pokarmowego

wzrostowej – niskie spożycie paszy niedorozwój p. pokarmowego

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Okres produkcji (żywienie fazowe)

szczyt nieśności ok. 28 tyg. życia

Nioski w wieku od ok. 29 do ok. 45 tyg. życia przy produkcji jaj o masie 57,5 g

Składnik
i

Zapotrzebowanie

g/ptaka/dzień

Dzienna dawka paszy (g)

105

110

115

E.metabo

l

(kcal)

2750-2800

2750-2800

2750-2800

Białko

ogólne

(%)

19,6

18,7

17,80

17,0

Wapń

(%)

4,10

3,90

3,75

3,60

Fosfor

ogólny

(%)

0,60

0,57

0,55

0,52

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Okres produkcji (żywienie fazowe)

Nioski w wieku od ok. 46 do ok. 65 tyg. życia przy produkcji jaj o masie
powyżej 55,5 g

Składnik
i

Zapotrzebowanie

g/ptaka/dzień

Dzienna dawka paszy (g)

105

110

115

120

Białko

ogólne

(%)

18,4

17,5

16,7

16,0

15,5

Wapń

(%)

4,3

4,10

3,9

3,75

3,6

Fosfor

ogólny

(%)

0,54

0,51

0,49

0,47

0,45

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Okres produkcji (żywienie fazowe)

Nioski w wieku powyżej 65 tyg. życia

Składniki

Zapotrzebowanie

g/ptaka/dzień

Dzienna dawka paszy (g)

105

110

115

120

Białko

ogólne

(%)

17,8

17,5

17,2

17,0

16,0

Wapń (%)

4,4

4,2

4,0

3,85

3,70

Fosfor

ogólny

(%)

0,47

0,45

0,43

0,41

0,39

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Chów ściółkowy

Chów ściółkowy

WYPOSAŻENIE KURNIKA W OKRESIE
ODCHOWU

Wyposażenie

Wiek w

tyg.

Poidła

odwracalne

1

1 poidło (4-5l) dla 100 piskląt

okrągłe

do 20

1 poidło (śred. 46 cm) dla 125
ptaków

rynnowe

do 20

1 mb dla 100 ptaków

smoczkowe

do 20

6-8 ptaków na 1 smoczek

Karmidła

tacki pisklęce

1-2

1 tacka dla 60 piskląt

obcięte kartony
piskl.

1-2

1 karton dla 100 piskląt

okrągłe

3-10

11-20

2 karmidła (śr.40 cm) dla 100
ptaków
3 karmidła (śr.40 cm) dla 100
ptaków

paszociąg korytkowy

3-10

11-20

2,5-3,5 mb dla 100 ptaków
4,5 mb dla 100 ptaków

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Chów ściółkowy

Chów ściółkowy

WYPOSAŻENIE KURNIKA W OKRESIE PRODUKCJI

Poidła

okrągłe

1 poidło (śred. 46 cm) dla 125
ptaków

rynnowe

1 mb dla 80-100 ptaków

smoczkowe

4-6 ptaków na 1 smoczek

Karmidła

okrągłe

4 karmidła (śr.40 cm) dla 100
ptaków

Gniazda

indywidualne

1 gniazdo (26x30 cm) dla 4 kur

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Środowisko chowu

Środowisko chowu

Wiek

Temperatura

o

C

dzień 1-2

35-36

dzień 3-4

33

dzień 5-7

31

tydzień 2

28-29

tydzień 3

26-27

tydzień 4

22-24

tydzień 5

18-20

tydzień 6

18-20

Temperatura

Temperatura

W okresie produkcji należy utrzymywać temp. na

W okresie produkcji należy utrzymywać temp. na

poziomie 22-24

poziomie 22-24

o

o

C

C

Jakość powietrza

Jakość powietrza

O

2

powyżej 16%

CO

2

Poniżej 0,4%

CO

poniżej 40
ppm

NH

3

poniżej 20
ppm

H

2

S

poniżej 5 ppm

Wilgotność względna wewnątrz kurnika powinna

Wilgotność względna wewnątrz kurnika powinna

wynosić 60-70%

wynosić 60-70%

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Oświetlenie

wpływa na moment rozpoczęcia nieśności

wpływa na wydajność w czasie całego okresu

nieśności

Główne zasady stosowania programów świetlnych

nigdy nie wydłużać dnia świetlnego w okresie

odchowu

nigdy nie skracać długości dnia świetlnego w okresie

produkcji

Wiek w tyg.

Długość dnia w

godz.

Natężenie światła

1 dzień

24 h

20-40 Lux

3-6 dzień

16 h

20-30 Lux

2 tydz.

(

co tydz o 2-1 godz. skracanie)

14 h

10-20 Lux

od 5-16 tyg.

po 9 h

4-6 lux

od 16 tyg

.(ptaki muszą ważyć przynajmniej 1250 g)

10 godz.

4-6 Lux

(co tydz. 1 g. więcej)

21 tydz.

14 h

10-15 Lux

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Warunki jakim muszą odpowiadać klatki udoskonalone (nazywane
umeblowanymi) wprowadzone w miejsce obecnie istniejących lub w nowo
budowanych fermach od 1 stycznia 2004 r.

przynajmniej 750 cm2 powierzchni na kurę;

klatka nie może mieć mniej niż 2000 cm

2

ogólnej

powierzchni;

muszą być wyposażone w:

gniazdo

ściółkę – umożliwiającą grzebanie i dziobanie

grzędy (15 cm na kurę)

karmidła z dostępem bez ograniczeń a długość nie mniejsza niż 12

cm/kurę

poidełka

urządzenia do skracania pazurów

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Użytkowanie mięsne

Użytkowanie mięsne

Ród
żeński

Ród męski

Linia
mateczna

Linia ojcowska

Linia ojcowska

Linia
mateczna

Centrum hodowlane

(czysta linia)

Stada
prarodzicielskie

(reprodukcja I
stopnia)

Stado rodzicielskie

(reprodukcja II
stopnia)

Stada
towarowe
brojlerów

A x

Bx

C x

E x

D x

A x B

C x ♀D lub DE

AB x CD lub CDE

x ABCD lub ABCDE

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

STADO RODZICIELSKIE KURCZĄT BROJLERÓW

STADO RODZICIELSKIE KURCZĄT BROJLERÓW

Wyposażenie obiektu

Wyposażenie obiektu

Wyposażenie obiektu

Klimat umiarkowany

Zagęszczenie

Kurki

7-8 szt./m

2

Kogutki

6-7 szt./m

2

Karmidła

Paszociąg

12 cm/ptaka

Okrągłe (35 cm)

1/12 szt.

poidła

dzwonowe

1/80-90 szt

Krop (120 ml/min)

1/10 szt.

Wymiana powietrza

5 m3/kg m.c./godz

Intensywność oświetlenia

5 lux

Przycinanie (trymowanie) dziobów – 4-7 dzień życia

Przycinanie (trymowanie) dziobów – 4-7 dzień życia

Osobny wychów kurek i kogutków

Osobny wychów kurek i kogutków

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

STADO RODZICIELSKIE – okres

STADO RODZICIELSKIE – okres

produkcji

produkcji

Zagęszczenie

5-5,5

szt./m

2

Karmidła

paszociąg

15 cm/szt.

okrągłe

1/12 kurek

1/10 kogutków

Poidła

dzwonowe

1/65-75 szt.

kropelkowe

1/8-9 szt.

Gniazda

indywidualne

1/4-5 szt.

automatyczne

35-40 szt./gn

Wentylacja

5

m

3

/kg m.c./godz

.

Max. intensywność światła

60 lux

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

STADO RODZICIELSKIE

STADO RODZICIELSKIE

Ogólne wskaźniki użytkowości

Wychów (0 – 20 tydzień)

Ubytki kurek

6%

Masa ciała kurek w 20 tyg.

2040 g

Masa ciała kogutków w wieku 20
tyg.

3050 g

Łączne spożycie paszy w
przeliczeniu na początkową
liczbę kurek wraz z kogutkami

9,4 kg

Produkcja (21 – 65 tydzień)

Masa ciała kur w 65 tyg.

3675 g

Masa ciała kogutów w 65 tyg.

4970 g

Przeciętne miesięczne ubytki w
stadzie

0,8%

Ilość jaj/nioskę

182,7

Ilość jaj wylęgowych/nioskę

171,2

Średni wskaźnik wylęgu z jaj
nałożonych

83,5%

Liczba piskląt/nioskę

142,9

Spożycie paszy/nioskę, łącznie z
kogutami

47,1 kg

Zużycie paszy na 1 jajo
wylęgowe

275,1 g

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

STADO RODZICIELSKIE

STADO RODZICIELSKIE

Ogólne zapotrzebowanie ptaków na składniki odżywcze

Składniki

Pre-

starter

Starter

Grower

Pasza

przednieś

na

Pasza

nieśna 1

Pasza

nieśna 2

Pasza

kogucia

0-2 tyg.

3-6 tyg.

7-17 tyg.

18-22 tyg.

23-35 tyg.

36-65 tyg.

18-65 tyg.

Białko surowe %

20,5

18,5

15,0

16,0

16,5

15,5

13,0

Energia metaboliczna

kcal/kg

2800

2750

2650

2700

2750

2700

2700

Ca %

0,9-1,1

0,9-1,1

0,9-1,1

1,2-1,4

2,9-3,1

3,2-3,4

0,9-1,1

P przyswajalny %

0,48

0,48

0,38

0,38

0,38

0,36

0,35

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Kurczęta brojlery

Kurczęta brojlery

Ród
żeński

Ród męski

Linia
mateczna

Linia ojcowska

Linia ojcowska

Linia
mateczna

Centrum hodowlane

(czysta linia)

Stada
prarodzicielskie

(reprodukcja I
stopnia)

Stado rodzicielskie

(reprodukcja II
stopnia)

Stada
towarowe
brojlerów

A x

Bx

C x

E x

D x

A x B

C x ♀D lub DE

AB x CD lub CDE

x ABCD lub ABCDE

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Kurczęta brojlery

Kurczęta brojlery

Przyrosty masy ciała (Cobb 50)

Dni

Masa ciała (g)

0

41

7

164

14

430

21

843

28

1397

35

2017

42

2626

49

3177

Dla zapewnienia optymalnych przyrostów w siódmym dniu

Dla zapewnienia optymalnych przyrostów w siódmym dniu

odchowu masa ciała powinna

odchowu masa ciała powinna

czterokrotnie

czterokrotnie

przewyższać

przewyższać

masę ciała jednodniówki

masę ciała jednodniówki

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Wentylacja

Wentylacja

Minimalna wydajność wentylatorów dla 10 000
brojlerów

Wiek w tyg.

0-1

2

3

4

5

6

m3/sek na każde 10 000 brojlerów

0,5

1,0

1,75

2,5

3,25

4,0

Wentylacja decyduje o:

zawartości tlenu

zawartości szkodliwych gazów

wilgotności powietrza

temperaturze

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Programy

Programy

świetlne

świetlne

różne opcje zastosowania programu (6-, 9-, 12- godz. ciemności)

różne opcje zastosowania programu (6-, 9-, 12- godz. ciemności)

stado powinno być objęte programem świetlnym po osiągnięciu

stado powinno być objęte programem świetlnym po osiągnięciu

maksymalnie 150 g

maksymalnie 150 g

m.c.

m.c.

fazę ciemności redukować godzinowo

fazę ciemności redukować godzinowo

faza ciemna trwa bez przerw, w jednym bloku

faza ciemna trwa bez przerw, w jednym bloku

początek fazy ciemnej zawsze o tej samej porze (należy zagwarantować

początek fazy ciemnej zawsze o tej samej porze (należy zagwarantować

całkowitą

całkowitą

ciemność; faza ciemna nie może być zakłócona prze obsługę -

ciemność; faza ciemna nie może być zakłócona prze obsługę -

nocną)

nocną)

przed ubojem fazę ciemną skracać codziennie o godzinę

przed ubojem fazę ciemną skracać codziennie o godzinę

Faza ciemna w
godz.

Wiek w dniach

Liczba dni przed ubojem

1 dzień

od 6-7

dnia

12-9

9-6

6-3

1

6

6

3

1

background image

technologia chowu kur i ….

technologia chowu kur i ….

Parametry mieszanek pełnoporcjowych

Parametry mieszanek pełnoporcjowych

Składniki

J.M

Brojler 1

Brojler 2

Brojler 3

Brojler 4

Białko ogólne

%

22,0

20,7

19,7

18,7

Energia
metabol.

kcal

2950

3075

3150

3175

Włókno
surowe max

%

3,50

3,50

3,50

3,50

Lizyna

%

1,28

1,19

1,12

1,05

Metionina

%

0,58

0,54

0,5

0,46

Metionina +
Cystyna

%

0,98

0,91

0,85

0,80

Tryptofan

%

0,25

0,23

0,21

0,19

Wapń (Ca)

%

0,98

0,94

0,88

0,84

Fosfor (Pp)

%

0,47

0,43

0,37

0,35

Kokcydiostat
yk

 

+

+

-

-

Stymulator
wzrostu

 

-

-

-

-

Kurczęta brojlery -

Kurczęta brojlery -

żywienie

żywienie


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sieci dla II roku
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)
eGZAMIN 5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
egz, e (5), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004
Pytania do egzaminu praktycznego dla II roku (1)(1), st. Rehabilitacja Testy
egz, e (7), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004

więcej podobnych podstron