8 ocena jakości układów regulacji

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Podstawowym

wymaganiem

stawianym

układowi regulacji jest uzyskanie na jego
wyjściu sygnału y(t) odpowiednio bliskiemu
przebiegowi wartości zadanej w(t).
Uchyb regulacji e(t) będący różnicą pomiędzy
wartością zadana a regulowaną może być
wywołany

wieloma

przyczynami,

np.

zakłóceniami,

zmiana

wartości

zadanej,

zmiana parametrów układu itd. i wynosi:

e(t)=w(t)-y(t)

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Ocena jakości polega na analizie dwóch stanów układu
regulacji:

1)Stanu przejściowego,
2)Stanu ustalonego

W pierwszym przypadku mówimy o dokładności dynamicznej, a
w drugim o dokładności statycznej.

Dokładność dynamiczna określa zdolność układu do
wiernego i szybkiego śledzenia zmiany wartości zadanej.

Dokładność statyczna określa zdolność układu do
utrzymywania wartości regulowanej jak najbliżej wartości
zadanej w stanie ustalonym, czyli po zakończeniu stanu
przejściowego.

Uchyb ogólny można wiec złożyć z uchybu ustalonego i uchybu
dynamicznego

e(t)=e

u

+e

d

(t)

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Dokładność statyczna

Miarą dokładności statycznej są
uchyby ustalone, utrzymujące się po
zaniku procesu przejściowego,
wywołane zmiana wartości zadanej
w(t) lub zakłócenia z(t)

)

(

lim

0

)

(

lim

)

(

)

(

)

(

1

)

(

)

(

)

(

)

(

1

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

lim

0

0

0

s

se

s

t

e

t

u

e

s

z

s

G

s

G

s

G

s

w

s

G

s

G

s

e

s

e

s

e

s

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

u

e

r

r

z

w

z

w

background image

Ocena jakości układów

regulacji

1) Załóżmy, że brak jakiegokolwiek zakłócenia, obiekt jest inercyjny a
regulator jest proporcjonalny. Dla takiego układy błąd statyczny przy
zmianie wymuszenia w postaci skoku jednostkowego wynosi:

p

k

k

k

e

s

w

s

G

s

G

s

e

Ts

k

s

G

k

s

G

u

r

p

r

1

)

(

)

(

)

(

1

1

)

(

1

)

(

)

(

0

0

Wnioski:

Odchyłka statyczna jest wprost proporcjonalna do wymuszenia i

wzmocnienia obiektu oraz odwrotnie proporcjonalna

do wzmocnienia regulatora.

Odchyłka statyczna układu regulacji z regulatorem P nie jest zerowa!

REGULATOR P NIE LIKWIDUJE ODCHYŁKI STATYCZNEJ!

REGULATOR P JEST w STANIE ZLIKWIDOWAĆ ODCHYŁKĘ STATYCZNĄ!
Zwiększanie współczynnika wzmocnienia może prowadzić do niestabilności
układu!

background image

Ocena jakości układów

regulacji

2) Załóżmy, że brak jakiegokolwiek zakłócenia, obiekt jest inercyjny a
regulator jest proporcjonalno-całkujący. Dla takiego układy błąd
statyczny przy zmianie wymuszenia w postaci skoku jednostkowego
wynosi:

0

)

1

(

)

1

(

lim

)

(

)

(

)

(

1

1

)

(

1

)

(

)

1

1

(

)

(

0

0

0

s

i

T

p

k

k

Ts

s

i

T

s

i

T

k

u

e

s

w

s

G

s

G

s

e

Ts

k

s

G

s

i

T

k

s

G

s

r

p

r

Wnioski:
Wzrost k

p

zmniejsza e

u

Odchyłka statyczna układu regulacji z
regulatorem PI może wynosić 0

Akcja różniczkująca nie ma wpływu na
wartość e

u

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Wnioski:

Układy, w których występują uchyby ustalone, proporcjonalne do
wymuszenia skokowego, nazywane są układami regulacji statycznej.

Układy, w których uchyby ustalone są równe zero nazywamy układami
regulacji astatycznej.

Układy astatyczne, wykazują pewne uchyby ustalone przy wymuszeniu
liniowo narastającym.

Astatyzm układu względem sygnału zadanego lub zakłócenia może
występować wtedy, gdy w tym układzie są elementy całkujące.

Likwidacją uchybu poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów
całkujących ma zasadniczą wadę, gdyż może spowodować utratę
stabilności.

Dokładność statyczna

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Dokładność dynamiczna

Ocena dokładności dynamicznej nie jest jednoznaczna.

O ile bowiem uchyb ustalony łatwo zdefiniować i wyznaczyć jego
wartość, o tyle dokładność dynamiczną można scharakteryzować
różnymi parametrami, na podstawie różnych kryteriów

Kryteria te można podzielić na cztery grupy:

•ocena parametrów odpowiedzi skokowej,

• kryteria całkowe,

• kryteria częstotliwościowe,

• kryteria rozkładu pierwiastków.

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Ocena parametrów odpowiedzi skokowej

Odpowiedź skokowa rzeczywistego układu sterowania często daje
tłumione oscylacje, zanim osiągnie stan ustalony. Jakość regulacji
określa się w tym przypadku na podstawie następujących
parametrów:

czasu t

d

czasu narastania t

1

czasu szczytowego t

m

,

maksymalnego
przeregulowania A

1

czasu regulacji t

r

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Czas t

d

- jest czasem potrzebnym, aby

odpowiedź po raz pierwszy osiągnęła
połowę wartości ustalonej

Czas narastania t

1

-jest czasem

potrzebnym, aby odpowiedź wzrosła od
10% do 90%, od 5% do 95% lub od 0% do
100% swojej wartości końcowej

Czas szczytowy t

m

-jest czasem

potrzebnym, aby odpowiedź osiągnęła
pierwszy szczyt przeregulowania

Maksymalne przeregulowanie A

1

- jest

to największa wartość odchyłki e(t), czyli
różnicy między y(t) i w(t), występująca
podczas przebiegu przejściowego

Czasem regulacji t

R

nazywa się okres

liczony od chwili pojawienia się sygnału
zakłócającego na wejściu układu do chwili,
w której odchyłka e nie jest większa od jej
wartości ustalonej o więcej niż założona
dokładność Δe

Uwaga!!!

Niektóre parametry, np.
maksymalne przeregulowanie i
czas narastania, są przeciwstawne,
tzn. maksymalne przeregulowanie i
czas narastania nie mogą być
zmniejszane równocześnie. Jeżeli
jedno z nich jest zmniejszone, to
drugie z konieczności staje się
większe.

background image

Ocena jakości układów

regulacji

Przeregulowanie – charakteryzuje stopień gaśnięcia oscylacji

gdzie:
e

1

, e

2

: amplitudy pierwszego i drugiego odchylenia od końcowej wartości

ustalonej

background image

Ocena jakości układów

regulacji

background image

Ocena jakości układów

regulacji

background image

Ocena jakości układów

regulacji


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
08 Ocena jakości liniowych układów regulacji
08 Ocena jakości liniowych układów regulacji
6 Dyskretne układy regulacji, rozdział 9 Jakość dyskretnych układów regulacji
wypalanie kamienia wapiennego oraz ocena jakości produktu – wapna palonego. (3), materiały naukowe
Metoda projektowania układów regulacji za pomocą linii pierwiastkowych
Korekcja liniowych układów regulacji
analiza egzamin 2010(1), technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności
analiza 02, Studia SGGW, WNoŻ Inżynierskie 2008-2012, Sem IV, Ocena jakości
W 5, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
cw 7?danie ukladow regulacji dwupolozeniowej
Analiza i ocena jakości żywności W D 1
Analiza 08, Studia SGGW, WNoŻ Inżynierskie 2008-2012, Sem IV, Ocena jakości
2. WODA W PRZYRODZIE - OCENA JAKOŚCI, Budownictwo, chemia, II semestr
AA Analiza i ocena jakości żywności, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza ż
MikroanalizaEDS, studia, semestr V, ocana jakosci technicznej materialow i wyrobow, ocena jakośći te

więcej podobnych podstron