Dozymetria Promieniowania Jonizującego cz 1

background image

DOZYMETRIA

PROMIENIOWANIA

JONIZUJĄCEGO

background image

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Promieniowaniem jonizującym nazywa sie ten

rodzaj promieniowania, który może doprowadzić do

wybicia elektronu bądź cząsteczki z materii

i spowodować jej zjonizowanie.

promieniowanie może jonizować materię:

bezpośrednio

pośrednio

background image

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

bezpośrednio:

obiekty posiadające ładunek elektryczny,

głównie przez oddziaływanie kulombowskie:

 promieniowanie α (jądra helu; ładunek elektryczny

+2e)

 promieniowanie β (β

, β

+

, elektron i antyelektron,

ładunek elektryczny -e, +e)

background image

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

pośrednio:

promieniowanie składające się z obiektów nieposiadających

ładunku elektrycznego

 jonizuje materię poprzez oddziaływania inne niż kulombowskie :
• rozpraszanie komptonowskie
• efekt fotoelektryczny
• kreację par elektron - pozyton)
 przykłady:
promieniowanie neutronowe
promieniowanie elektromagnetyczne
promieniowanie rentgenowskie (X)
promieniowanie gamma (γ)
o energiach wyższych od energii promieniowania ultrafioletowego

background image

Ze względu na destrukcyjne oddziaływanie

promieniowania jonizującego z żywą materią, jest ono

przedmiotem zainteresowania radiologii – w celu

ochrony, w celach leczniczych i diagnostycznych

(radioterapia, medycyna nuklearna).

UWAGA

background image

Promieniowanie jonizujące jest stale obecne w

środowisku człowieka, zawsze i wszędzie.

Jest to spowodowane głównie wszechobecnością

radioizotopów różnych pierwiastków w przyrodzie

oraz promieniowaniem kosmicznym. Jest wysoce

prawdopodobne, że naturalne promieniowanie

jonizujące środowiska jest głównym sprawcą

mutacji w genach organizmów żywych, czyli jednym

z czynników ewolucyjnych, którym zawdzięczamy

faunę i florę taką, jaką znamy.

background image
background image

promieniowanie jonizujące można

wykrywać jedynie metodami pośrednimi

detektory promieniowania jonizującego

rejestrują zmianę energii promieniowania

na formę mierzalną:

reakcje chemiczne
światło
prąd elektryczny
ciepło

DETEKCJA

PROMIENIOWANIA

background image

DOZYMETRIA

dział fizyki jądrowej obejmujący zagadnienia

pomiarów

i obliczeń dawek promieniowania jonizującego

oraz innych wielkości związanych z

oddziaływaniem promieniowania jonizującego z

materią (zwłaszcza ożywioną)

 zajmuje się także wyznaczaniem rozkładu

przestrzennego dawki w obiekcie oraz szczegółowymi

rozkładami energii i kierunku torów różnych rodzajów

cząstek w obiekcie napromienianym

background image

DOZYMETRIA

zależnie od rodzaju promieniowania i wielkości dawki do jej

pomiaru stosuje się metody:

termoluminescencyjne:

wykorzystywanie zdolności niektórych substancji do gromadzenia
i późniejszego oddawania energii promieniowania świetlnego

fotograficzne

:

pomiar zaczernienia emulsji fotograficznej

kalorymetryczne

:

bezpośredni pomiar ilości energii termicznej wydzielonej na skutek
napromienienia badanej substancji

jonizacyjne

:

pomiar liczby jonów wytworzonych na skutek oddziaływania
promieniowania z materią

chemiczne

:

polegające na pomiarze szybkości reakcji chemicznych
inicjowanych przez promieniowanie jonizujące

background image

DOZYMETR

służy do pomiaru pochłoniętej dawki promieniowania

jonizującego

zależnie od metody działania wyróżnia się m.in.

dawkomierze:

chemiczny, którego działanie oparte jest na zmianach własności

chemicznych substancji pod wpływem promieniowania

jonizującego

fotometryczny (fotograficzny), określa dawkę promieniowania

na podstawie zmian gęstości optycznej błony

jonowy, którego działanie opiera się na zjawisku jonizacji gazu
luminescencyjny, wykorzystuje zjawisko luminescencji

niektórych związków chemicznych pod wpływem promieniowania

background image
background image

Termin dozymetria

obejmuje:

 ustalenie wielkości dawki pochłoniętej w materii w

danym punkcie

 ustalenie wielkości energii przekazanej przez cząstki nie

jonizujące bezpośrednio (fotony, neutrony) w materiale

odniesienia w danym punkcie

 ustalenie liczby cząstek lub fotonów, lub ich energii,

padających na dany punkt

 ustalenie wartości pewnej funkcji liczby lub energii

cząstek lub fotonów padających na ośrodek w danym

miejscu

background image

AKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁA

PROMIENIOWANIA

to ilość rozpadów zachodzących w jednostce

czasu

w układzie SI jednostka aktywności jest bekerel

(Bq):

1Bq = rozpad / s


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dozymetria promieniowania jonizującego, DOZYMETRIA
sprawozdania-biofizyka, dozymetria promieniowania jonizujacego, Dozymetria promieniowania jonizujące
Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego – 7
Dozymetria promieniowania jonizującego, DOZYMETRIA
Dozymetria promieniowania jonizującego, DOZYMETRIA
Dozymetria promieniowania jonizującego Część III
3B Promieniowanie jonizujące
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE2
Wpływ promieniowania jonizującego na materiał biologiczny
Promieniowanie jonizujące(1)
ORP uzasadnienie stosowania promieniowania jonizującego
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, Wykłady
Absorpcja korpuskularnego promieniowania jonizującego
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, TECHNIK BHP
ORP narażenie populacji na promieniowanie jonizujące

więcej podobnych podstron