pytania przykladowe exam zaoczne(1)

background image

Moduł: Jak i dlaczego różnimy się od innych

(Psychologia Różnic Indywidualnych)

wykład

Przyczyny i konsekwencje psychologicznych różnic

między ludźmi

dr Anna Siwy-Hudowska

Przykładowe pytania

do egzaminu

…a jednocześnie mała

powtórka 

background image

Elementy środowiska

wspólnego, to:

A. bycie najmłodszym/najstarszym

dzieckiem w rodzinie, przynależność
do harcerstwa/subkultury

B. nadopiekuńcza matka, uczęszczanie

do liceum plastycznego/technikum

C. to samo co wariancja fenotypowa
D. tradycje rodzinne i relacje między

członkami rodziny

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

W genetyce zachowania proces

dominacji polega na:

A.interakcji alleli tego samego genu
B.korelacji między genami a

środowiskiem

C.ekspresji allelu dominującego
D.prawidłowa odpowiedź, to A i C

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Odziedziczalność w wąskim

rozumieniu

A. odnosi się wyłącznie do

genetycznego czynnika
addytywnego

B. nie obejmuje genetycznego

czynnika addytywnego

C. składa się z czynnika środowiska

wspólnego i specyficznego

D. prawidłowa odpowiedź, to A i C

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Elementy środowiska

specyficznego, to:

A. nadopiekuńcza matka, uczęszczanie

do liceum plastycznego/technikum

B. to samo co wariancja fenotypowa
C. przynależność rodziny do klasy

robotniczej, udział dziadków w

Powstaniu Warszawskim, ciotka w

Ameryce

D. bycie najmłodszym/najstarszym

dzieckiem w rodzinie, przynależność

do harcerstwa/subkultury

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

W genetyce zachowania dla

łącznego określenia procesów

interakcji alleli używa się

terminu:

A. Genetyczny składnik addytywny
B. Genetyczny składnik nieaddytywny
C. Wariancja środowiskowa
D. Interakcja geny-środowisko

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Siła Procesu Pobudzenia

w teorii Pawłowa dotyczy:

A. szybkości zmiany jednego procesu

nerwowego na drugi

B. zdolności komórek nerwowych do

wytrzymywania długotrwałych bądź

krótkich, ale silnych pobudzeń

C. zdolności jednostki do przerwania

określonych zachowań

D. równowagi między pobudzeniem i

hamowaniem

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

W nawiązaniu do podziału

Hipokratesa-Galena

sangwinik, to

A. ekstrawertywny neurotyk
B. zrównoważony emocjonalnie

ekstrawertyk

C. neurotyczny introwertyk
D. żaden z powyższych

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

W psychologii RI różnice

intraindywidualne oznaczają

A. Różnice pomiędzy jednostkami w

ramach tego samego gatunku;

B. Różnice odnoszące się do zachowania

lub cechy u tej samej osoby;

C. Różnice dotyczące różnych sytuacji w

jakich znajduje się jedna rodzina;

D. wszystkie wymienione.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Które z poniższych kryteriów

wskazujących na pojęcie

temperamentu nie jest

prawdziwe?

A. Temperament charakteryzuje się

spójnością międzysytuacyjną

B. Dotyczy formalnych cech

zachowania

C. Jest pierwotnie biologicznie

zdeterminowany

D. Istnieje realnie, nie ma statusu

konstruktu teoretycznego, jak np.
inteligencja.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Budowa ciała

leptosomatyczna związana

była wg Kretschmera:

A. Z epilepsją
B. Z depresją
C. Ze zchizofrenią
D. Ze wszystkimi wymienionymi wyżej

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Wg Eysencka typowy

ekstrawertyk, to

A. osoba towarzyska, lubiąca zmiany, ale

także agresywna i łatwo wpadająca w

gniew

B. osoba mało impulsywna w

przeciwieństwie do psychotyków

C. kontrolujący swe uczucia pesymista
D. osoba nie zachowująca się zgodnie z

przyjętymi w środowisku zasadami

współżycia

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Skłonność do choroby

wieńcowej wg Eysencka

mają osoby:

A. z wysokim neurotyzmem i

ekstrawersją;

B. z wysokim neurotyzmem i

introwersją;

C. z wysokim neurotyzmem i

psychotycznością;

D. wszystkie wymienione.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Cechy formalne w definicji

temperamentu wg Strelaua

oznaczają:

A. formę, wg której ukształtowany jest

człowiek i którą można bezpośrednio

zaobserwować;

B. takie cechy, które przejawiają się we

wszystkich rodzajach zachowania;

C. wyłącznie cechy środowiskowo

zdeterminowane;

D. konstrukty teoretyczne, nie dające się

jednoznacznie zdefiniować pod

względem formalnym.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Charakterystyka poziomu

energetycznego

zachowania, to:

A. takie zachowania, w których energia

jest bardzo wysoka;

B. ten poziom zachowania, w którym

tracimy energię do dalszych działań;

C. cechy odpowiedzialne za

nagromadzenie i rozładowanie energii;

D. perseweratywność, reaktywność

emocjonalna, żwawość i aktywność.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Perseweratywność jest

cechą temperamentalną,

która:

A. ma związek z szybkim chodzeniem

po schodach;

B. oznacza tendencję do powtarzania

zachowań;

C. ma swe źródła w zaburzeniach

pamięciowych;

D. jest jedną z przyczyn dostrzegania

zapadającego zmierzchu.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Temperament niezharmonizowany,

który sprzyjać może wystąpieniu

zaburzeń zachowania w środowisku

stymulującym, to następująca

(przykładowa) konfiguracja cech:

A. wysoka żwawość, wysoka perseweratywność,

wysoka aktywność, niska wytrzymałość, wysoka
reaktywność emocjonalna;

B. niska żwawość, niska perseweratywność, wysoka

aktywność, wysoka wytrzymałość, niska
reaktywność emocjonalna;

C. średnia żwawość, średnia perseweratywność,

średnia aktywność, średnia wytrzymałość, średnia
reaktywność emocjonalna;

D. wysoka wrażliwość sensoryczna, niska żwawość,

niska reaktywność emocjonalna, niska aktywność.

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Wg Graya neurotycy są

A. Wrażliwi na kary i brak nagród
B. Wrażliwi na nagrody i brak kar
C.Ogólnie wrażliwi zarówno na kary jak i

nagrody

D.Ogólnie niewrażliwi na kary i nagrody

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Behawioralny układ hamujący

odpowiada za różnice

indywidualne dotyczące:

A. Lęku
B. Impulsywności
C.Ekstrawersji
D.Obronności

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Wśród kategorii temperamentu

wyróżnionych przez Thomasa i

Chess NIE znalazła się:

A. Siła reakcji
B. Jakość nastroju
C. Aktywność
D. Emocjonalność

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Emocjonalność w koncepcji

Bussa i Plomina dotyczy

A. Emocji negatywnych
B. Niezadowolenia, strachu i złości
C. Skłonności do reagowania silnym

pobudzeniem

D. Wszystkie wyżej wymienione

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Koncepcja Cattella inteligencji

płynnej i skrystalizowanej

należy do grupy teorii:

A. Czynników równorzędnych
B. Strukturalnych, hierarchicznych
C. Poznawczych
D. Biologicznych

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Ujawnia się w rozwiązywaniu zadań

polegających na ujmowaniu stosunków

między rzeczami, rozwija się tylko do

okresu dojrzałości, zależy w

decydującej mierze od czynnika

genetycznego… mowa tu o inteligencji:

A. Skrystalizowanej
B. Psychometrycznej
C. Płynnej
D. Ogólnej

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska

background image

Wg Piageta osiągnięcie

pełnego repertuaru możliwości

intelektualnych następuje w

okresie

A. Operacji formalnych
B. Przedoperacyjnym
C. Operacji konkretnych
D. Sensoryczno-motorycznym

Psychologia Różnic Indywidualnych

wykład dr Anna Siwy-Hudowska


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania przykladowe exam zaoczne
Oczyszczanie pytania przykładowe
MO pytania przykladowe
pytania egzamin psychopatologia zaoczni luty 2009, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
KOLOS ze srodowiska pytania przykladowe
pytania i odpowiedzi (exam), materiały na uczelnię I semestr, egzaminy
Pytania egzamin 12 zaoczni
GIS pyt5, Pytania z geoinformatyki od zaocznych, a własciwie nie pytania tylko takie zagadnienia z p
Dendrologia- pytania przykładowe- kolowium II, Moje studia na SGGW - Ogrodnictwo, Dendrologia
MR pytania przykladowe
Ekon WSEI Przykładowy exam, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all, ekonometria
Pytania 07 1 termin zaoczni
pytania, PRZYKŁADOWE
KP pytania przykladowe
PRSYG Pytania przykladowe
Kofta PYTANIA PRZYKŁADOWE, K

więcej podobnych podstron