pytania nowe komplet

background image

background image

1/30 Silnik Diesla (ZS) zakres

1/30 Silnik Diesla (ZS) zakres

pełnej mocy osiąga:

pełnej mocy osiąga:

od 1500 obr./min

od 1500 obr./min

w górnym zakresie pracy obrotomierza

w górnym zakresie pracy obrotomierza

w całym zakresie pracy obrotomierza

w całym zakresie pracy obrotomierza

a

a

background image

1/30 Najefektywniej silnik działa w

1/30 Najefektywniej silnik działa w

zakresie:

zakresie:

wysokich obrot

wysokich obrot

pomiędzy maksymalnym momentem

pomiędzy maksymalnym momentem

obrotowym i maksymalną mocą

obrotowym i maksymalną mocą

gdy silnik nie ma odcięcia zasilania w

gdy silnik nie ma odcięcia zasilania w

układzie wtryskowym

układzie wtryskowym

b

b

background image

2/30 W turbodoładowanych silnikach

2/30 W turbodoładowanych silnikach

Diesla maksymalny moment

Diesla maksymalny moment

obrotowy przypada na zakres

obrotowy przypada na zakres

obrotów pomiędzy:

obrotów pomiędzy:

2300-3250 obr./mni

2300-3250 obr./mni

1750-3000 obr./min

1750-3000 obr./min

1950-3100 obr./min.

1950-3100 obr./min.

b

b

background image

3/30 W klasycznym układzie

3/30 W klasycznym układzie

napędowym:

napędowym:

silnik umieszczony jest z przodu pojazdu,

silnik umieszczony jest z przodu pojazdu,

a napędzane są tylne koła

a napędzane są tylne koła

napędzone są koła przednie

napędzone są koła przednie

sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia

sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia

główna i mechanizm różnicowy znajdują

główna i mechanizm różnicowy znajdują

się w jednej obudowie

się w jednej obudowie

a

a

background image

4/30 Rodzaje napędów zależą od:

4/30 Rodzaje napędów zależą od:

Usytuowania silnika oraz tego do

Usytuowania silnika oraz tego do

której osi jest doprowadzany napęd

której osi jest doprowadzany napęd

Usytuowania skrzyni biegów

Usytuowania skrzyni biegów

Momentu obrotowego wału

Momentu obrotowego wału

a

a

background image

5/30 Natężenie zużycia paliwa jest to:

5/30 Natężenie zużycia paliwa jest to:

wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce

wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce

czasu w silniku pracującym przy nominalnych

czasu w silniku pracującym przy nominalnych

parametrach

parametrach

objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w

objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w

jednostce czasu w silniku pracującym przy

jednostce czasu w silniku pracującym przy

parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty

parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty

nominalne)

nominalne)

średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym

średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym

ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania

ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania

mieszanki paliwowej

mieszanki paliwowej

b

b

background image

6/30 Jazda z małymi

6/30 Jazda z małymi

prędkościami na wysokich

prędkościami na wysokich

biegach, jest:

biegach, jest:

właściwa dla silnika

właściwa dla silnika

zwiększa zużycie paliwa

zwiększa zużycie paliwa

szkodliwa dla silnika

szkodliwa dla silnika

c

c

background image

7/30 Korzystanie z automatycznej

7/30 Korzystanie z automatycznej

skrzyni biegów

skrzyni biegów

nie sprawia problemu kierującym

nie sprawia problemu kierującym

prowadzi do szybkiego zużywania się

prowadzi do szybkiego zużywania się

elementów przeniesienia napędu.

elementów przeniesienia napędu.

niesie ze sobą kłopoty w postaci ruszania

niesie ze sobą kłopoty w postaci ruszania

a

a

background image

8/30 Zadaniem układu

8/30 Zadaniem układu

napędowego jest:

napędowego jest:

zmniejszyć spalanie

zmniejszyć spalanie

przenieść moment obrotowy od wału

przenieść moment obrotowy od wału

do kół napędzanych

do kół napędzanych

wzmocnić silnik

wzmocnić silnik

background image

9/30 Zmiana biegów w górę lub w

9/30 Zmiana biegów w górę lub w

dół zależy od:

dół zależy od:

sytuacji na drodze

sytuacji na drodze

spalania jednostkowego

spalania jednostkowego

pojemności silnika

pojemności silnika

a

a

background image

10/30 W automatycznej skrzyni

10/30 W automatycznej skrzyni

biegów zmiana biegów następuje

biegów zmiana biegów następuje

przy udziale kierującego

przy udziale kierującego

bez udziału kierującego

bez udziału kierującego

przez wciśnięcie pedału sprzęgła

przez wciśnięcie pedału sprzęgła

b

b

background image

11/30 Maksymalną moc można

11/30 Maksymalną moc można

zmierzyć:

zmierzyć:

w trakcie jazdy, odczytując wskazania

w trakcie jazdy, odczytując wskazania

obrotomierza

obrotomierza

w warunkach laboratoryjnych na stanowisku

w warunkach laboratoryjnych na stanowisku

hamowni silnikowej, dostarczając silnikowi

hamowni silnikowej, dostarczając silnikowi

żądaną przez niego ilości paliwa

żądaną przez niego ilości paliwa

Na końcówce wału korbowego

Na końcówce wału korbowego

b

b

background image

12/30 Czynniki wpływające na zużycie

12/30 Czynniki wpływające na zużycie

paliwa:

paliwa:

wiatr boczny i znoszenie kół na zakręcie

wiatr boczny i znoszenie kół na zakręcie

nieprawidłowo przymocowany ładunek

nieprawidłowo przymocowany ładunek

styl jady kierowcy oraz pojemność silnika

styl jady kierowcy oraz pojemność silnika

c

c

background image

13/30 Silnik automatycznej skrzyni

13/30 Silnik automatycznej skrzyni

biegów można uruchomić w

biegów można uruchomić w

pozycji:

pozycji:

P lub N

P lub N

1 lub D

1 lub D

D lub P

D lub P

a

a

background image

14/30 Zadanie obrotomierza to:

14/30 Zadanie obrotomierza to:

sterowanie mocą ciągłą

sterowanie mocą ciągłą

sterowanie momentem obrotowym

sterowanie momentem obrotowym

informowanie kierującego pojazdem o

informowanie kierującego pojazdem o

prędkości obrotowej wału korbowego

prędkości obrotowej wału korbowego

c

c

background image

15/30 Jakie dwa elementy wchodzą

15/30 Jakie dwa elementy wchodzą

w skład mostu napędowego:

w skład mostu napędowego:

Przekładania główna i mechanizm

Przekładania główna i mechanizm

różnicowy

różnicowy

Mechanizm różnicowy i skrzynia biegów

Mechanizm różnicowy i skrzynia biegów

Silnik i sprzęgło

Silnik i sprzęgło

A?

A?

background image

16/30 W automatycznej skrzyni

16/30 W automatycznej skrzyni

biegów rolę sprzęgła przejmuje:

biegów rolę sprzęgła przejmuje:

koło zamachowe

koło zamachowe

wał napędowy

wał napędowy

przekładnia hydrokinetyczna

przekładnia hydrokinetyczna

c

c

background image

17/30 Prędkości przy zmianie

17/30 Prędkości przy zmianie

biegów podczas ekonomicznej

biegów podczas ekonomicznej

jazdy po dobrych mogą być:

jazdy po dobrych mogą być:

niższe

niższe

wyższe

wyższe

stałe

stałe

a

a

background image

18/30 Moc ciągła jest to:

18/30 Moc ciągła jest to:

moc zmierzona na końcówce wału

moc zmierzona na końcówce wału

korbowego

korbowego

maksymalna moc jaką silnik może

maksymalna moc jaką silnik może

generować w sposób ciągły bez

generować w sposób ciągły bez

niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika

niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika

moc urządzenia

moc urządzenia

b

b

background image

19/30 Silnik Diesla (ZS) zakres

19/30 Silnik Diesla (ZS) zakres

pełnej mocy osiąga:

pełnej mocy osiąga:

od 1500 obr./min

od 1500 obr./min

w górnym zakresie pracy obrotomierza

w górnym zakresie pracy obrotomierza

w całym zakresie pracy obrotomierza

w całym zakresie pracy obrotomierza

a

a

background image

20/30 Moc uzyskana na kołach jest:

20/30 Moc uzyskana na kołach jest:

w rzeczywistości mniejsza od mocy

w rzeczywistości mniejsza od mocy

doprowadzonej do układu napędowego

doprowadzonej do układu napędowego

maksymalnym momentem obrotowym

maksymalnym momentem obrotowym

elementem przeniesienia napędu

elementem przeniesienia napędu

a

a

background image

21/30 Duże znaczenie dla

21/30 Duże znaczenie dla

eksploatacji i osiągów samochodu

eksploatacji i osiągów samochodu

mają:

mają:

obroty silnika, przy których zmienia się

obroty silnika, przy których zmienia się

biegi

biegi

mocowanie ładunku

mocowanie ładunku

znoszenie kół na zakrętach

znoszenie kół na zakrętach

a

a

background image

22/30 Jeżeli moc pozostaje taka

22/30 Jeżeli moc pozostaje taka

sama a prędkość obrotowa na

sama a prędkość obrotowa na

wyjściu maleje to wtedy:

wyjściu maleje to wtedy:

skrzynia biegów zużywa się szybciej

skrzynia biegów zużywa się szybciej

pojazd zwalnia

pojazd zwalnia

wytwarzany moment obrotowy rośnie

wytwarzany moment obrotowy rośnie

c

c

background image

23/30 Przełożenia skrzyni biegów i

23/30 Przełożenia skrzyni biegów i

odpowiedni ich dobór do prędkości:

odpowiedni ich dobór do prędkości:

zwiększają ciśnienie spalania

zwiększają ciśnienie spalania

wpływają na zużycie paliwa

wpływają na zużycie paliwa

nie mają żadnego wpływu na spalanie

nie mają żadnego wpływu na spalanie

b

b

background image

24/30 Silnik ze skrzynią biegów

24/30 Silnik ze skrzynią biegów

połączony jest za pomocą:

połączony jest za pomocą:

wału napędowego

wału napędowego

mechanizmu różnicowego

mechanizmu różnicowego

sprzęgła ciernego, tarczowego

sprzęgła ciernego, tarczowego

c

c

background image

25/30 O efektywnym przyśpieszeniu

25/30 O efektywnym przyśpieszeniu

mówimy kiedy:

mówimy kiedy:

podczas zmiany przełożenia silnik osiąga

podczas zmiany przełożenia silnik osiąga

maksymalny moment obrotowy

maksymalny moment obrotowy

w momencie zmiany przełożenia podczas

w momencie zmiany przełożenia podczas

najwyższych możliwych do osiągnięcia

najwyższych możliwych do osiągnięcia

obrotów

obrotów

ruszamy z drugiego biegu

ruszamy z drugiego biegu

a

a

background image

26/30 Wraz ze wzrostem prędkości

26/30 Wraz ze wzrostem prędkości

silnika:

silnika:

rośnie zużycie skrzyni biegów

rośnie zużycie skrzyni biegów

rośnie moment obrotowy

rośnie moment obrotowy

maleje moment obrotowy

maleje moment obrotowy

b

b

background image

27/30 Zadaniem skrzyni biegów jest:

27/30 Zadaniem skrzyni biegów jest:

zwiększenie zużycia paliwa

zwiększenie zużycia paliwa

przekazywanie mocy wytwarzanej przez

przekazywanie mocy wytwarzanej przez

silnik do napędu pojadu

silnik do napędu pojadu

zmiana charakterystyki układu

zmiana charakterystyki układu

przeniesienia napędu

przeniesienia napędu

b

b

background image

28/30 Charakterystyka jednostkowego

28/30 Charakterystyka jednostkowego

zużycia paliwa zależy od:

zużycia paliwa zależy od:

spalania mieszanki paliwowo-powietrznej

spalania mieszanki paliwowo-powietrznej

wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z

wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z

paliwem potrzebnej do zamiany jej na energię

paliwem potrzebnej do zamiany jej na energię

mechaniczną

mechaniczną

natężenia zużycia paliwa, natężenie wydzielania

natężenia zużycia paliwa, natężenie wydzielania

spalin i minimalnego jednostkowego zużycia

spalin i minimalnego jednostkowego zużycia

paliwa

paliwa

Nie b

Nie b

background image

29/30 Główna funkcja mostu

29/30 Główna funkcja mostu

napędowego to:

napędowego to:

przejęcie części ciężaru samochodu

przejęcie części ciężaru samochodu

zmniejszenie obciążeń sprzęgła

zmniejszenie obciążeń sprzęgła

przeniesienie napędu za pomocą wału

przeniesienie napędu za pomocą wału

obrotowego

obrotowego

Nie c

Nie c

background image

30/30 W automatycznej skrzyni

30/30 W automatycznej skrzyni

biegów wybór odpowiedniego

biegów wybór odpowiedniego

przełożenia odbywa się za

przełożenia odbywa się za

pomocą:

pomocą:

elektronicznej jednostki sterującej

elektronicznej jednostki sterującej

wciśnięciu pedału sprzęgła

wciśnięciu pedału sprzęgła

przycisku na konsoli

przycisku na konsoli

background image

1/25 Hamulec postojowy służy do:

1/25 Hamulec postojowy służy do:

hamowania w czasie zjazdu ze

hamowania w czasie zjazdu ze

wzniesienia

wzniesienia

zatrzymania pojazdu na wzniesieniu

zatrzymania pojazdu na wzniesieniu

hamowania w czasie dojeżdżania do

hamowania w czasie dojeżdżania do

skrzyżowania

skrzyżowania

b

b

background image

2/25 Efekt ciągłego hamowania w silniku

2/25 Efekt ciągłego hamowania w silniku

można zwielokrotnić:

można zwielokrotnić:

poprzez zastosowanie zaworu zamykającego

poprzez zastosowanie zaworu zamykającego

przepływ układu wodnego w kolektorze

przepływ układu wodnego w kolektorze

wodnym

wodnym

poprzez zastosowanie specjalnej klapki na

poprzez zastosowanie specjalnej klapki na

układzie wydechowym lub zaworu

układzie wydechowym lub zaworu

poprzez załączenie specjalnej masy

poprzez załączenie specjalnej masy

bezwładnościowej na wale karbowym

bezwładnościowej na wale karbowym

b

b

background image

3/25 Korektor siły hamowania:

3/25 Korektor siły hamowania:

koryguje siły poprzeczne działające na

koryguje siły poprzeczne działające na

kabinę kierowcy

kabinę kierowcy

wyrównuje ciśnienie w poduszkach

wyrównuje ciśnienie w poduszkach

powietrznych

powietrznych

zwiększa siłę hamowania w zależności od

zwiększa siłę hamowania w zależności od

obciążenia osi, na której jest

obciążenia osi, na której jest

zamontowany

zamontowany

c

c

background image

4/25 Wspomaganie hamowania służy

4/25 Wspomaganie hamowania służy

do:

do:

łatwiejszego obracania kierownicy

łatwiejszego obracania kierownicy

łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy

łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy

zmniejszenia siły użytej przez kierowcę

zmniejszenia siły użytej przez kierowcę

w celu hamowania

w celu hamowania

c

c

background image

5/25 Głównym zadaniem ESP jest:

5/25 Głównym zadaniem ESP jest:

autodiagnoza układu retardera

autodiagnoza układu retardera

autodiagnoza silnika,

autodiagnoza silnika,

kontrola trakcji

kontrola trakcji

c

c

background image

6/25 Manometry ciśnień w układach

6/25 Manometry ciśnień w układach

hamulcowych na konsoli kierowcy

hamulcowych na konsoli kierowcy

służą do:

służą do:

sprawdzania ciśnienia w obwodach

sprawdzania ciśnienia w obwodach

układu hamulcowego

układu hamulcowego

sprawdzania ciśnienia w układzie

sprawdzania ciśnienia w układzie

pomocniczym pneumatycznym

pomocniczym pneumatycznym

sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu

sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu

a

a

background image

7/25 Z jaką siłą działa retarder w

7/25 Z jaką siłą działa retarder w

momencie załączonego układu

momencie załączonego układu

ABS:

ABS:

działa z maksymalną siłą

działa z maksymalną siłą

działa z minimalną siłą

działa z minimalną siłą

wyłącza się

wyłącza się

c

c

background image

8/25 Hamulec awaryjny

8/25 Hamulec awaryjny

uruchamiany jest:

uruchamiany jest:

automatycznie

automatycznie

ręcznie lub lewą nogą

ręcznie lub lewą nogą

przyciskiem

przyciskiem

b

b

background image

9/25 Retarder używa się:

9/25 Retarder używa się:

w celu zmniejszenia prędkości jako

w celu zmniejszenia prędkości jako

hamulec dodatkowy np. zjeżdżając ze

hamulec dodatkowy np. zjeżdżając ze

stromego zbocza

stromego zbocza

do zwiększenia prędkości pojazdu

do zwiększenia prędkości pojazdu

jako hamulec pomocniczy

jako hamulec pomocniczy

a

a

background image

10/25 Podstawowe elementy układu

10/25 Podstawowe elementy układu

hydraulicznego to:

hydraulicznego to:

tłumik, katalizator, kolektor wydechowy

tłumik, katalizator, kolektor wydechowy

wtryskiwacze, pompa paliwa, zbiornik paliwa

wtryskiwacze, pompa paliwa, zbiornik paliwa

pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody

pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody

doprowadzające płyn hamulcowy lub

doprowadzające płyn hamulcowy lub

powietrze do zacisku oraz elementy hamujące

powietrze do zacisku oraz elementy hamujące

(tarcze, klocki)

(tarcze, klocki)

c

c

background image

11/25 Czujniki ABS na kołach służą

11/25 Czujniki ABS na kołach służą

do:

do:

mierzenia temparatury tarczy hamulcowej

mierzenia temparatury tarczy hamulcowej

kontroli poziomu płynu hamulcowego

kontroli poziomu płynu hamulcowego

sprawdzenia, czy koło jest zablokowane w

sprawdzenia, czy koło jest zablokowane w

czasie hamowania

czasie hamowania

c

c

background image

12/25 Serwomechanizm służy do:

12/25 Serwomechanizm służy do:

wspomagania siły użytej przez

wspomagania siły użytej przez

kierowcę podczas hamowania

kierowcę podczas hamowania

kompensowania ciśnienia w układzie

kompensowania ciśnienia w układzie

wydechowym

wydechowym

przeniesienia napędu do tylnej osi

przeniesienia napędu do tylnej osi

background image

13/25 Kontrolka ABS służy do:

13/25 Kontrolka ABS służy do:

informuje o całkowitym zużyciu klocków

informuje o całkowitym zużyciu klocków

hamulcowych

hamulcowych

informuje, iż temperatura tarcz

informuje, iż temperatura tarcz

hamulcowych jest za wysoka

hamulcowych jest za wysoka

informowania o niedziałającym układzie

informowania o niedziałającym układzie

ABS

ABS

c

c

background image

Hamowanie powinno się odbywać:

Hamowanie powinno się odbywać:

Wcześnie i łagodnie

Wcześnie i łagodnie

background image

15/25 Zastosowanie układu EBA w

15/25 Zastosowanie układu EBA w

pojazdach samochodowych ma na celu:

pojazdach samochodowych ma na celu:

zapewnienie jak największego ciśnienia w

zapewnienie jak największego ciśnienia w

układzie hamulcowym

układzie hamulcowym

zapewnienie jednakowego funkcjonowania

zapewnienie jednakowego funkcjonowania

układu hamulcowego w różnych warunkach

układu hamulcowego w różnych warunkach

zapewnienie jak najdłuższej żywotności

zapewnienie jak najdłuższej żywotności

klocków hamulcowych

klocków hamulcowych

Nie a

Nie a

background image

16/25 Retarderami steruje się za

16/25 Retarderami steruje się za

pomocą:

pomocą:

dźwigni lub pedału hamulca

dźwigni lub pedału hamulca

pokrętła

pokrętła

pedału sprzęgła

pedału sprzęgła

background image

16/25 Retarderami steruje się za

16/25 Retarderami steruje się za

pomocą:

pomocą:

dźwigni lub pedału hamulca

dźwigni lub pedału hamulca

pokrętła

pokrętła

pedału sprzęgła

pedału sprzęgła

a

a

background image

17/25 Pojazd powinien być

17/25 Pojazd powinien być

wyposażony w następujące układy

wyposażony w następujące układy

hamulcowe:

hamulcowe:

zasadniczy, pomocniczy, awaryjny

zasadniczy, pomocniczy, awaryjny

zasadniczy, główny i zastępczy

zasadniczy, główny i zastępczy

zasadniczy, retarder, silnikowy

zasadniczy, retarder, silnikowy

a

a

background image

18/25 Hamulec awaryjny to:

18/25 Hamulec awaryjny to:

hamulec używany w razie awarii

hamulec używany w razie awarii

hamulca zasadniczego

hamulca zasadniczego

hamulec intrader

hamulec intrader

hamulec silnikowy

hamulec silnikowy

a

a

background image

19/25 Czy można używać hamulce ciągłego

19/25 Czy można używać hamulce ciągłego

działania wraz z hamulcem zasadniczym ?

działania wraz z hamulcem zasadniczym ?

można, ale nie powinno się z uwagi na

można, ale nie powinno się z uwagi na

drastyczny wzrost zużycia paliwa

drastyczny wzrost zużycia paliwa

nie można

nie można

tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo i nie

tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo i nie

dopuścić do zagrzania się elementów ciernych

dopuścić do zagrzania się elementów ciernych

przy częstym hamowaniu np.. W ruchu

przy częstym hamowaniu np.. W ruchu

miejskim

miejskim

c

c

background image

20/25 Głowna zasada stosowania

20/25 Głowna zasada stosowania

układu ABS to:

układu ABS to:

kontrola ciśnienia w ogumieniu

kontrola ciśnienia w ogumieniu

redukcja poślizgu

redukcja poślizgu

kontrola poziomu płynu hamulcowego

kontrola poziomu płynu hamulcowego

b

b

background image

21/25 Ile obwodów wchodzi

21/25 Ile obwodów wchodzi

obecnie w skład układu

obecnie w skład układu

hamulcowego?

hamulcowego?

5

5

1

1

2

2

c

c

background image

22/25 Hamowanie ma na celu:

22/25 Hamowanie ma na celu:

zmianę z energii kinetycznej na energię

zmianę z energii kinetycznej na energię

elektryczną

elektryczną

zmianę z energii kinetycznej na energię

zmianę z energii kinetycznej na energię

molekularną

molekularną

zmianę energii kinetycznej na energię cieplną

zmianę energii kinetycznej na energię cieplną

c

c

background image

23/25 Hamulec zasadniczy służy do:

23/25 Hamulec zasadniczy służy do:

do zabezpieczenia pojazdu na

do zabezpieczenia pojazdu na

wzniesieniu

wzniesieniu

do hamowania pomocniczego w celu

do hamowania pomocniczego w celu

odciążenia retardera.

odciążenia retardera.

do zatrzymania pojazdu

do zatrzymania pojazdu

c

c

background image

24/25 W jakie układy hamulcowe

24/25 W jakie układy hamulcowe

powinien być wyposażony każdy

powinien być wyposażony każdy

pojazd ?

pojazd ?

pomocniczy, awaryjny, zasadniczy

pomocniczy, awaryjny, zasadniczy

tarciowy, silnikowy, zasadniczy

tarciowy, silnikowy, zasadniczy

zasadniczy, główy, retarder

zasadniczy, główy, retarder

a

a

background image

25/25 Podstawowe elementy układu

25/25 Podstawowe elementy układu

hamulcowego pneumatycznego to:

hamulcowego pneumatycznego to:

filtr powietrza, przepływomierz kolektor ssący

filtr powietrza, przepływomierz kolektor ssący

sprężarka, zbiornik powietrza, układ sterujący,

sprężarka, zbiornik powietrza, układ sterujący,

układ przenoszenia (przewody, zawory

układ przenoszenia (przewody, zawory

pośrednicze, siłowniki) oraz mechanizmu

pośrednicze, siłowniki) oraz mechanizmu

hamującego (bębnowego, tarczowego)

hamującego (bębnowego, tarczowego)

pompa wody, chłodnica, termostat, przewody

pompa wody, chłodnica, termostat, przewody

b

b

background image

1/30 Przewoźnik wykonujący przewóz

1/30 Przewoźnik wykonujący przewóz

drogowy pojazdem przystosowanym do

drogowy pojazdem przystosowanym do

przewozu rzeczy, którego dopuszczalna

przewozu rzeczy, którego dopuszczalna

masa całkowita to 3 t, zobowiązany jest

masa całkowita to 3 t, zobowiązany jest

stosować przepisy:

stosować przepisy:

kodeksu pracy

kodeksu pracy

nie musi stosować się do przepisów czasu

nie musi stosować się do przepisów czasu

pracy kierowcy

pracy kierowcy

konwencji AETR

konwencji AETR

b

b

background image

2/30 Udziału w przewozach towarów

2/30 Udziału w przewozach towarów

transportu samochodowego to:

transportu samochodowego to:

71-85

71-85

71-75

71-75

81-85

81-85

c

c

background image

3/30 Konwencja AETR została

3/30 Konwencja AETR została

podpisana przez Polskę w roku:

podpisana przez Polskę w roku:

1971

1971

1981

1981

1991

1991

a

a

background image

background image

background image

4/30 Prawa pracownicze w Polsce

4/30 Prawa pracownicze w Polsce

reguluje:

reguluje:

prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

prawo pracy

prawo pracy

kodeks pracy

kodeks pracy

c

c

background image

5/30 Informacja o ukończeniu

5/30 Informacja o ukończeniu

obowiązkowego szkolenia i wykonaniu

obowiązkowego szkolenia i wykonaniu

badań lekarskich i psychologicznej

badań lekarskich i psychologicznej

dokumentowana jest przez:

dokumentowana jest przez:

świadectwo wystawione przez pracodawcę

świadectwo wystawione przez pracodawcę

wpis w prawie jazdy

wpis w prawie jazdy

świadectwo wystawione przez Wojewodę

świadectwo wystawione przez Wojewodę

b

b

background image

6/30 Czy w tachografie cyfrowym istnieje

6/30 Czy w tachografie cyfrowym istnieje

obowiązek operowania selektorem dla

obowiązek operowania selektorem dla

znaczenia aktywności kierowcy?

znaczenia aktywności kierowcy?

tylko jeżeli chodzi o zapis odpoczynku

tylko jeżeli chodzi o zapis odpoczynku

nie

nie

tak

tak

c

c

background image

7/30 Wysokość kary za wykonanie przewozu

7/30 Wysokość kary za wykonanie przewozu

drogowego pojazdem wyposażonym w

drogowego pojazdem wyposażonym w

cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego

cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego

podłączone zostały niedozwolone urządzenia

podłączone zostały niedozwolone urządzenia

dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe

dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe

funkcjonowanie wynosi:

funkcjonowanie wynosi:

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

11 000 zł

11 000 zł

b

b

background image

8/30 Przewoźnik jadący do Rosji

8/30 Przewoźnik jadący do Rosji

będzie stosował czas pracy

będzie stosował czas pracy

kierowców według:

kierowców według:

konwencji AETR

konwencji AETR

kodeksu pracy

kodeksu pracy

prawa pracy

prawa pracy

a

a

background image

9/30 Nałożona kara musi zostać

9/30 Nałożona kara musi zostać

wpłacona:

wpłacona:

w ciągu 21 dni od doręczenia kary

w ciągu 21 dni od doręczenia kary

w ciągu 14 dni od doręczenia karty

w ciągu 14 dni od doręczenia karty

w ciągu miesiąca

w ciągu miesiąca

A

A

background image

10/30 Czy używając karty kierowcy

10/30 Czy używając karty kierowcy

możemy uzyskać dostęp do danych w

możemy uzyskać dostęp do danych w

pamięci tachografu ?

pamięci tachografu ?

tylko do danych dotyczących aktywność

tylko do danych dotyczących aktywność

właściciela karty

właściciela karty

nie

nie

tak, do wszystkich danych

tak, do wszystkich danych

a

a

background image

11/30 Aby potwierdzić wiedzę z

11/30 Aby potwierdzić wiedzę z

zakresu kwalifikacji wstępnej należy:

zakresu kwalifikacji wstępnej należy:

zdać egzamin usty i pisemny

zdać egzamin usty i pisemny

napisać test

napisać test

nie ma wymogu wykazania wiedzy

nie ma wymogu wykazania wiedzy

b

b

background image

12/30 Wykresówka może być

12/30 Wykresówka może być

zapisywana przez tachograf przez

zapisywana przez tachograf przez

okres:

okres:

nie mniej niż 4 godzin

nie mniej niż 4 godzin

maksymalnie 24 godzin

maksymalnie 24 godzin

maksymalnie 72 godzin

maksymalnie 72 godzin

b

b

background image

13/30 Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w

13/30 Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w

szkoleniu okresowym:

szkoleniu okresowym:

do 60 r. życia co 3 lata licząc od uzyskania

do 60 r. życia co 3 lata licząc od uzyskania

świadectwa kwalifikacji zawodowej

świadectwa kwalifikacji zawodowej

poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej

poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej

co 5 lat, licząc od dnia uzyskania świadectwa

co 5 lat, licząc od dnia uzyskania świadectwa

kwalifikacji zawodowej poświadczającego

kwalifikacji zawodowej poświadczającego

uzyskanie kwalifikacji wstępnej

uzyskanie kwalifikacji wstępnej

nie ma takiego obowiązku

nie ma takiego obowiązku

b

b

background image

14/30 Kierowca jest odpowiedzialny

14/30 Kierowca jest odpowiedzialny

za:

za:

brak dokumentów związanych z

brak dokumentów związanych z

wykonywanym przewozem

wykonywanym przewozem

brak aktualnego badania technicznego

brak aktualnego badania technicznego

pojazdu

pojazdu

ujawnione naruszenie przepisów

ujawnione naruszenie przepisów

a

a

background image

15/30 Skrócony odpoczynek dzienny

15/30 Skrócony odpoczynek dzienny

do 9 godz. kierowca może zastosować

do 9 godz. kierowca może zastosować

nie częsciej niż 3 razy pomiędzy dwoma

nie częsciej niż 3 razy pomiędzy dwoma

odpoczynkami tygodniowymi

odpoczynkami tygodniowymi

maksymalnie 3 razy w tygodniu

maksymalnie 3 razy w tygodniu

maksymalnie 2 razy w tygodniu

maksymalnie 2 razy w tygodniu

a

a

background image

16/30 W przypadku uszkodzenia

16/30 W przypadku uszkodzenia

wykresówki w tachografie należy:

wykresówki w tachografie należy:

wymienić na nową, a uszkodzoną

wymienić na nową, a uszkodzoną

zniszczyć

zniszczyć

wymienić na nową, a uszkodzoną

wymienić na nową, a uszkodzoną

zachować

zachować

nie podejmować żadnych kroków

nie podejmować żadnych kroków

b

b

background image

17/30 Jeśli tachograf ulegnie uszkodzeniu

17/30 Jeśli tachograf ulegnie uszkodzeniu

w trasie należy:

w trasie należy:

dokonać naprawy natychmiast po powrocie do

dokonać naprawy natychmiast po powrocie do

bazy

bazy

ręcznie rozpisać wykresówkę, jeżeli powrót z

ręcznie rozpisać wykresówkę, jeżeli powrót z

trasy planowany jest przed upływem 7 dni

trasy planowany jest przed upływem 7 dni

bez zbędnej zwłoki udać się do serwisu i

bez zbędnej zwłoki udać się do serwisu i

dokonać naprawy

dokonać naprawy

b

b

background image

18/30 Koszty związane z

18/30 Koszty związane z

uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji

uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji

wstępnej spoczywają:

wstępnej spoczywają:

pracodacy kierowcy

pracodacy kierowcy

uczestniku szkolenia

uczestniku szkolenia

ośrodku szkolenia kierowców

ośrodku szkolenia kierowców

b

b

background image

19/30 Wykonanie wydruku z tachografu

19/30 Wykonanie wydruku z tachografu

cyfrowego jest możliwe tylko:

cyfrowego jest możliwe tylko:

kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest

kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest

wyłaczony zapłon

wyłaczony zapłon

gdy w pojeździe jest włączony zapłon

gdy w pojeździe jest włączony zapłon

gdy pojazd znajduje się na postoju, ma

gdy pojazd znajduje się na postoju, ma

włączony zapłon, a drukarka jest

włączony zapłon, a drukarka jest

nieuszkodzona

nieuszkodzona

c

c

background image

20/30 Odpoczynek tygodniowy kierowca

20/30 Odpoczynek tygodniowy kierowca

zobowiązany jest rozpocząć:

zobowiązany jest rozpocząć:

po 40 godzinnym prowadzeniu pojazdu

po 40 godzinnym prowadzeniu pojazdu

po wykonaniu maksymalnie 6 cyklów 12-

po wykonaniu maksymalnie 6 cyklów 12-

godzinych

godzinych

po wykonaniu maksymalnie 6 cyklów 24-

po wykonaniu maksymalnie 6 cyklów 24-

godzinych

godzinych

c

c

background image

21/30 Skrócony tygodniowy okres odpoczynku

21/30 Skrócony tygodniowy okres odpoczynku

kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej:

kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej:

do końca 3 tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie

do końca 3 tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie

odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem

odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem

trwającym co najmniej 9 godzin

trwającym co najmniej 9 godzin

do końca 3 tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie

do końca 3 tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie

odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem

odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem

trwającym co najmniej 6 godzin

trwającym co najmniej 6 godzin

maksymalnie w ciągu 2 tygodni, licząc od skrócenia, w

maksymalnie w ciągu 2 tygodni, licząc od skrócenia, w

liczbie odpowiadającej skróceiu razem z innym

liczbie odpowiadającej skróceiu razem z innym

odpoczynkiem trwającym co najmniej 1 godzinę

odpoczynkiem trwającym co najmniej 1 godzinę

a

a

background image

22/30 W przypadku uszkodzenia karty

22/30 W przypadku uszkodzenia karty

chipowej kierowcy:

chipowej kierowcy:

można kontynuować jazdę, gdyż tachograf i

można kontynuować jazdę, gdyż tachograf i

tak zapisze aktywność

tak zapisze aktywność

można kontynuować jazdę po wykonaniu

można kontynuować jazdę po wykonaniu

wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów

wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów

manualnych

manualnych

można kontynuować jazdę, zapisując

można kontynuować jazdę, zapisując

aktywność w notesie

aktywność w notesie

b

b

background image

23/30 Konwencja AETR reguluje

23/30 Konwencja AETR reguluje

czas pracy załóg wykonujących

czas pracy załóg wykonujących

transport:

transport:

krajowy

krajowy

krajowy i międzynarodowy

krajowy i międzynarodowy

międzynarodowy

międzynarodowy

c

c

background image

24/30 Ustawa o czasie pracy

24/30 Ustawa o czasie pracy

kierowców z 24.08.2001 zaczęła

kierowców z 24.08.2001 zaczęła

obowiązywać:

obowiązywać:

1.01.2002 rok

1.01.2002 rok

1.10.2002 rok

1.10.2002 rok

1.01.2001 rok

1.01.2001 rok

b

b

background image

25/30 Ile zapasowych wykresówek

25/30 Ile zapasowych wykresówek

powinno znajdować się w

powinno znajdować się w

pojeździe?

pojeździe?

co najmniej 20

co najmniej 20

nie mniej niż 13

nie mniej niż 13

wystarczająca liczba

wystarczająca liczba

c

c

background image

26/30 Pod pozycją selektora określaną

26/30 Pod pozycją selektora określaną

symbolem łóżka zapisywana jest

symbolem łóżka zapisywana jest

aktywność kierowcy:

aktywność kierowcy:

przerwa lub odpoczynek

przerwa lub odpoczynek

jedynie przerwa

jedynie przerwa

jedynie odpoczynek

jedynie odpoczynek

a

a

background image

27/30 Kierowca, który uzyskał prawo

27/30 Kierowca, który uzyskał prawo

jazdy kategorii C po 10.09.2009 roku i

jazdy kategorii C po 10.09.2009 roku i

ukończył kwalifikację wstępną, dokonał

ukończył kwalifikację wstępną, dokonał

rozszerzenia prawa jazdy do kategorii

rozszerzenia prawa jazdy do kategorii

C+E zobowiązany jest:

C+E zobowiązany jest:

udać się na badania lekarskie

udać się na badania lekarskie

ukończyć kwalifikację uzupełniającą

ukończyć kwalifikację uzupełniającą

nie musi uczestniczyć w żadnym dodatkowym

nie musi uczestniczyć w żadnym dodatkowym

szkoleniu

szkoleniu

c

c

background image

28/30 Pionowy czerwony pasek

28/30 Pionowy czerwony pasek

na wydruk oznacza:

na wydruk oznacza:

uszkodzenie drukarki

uszkodzenie drukarki

końcówkę papieru w drukarce

końcówkę papieru w drukarce

błąd przy drukowaniu

błąd przy drukowaniu

b

b

background image

29/30 Ile wynosi maksymalna kara

29/30 Ile wynosi maksymalna kara

nałożona za nieprawidłowości podczas

nałożona za nieprawidłowości podczas

kontroli drogowej:

kontroli drogowej:

15 000 zł

15 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

a

a

background image

30/30 Tryb odwoławczy od nałożonej

30/30 Tryb odwoławczy od nałożonej

decyzji wymaga złożenia odwołania

decyzji wymaga złożenia odwołania

przed upływem:

przed upływem:

20 dni

20 dni

16 dni

16 dni

14 dni

14 dni

c

c

background image

1/28 W jakim okresie czasu

1/28 W jakim okresie czasu

pracownik ma obowiązek powiadomić

pracownik ma obowiązek powiadomić

przełożonego o wypadku podczas

przełożonego o wypadku podczas

pracy:

pracy:

wciągu 3 dni

wciągu 3 dni

niezwłocznie

niezwłocznie

w ciągu miesiącu

w ciągu miesiącu

b

b

background image

2/28 W 2007 r. nietrzeźwi

2/28 W 2007 r. nietrzeźwi

kierowcy spowodowali:

kierowcy spowodowali:

5% wszystkich wypadków

5% wszystkich wypadków

20% wszystkich wypadków

20% wszystkich wypadków

10% wszystkich wypadków

10% wszystkich wypadków

c

c

background image

3/28 W jakim przedziale wiekowym

3/28 W jakim przedziale wiekowym

są najczęściej kierowcy uczestniczący

są najczęściej kierowcy uczestniczący

w wypadkach w Polsce:

w wypadkach w Polsce:

20-25

20-25

55 +

55 +

25-39

25-39

c

c

background image

4/28 Ile wynosi koszt społeczny

4/28 Ile wynosi koszt społeczny

zabitej jednej osoby w wypadku

zabitej jednej osoby w wypadku

drogowym

drogowym

prawie 500 000 złotych

prawie 500 000 złotych

prawie 1 mln złotych

prawie 1 mln złotych

jest niewymierny

jest niewymierny

b

b

background image

5/28 W krajach europejskich

5/28 W krajach europejskich

najczęstszą przyczyną karania

najczęstszą przyczyną karania

mandatami jest:

mandatami jest:

przekraczanie prędkości

przekraczanie prędkości

kierowanie pod wpływem alkoholu

kierowanie pod wpływem alkoholu

brak pasów bezpieczeństwa

brak pasów bezpieczeństwa

a

a

background image

6/28 Na polskich drogach w

6/28 Na polskich drogach w

porównaniu do przodujących krajów

porównaniu do przodujących krajów

UE zagrożenie śmiertelnymi

UE zagrożenie śmiertelnymi

wypadkami jest:

wypadkami jest:

mniejsze

mniejsze

niemal dwukrotnie większe

niemal dwukrotnie większe

na tym samym poziomie

na tym samym poziomie

b

b

background image

7/28 Poduszka powietrzna zmniejsza o

7/28 Poduszka powietrzna zmniejsza o

50% ryzyko śmierci:

50% ryzyko śmierci:

nie redukuje tego ryzyka

nie redukuje tego ryzyka

niezależnie od użytkowania pasów

niezależnie od użytkowania pasów

bezpieczeństwa

bezpieczeństwa

tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa

tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa

razem z pasami bezpieczeństwa

razem z pasami bezpieczeństwa

c

c

background image

8/28 W jakich godzinach jest

8/28 W jakich godzinach jest

największe nasilenie wypadków

największe nasilenie wypadków

drogowych w Polsce ?

drogowych w Polsce ?

15-16

15-16

16-18

16-18

2-6

2-6

b

b

background image

9/28 W jakim miejscu dochodzi

9/28 W jakim miejscu dochodzi

do największej liczby wypadków

do największej liczby wypadków

drogowychw Polsce ?

drogowychw Polsce ?

na obszarze zabudowanym

na obszarze zabudowanym

na południu Polski

na południu Polski

poza obszarem zabudowanym

poza obszarem zabudowanym

a

a

background image

10/28 Najwięcej wypadków

10/28 Najwięcej wypadków

drogowych ze skutkiem

drogowych ze skutkiem

śmiertelnym następuje w wyniku:

śmiertelnym następuje w wyniku:

zderzenia tylnego pojazdów

zderzenia tylnego pojazdów

najechanie na przeszkodę

najechanie na przeszkodę

zderzenie bocznego pojazdów

zderzenie bocznego pojazdów

c

c

background image

11/28 Obowiązek zapinania pasów

11/28 Obowiązek zapinania pasów

dotyczy kierowcę i pasażerów:

dotyczy kierowcę i pasażerów:

samochodów zarejestrowanych po

samochodów zarejestrowanych po

01.01.1998 r.

01.01.1998 r.

wszystkich pojazdów samochodowych

wszystkich pojazdów samochodowych

wyposażonych w takie pasy

wyposażonych w takie pasy

samochodów osobowych

samochodów osobowych

b

b

background image

12/28 Ile dni niezdolności do

12/28 Ile dni niezdolności do

pracy musi powodować wypadek,

pracy musi powodować wypadek,

aby został uznany za wypadek

aby został uznany za wypadek

do 28 dni

do 28 dni

do 32 dni

do 32 dni

do 30 dni

do 30 dni

a

a

background image

13/28 Po jakim okresie od dnia, w

13/28 Po jakim okresie od dnia, w

którym pracownik dowiedział się o

którym pracownik dowiedział się o

doznanym stałym lub długotrwałym

doznanym stałym lub długotrwałym

uszczerbku na zdrowiu ulegają

uszczerbku na zdrowiu ulegają

przedawnieniu roszczenia z tego

przedawnieniu roszczenia z tego

tytułu:

tytułu:

po roku

po roku

po 5 latach

po 5 latach

po 3 latach

po 3 latach

background image

14/28 Wypadek drogowy to:

14/28 Wypadek drogowy to:

zdarzeniem losowym niezagrożonym

zdarzeniem losowym niezagrożonym

odpowiedzialnością karną

odpowiedzialnością karną

czyn nieumyślny zagrożonym

czyn nieumyślny zagrożonym

odpowiedzialnością karną

odpowiedzialnością karną

czyn umyślnym zagrożonym

czyn umyślnym zagrożonym

odpowiedzialnością karną

odpowiedzialnością karną

b

b

background image

15/28 W 2007 r. większość wypadków

15/28 W 2007 r. większość wypadków

drogowych została spowodowana

drogowych została spowodowana

przez:

przez:

inne przyczyny niezwiązane z ruchem

inne przyczyny niezwiązane z ruchem

drogowym

drogowym

kierujących pojazdami

kierujących pojazdami

pieszych

pieszych

b

b

background image

16/28 Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych

16/28 Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych

liczony statystycznie na 100 wypadków

liczony statystycznie na 100 wypadków

drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił:

drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił:

11,3

11,3

15,2

15,2

9,8

9,8

a

a

background image

17/28 Ile osób musi uczestniczyć w

17/28 Ile osób musi uczestniczyć w

wypadku przy pracy, aby uznać go za

wypadku przy pracy, aby uznać go za

wypadek zbiorowy:

wypadek zbiorowy:

co najmniej 5 osób

co najmniej 5 osób

minimum 9 osób

minimum 9 osób

co najmniej 2 osoby

co najmniej 2 osoby

c

c

background image

18/28 Pracodawca ma obowiązek

18/28 Pracodawca ma obowiązek

zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim

zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim

lub zbiorowym wypadku podczas pracy:

lub zbiorowym wypadku podczas pracy:

właściwego inspektora pracy i prokuratora

właściwego inspektora pracy i prokuratora

właściwą placówkę ZUS

właściwą placówkę ZUS

właściwego inspektora pracy i właściwą

właściwego inspektora pracy i właściwą

placówkę ZUS

placówkę ZUS

a

a

background image

19/28 Prawdopodobieństwo

19/28 Prawdopodobieństwo

spowodowania wypadku przez

spowodowania wypadku przez

nietrzeźwego kierowcę zwiększa się

nietrzeźwego kierowcę zwiększa się

przy stężeniu alkoholu we krwi

przy stężeniu alkoholu we krwi

wynoszącym 1,5‰:

wynoszącym 1,5‰:

30 razy

30 razy

36 razy

36 razy

10 razy

10 razy

b

b

background image

20/28 Program GAMBIT to:

20/28 Program GAMBIT to:

Zintegrowany System Wspomagania

Zintegrowany System Wspomagania

Ratownictwa Drogowego

Ratownictwa Drogowego

Zintegrowany Program Pomocy

Zintegrowany Program Pomocy

Ofiarom Wypadków Drogowych

Ofiarom Wypadków Drogowych

Zintegrowany System Poprawy

Zintegrowany System Poprawy

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

c

c

background image

21/28 W którym roku powstał

21/28 W którym roku powstał

prototyp trzypunktowych pasów

prototyp trzypunktowych pasów

bezpieczeństwa:

bezpieczeństwa:

1949

1949

1959

1959

1962

1962

b

b

background image

22/28 Zmniejszenie prędkości

22/28 Zmniejszenie prędkości

pojazdów w ruchu drogowym

pojazdów w ruchu drogowym

powoduje:

powoduje:

obniżenie bezpieczeństwa

obniżenie bezpieczeństwa

wzrost bezpieczeństwa

wzrost bezpieczeństwa

nie ma wpływu na bezpieczeństwo

nie ma wpływu na bezpieczeństwo

b

b

background image

23/28 Do ilu wypadków dochodzi

23/28 Do ilu wypadków dochodzi

w ciągu roku z winy kierowcy:

w ciągu roku z winy kierowcy:

ok. 30 tys.

ok. 30 tys.

ok. 40 tys.

ok. 40 tys.

ok. 20 tys.

ok. 20 tys.

b

b

background image

24/28 Największa liczba wypadków z

24/28 Największa liczba wypadków z

ofiarami w ludziach spowodowanych

ofiarami w ludziach spowodowanych

przez nietrzeźwych kierowców

przez nietrzeźwych kierowców

zdarza się w miesiącach :

zdarza się w miesiącach :

letnich

letnich

jesiennych

jesiennych

zimowych

zimowych

a

a

background image

25/28 Do największej liczby

25/28 Do największej liczby

wypadków dochodzi

wypadków dochodzi

niedzielę

niedzielę

sobotę

sobotę

w piątek

w piątek

c

c

background image

26/28 Równomierna eliminacja

26/28 Równomierna eliminacja

alkoholu w organizmie następu

alkoholu w organizmie następu

przeciętnie w tempie od:

przeciętnie w tempie od:

0,05-0,1‰ na godz.

0,05-0,1‰ na godz.

0,12-0,15‰ na godz.

0,12-0,15‰ na godz.

0,2-0,24‰ na godz.

0,2-0,24‰ na godz.

b

b

background image

27/28 Założeniem programu GAMBIT

27/28 Założeniem programu GAMBIT

jest:

jest:

zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar

zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar

śmiertelnych do 25% w stosunku do roku

śmiertelnych do 25% w stosunku do roku

2003

2003

zmniejszenie do zera liczby ofiar śmiertelnych

zmniejszenie do zera liczby ofiar śmiertelnych

zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar

zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar

śmiertelnych do 50% procent w stosunku do

śmiertelnych do 50% procent w stosunku do

roku 2003

roku 2003

c

c

background image

28/28 Badania wskazuje, że w

28/28 Badania wskazuje, że w

przypadku wyrzucenia ciała przez

przypadku wyrzucenia ciała przez

przednią szybę ryzyko śmierci jest:

przednią szybę ryzyko śmierci jest:

4 razy większe

4 razy większe

6 razy większe

6 razy większe

5 razy większe

5 razy większe

b

b

background image

1/15 Organem celnym w Polsce

1/15 Organem celnym w Polsce

jest:

jest:

Izba Celna

Izba Celna

Straż Graniczna

Straż Graniczna

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

a

a

background image

2/15 Organem administracji rządowej,

2/15 Organem administracji rządowej,

któremu podlegają sprawy związane z

któremu podlegają sprawy związane z

repatriacją, wyjazdem oraz tranzytem

repatriacją, wyjazdem oraz tranzytem

cudzoziemców do Polski jest:

cudzoziemców do Polski jest:

Straż Graniczna

Straż Graniczna

Urząd do Spraw Repatriacji i

Urząd do Spraw Repatriacji i

Cudzoziemców

Cudzoziemców

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

b

b

background image

3/15 Instytucją, której głównymi

3/15 Instytucją, której głównymi

zadaniami jest m.in.. Ochrona granic

zadaniami jest m.in.. Ochrona granic

państwa, organizacja i kontrola ruchu

państwa, organizacja i kontrola ruchu

granicznego oraz wydawnie zezwoleń na

granicznego oraz wydawnie zezwoleń na

przekraczanie granicy państwowej jest:

przekraczanie granicy państwowej jest:

Inspekcja Celna

Inspekcja Celna

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Straż Graniczna

Straż Graniczna

c

c

background image

4/15 Przewóz towarów pomiędzy

4/15 Przewóz towarów pomiędzy

państwami bez uiszczania opłat

państwami bez uiszczania opłat

celnych, akcyz, podatku VAT

celnych, akcyz, podatku VAT

nazywamy:

nazywamy:

Kradzieżą

Kradzieżą

Wyłudzeniem

Wyłudzeniem

Przemytem

Przemytem

c

c

background image

5/15 Na terytorium Polski

5/15 Na terytorium Polski

obywatel z poza UE może wjechać:

obywatel z poza UE może wjechać:

po okazaniu dowodu osobistego

po okazaniu dowodu osobistego

po okazaniu paszportu oraz wizy o ile

po okazaniu paszportu oraz wizy o ile

jest wymagana

jest wymagana

po okazaniu prawa jazdy

po okazaniu prawa jazdy

b

b

background image

6/15 Opłata pobierana przez

6/15 Opłata pobierana przez

państwo dotycząca przewozu

państwo dotycząca przewozu

towarów przez granicę celną to:

towarów przez granicę celną to:

opłata skarbowa

opłata skarbowa

winieta

winieta

cło

cło

background image

7/15 Centralne Biuro Śledcze które

7/15 Centralne Biuro Śledcze które

jest odpowiedzialne za zwalczanie

jest odpowiedzialne za zwalczanie

oraz rozpoznawanie przestępczości

oraz rozpoznawanie przestępczości

zorganizowanej zostało powołąne

zorganizowanej zostało powołąne

przez

przez

Komendę Główną Straży Granicznej

Komendę Główną Straży Granicznej

Komendę Główną Policji

Komendę Główną Policji

Inspekcję Celną

Inspekcję Celną

b

b

background image

8/15 Obszar celny to:

8/15 Obszar celny to:

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenie

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenie

zarówno opłat granicznych jaki celnych

zarówno opłat granicznych jaki celnych

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie się

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie się

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia

opłat celnych

opłat celnych

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie

Obszar, w obrębie którego przemieszczanie

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenie

towarów wiąże się z koniecznością ponoszenie

opłat granicznych

opłat granicznych

a

a

background image

9/15 Jaką nosi nazwę dokument

9/15 Jaką nosi nazwę dokument

znoszący kontrole wewnętrznych

znoszący kontrole wewnętrznych

granic państw UE?:

granic państw UE?:

Kodeks z Schengen

Kodeks z Schengen

Deklaracja Członkowska Państwa Unii

Deklaracja Członkowska Państwa Unii

Europejskiej

Europejskiej

Konstytucje wszystkich krajów Unii

Konstytucje wszystkich krajów Unii

Europejskiej

Europejskiej

a

a

background image

10/15 Pisemne zezwolenie na

10/15 Pisemne zezwolenie na

przekroczenie granicy lub pobyt na

przekroczenie granicy lub pobyt na

terenie obcego państwa wystawiane

terenie obcego państwa wystawiane

cudzoziemcom przez przedstawicielstwa

cudzoziemcom przez przedstawicielstwa

dyplomatyczne państwa nazywamy:

dyplomatyczne państwa nazywamy:

wiza

wiza

prawo jazdy

prawo jazdy

paszport

paszport

a

a

background image

11/15 Na terytorium Polski obywatel

11/15 Na terytorium Polski obywatel

UE może wjechać:

UE może wjechać:

na podstawie zaświadczenia z biura

na podstawie zaświadczenia z biura

podróży o wykupieńiu wycieczki do Polski

podróży o wykupieńiu wycieczki do Polski

na podstawie ważnego dokumentu

na podstawie ważnego dokumentu

stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

lub ważnego dokumentu podróży

lub ważnego dokumentu podróży

na podstawie paszportu i zaproszenia od

na podstawie paszportu i zaproszenia od

obywatela Polski

obywatela Polski

b

b

background image

12/15 Za przywóz na terytorium Polski

12/15 Za przywóz na terytorium Polski

cudzoziemca niemajacego dokumentu

cudzoziemca niemajacego dokumentu

podróży i wizy, wymaganych do

podróży i wizy, wymaganych do

przekroczenia granicy przez przewoźnika

przekroczenia granicy przez przewoźnika

wykonującego regularne przewozy osób w

wykonującego regularne przewozy osób w

miedzynarodowym transporcie drogowym,

miedzynarodowym transporcie drogowym,

odpowiedzialnoścć karną ponoszą

odpowiedzialnoścć karną ponoszą

pilot wycieczki

pilot wycieczki

osoba, do której cudzoziemcy jadą

osoba, do której cudzoziemcy jadą

przewoźnik

przewoźnik

c

c

background image

13/15 Przestępczość graniczna

13/15 Przestępczość graniczna

występuje na:

występuje na:

granicy dwóch państw

granicy dwóch państw

granicy dwówch gmin

granicy dwówch gmin

granicy dwóch województw

granicy dwóch województw

a

a

background image

14/15 Organizacją działającą w ponad 100

14/15 Organizacją działającą w ponad 100

krajach która ma na celu zwalczenie

krajach która ma na celu zwalczenie

przestępczości zorganizowanej,

przestępczości zorganizowanej,

narkotykowej, ekonomicznej, pilnuje

narkotykowej, ekonomicznej, pilnuje

bezpieczeństwa i porządku publcznego

bezpieczeństwa i porządku publcznego

zwalcza terroryzm oraz handel z ludźmi jest:

zwalcza terroryzm oraz handel z ludźmi jest:

Agenda z Tampere

Agenda z Tampere

Europol

Europol

Interpol

Interpol

c

c

background image

14/15 Organizacją działającą w ponad 100

14/15 Organizacją działającą w ponad 100

krajach która ma na celu zwalczenie

krajach która ma na celu zwalczenie

przestępczości zorganizowanej,

przestępczości zorganizowanej,

narkotykowej, ekonomicznej, pilnuje

narkotykowej, ekonomicznej, pilnuje

bezpieczeństwa i porządku publcznego

bezpieczeństwa i porządku publcznego

zwalcza terroryzm oraz handel z ludźmi jest:

zwalcza terroryzm oraz handel z ludźmi jest:

Agenda z Tampere

Agenda z Tampere

Europol

Europol

Interpol

Interpol

b

b

background image

1/20 Najczęściej występującym

1/20 Najczęściej występującym

schorzeniem wśród kierowców

schorzeniem wśród kierowców

ciężarówek jest:

ciężarówek jest:

schorzenie dolnego odcinka kręgosłupa

schorzenie dolnego odcinka kręgosłupa

reumatyzm

reumatyzm

obustronny niedosłuch

obustronny niedosłuch

a

a

background image

2/20 Podczas ćwiczeń

2/20 Podczas ćwiczeń

anaerobowych (beztlenowych)

anaerobowych (beztlenowych)

organizm spala:

organizm spala:

tłuszcz

tłuszcz

cukry zgromadzone w organizmie

cukry zgromadzone w organizmie

tkankę mięśniową

tkankę mięśniową

b

b

background image

3/20 Najlepsze godziny na

3/20 Najlepsze godziny na

prowadzenie pojazdu to:

prowadzenie pojazdu to:

od 22 do 3

od 22 do 3

od 1 do 19

od 1 do 19

od 9 do 17

od 9 do 17

c

c

background image

4/20 Obsługa elementów sterowania w

4/20 Obsługa elementów sterowania w

kabinie kierowcy samochodu

kabinie kierowcy samochodu

ciężarowego, takich jak dźwignia zmiany

ciężarowego, takich jak dźwignia zmiany

biegów, przełącznik świateł,

biegów, przełącznik świateł,

kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy nie

kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy nie

powinien wymagać:

powinien wymagać:

oderwania wzroku od jezdni

oderwania wzroku od jezdni

oderwania wzroku od jezdni i odcinka

oderwania wzroku od jezdni i odcinka

lędźwiowego od oparcia siedzenia

lędźwiowego od oparcia siedzenia

oderwania wzroku od jezdni i łopatek od

oderwania wzroku od jezdni i łopatek od

oparcia siedzenia

oparcia siedzenia

c

c

background image

5/20 Spadek zdolności do pracy człowieka

5/20 Spadek zdolności do pracy człowieka

śpiącego w nocy i pracującego w dzień

śpiącego w nocy i pracującego w dzień

następuje

następuje

po upływie 5 godz. od rozpoczęcia aktywności

po upływie 5 godz. od rozpoczęcia aktywności

po 1 godz. od rozpoczęcia aktywności

po 1 godz. od rozpoczęcia aktywności

po upływie 8 godz. od rozpoczęcia aktywności

po upływie 8 godz. od rozpoczęcia aktywności

a

a

background image

6/20 Ustalenie prawidłowej

6/20 Ustalenie prawidłowej

odległości fotela od pedałów

odległości fotela od pedałów

dokonujemy w stosunku do:

dokonujemy w stosunku do:

pedału przyśpieszenia

pedału przyśpieszenia

pedał hamulca i sprzęgła

pedał hamulca i sprzęgła

pedału hamulca

pedału hamulca

b

b

background image

7/20 Praca w porach niezgodnych z

7/20 Praca w porach niezgodnych z

rytmiką zegara biologicznego

rytmiką zegara biologicznego

powoduje:

powoduje:

nie ma wpływu na organizm człowieka

nie ma wpływu na organizm człowieka

problemy z rytmem snu i czuwania

problemy z rytmem snu i czuwania

problemy z trawieniem

problemy z trawieniem

b

b

background image

8/20 Jakie skutki wywołuje długotrwałe

8/20 Jakie skutki wywołuje długotrwałe

siedzenie w wymuszonej pozycji?

siedzenie w wymuszonej pozycji?

człowiek czuje się zrelaksowany

człowiek czuje się zrelaksowany

powoduje zwyrodnienie stawów i

powoduje zwyrodnienie stawów i

kręgosłupa oraz dolegliwości bólowe

kręgosłupa oraz dolegliwości bólowe

nie ma wpływu na organizm człowieka

nie ma wpływu na organizm człowieka

b

b

background image

9/20 Wzrost tkanki mięśniowej

9/20 Wzrost tkanki mięśniowej

powodują:

powodują:

ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe)

ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe)

ćwiczenia aerobowe (tlenowe)

ćwiczenia aerobowe (tlenowe)

ćwiczenia izometryczne

ćwiczenia izometryczne

a

a

background image

10/20 Objawy choroby wibracyjnej

10/20 Objawy choroby wibracyjnej

u osób narażonych na działanie

u osób narażonych na działanie

drgań występują:

drgań występują:

dopiero po 10

dopiero po 10

już po pierwszym roku

już po pierwszym roku

po 3-5 latach

po 3-5 latach

c

c

background image

11/20 Dopuszczalna masa podnoszonych i

11/20 Dopuszczalna masa podnoszonych i

przenoszonych ładunków podczas

przenoszonych ładunków podczas

wykonywania ręcznych prac

wykonywania ręcznych prac

transportowych:

transportowych:

nie może przekraczać masy własnej pracownika

nie może przekraczać masy własnej pracownika

nie ma ograniczeń

nie ma ograniczeń

nie może przekraczać 50 kg

nie może przekraczać 50 kg

c

c

background image

12/20 Źródłem drgań o charakterze

12/20 Źródłem drgań o charakterze

ogólnym w pracy kierowcy jest:

ogólnym w pracy kierowcy jest:

nie występują drgania ogólne

nie występują drgania ogólne

przełożony ładunek

przełożony ładunek

siedzisko

siedzisko

c

c

background image

13/20 Metabolizm organizmu

13/20 Metabolizm organizmu

podczas ćwiczeń aerobowych

podczas ćwiczeń aerobowych

(tlenowych) względem stanu

(tlenowych) względem stanu

spoczynku wzrasta

spoczynku wzrasta

5-krotnie

5-krotnie

10-krotnie

10-krotnie

20-krotnie

20-krotnie

c

c

background image

14/20 Stanowiskiem pracy kierowcy

14/20 Stanowiskiem pracy kierowcy

samochodu ciężarowego jest:

samochodu ciężarowego jest:

pomieszczenie przeznaczone dla

pomieszczenie przeznaczone dla

kierowców znajdujących się na terenie

kierowców znajdujących się na terenie

bazy transportowej

bazy transportowej

kabina samochodu

kabina samochodu

kierowca samochodu ciężarowego nie ma

kierowca samochodu ciężarowego nie ma

stanowiska pracy

stanowiska pracy

b

b

background image

15/20 Jakie ćwiczenia nie

15/20 Jakie ćwiczenia nie

powodują ruchu w stawie oraz

powodują ruchu w stawie oraz

zmiany długości włókien mięśni:

zmiany długości włókien mięśni:

ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe)

ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe)

ćwiczenia aerobowe (tlenowe)

ćwiczenia aerobowe (tlenowe)

ćwiczenia izometryczne

ćwiczenia izometryczne

background image

16/20 Odległość kierownicy od klatki

16/20 Odległość kierownicy od klatki

piersiowej niezależnie od wzrostu

piersiowej niezależnie od wzrostu

kierującego nie powinien

kierującego nie powinien

przekraczać:

przekraczać:

35 cm

35 cm

25 cm

25 cm

45 cm

45 cm

a

a

background image

17/20 By przeciwdziałać

17/20 By przeciwdziałać

zmęczeniu oczu, należy:

zmęczeniu oczu, należy:

oglądać telewizję

oglądać telewizję

patrzeć na odległy horyzont lub zieleń

patrzeć na odległy horyzont lub zieleń

leżeć z zamkniętymi oczami

leżeć z zamkniętymi oczami

b

b

background image

18/20 Giętkość to:

18/20 Giętkość to:

zdolność mięśni i stawów do osiągnięcia

zdolność mięśni i stawów do osiągnięcia

pełnego zakresu ruchów

pełnego zakresu ruchów

zdolność organizmy do wykonywania pracy

zdolność organizmy do wykonywania pracy

fizycznej

fizycznej

zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i

zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i

kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy

kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy

przez dłuższy czas,

przez dłuższy czas,

c

c

background image

19/20 Kąt zgięcia w kolanie przy

19/20 Kąt zgięcia w kolanie przy

pedale sprzęgła dociśniętym do

pedale sprzęgła dociśniętym do

podłogi powinien wynosić w

podłogi powinien wynosić w

granicach:

granicach:

100-120 stopni

100-120 stopni

90-110 stopni

90-110 stopni

120-130 stopni

120-130 stopni

a

a

background image

20/20 Krytyczne godziny jazdy to:

20/20 Krytyczne godziny jazdy to:

2 ostanie

2 ostanie

2 pierwsze i ostanie

2 pierwsze i ostanie

2 ostanie

2 ostanie

b

b

background image

1/9 Osoba kierująca pojazdem pod

1/9 Osoba kierująca pojazdem pod

wpływem narkotyków, substancji

wpływem narkotyków, substancji

odurzających, środków psychotropowych

odurzających, środków psychotropowych

jest traktowana przez prawo łagodniej

jest traktowana przez prawo łagodniej

ponieważ stwarza mniejsze zagrożenie na

ponieważ stwarza mniejsze zagrożenie na

drodze

drodze

nie jest karana

nie jest karana

jest traktowana przez prawo podobnie jak

jest traktowana przez prawo podobnie jak

nietrzeźwy kierowca

nietrzeźwy kierowca

c

c

background image

2/9 Najczęstszymi chorobami

2/9 Najczęstszymi chorobami

występującymi wśród kierowców są:

występującymi wśród kierowców są:

choroby układu oddechowego i mięśniowego

choroby układu oddechowego i mięśniowego

choroby krążenia, zespoły bólowe

choroby krążenia, zespoły bólowe

kręgosłupa, choroby układu pokarmowego

kręgosłupa, choroby układu pokarmowego

choroby układu nerwowego i

choroby układu nerwowego i

odpornościowego

odpornościowego

B

B

background image

3/9 Aby uniknąć chorób układu

3/9 Aby uniknąć chorób układu

pokarmowego należy:

pokarmowego należy:

spożywać wyłącznie warzywa i owoce

spożywać wyłącznie warzywa i owoce

jeść obfite posiłki, najlepiej przed snem,

jeść obfite posiłki, najlepiej przed snem,

bo ułatwia to ich trawienie

bo ułatwia to ich trawienie

zwracać dużą uwagę na rodzaj

zwracać dużą uwagę na rodzaj

spożywanego pożywienia oraz uwzględnić

spożywanego pożywienia oraz uwzględnić

w swojej diecie potrawy lekkostrawne

w swojej diecie potrawy lekkostrawne

c

c

background image

4/9 Stan po użyciu alkoholu zachodzi

4/9 Stan po użyciu alkoholu zachodzi

kiedy zawartość alkoholu w organizmie

kiedy zawartość alkoholu w organizmie

kierowcy wynosi lub prowadzi do:

kierowcy wynosi lub prowadzi do:

stężenie we krwi poniżej 0,5‰ alkoholu lub

stężenie we krwi poniżej 0,5‰ alkoholu lub

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg

alkoholu na 1 dm³ powietrza

alkoholu na 1 dm³ powietrza

stężenia powyżej 0,6‰ alkoholu

stężenia powyżej 0,6‰ alkoholu

stężenia we krwi od 0.2 do 0,5 ‰ lub od

stężenia we krwi od 0.2 do 0,5 ‰ lub od

0,1dm³do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³

0,1dm³do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³

wydychanego powietrza

wydychanego powietrza

c

c

background image

5/9 Głównymi objawami

5/9 Głównymi objawami

zmęczenia u kierowców są:

zmęczenia u kierowców są:

wydłużenie się czasu reakcji i

wydłużenie się czasu reakcji i

pogorszenie uwagi

pogorszenie uwagi

pocenie się

pocenie się

bóle krzyża

bóle krzyża

a

a

background image

6/9 Obniżeniu sprawności i

6/9 Obniżeniu sprawności i

zmęczeniu przeciwdziałają

zmęczeniu przeciwdziałają

obfite nieregularne posiłki

obfite nieregularne posiłki

papierosy i alkohol

papierosy i alkohol

odpowiednio rozplanowane i długie

odpowiednio rozplanowane i długie

przerwy, świeże powietrze, napoje

przerwy, świeże powietrze, napoje

pobudzające: kawa, herbata

pobudzające: kawa, herbata

c

c

background image

7/9 Środki halucynogenne takie jak

7/9 Środki halucynogenne takie jak

LSD, meskalina, grzyby halucynogenne:

LSD, meskalina, grzyby halucynogenne:

powodują omamy, zaburzają orientację i

powodują omamy, zaburzają orientację i

równowagę

równowagę

pobudzają zmysły, wywołują euforię

pobudzają zmysły, wywołują euforię

polepszają zdolność kojarzenia i

polepszają zdolność kojarzenia i

umożliwiają wykonanie większego wysiłku

umożliwiają wykonanie większego wysiłku

fizycznego

fizycznego

a

a

background image

8/9 Zmęczeniem nazywamy:

8/9 Zmęczeniem nazywamy:

wykonywanie czynności psychicznych

wykonywanie czynności psychicznych

charakteryzujących się prawidłowym

charakteryzujących się prawidłowym

funkcjonowaniem procesów umysłowych,

funkcjonowaniem procesów umysłowych,

pamięci, uwagi i podlegających zarazem

pamięci, uwagi i podlegających zarazem

prawidłowym wpływom emocji oraz motywacji

prawidłowym wpływom emocji oraz motywacji

stan polegający na obniżeniu zdolność do pracy,

stan polegający na obniżeniu zdolność do pracy,

będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku

będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku

ospałość, która ma podłoże biologiczne i wiąże

ospałość, która ma podłoże biologiczne i wiąże

się z nie odpartą potrzebą snu

się z nie odpartą potrzebą snu

b

b

background image

9/9 W Polsce dopuszczalna obecność

9/9 W Polsce dopuszczalna obecność

alkoholu w organizmie to:

alkoholu w organizmie to:

mniejsza niż 0,5‰ alkoholu we krwi lub

mniejsza niż 0,5‰ alkoholu we krwi lub

0,25 mg w 1 dm³ w wydychanym powietrzu

0,25 mg w 1 dm³ w wydychanym powietrzu

mniejsza niż 1‰ alkoholu we krwi lub 0,5

mniejsza niż 1‰ alkoholu we krwi lub 0,5

mg 1 dm³ w wydychanym powietrzu

mg 1 dm³ w wydychanym powietrzu

mniejsza niż 0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1

mniejsza niż 0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1

mg 1dm³ w wydychanym powietrzu

mg 1dm³ w wydychanym powietrzu

c

c

background image

1/19 Przestępstwem drogowym

1/19 Przestępstwem drogowym

jest:

jest:

napad rabunkowy na drodze

napad rabunkowy na drodze

wymuszenie pierwszeństwa

wymuszenie pierwszeństwa

spowodowanie katastrofy w ruchu

spowodowanie katastrofy w ruchu

drogowym

drogowym

c

c

background image

1/19 Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój

1/19 Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój

pojazdu należy sygnalizować poprzez:

pojazdu należy sygnalizować poprzez:

włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie

włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie

wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić

wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić

trójkat odblaskowy za pojazdem lub na nim na wysokośći

trójkat odblaskowy za pojazdem lub na nim na wysokośći

nie wiekszej niż 1 m.

nie wiekszej niż 1 m.

włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazdu, a

włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazdu, a

jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć

jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć

światła pozycyjne oraz umieścic odblaskowy trójkąt

światła pozycyjne oraz umieścic odblaskowy trójkąt

ostrzekawczy w odległości 100 m za pojazdem

ostrzekawczy w odległości 100 m za pojazdem

włączenie świateł awaryjnych pojazdu, umieszczenie

włączenie świateł awaryjnych pojazdu, umieszczenie

odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50

odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50

m za pojazdem

m za pojazdem

b

b

background image

2/19 Skuteczną pomocą przy

2/19 Skuteczną pomocą przy

hamowaniu w warunkach zimowych

hamowaniu w warunkach zimowych

jest system zapobiegający

jest system zapobiegający

blokowaniu kół

blokowaniu kół

ESP

ESP

ABS

ABS

ASP

ASP

b

b

background image

3/19 Pierwszą pomocą nazywamy:

3/19 Pierwszą pomocą nazywamy:

wezwanie pogotowia ratunkowego i policji

wezwanie pogotowia ratunkowego i policji

złapanie sprawcy wypadku drogowego,

złapanie sprawcy wypadku drogowego,

który uciekł z jego miejsca

który uciekł z jego miejsca

zrobienie opatrunku uciskowego osobie

zrobienie opatrunku uciskowego osobie

rannej, zanim przyjdzie lekarz z pogotowia

rannej, zanim przyjdzie lekarz z pogotowia

b

b

background image

4/19 Podczas wzywanie służb ratunkowych

4/19 Podczas wzywanie służb ratunkowych

do wypadku drogowego podajemy

do wypadku drogowego podajemy

imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania

imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania

os

os

nr. swojego prawa jazdy, miejsce gdzie zdarzył

nr. swojego prawa jazdy, miejsce gdzie zdarzył

się wypadek, oraz marki samochodów w

się wypadek, oraz marki samochodów w

których zdarzył się wypadek

których zdarzył się wypadek

krótki opis zdarzenia oraz jego dokładne

krótki opis zdarzenia oraz jego dokładne

miejsce czas, liczbę i stan poszkodowanych

miejsce czas, liczbę i stan poszkodowanych

c

c

background image

6/19 Resuscytacja krążeniowo-

6/19 Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa polega na:

oddechowa polega na:

wykonaniu 2 wdechów, a następnie

wykonaniu 2 wdechów, a następnie

30 uciśnięć mostka

30 uciśnięć mostka

wykonaniu 30 wdechów, a następnie

wykonaniu 30 wdechów, a następnie

2 uciśnień mostka

2 uciśnień mostka

wykonaniu1 wdechu, a następnie 15

wykonaniu1 wdechu, a następnie 15

uciśnięć mostka,

uciśnięć mostka,

background image

7/19 Przestępstwem drogowym jest:

7/19 Przestępstwem drogowym jest:

spowodowanie katastrofy w ruchu

spowodowanie katastrofy w ruchu

drogowym

drogowym

napad rabunkowy na drodze

napad rabunkowy na drodze

wymuszenie pierwszeństwa

wymuszenie pierwszeństwa

a

a

background image

8/19 Podczas gwałtownej burzy

8/19 Podczas gwałtownej burzy

najlepszym rozwiązaniem jest

najlepszym rozwiązaniem jest

zatrzymanie samochodu w miejscu

zatrzymanie samochodu w miejscu

bezpiecznym:

bezpiecznym:

z dala od zabudowań, drzew

z dala od zabudowań, drzew

pod wiaduktem

pod wiaduktem

na parkingu pod drzewem

na parkingu pod drzewem

a

a

background image

9/19 Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś

9/19 Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś

przedmiot to:

przedmiot to:

należy go wyjąć, a na ranę założyć opatrunek

należy go wyjąć, a na ranę założyć opatrunek

należy go wyjąć by sprawdzić obrażenia oraz

należy go wyjąć by sprawdzić obrażenia oraz

podjąć kroki by zatamować krwawienie

podjąć kroki by zatamować krwawienie

nie należy go wyjmować lecz ustabilizować

nie należy go wyjmować lecz ustabilizować

materiałem opatrunkowym, aby nie uległ

materiałem opatrunkowym, aby nie uległ

przesunięciu

przesunięciu

c

c

background image

10/19 Do elementów

10/19 Do elementów

bezpieczeństwa biernego

bezpieczeństwa biernego

samochodu zaliczamy:

samochodu zaliczamy:

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

system ESP

system ESP

apteczkę pierwszej pomocy

apteczkę pierwszej pomocy

a

a

background image

11/19 Boczne uderzenie silnego wiatru

11/19 Boczne uderzenie silnego wiatru

podczas wyjeżdżania z osłoniętego

podczas wyjeżdżania z osłoniętego

fragmentu drogi na teren odkryty może

fragmentu drogi na teren odkryty może

doprowadzić do:

doprowadzić do:

poważnych uszkodzeń pojazdu

poważnych uszkodzeń pojazdu

zużycia bieżnika opon

zużycia bieżnika opon

utraty przyczepności i panowania nad

utraty przyczepności i panowania nad

kierowanym pojazdem

kierowanym pojazdem

c

c

background image

12/19 Podstawową metodą powstrzymania

12/19 Podstawową metodą powstrzymania

krwawień i krwotoków jest:

krwawień i krwotoków jest:

ułożenie rannego w takiej pozycji, aby nie

ułożenie rannego w takiej pozycji, aby nie

narażać go na nadmierne zgięcie lub

narażać go na nadmierne zgięcie lub

wyprostowanie

wyprostowanie

obłożenie rany watą lub ligniną

obłożenie rany watą lub ligniną

przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i

przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i

dociśnięcie jej bandażem elastycznym

dociśnięcie jej bandażem elastycznym

c

c

background image

13/19 Najczęstszą przyczyną

13/19 Najczęstszą przyczyną

wypadków drogowych jest:

wypadków drogowych jest:

zasypianie za kierownicą

zasypianie za kierownicą

przechodzenie po za przejściem dla

przechodzenie po za przejściem dla

pieszych

pieszych

nadmierna prędkość

nadmierna prędkość

C

C

background image

14/19 Apteczka pierwszej pomocy

14/19 Apteczka pierwszej pomocy

obowiązkowa jest w pojazdach takich jak:

obowiązkowa jest w pojazdach takich jak:

autobus, taxi, pojazdy nauki jazdy oraz

autobus, taxi, pojazdy nauki jazdy oraz

ciężarówki dostosowane do przewozu osób

ciężarówki dostosowane do przewozu osób

trolejbus, motocykl, ciągnik siodłowy

trolejbus, motocykl, ciągnik siodłowy

tramwaj, traktor, samoch

tramwaj, traktor, samoch

a

a

background image

15/19 Gdy osoba ranna jest

15/19 Gdy osoba ranna jest

nieprzytomna a oddycha to

nieprzytomna a oddycha to

układamy go

układamy go

w pozycji bocznej dowolnej

w pozycji bocznej dowolnej

w pozycji bocznej ustalonej

w pozycji bocznej ustalonej

w pozycji na wznak

w pozycji na wznak

B

B

background image

17/19 Kolizją drogową nazywamy:

17/19 Kolizją drogową nazywamy:

zdarzenie drogowe w wyniku którego 2

zdarzenie drogowe w wyniku którego 2

pieszych zderzyło się na przejściu

pieszych zderzyło się na przejściu

zdarzenie drogowe w wyniku którego były

zdarzenie drogowe w wyniku którego były

ofiary w ludziach

ofiary w ludziach

zdarzenie drogowe w wyniku którego miały

zdarzenie drogowe w wyniku którego miały

miejsce wyłącznie straty materialne i

miejsce wyłącznie straty materialne i

uczestniczył w niej przynajmniej jeden pojazd

uczestniczył w niej przynajmniej jeden pojazd

c

c

background image

18/19 By bezpiecznie poruszać się

18/19 By bezpiecznie poruszać się

po drogach pojazd musi być

po drogach pojazd musi być

wyposażony w:

wyposażony w:

napęd na 4 koła

napęd na 4 koła

w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe

w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe

w ESP

w ESP

B

B

background image

18/19 By bezpiecznie poruszać się

18/19 By bezpiecznie poruszać się

po drogach pojazd musi być

po drogach pojazd musi być

wyposażony w:

wyposażony w:

napęd na 4 koła

napęd na 4 koła

w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe

w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe

w ESP

w ESP

b

b

background image

1/13 Jakie są motywatory

1/13 Jakie są motywatory

wyborów wśród klientów:

wyborów wśród klientów:

psychiczne

psychiczne

emocjonalne

emocjonalne

fizyczne

fizyczne

b

b

background image

2/13 Zapewnieniem

2/13 Zapewnieniem

komfortowych warunków podróży

komfortowych warunków podróży

jest:

jest:

udzielenie niezbędnych informacji,

udzielenie niezbędnych informacji,

palenie papieros

palenie papieros

głośno nastawić muzykę w autobusie

głośno nastawić muzykę w autobusie

a

a

background image

3/13 Nierozwiązane nieporozumienia

3/13 Nierozwiązane nieporozumienia

w pracy przewoźnika mogą

w pracy przewoźnika mogą

powodować:

powodować:

straty finansowe z tytułu zasądzonych

straty finansowe z tytułu zasądzonych

odszkodowań

odszkodowań

umocnienie pozycji firmy

umocnienie pozycji firmy

zwiększenie ilości klientów ze względu na

zwiększenie ilości klientów ze względu na

dłuższy szum medialny wokół firmy

dłuższy szum medialny wokół firmy

a

a

background image

4/13 Strój kierowcy powinien być:

4/13 Strój kierowcy powinien być:

nieformalny

nieformalny

estetyczny

estetyczny

formalny

formalny

b

b

background image

5/13 Wpływ pozytywnego wizerunku

5/13 Wpływ pozytywnego wizerunku

firmy na jej działalność to:

firmy na jej działalność to:

zwiększenie liczby korzystających z usług

zwiększenie liczby korzystających z usług

przewoźnika pasażerów

przewoźnika pasażerów

zwiększenie niezawodności podróżowania

zwiększenie niezawodności podróżowania

zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

a

a

background image

6/13 Na społeczne środowisko

6/13 Na społeczne środowisko

kierowcy składa się

kierowcy składa się

budynki

budynki

pogoda

pogoda

współpracownicy

współpracownicy

C

C

background image

7/13 Wpływ na jakość

7/13 Wpływ na jakość

świadczonych usług ma

świadczonych usług ma

następująca cech osobowości

następująca cech osobowości

kierowcy

kierowcy

odporność fizyczna

odporność fizyczna

odporność psychiczna

odporność psychiczna

zasób słownictwa

zasób słownictwa

background image

8/13 Sprawdzenie stanu technicznego

8/13 Sprawdzenie stanu technicznego

pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest:

pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest:

zalecane, ale nie nieobowiązkowe gdy zmiennik

zalecane, ale nie nieobowiązkowe gdy zmiennik

przekazał informację o nieprawidłowościach.

przekazał informację o nieprawidłowościach.

elementem obsługi codziennej i ma istotny

elementem obsługi codziennej i ma istotny

wpływ na stan techniczny i żywotność pojazdu

wpływ na stan techniczny i żywotność pojazdu

zbędne ale nienależny tego robić za każdym

zbędne ale nienależny tego robić za każdym

razem,

razem,

b

b

background image

9/13 Jaki skutek może wywołać spor z

9/13 Jaki skutek może wywołać spor z

klientem?

klientem?

żadnego, pasażer sam jest sobie winien

żadnego, pasażer sam jest sobie winien

utrata pozytywnego wizerunku firmy co za

utrata pozytywnego wizerunku firmy co za

tym idzie utrata klient

tym idzie utrata klient

firma jest na tyle silna na rynku więc żaden

firma jest na tyle silna na rynku więc żaden

spór nie zaszkodzi

spór nie zaszkodzi

b

b

background image

10/13 Jednym z kryteriów przyjęcia

10/13 Jednym z kryteriów przyjęcia

usługi przewozowej jako zgodnej z

usługi przewozowej jako zgodnej z

wymogami klienta jest:

wymogami klienta jest:

doświadczenia klienta związane z firmą

doświadczenia klienta związane z firmą

warunki przewożenia

warunki przewożenia

potrzeba skorzystania przez klienta z

potrzeba skorzystania przez klienta z

usługi transportowej

usługi transportowej

b

b

background image

11/13 Negatywny wpływ na

11/13 Negatywny wpływ na

wizerunek firmy ma:

wizerunek firmy ma:

przyśpieszanie odjazdów z przystanków

przyśpieszanie odjazdów z przystanków

bezpieczna i komfortowe warunki

bezpieczna i komfortowe warunki

podróżowania,

podróżowania,

czysty i wyprasowany strój służbowy

czysty i wyprasowany strój służbowy

kierowca,

kierowca,

a

a

background image

12/13 Czy dbałość o wygląd pojazdu ma

12/13 Czy dbałość o wygląd pojazdu ma

wpływ na wizerunek przewoźnika?

wpływ na wizerunek przewoźnika?

tak, dzięki temu kierowca jest lepiej postrzegany

tak, dzięki temu kierowca jest lepiej postrzegany

nie musi już nic wiecej robić by firma była

nie musi już nic wiecej robić by firma była

pozytywnie postrzegana prze pasażerów

pozytywnie postrzegana prze pasażerów

czysty pojazd sprawia wrażenie nowego przez

czysty pojazd sprawia wrażenie nowego przez

pasażer jest gotów zapłacić wiecje na bilet

pasażer jest gotów zapłacić wiecje na bilet

tak, gdyż jest jednym z elementów tworzenia

tak, gdyż jest jednym z elementów tworzenia

pozytywnego wizerunku przewoxnika

pozytywnego wizerunku przewoxnika

c

c

background image

13/13 W przypadku wystąpienia sporu z

13/13 W przypadku wystąpienia sporu z

innym uczestnikiem ruchu kierowcy nie

innym uczestnikiem ruchu kierowcy nie

wolno

wolno

wyjść z pojazdu, by dokładnie "wyjaśnić

wyjść z pojazdu, by dokładnie "wyjaśnić

przyczyny sporu"

przyczyny sporu"

informować przełożonego o zaistniałym

informować przełożonego o zaistniałym

problemie rzutującym na wykonanie usług

problemie rzutującym na wykonanie usług

wzywać policji

wzywać policji

a

a

background image

1/30 Właściwy dobór sprzętu

1/30 Właściwy dobór sprzętu

mocującego powinien być:

mocującego powinien być:

opierający się na pasach mocujących

opierający się na pasach mocujących

zawsze taki sam

zawsze taki sam

odpowiedni do warunków przewozu

odpowiedni do warunków przewozu

c

c

background image

2/30 Za prawidłowo

2/30 Za prawidłowo

przeprowadzone czynności

przeprowadzone czynności

załadunkowe odpowiada:

załadunkowe odpowiada:

kierowca

kierowca

załadowca wspólnie z kierowcą

załadowca wspólnie z kierowcą

spedytor

spedytor

b

b

background image

3/30 Urządzenia do mocowania

3/30 Urządzenia do mocowania

ładunku powinny:

ładunku powinny:

być zabezpieczone przed rozluźnieniem

być zabezpieczone przed rozluźnieniem

być umieszczone z przodu przestrzeni

być umieszczone z przodu przestrzeni

ładunkowej

ładunkowej

zwisać lub leżeć na podłodze

zwisać lub leżeć na podłodze

a

a

background image

4/30 Wraz ze wzrostem prędkości

4/30 Wraz ze wzrostem prędkości

silnika:

silnika:

rośnie zużycie skrzyni biegów

rośnie zużycie skrzyni biegów

rośnie moment obrotowy

rośnie moment obrotowy

maleje moment obrotowy

maleje moment obrotowy

B

B

background image

5/30 Środek ciężkości pojazdu

5/30 Środek ciężkości pojazdu

jest:

jest:

przesunięty do przodu

przesunięty do przodu

zawsze stały

zawsze stały

zmienny

zmienny

b

b

background image

6/30 Jeśli ładunek jest równomiernie

6/30 Jeśli ładunek jest równomiernie

rozłożony, to środek ciężkości

rozłożony, to środek ciężkości

będzie przesunięty do przodu

będzie przesunięty do przodu

będzie pokrywał się ze środkiem

będzie pokrywał się ze środkiem

geometrycznym

geometrycznym

nie ma znaczenia

nie ma znaczenia

b

b

background image

7/30 Jeśli ładunek sypki po

7/30 Jeśli ładunek sypki po

załadowaniu nie wysypuje się:

załadowaniu nie wysypuje się:

nie znaczy że nie będzie się wysypywał

nie znaczy że nie będzie się wysypywał

przy prędkości kilkudziesięciu km/h

przy prędkości kilkudziesięciu km/h

na pewno będzie się wysypywał powyżej

na pewno będzie się wysypywał powyżej

70 km/h

70 km/h

należy uznać że jest prawidłowo

należy uznać że jest prawidłowo

zabezpieczony

zabezpieczony

a

a

background image

8/30 Zakładanie plandeki

8/30 Zakładanie plandeki

umożliwia:

umożliwia:

chroni ładunek przed czynnikami

chroni ładunek przed czynnikami

atmosferycznymi

atmosferycznymi

pomaga zamocować ładunek

pomaga zamocować ładunek

zasłonięcie towaru

zasłonięcie towaru

a

a

background image

9/30 Umiejscowienie środka

9/30 Umiejscowienie środka

ciężkości jest bardzo ważne, jeśli

ciężkości jest bardzo ważne, jeśli

chodzi o ładunek:

chodzi o ładunek:

lekki i długi

lekki i długi

wysoki i lekki

wysoki i lekki

wysoki i ciężki

wysoki i ciężki

c

c

background image

10/30 Wśród sił jakie występują w

10/30 Wśród sił jakie występują w

transporcie, siła wspomagająca

transporcie, siła wspomagająca

transport to:

transport to:

siła odśrodkowa

siła odśrodkowa

siła bezwładności

siła bezwładności

siła tarcia

siła tarcia

c

c

background image

11/30 Spadnięcie elementów

11/30 Spadnięcie elementów

mocujących może być przyczyną:

mocujących może być przyczyną:

groźnego wypadku

groźnego wypadku

właściwego zamocowania ładunku

właściwego zamocowania ładunku

zwiększenia się spalania

zwiększenia się spalania

jednostkowego

jednostkowego

a

a

background image

12/30 Większy ciężar ładunku ma

12/30 Większy ciężar ładunku ma

znaczenie, ponieważ

znaczenie, ponieważ

nie ma znaczenia

nie ma znaczenia

łatwiej będzie mu zachować równowagę

łatwiej będzie mu zachować równowagę

ale będzie miał wówczas większą inercję.

ale będzie miał wówczas większą inercję.

trudnie będzie mu zachować równowagę

trudnie będzie mu zachować równowagę

b

b

background image

13/30 Opakowanie umożliwia:

13/30 Opakowanie umożliwia:

załadunek

załadunek

mocowanie transportu

mocowanie transportu

transport towaru

transport towaru

c

c

background image

14/30 Bezpieczne zachowanie się

14/30 Bezpieczne zachowanie się

pojazdu z ładunkiem zależy od:

pojazdu z ładunkiem zależy od:

długość przestrzeni ładunkowej

długość przestrzeni ładunkowej

rodzaju ładunku przewożonego

rodzaju ładunku przewożonego

szerokości ładunkowej

szerokości ładunkowej

b

b

background image

15/30 Zasadnicze znaczenie dla

15/30 Zasadnicze znaczenie dla

przewożonego ładunku ma:

przewożonego ładunku ma:

jego cena

jego cena

jego położenie

jego położenie

jego ciężar

jego ciężar

c

c

background image

16/30 Siła działająca na ładunek

16/30 Siła działająca na ładunek

podczas skręcania w stosunku do

podczas skręcania w stosunku do

siły podczas hamowania jest:

siły podczas hamowania jest:

równa

równa

mniejsza

mniejsza

większa

większa

b

b

background image

17/30 Masa pojazdu i przełożenie

17/30 Masa pojazdu i przełożenie

wpływają na:

wpływają na:

dynamikę pojazdu

dynamikę pojazdu

zwiększenie ładowności

zwiększenie ładowności

zdolności pojazdu do hamowania

zdolności pojazdu do hamowania

a

a

background image

18/30 kierowca przed wyjazdem, kiedy

18/30 kierowca przed wyjazdem, kiedy

ładunek jest rozmieszczony powinien:

ładunek jest rozmieszczony powinien:

umieścić ładunek na tylnej ładunkowej

umieścić ładunek na tylnej ładunkowej

przesunąć go jak najbardziej do przedniej

przesunąć go jak najbardziej do przedniej

ściany ładunku

ściany ładunku

sprawdzić go pod kątem rozmieszczania i

sprawdzić go pod kątem rozmieszczania i

środka ciężkości

środka ciężkości

c

c

background image

19/30 Za przewóz ładunku

19/30 Za przewóz ładunku

odpowiada:

odpowiada:

kierowca (przewoźnik)

kierowca (przewoźnik)

spedytor

spedytor

załadowca

załadowca

a

a

background image

20/30 Opakowanie transportowe

20/30 Opakowanie transportowe

umożliwia:

umożliwia:

chroni ładunek przed przewróceniem

chroni ładunek przed przewróceniem

ochronę przed uszkodzeniami

ochronę przed uszkodzeniami

mechanicznymi

mechanicznymi

obniżenie środka ciężkości

obniżenie środka ciężkości

b

b

background image

21/30 W jaki sposób należy

21/30 W jaki sposób należy

poprawnie zamocować ładunek?

poprawnie zamocować ładunek?

umożliwiający przemieszczanie się

umożliwiający przemieszczanie się

na środku przestrzeni ładunkowej

na środku przestrzeni ładunkowej

uniemożliwiający przemieszczanie się

uniemożliwiający przemieszczanie się

c

c

background image

22/30 Ładunki poddane siłom

22/30 Ładunki poddane siłom

występującym w normalnych warunkach

występującym w normalnych warunkach

i w sytuacjach awaryjnych:

i w sytuacjach awaryjnych:

pomagają kierowcy w utrzymaniu założonego

pomagają kierowcy w utrzymaniu założonego

kierunku jazdy

kierunku jazdy

nie przemieszczają się

nie przemieszczają się

oddziaływają na mocowania, powodując

oddziaływają na mocowania, powodując

czasem ich rozluźnienie się,

czasem ich rozluźnienie się,

c

c

background image

23/30 Zastosowanie wielostopniowych

23/30 Zastosowanie wielostopniowych

skrzyń biegów jest dla kierowców:

skrzyń biegów jest dla kierowców:

ułatwieniem gdyż zwiększa elastyczność

ułatwieniem gdyż zwiększa elastyczność

skrzyni biegów

skrzyni biegów

uciążliwe ze względu na częstą zmianę

uciążliwe ze względu na częstą zmianę

biegów

biegów

prowadzi do szybszego zużywania się biegów

prowadzi do szybszego zużywania się biegów

a

a

background image

24/30 Dysponowanie jak

24/30 Dysponowanie jak

największym zapasem mocy jest

największym zapasem mocy jest

dla kierowcy:

dla kierowcy:

korzystne

korzystne

niekorzystne

niekorzystne

bez znaczenia

bez znaczenia

a

a

background image

25/30 Wraz ze wzrostem masy

25/30 Wraz ze wzrostem masy

ładunku obciążenia na silnik:

ładunku obciążenia na silnik:

maleją

maleją

pozostaje bez zmian

pozostaje bez zmian

zwiększają się

zwiększają się

c

c

background image

26/30 Siła działająca na ładunek

26/30 Siła działająca na ładunek

który uwolni się z mocowania, to:

który uwolni się z mocowania, to:

siła tarcia

siła tarcia

siła odśrodkowa

siła odśrodkowa

siła bezwładności

siła bezwładności

c

c

background image

27/30 Im wyżej znajduje się

27/30 Im wyżej znajduje się

środek ciężkości, ładunek będzie:

środek ciężkości, ładunek będzie:

podatny na przewrócenie się

podatny na przewrócenie się

przechylony na lewą stronę

przechylony na lewą stronę

stabilniejszy

stabilniejszy

a

a

background image

28/30 Na skutek oddziaływania

28/30 Na skutek oddziaływania

różnych sił ładunek:

różnych sił ładunek:

nie zmieni położenia

nie zmieni położenia

zmieni położenie zazwyczaj pionowo

zmieni położenie zazwyczaj pionowo

zmieni położenie zazwyczaj poziomo

zmieni położenie zazwyczaj poziomo

c

c

background image

29/30 Zapas mocy zwiększa się za

29/30 Zapas mocy zwiększa się za

pomocą:

pomocą:

pedał gazu

pedał gazu

używania wysokich przełożeń

używania wysokich przełożeń

przełożenie przekładni głównej

przełożenie przekładni głównej

c

c

background image

30/30 Tylna płachta plandeki

30/30 Tylna płachta plandeki

mocowana jest:

mocowana jest:

za pomocą zatrzasku do spodu i boku

za pomocą zatrzasku do spodu i boku

naczepy

naczepy

do spodu plandeki za pomocą drzwiczek

do spodu plandeki za pomocą drzwiczek

tylnych

tylnych

za pomocą paska i oczek również do boku

za pomocą paska i oczek również do boku

naczepy

naczepy

c

c

background image

1/19 Hamowanie pulsacyjne polega na:

1/19 Hamowanie pulsacyjne polega na:

pulsowaniu wskazań czujnika temperatury

pulsowaniu wskazań czujnika temperatury

intensywnym wciśnięciu hamulca, a gdy

intensywnym wciśnięciu hamulca, a gdy

koła przestaną się obracać, odpuszczaniu

koła przestaną się obracać, odpuszczaniu

hamulca, by natychmiast znów silnie

hamulca, by natychmiast znów silnie

nacisnąć hamulec

nacisnąć hamulec

dodawaniu gazu tak, aby uzyskać efekt

dodawaniu gazu tak, aby uzyskać efekt

pulsowania wskazówki obrotomierza

pulsowania wskazówki obrotomierza

b

b

background image

2/19 Czy zablokowanie kół

2/19 Czy zablokowanie kół

podczas hamowania jest

podczas hamowania jest

korzystne

korzystne

nie

nie

tak

tak

nie ma znaczenia

nie ma znaczenia

a

a

background image

3/19 Poziom oleju w silniku

3/19 Poziom oleju w silniku

sprawdzamy za pomocą:

sprawdzamy za pomocą:

czujnika ciśnienia

czujnika ciśnienia

poziomu oleju napędowego

poziomu oleju napędowego

miarki oleju

miarki oleju

c

c

background image

4/19 O ekonomicznej jeździe pojazdem

4/19 O ekonomicznej jeździe pojazdem

mówimy wtedy gdy strzałka

mówimy wtedy gdy strzałka

obrotomierza jest w przedziale:

obrotomierza jest w przedziale:

czerwonym

czerwonym

przed zakresem zielony

przed zakresem zielony

zielonym

zielonym

c

c

background image

5/19 Siłownik membranowy hamulcowy

5/19 Siłownik membranowy hamulcowy

służy do:

służy do:

amortyzowanie zawieszenia pneumatycznego

amortyzowanie zawieszenia pneumatycznego

skrętu kołami tylnimi

skrętu kołami tylnimi

oddziaływanie na klocki hamulcowe celu

oddziaływanie na klocki hamulcowe celu

zahamowania

zahamowania

c

c

background image

6/19 Do zbiornika oznaczonego

6/19 Do zbiornika oznaczonego

napisem Adblue należy wlewać

napisem Adblue należy wlewać

paliwo

paliwo

płyn chłodzący

płyn chłodzący

specjalnie rozcieńczony mocznik

specjalnie rozcieńczony mocznik

c

c

background image

7/19 W retarderach hydraulicznych

7/19 W retarderach hydraulicznych

podczas inspekcji przed rozpoczęciem

podczas inspekcji przed rozpoczęciem

jazdy sprawdzamy:

jazdy sprawdzamy:

gęstość oleju,

gęstość oleju,

poziom oleju

poziom oleju

temperaturę oleju

temperaturę oleju

b

b

background image

8/19 Mechanizm różnicowy

8/19 Mechanizm różnicowy

znajduje się w:

znajduje się w:

przekładni głównej

przekładni głównej

silniku

silniku

skrzyni biegów

skrzyni biegów

a

a

background image

9/19 Do zbiornika oznaczonego

9/19 Do zbiornika oznaczonego

napisem ON należy wlewać

napisem ON należy wlewać

Adblue

Adblue

olej napędowy

olej napędowy

benzynę E95

benzynę E95

b

b

background image

10/19 W czasie nagłego hamowania

10/19 W czasie nagłego hamowania

pojazdem wyposażonym w ABS kierowca

pojazdem wyposażonym w ABS kierowca

powinien:

powinien:

hamować pulsacyjnie

hamować pulsacyjnie

musi zwrócić uwagę na to, żeby koło nie

musi zwrócić uwagę na to, żeby koło nie

zablokowało się i co jakiś czas odpuszczać

zablokowało się i co jakiś czas odpuszczać

pedał hamulca na dłuższą niż 3 s. chwilę

pedał hamulca na dłuższą niż 3 s. chwilę

mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu

mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu

c

c

background image

11/19 Odpowietrzanie układu

11/19 Odpowietrzanie układu

paliwowego polega na:

paliwowego polega na:

napowietrzenie układu paliwowego

napowietrzenie układu paliwowego

wymianie paliwa na nowe

wymianie paliwa na nowe

usunięciu powietrza z układu

usunięciu powietrza z układu

paliwowego

paliwowego

c

c

background image

12/19 Czy zastosowanie

12/19 Czy zastosowanie

turbosprężarki ma wpływ na

turbosprężarki ma wpływ na

zużycie paliwa

zużycie paliwa

tak

tak

tak, tylko w lecie

tak, tylko w lecie

nie

nie

a

a

background image

13/19 Przed wyruszeniem w trasę

13/19 Przed wyruszeniem w trasę

kierowca powinnien:

kierowca powinnien:

sprawdzić kontrolę zamknięcia naczepy

sprawdzić kontrolę zamknięcia naczepy

zatankować zbiornika paliwa do pełna

zatankować zbiornika paliwa do pełna

wykonać obsługę techniczną

wykonać obsługę techniczną

c

c

background image

14/19 Hamowanie silnikiem polega na:

14/19 Hamowanie silnikiem polega na:

stopniowym zmniejszeniem biegów i

stopniowym zmniejszeniem biegów i

puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem

puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem

nogi z pedału przyspieszenia

nogi z pedału przyspieszenia

zredukowaniu biegu na najniższy i puszczanie

zredukowaniu biegu na najniższy i puszczanie

sprzęgła

sprzęgła

włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu

włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu

sprzęgła

sprzęgła

a

a

background image

15/19 Zawór spustowy w zbiorniku

15/19 Zawór spustowy w zbiorniku

powietrza służy:

powietrza służy:

jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia

jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia

po przekroczeniu ciśnienia nominalnego

po przekroczeniu ciśnienia nominalnego

do spuszczenia kondensatu ze zbiornika

do spuszczenia kondensatu ze zbiornika

do regulacji ciśnienia w zbiorniku

do regulacji ciśnienia w zbiorniku

b

b

background image

16/19 W trakcie ruszania ze wzniesienia należy

16/19 W trakcie ruszania ze wzniesienia należy

wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu

wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu

dodać gazu

dodać gazu

nie wyłączając hamulca postojowego, załączyć bieg

nie wyłączając hamulca postojowego, załączyć bieg

i powoli ruszać, dopiero po 5 sek. rozłączyć

i powoli ruszać, dopiero po 5 sek. rozłączyć

hamulce.

hamulce.

włączyć bieg dodając gaz powoli, wyłączyć hamulec

włączyć bieg dodając gaz powoli, wyłączyć hamulec

c

c

background image

7/19 Grubość klocków hamulcowych

7/19 Grubość klocków hamulcowych

ocenia się na podstawie:

ocenia się na podstawie:

ubytku płynu lub powietrza w układzie

ubytku płynu lub powietrza w układzie

twardość pedału hamulca

twardość pedału hamulca

sprawdzenie długości kontrolki w

sprawdzenie długości kontrolki w

zacisku

zacisku

c

c

background image

18/19 Obrotomierz służy do:

18/19 Obrotomierz służy do:

do odczytu wilgotności powietrza

do odczytu wilgotności powietrza

do odczytu obrotów silnika

do odczytu obrotów silnika

do odczytu temperatury wewnątrz

do odczytu temperatury wewnątrz

kabiny

kabiny

b

b

background image

19/19 Największy wpływ na zużycie

19/19 Największy wpływ na zużycie

paliwa ma:

paliwa ma:

liczba przełożeń w skrzyni biegów C,

liczba przełożeń w skrzyni biegów C,

jazda w zakresie zielonej skali

jazda w zakresie zielonej skali

obrotomierza

obrotomierza

ciężar pojazdu

ciężar pojazdu

b

b

background image

1/20 Niektóre z zezwoleń nie mogą

1/20 Niektóre z zezwoleń nie mogą

być stosowane na terytorium

być stosowane na terytorium

niektórych krajów członkowskich co

niektórych krajów członkowskich co

potwierdza się:

potwierdza się:

wklejką z nazw państwa

wklejką z nazw państwa

rysunkiem flagi państwa

rysunkiem flagi państwa

umieszczaniem na zezwoleniu czerwonej

umieszczaniem na zezwoleniu czerwonej

pieczątki z symbolem literowym kraju

pieczątki z symbolem literowym kraju

c

c

background image

2/20 Jeżeli wartość przewożonych

2/20 Jeżeli wartość przewożonych

rzeczy nie wynika z rachunku

rzeczy nie wynika z rachunku

sprzedawcy lub dostawcy ani z

sprzedawcy lub dostawcy ani z

obowiązującego cennika, wówczas

obowiązującego cennika, wówczas

wartość tą ustala się na podstawie

wartość tą ustala się na podstawie

deklaracji nadawcy

deklaracji nadawcy

na podstawie stałej taryfie

na podstawie stałej taryfie

szacunkowej ocenie przewoźnika

szacunkowej ocenie przewoźnika

a

a

background image

3/20 Kiedy wymagany jest pilotaż policyjny

3/20 Kiedy wymagany jest pilotaż policyjny

pojazdu ponadgabarytowego?

pojazdu ponadgabarytowego?

gdy łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza

gdy łączna długość pojazdów pilotowanych przekracza

100 m.

100 m.

gdy długość pojedynczego pojazdu lub zespołów

gdy długość pojedynczego pojazdu lub zespołów

przekracza 40 m,

przekracza 40 m,

gdy szerokość jezdni na trasie przejazdu pojazdu

gdy szerokość jezdni na trasie przejazdu pojazdu

nienormatywnego wraz z poboczem mającym ten sam

nienormatywnego wraz z poboczem mającym ten sam

rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia,

rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia,

pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na

pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na

jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 2,43 m

jezdniach jednokierunkowych, jest mniejsza niż 2,43 m

b

b

background image

4/20 Dowodem zawarcia umowy

4/20 Dowodem zawarcia umowy

przewozu jest:

przewozu jest:

faktura wystawiona przez zleceniodawcę

faktura wystawiona przez zleceniodawcę

potwierdzony przez przewoźnika list

potwierdzony przez przewoźnika list

przewozowy

przewozowy

zlecenie przewozu

zlecenie przewozu

b

b

background image

5/20 Maksymalny okres ważności

5/20 Maksymalny okres ważności

licencji wspólnotowej wynosi:

licencji wspólnotowej wynosi:

do 50 lat

do 50 lat

do 5 lat

do 5 lat

jest bezterminowa

jest bezterminowa

b

b

background image

6/20 Ładunek sypki można przewozić pod

6/20 Ładunek sypki można przewozić pod

warunkiem, że jest przewożony:

warunkiem, że jest przewożony:

w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej

w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej

dodatkowo odpowiednimi zasłonami

dodatkowo odpowiednimi zasłonami

uniemożliwiającymi wysypawaniem się na drogę

uniemożliwiającymi wysypawaniem się na drogę

ładunku

ładunku

w szczelnej skrzyni ładunkowej, przynajmniej w

w szczelnej skrzyni ładunkowej, przynajmniej w

części przykrytej plandeką lub innym materiałem

części przykrytej plandeką lub innym materiałem

w skrzyni ładunkowej, niekoniecznie osłoniętej pod

w skrzyni ładunkowej, niekoniecznie osłoniętej pod

warunkiem, że ładunek jest poniżej burty

warunkiem, że ładunek jest poniżej burty

ładunkowej

ładunkowej

a

a

background image

7/20 Licencja może zostać cofnięta jeżeli:

7/20 Licencja może zostać cofnięta jeżeli:

zaprzestano prowadzenia działalności

zaprzestano prowadzenia działalności

transportowej na okres minimum 3 miesięcy

transportowej na okres minimum 3 miesięcy

dokonało się samodzielne zmiany we

dokonało się samodzielne zmiany we

wskazaniach urządzeń pomiarowo-kontrolnych

wskazaniach urządzeń pomiarowo-kontrolnych

i tachografów zainstalowanych w pojeździe

i tachografów zainstalowanych w pojeździe

dostawy zleceń wykonywane są nie terminowo

dostawy zleceń wykonywane są nie terminowo

b

b

background image

8/20 Po uzyskaniu jakiego

8/20 Po uzyskaniu jakiego

dokumentu jest możliwe

dokumentu jest możliwe

wykonanie transportu?

wykonanie transportu?

koncesji

koncesji

zaświadczenia

zaświadczenia

licencji

licencji

c

c

background image

9/20 Licencja na wykonanie

9/20 Licencja na wykonanie

międzynarodowego transportu

międzynarodowego transportu

drogowego rzeczy uprawnia do

drogowego rzeczy uprawnia do

wykonywania transportu:

wykonywania transportu:

tylko krajowego

tylko krajowego

krajowego i między narodowego

krajowego i między narodowego

tylko międzynarodowego

tylko międzynarodowego

b

b

background image

10/20 By przewoźnik uzyskał

10/20 By przewoźnik uzyskał

zezwolenie zagraniczny jest

zezwolenie zagraniczny jest

posiadanie jednego z warunków:

posiadanie jednego z warunków:

koncesja

koncesja

licencja

licencja

wystarczy złożyć wniosek i wnieść opłatę

wystarczy złożyć wniosek i wnieść opłatę

b

b

background image

11/20 Zaświadczeniem o uprawnień

11/20 Zaświadczeniem o uprawnień

do wykonywania transportu

do wykonywania transportu

drogowego podczas kontroli

drogowego podczas kontroli

drogowej jest posiadanie w pojeździe:

drogowej jest posiadanie w pojeździe:

kserokopii licencji

kserokopii licencji

wypis z licencji

wypis z licencji

licencji

licencji

b

b

background image

12/20 Dwustronny przewóz rzeczy

12/20 Dwustronny przewóz rzeczy

uprawnia do wykonania przewozu

uprawnia do wykonania przewozu

pomiędzy:

pomiędzy:

Polską a krajem wydającym zezwolenia

Polską a krajem wydającym zezwolenia

Polską a krajem trzecim

Polską a krajem trzecim

Polską a dowolnym krajem UE

Polską a dowolnym krajem UE

a

a

background image

13/20 Roszczenie z tytułu zwłoki

13/20 Roszczenie z tytułu zwłoki

w przewozie przedawniają po:

w przewozie przedawniają po:

12 miesięcy

12 miesięcy

2 miesięcy

2 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

b

b

background image

14/20 Do zezwoleń zagranicznych,

14/20 Do zezwoleń zagranicznych,

których wykorzystanie uzależnione jest

których wykorzystanie uzależnione jest

od spełnienia przez pojazd odpowiednich

od spełnienia przez pojazd odpowiednich

wymogów bezpieczeństwa lub warunków

wymogów bezpieczeństwa lub warunków

dopuszczenia do ruchu, certyfikat

dopuszczenia do ruchu, certyfikat

potwierdzający ich spełnianie wydaje:

potwierdzający ich spełnianie wydaje:

właściwy minister do spraw transportu

właściwy minister do spraw transportu

autoryzowana stacja diagnostyczna

autoryzowana stacja diagnostyczna

producent pojazdu

producent pojazdu

b

b

background image

15/20 Ładunek wystający z boku

15/20 Ładunek wystający z boku

pojazdu transportowany w warunkach

pojazdu transportowany w warunkach

dobrej widoczności oznacza się:

dobrej widoczności oznacza się:

pomarańczową chorągiewką o wymiarach

pomarańczową chorągiewką o wymiarach

co najmniej 50x50 cm

co najmniej 50x50 cm

białą chorągiewką o wymiarach 50x50 cm

białą chorągiewką o wymiarach 50x50 cm

czerwoną chorągiewką o wymiarach

czerwoną chorągiewką o wymiarach

40x50 cm

40x50 cm

a

a

background image

6/20 Zezwolenie EKMT jest ważne z:

6/20 Zezwolenie EKMT jest ważne z:

karnetem oraz odpowiednim

karnetem oraz odpowiednim

certyfikatem

certyfikatem

zaświadczeniem o przewozach na

zaświadczeniem o przewozach na

potrzeby własne

potrzeby własne

listem przewozowym (CMR)

listem przewozowym (CMR)

a

a

background image

17/20 Na kim spoczywa obowiązek

17/20 Na kim spoczywa obowiązek

doprowadzenia do czystości i porządku

doprowadzenia do czystości i porządku

teren oraz środek transportowy

teren oraz środek transportowy

przewożnika zanieczyszczony w

przewożnika zanieczyszczony w

związku z czynnościami ładunkowymi?

związku z czynnościami ładunkowymi?

nadawcy i odbiorcy

nadawcy i odbiorcy

załadowcy

załadowcy

przewoźniku

przewoźniku

a

a

background image

18/20 Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary

18/20 Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary

pojazdu wraz z ładunkiem lub bez

pojazdu wraz z ładunkiem lub bez

ładunku są większe od dopuszczalnych,

ładunku są większe od dopuszczalnych,

przejazd pojazdu jest dozwolona tylko pod

przejazd pojazdu jest dozwolona tylko pod

warunkiem uzyskania:

warunkiem uzyskania:

pozwolenia na przejazd

pozwolenia na przejazd

zaświadczenia

zaświadczenia

zezwolenia

zezwolenia

c

c

background image

19/20 Obowiązek wyposażenia pojazdu w

19/20 Obowiązek wyposażenia pojazdu w

ogranicznik prędkości dotyczy:

ogranicznik prędkości dotyczy:

autobusów, samochodów ciężarowych o

autobusów, samochodów ciężarowych o

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej

3,5 t i ciągników samochodowych, dla których

3,5 t i ciągników samochodowych, dla których

określono dopuszczalną masę całkowitą

określono dopuszczalną masę całkowitą

zespołu pojazdów powyżej 3,5 t

zespołu pojazdów powyżej 3,5 t

tylko pojazdy przystosowane do przewozu

tylko pojazdy przystosowane do przewozu

rzeczy, których dmc jest większe niż 7,5 t.

rzeczy, których dmc jest większe niż 7,5 t.

tylko pojazdy przystosowane

tylko pojazdy przystosowane

a

a

background image

20/20 Za przesyłkę utraconą uważa

20/20 Za przesyłkę utraconą uważa

się przesyłkę która nie nadeszła do

się przesyłkę która nie nadeszła do

miejsca przeznaczenia wskazanego

miejsca przeznaczenia wskazanego

w liście przewozowym w ciągu:

w liście przewozowym w ciągu:

30 dni od upływu terminu przewozu

30 dni od upływu terminu przewozu

14 dni od upływu terminu przewozu

14 dni od upływu terminu przewozu

21 dni od upływem terminu przewozu

21 dni od upływem terminu przewozu

a

a

background image

1/15 Przewóz nie będzie przewozem na

1/15 Przewóz nie będzie przewozem na

potrzeby własne, gdy

potrzeby własne, gdy

transport własnych towarów jest wykonywany

transport własnych towarów jest wykonywany

własnym pojazdem prowadzonym przez pracownika

własnym pojazdem prowadzonym przez pracownika

firmy

firmy

transport sprzedawanych towarów odbywa się

transport sprzedawanych towarów odbywa się

wydzierżawionym pojazdem prowadzonym przez

wydzierżawionym pojazdem prowadzonym przez

kierowcę zatrudnionego w firmie

kierowcę zatrudnionego w firmie

transport towarów należących do innej firmy

transport towarów należących do innej firmy

wykonywany jest na jej zlecenie pojazdem

wykonywany jest na jej zlecenie pojazdem

należącym do przewoźnika

należącym do przewoźnika

c

c

background image

2/15  Efektywność środków transportu to:

2/15  Efektywność środków transportu to:

liczba zamówień w stosunku do liczby

liczba zamówień w stosunku do liczby

pojazdów

pojazdów

wielkość efektu produkcyjnego (przewozów),

wielkość efektu produkcyjnego (przewozów),

jaki jest uzyskany z danych nakładów

jaki jest uzyskany z danych nakładów

liczba skarg w stosunku do liczby

liczba skarg w stosunku do liczby

wykonywanych przewoz

wykonywanych przewoz

b

b

background image

3/15 Transport intermodalny to:

3/15 Transport intermodalny to:

transport towarów środkami transportu

transport towarów środkami transportu

więcej niż jednej gałęzi transportu

więcej niż jednej gałęzi transportu

transport towarów dwiema gałęziami

transport towarów dwiema gałęziami

transportu tylko po drogach publicznych

transportu tylko po drogach publicznych

transport towarów koleją

transport towarów koleją

a

a

background image

4/15 Temperatura podawana w umowie

4/15 Temperatura podawana w umowie

ATP oznacza, że

ATP oznacza, że

taka temperatura powinna być w pojeździe w

taka temperatura powinna być w pojeździe w

chwili załadunku

chwili załadunku

taka temperatura musi być każdym miejscu

taka temperatura musi być każdym miejscu

ładunku, podczas załądunku, przewozu i

ładunku, podczas załądunku, przewozu i

wyładowania

wyładowania

taka temperatura powietrza musi być

taka temperatura powietrza musi być

podczas załadunku, przewozu i wyładunku

podczas załadunku, przewozu i wyładunku

b

b

background image

5/15 Jakość techniczna usługi

5/15 Jakość techniczna usługi

transportowej jest:

transportowej jest:

technika świadczenia usług

technika świadczenia usług

tym, co nabywca otrzymuje w procesie

tym, co nabywca otrzymuje w procesie

świadczenia usług

świadczenia usług

sposobem świadczenia usługi

sposobem świadczenia usługi

b

b

background image

6/15 Odległość w aspekcie

6/15 Odległość w aspekcie

czasowym jest:

czasowym jest:

czasem podróży

czasem podróży

czasem oczekiwania na usługę

czasem oczekiwania na usługę

czasem ładunku

czasem ładunku

a

a

background image

7/15 Jakie informacje zawiera tablica ADR

7/15 Jakie informacje zawiera tablica ADR

miesiąc i rok ważności świadectwa

miesiąc i rok ważności świadectwa

numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa i

numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa i

numer przewożonego materiału

numer przewożonego materiału

niebezpiecznego

niebezpiecznego

numer rozpoznawczy pojazdu przewożącego

numer rozpoznawczy pojazdu przewożącego

materiał niebezpieczny oraz numer i termin

materiał niebezpieczny oraz numer i termin

ważności pozwolenia na przewóz materiałów

ważności pozwolenia na przewóz materiałów

b

b

background image

8/15 Nie jest wymagana licencja na

8/15 Nie jest wymagana licencja na

wykonanie transportu drogowego gdy:

wykonanie transportu drogowego gdy:

świadczy się usługi na regularnych liniach na

świadczy się usługi na regularnych liniach na

podstawie zezwolenia

podstawie zezwolenia

prowadzi się usługi w transporcie

prowadzi się usługi w transporcie

międzynarodowym

międzynarodowym

dotyczy transportu wykonywanego pojazdami

dotyczy transportu wykonywanego pojazdami

lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej

lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t

c

c

background image

9/15 Jakie warunki muszą być

9/15 Jakie warunki muszą być

spełnione by móc przewozić zwierzęta

spełnione by móc przewozić zwierzęta

przewoźnik musi posiadać wyposażenie do

przewoźnik musi posiadać wyposażenie do

poskramiania zwierząt podczas przewozu

poskramiania zwierząt podczas przewozu

przewoźnik musi posiadać świadectwa

przewoźnik musi posiadać świadectwa

zdrowia zwierząt

zdrowia zwierząt

w pojeździe musza być zapewnione

w pojeździe musza być zapewnione

humanitarne warunki przewozu

humanitarne warunki przewozu

b

b

background image

10/15 Zdolność produkcyjna w transporcie to:

10/15 Zdolność produkcyjna w transporcie to:

liczba kilometrów, jakie może przejechać jeden

liczba kilometrów, jakie może przejechać jeden

pojazd w ciągi godziny

pojazd w ciągi godziny

maksymalne możliwości przewozowe środków

maksymalne możliwości przewozowe środków

transportu w określonym czasie, w konkretnych

transportu w określonym czasie, w konkretnych

warunkach wynikających z aktualnych czynników

warunkach wynikających z aktualnych czynników

techniczno-organizacyjnych w firmie

techniczno-organizacyjnych w firmie

liczba towaru, jaki może przewieźć jeden

liczba towaru, jaki może przewieźć jeden

kierowca w ciągu doby

kierowca w ciągu doby

b

b

background image

11/15  Rentowność przewozów to:

11/15  Rentowność przewozów to:

stosunek przebiegu ładowanego do przebiegu

stosunek przebiegu ładowanego do przebiegu

całkowitego pojazdu

całkowitego pojazdu

stosunek liczby dni eksploatacji pojazdy do liczby

stosunek liczby dni eksploatacji pojazdy do liczby

dni inwentarzowych

dni inwentarzowych

iloczyn zysku generowanego przez pojazd lub

iloczyn zysku generowanego przez pojazd lub

zespół pojazdów na danej trasie do całkowitej

zespół pojazdów na danej trasie do całkowitej

sprzedaży zrealizowanej przez ten pojazd zespół

sprzedaży zrealizowanej przez ten pojazd zespół

pojazdów

pojazdów

c

c

background image

12/15 Transport ładunków w

12/15 Transport ładunków w

gospodarce pełni funkcję

gospodarce pełni funkcję

marginalną

marginalną

usługową

usługową

wydobywczą

wydobywczą

b

b

background image

13/15 Jakie wymagania powinny spełniać

13/15 Jakie wymagania powinny spełniać

pojazdy przeznaczone do przewozu

pojazdy przeznaczone do przewozu

żywności

żywności

powinny być koloru białego

powinny być koloru białego

muszą mieć agregaty chłodnicze

muszą mieć agregaty chłodnicze

przestrzeń ładunkowa musi być oddzielona od

przestrzeń ładunkowa musi być oddzielona od

kabiny kierowcy

kabiny kierowcy

c

c

background image

14/15 Umowa ATP dotyczy

14/15 Umowa ATP dotyczy

przewozu drewna

przewozu drewna

przewozu zwierząt

przewozu zwierząt

przewozu żywności

przewozu żywności

c

c

background image

15/15 Transport morski

15/15 Transport morski

charakteryzuje się

charakteryzuje się

długim czasem przewozu

długim czasem przewozu

wysoką częstotliwością połączeń

wysoką częstotliwością połączeń

dużą dostępnością przestrzenną

dużą dostępnością przestrzenną

a

a


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania nowe z biochemii
pytania nowe
Nowe kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie w metatezie olefin
Pytania nowe które nie znam
Pytania Tomek, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, Rok akademicki 2007-2008, Egzamin Koфco
test I gr 1 pytanie nowe i 1 poprawilam, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 5 rok zarządzanie 2011-2012,
Pytania nowe
Polski Pytania nowe?dd
pytania Kusy komplet ma a sci ga
pytania nowe higA
pytania nowe anestezjo
Pytania nowe 726 i odpowiedzi dobre najnowsze, Geodezja, Uprawnienia
histo pytania nowe
kolokowium 2 nowe pytania 2009, Anatomia człowieka, Kolokwium 2
Maj 09 nowe pytania
Pracownia Kompleksowej Opieki Pytania całość
pytania dla Strzelca 1, farma - nowe pliki
Pytania 15 kolej (nowe)

więcej podobnych podstron