Biofizyka 3 0809

background image

Zjawisko rozciągania

i ściskania tkanek,

naprężenia,

odkształcenia, prawo

Hook’a

Warszawa, 15

października 2008

background image

Przedmiot wytrzymałości

materiałów

Wytrzymałość materiałów zajmuje się

badaniem sił wewnętrznych w ciałach, aby
odpowiedzieć na pytanie, czy pod wpływem
danych obciążeń w jakimś obszarze ciała
siły wewnętrzne nie osiągną zbyt dużych
wartości czy ciało „wytrzyma” dane
obciążenie.

Drugą, równie ważną dziedziną badań

wytrzymałości materiałów jest analiza
odkształceń ciał i konstrukcji.

background image

Siły zewnętrzne i wewnętrzne

Pod nazwą sił zewnętrznych

rozumiemy siły czynne, czyli
obciążenia, oraz siły bierne, czyli
reakcje działające z zewnątrz na
dane ciało. Mogą to być siły
skupione, siły powierzchniowe (np.
ciśnienia) lub siły objętościowe (np.
siły przyciągania ziemskiego.

Siły wewnętrzne to siły z jakimi

jedne cząstki położone wewnątrz
ciała działają na drugie.

background image

Odkształcenia

Ciała ulegają odkształceniom pod wpływem

działających na nie sił zewnętrznych.
Odkształcenia mogą mieć charakter:

Sprężysty – po ustąpieniu siły odkształcenia

ustępują, ciało przybiera pierwotną formę,

Plastyczny – po ustąpieniu siły ciało nie

powraca do pierwotnej formy,

Niszczące – dochodzi do zniszczenia

struktury, naruszona zostaje spoistość ciała.

background image

Właściwości ciał

Jeżeli właściwości elementarnej kostki

„wyciętej” z ciała są jednakowe niezależnie
od kierunku, to materiał, z którego
zbudowane jest ciało nazywamy
izotropowym (równokierunkowym) np.
metale, plastiki.

Istnieją również materiały anizotropowe

(różnokierunkowe), to znaczy takie których
właściwości zależą od orientacji względem
płaszczyzn lub kierunków np kierunku
słojów (drewno) kierunku zbrojeń i sposobu
ułożenia warstw (materiały kompozytowe)
czy względem kierunków anatomicznych
(kości).

background image

Definicja naprężenia

dS

dF

Jeżeli na nieskończenie małym przekroju
dS wypadkowa sił międzycząsteczkowych
wynosi dF, to iloraz siły dF przez pole dS
nazywamy naprężeniem σ.

background image

Jednostki

1N = 1kg·1m/s

2

niuton

(jednostka siły)

1N·m = 1N·1m niutonometr

(jednostka momentu siły)

1Pa = 1N/m

2

paskal

(jednostka naprężenia)

1MPa = 1MN/m

2

= 10

6

N/m

2

=

1N/mm

2

background image

Prawo Hooke’a

W wyniku obserwacji rozciąganych

prętów pryzmatycznych Robert Hook

(1676) stwierdził, że wydłużenie Δl

pręta pryzmatycznego (pręt – długość

jest znacznie większa od pozostałych

wymiarów poprzecznych) jest wprost

proporcjonalne do siły rozciągającej F

i do długości początkowej l pręta, a

odwrotnie proporcjonalne do pola S

przekroju poprzecznego pręta.

background image

Prawo Hooke’a

ES

Fl

l

l

l

S

F

E

Współczynnik proporcjonalności E – moduł
sprężystości przy rozciąganiu (Moduł
Younga, 1807)

l

l

S

F

gdzie: l – wydłużenie
F – siła,
l – długość początkowa,
E – moduł Younga,
S – pole przekroju

poprzecznego

background image

Wykres rozciągania

St3

σ

ε

A

B

C D

K

L

background image

Wykres rozciągania

0A – linia prosta σ

prop

0B – σ

spręż

B – granica sprężystości
BD – odkształcenia plastyczne
D – granica plastyczności
K – wytrzymałość na rozciąganie R

m

background image

Wytrzymałość na

rozciąganie

Największe naprężenia,

jakie mogła przenieść
badana próbka,
nazywamy
wytrzymałością na
rozciąganie lub
wytrzymałością doraźną
materiału i oznaczamy
R

m

. Wytrzymałość na

rozciąganie R

m

jest więc

ilorazem maksymalnej
siły F

max

przez pole S

przekroju początkowego
próbki.

S

F

R

m

max

background image

Naprężenia dopuszczalne

W celu zabezpieczenia

się przed zniszczeniem
konstrukcji (złamaniem
kości) należy przyjąć
pewną nieprzekraczalną
wartość naprężenia
zwaną naprężeniem
dopuszczalnym k

r

.

Obliczone naprężenia

badanego elementu
muszą spełniać warunek:

n

m

= współczynnik

bezpieczeństwa dla
rozciągania

r

k

S

F

m

m

r

n

R

k

background image

Wytrzymałość kości

• Właściwości mechaniczne kości i

innych tkanek zależą istotnie od wieku.

• Wytrzymałość kości jest największa w

wieku 30-40 lat, a następnie maleje.

• Wytrzymałość kości jest większa na

ściskanie niż na rozciąganie.

• Wytrzymałość kości na zginanie jest

większa niż na skręcanie.

background image

Wytrzymałość kości

udowej

• Średnia wytrzymałość części zbitej

ludzkiej kości udowej u ludzi
dorosłych wynosi:

• Na rozciąganie 107 MPa
• Na ściskanie 139 MPa
• Na zginanie 160 MPa
• Na skręcanie 53 MPa

background image

Wydłużenie graniczne

• Maksymalne wydłużenie

względne w zależności od
rodzaju kości wynosi 1,4 - 1,5 %.

• Wraz z wiekiem wartość ta

zmniejsza się co oznacza, że
kości osób starszych są bardziej
kruche i mniej wytrzymałe.

background image

Inne tkanki

• Wytrzymałość mięśni na rozciąganie
0,1-0,3 MPa.
• Wytrzymałość kości gąbczastej na

rozciąganie 1-2 MPa.

• Wytrzymałość chrząstki szklistej 1-40

MPa.

• Wytrzymałość ścięgien 40-100 MPa.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biofizyka 7 0809
Biofizyka 8 0809
Biofizyka 9 0809
Biofizyka 5 0809
Biofizyka 11 0809
Biofizyka 12 0809
Biofizyka 11 0809
biofiza cw 31
BIOFIZYKA
Biofizyka 4
Biochemia z biofizyką Seminarium 2
biofizyka wyklad 09
Biofizyka komórki II Propagacja impulsu
biofizyka wyklad 04
7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]
biofizyka 11 09 10

więcej podobnych podstron