Fizjoterapia w pediatrii ortopedia

background image

Fizjoterapia w Pediatrii

Wrodzone i nabyte wady narządy

ruchu u dzieci

background image

Zniekształcenia klatki piersiowej i szyi

a)

Klatka lejkowata ( szewska)

b)

Klatka kurza

c)

Zniekształcenie Sprengla (wysokie ustawienie łopatki)

d)

Kręcz szyi

Zniekształcenia kończyny dolnej i obręczy
kończyny dolnej

a)

Dysplazja biodra i wrodzone zwichniecie stawu biodrowego

b)

Stopa końsko-szpotawa

c)

Stopa wydrążona, piętowa, szpotawa, końska, płaska, płasko-
koślawa

d)

Kolana koślawe i szpotawe

Zniekształcenia w obrębie kręgosłupa

a)

Wrodzone boczne skrzywienia kręgosłupa ( strukturalne)

b)

Wrodzona krótka szyja (Zespół Klippel - Feila)

c)

Rozszczepy kręgosłupa

background image

Wady nabyte postawy

a) Choroba Scheuermanna ( młodzieńcza

kifoza)

b) Skoliozy ( funkcjonalne)

c) Plecy okrągłe, wklęsłe,okrągło-

wklęsłe,płaskie

background image

Wady rozwojowe powstają ( oprócz tkanek
mózgu) do 3 miesiąca życia płodowego,
ponieważ największy szkodliwy wpływ jest
wywierany na tkanki w okresie ich rozwoju
( 2-3 miesiąc)!!!

Przyczyny:
1) Pochodzenia endogennego ( nieprawidłowości w
kodzie genetycznym)

2) Pochodzenia egzogennego( tzw. czynniki
zewnątrzpochodne)

- niedotlenienie w ciąży jajowodowej,chorobach łożyska
- czynniki toksyczne; leki, środki chemiczne
- czynniki hormonalne; cukrzyca matki
- czynniki dietetyczne; niedobór witamin
- czynniki infekcyjne; choroby wirusowe
- promienie jonizujące; naświetlania promieniami rtg w
czasie ciąży

background image

Klatka lejkowata ( szewska) jest to

zniekształcenie dolnej części mostka

powodujące wklęśnięcie przedniej

ściany klatki piersiowej

Etiologia jest raczej nieznana

Przyczyną tego rodzaju deformacji może być
wrodzony krótki przyczep przepony, a także
pierwotne zaburzenia wzrostowe chrząstek
żebrowych!!!

Objawy:

a)

Zbliżenie się mostka do kręgosłupa ( ciężkie przypadki !!!)

b)

Przemieszczenie się ku tyłowi i na lewo narządów śródpiersia

c)

Ograniczenie możliwości rozwoju narządów wewnętrznych

d)

Zmniejszenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego
(upośledzenie mechaniki oddychania-typ restrykcyjny)

e)

wady postawy, defekt kosmetyczny

f)

Upośledzenie stanu ogólnego dziecka

background image

Leczenie Fizjoterapeutyczne

Masaż

klatki piersiowej ze strechingiem brzegów wklęsłości klatki

piersiowej

Ćwiczenia czynno- bierne, czynne kończyn górnych ( odwodzenie i wznos

ramion przodem w górę) stosowane u niemowląt i małych dzieci

zmniejszające wgłębienie/wklęśnięcie klatki piersiowej, wykonywane w

synchronizacji z rytmem oddechowym podczas wdechu!!!

Ćwiczenie oddechowe i czynne ramion w formie zabawowej stosowane u

starszych dzieci ( wydmuchiwanie baniek mydlanych, dmuchanie piórka,

balonu, wydmuchiwanie wody za pomocą rurki)

Ćwiczenia oddechowe o piersiowym torze oddychania z dużym udziałem

dodatkowych mięsni wdechowych mięśni międzyżebrowych zewn. i wew..,

pochyłych szyi i głowy

Ćwiczenia oddechowe z oporem- kierowanie strumienia wdychanego

powietrza w stronę wywieranego ucisku ręką terapeuty!!!

Ćwiczenia bierne redresyjne, relaksacja poizometryczna przykurczonych

mięsni piersiowych i powięzi piersiowej, mięsni międzyżebrowych, a także

zastosowanie technik rozluźniających tkanki miękkie.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu zapobiegania tworzeniu się wad

postawy, poprawiające parametry fizjologiczne dziecka!!!

background image

Klatka piersiowa kurza-

jest odwrotną

deformacją do klatki lejkowatej, tworzącej

wypukłość poprzez wysunięcie do przodu

mostka i przymostkowych części żeber

• Występuje jako objaw we wrodzonych wadach serca np.
w niezarośniętym otworze w przegrodzie międzykomorowej

Stosowane zabiegi rehabilitacyjne :
- masaż klatki piersiowej z uciskiem na wystającą część

mostka

- wskazane jest leżenie na brzuchu!!!
- ćwiczenia oddechowe ( komponenta wydechowa!!!)
- ćwiczenia ogólnokondycyjne
- ćwiczenia czynne kończyn górnych

• Zabiegi profilaktyczno-rehabilitacyjne maja na celu poprawę

ukształtowania klatki piersiowej oraz zwiększenie wydolności
układu oddechowo-krążeniowego!!!

background image

Wysokie wrodzone ustawienie łopatki-

zniekształcenie Sprengla

jest to wrodzone

niezstąpienie łopatki

Objawy kliniczne :

Charakteryzuje się:

- jednostronnym występowaniem

- asymetrią budowy i czynności obręczy barkowej

- łopatka ustawiona jest wysoko, bardziej przyśrodkowo,

a także skręcona tak, że jej przyśrodkowy brzeg
biegnie pod ostrym skosem od góry ku dołowi w stronę
kręgosłupa w przeciwieństwie do fizjologicznego
ustawienia pionowego.

background image

Postępowanie

lecznicze

Leczenie operacyjne-

leczenie
podstawowe!!!

Operacyjne usunięcie

połączeń między łopatką
a kręgosłupem z
następowym ustawieniem
do poziomu i
przytwierdzeniem jej
dolnego kąta do żeber-
pętla, drut

Leczenie rehabilitacyjne

a) przedoperacyjne
Celem zmniejszenia

wystąpienia zaników

mięśniowych, ograniczeń

ruchów w stawach kończyny

górnej

b) Pooperacyjne
- ćwiczenia redresyjne kkg
- ćwiczenia relaksacji

poizometrycznej kkg

- ćwiczenia w wodzie

crawlem

- terapia zajęciowa

Ważna jest stabilizacja

obręczy barkowej!!!!

background image

Wrodzony kręcz szyi

jest to

przymusowe utrzymywanie głowy i szyi w

pochyleniu bocznym, niekiedy z rotacją.

Rodzaje:

a) Pochodzenia mięśniowego

b) Pochodzenia kostnego

background image

Kręcz szyi pochodzenia

mięśniowego

Przyczyny

1. Skrócenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-

sutkowego ( MOS)- (wynik zbliznowacenia,
zwłóknienia, lub urazu we wczesnym okresie
rozwojowym!!!)

2. Niedorozwój naczyń krwionośnych

3. Uraz porodowy ( porody pośladkowe, użycie

kleszczy w czasie porodu!!)

background image

Kręcz szyi pochodzenia

mięśniowego

Objawy:

1.

Nieprawidłowe ustawienie głowy (skłon boczny w
stronę kręczu z rotacją i wyprostem w kierunku
przeciwnym)

2. Wtórny przykurcz części górnej,zstępującej

mięśnia czworobocznego

3. Asymetria twarzy( połowa twarzy po stronie

przykurczu rozwija się słabiej,jest mniejsza,
natomiast po stronie twarzy zdrowej jest silniej
rozwinięta i jest przez to większa!!)

4. Wtórne deformacje w układzie kostnym

( odkształcenie czaszki, zaburzenia zgryzu,
sklinowacenia kręgów szyjnych, skrzywienie boczne
w piersiowym odcinku kręgosłupa)

background image

Postępowanie rehabilitacyjne

Program ćwiczeń według K. Milanowskiej:

1.

Masaż przykurczonych mięsni przed i po ćwiczeniach

2.

Ćwiczenia bierne redresyjne w celu rozciągnięcia
przykurczonego mięśnia MOS a także zstępującej części
mięśnia czworobocznego!!!

3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła ( okłady hot-cold pack,

parafina?!)

4.

Zastosowanie kołnierza ortopedycznego( tektura owinięta wata
i bandażem z miękkiej masy mikroporowatej z
wyższa częścią po stronie przykurczonego mięśnia)

5.

Pokazywanie dziecku zabawek w taki sposób by zwracało ono
głowę w stronę przykurczu!!!,a także ustawienie łóżeczka
w stronę światła i otoczenia tak by czynnie ćwicząc MOS
po stronie zdrowej mogło ono rozciągać MOS po stronie
przykurczu!!!

background image

Postępowanie chirurgiczne

Zabieg operacyjny wykonywany jest w ciężkich
przypadkach kręczu pochodzenia
mięśniowego!!!
( polega na przecięciu
ścięgien MOS w okolicy przyczepów głów
mostkowej, obojczykowej, a czasem w okolicy
przyczepu do wyrostka sutkowego- ok.. 2 roku
życia!!!

Opatrunek gipsowy stosowany jest po zabiegu
ok.. 8 tygodni!!!

Stosowanie wyżej wymienionych ćwiczeń!!!

Stosowanie kołnierza ortopedycznego prze 1
rok!!!

background image

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia

kostnego

Przyczyny

Zniekształcenia kręgów szyjnych ( krąg klinowy, blok kręgowy)

Objawy

Asymetria twarzy, przykurcz mięśni jak przy kręczu pochodzenia

mięśniowego

Leczenie

Zachowawcze ( gipsowe opatrunki korekcyjne, kołnierze

ortopedyczne, ćwiczenia jak przy kręczu pochodzenia mięśniowego)


NIE STOSUJE SIĘ LECZENIA OPERACYJNEGO ZE WZGLĘDU

NA BLISKIE SASIEDZTWO RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO
( wiąże się to z niebezpieczeństwem uszkodzenia
ośrodków oddechowych i krążenia!!!)

background image

Wrodzona dysplazja biodra i wrodzone

zwichnięcie biodra-

jest to niedorozwój stawu

biodrowego z jego następczym podwichnięciem lub

zwichnięciem.

Częstość występowania: Dziewczynki >

Chłopcy

5% Dysplazja stawu biodrowego

2% Zwichnięcie stawu biodrowego

Obustronnie

Częściej przy pierwszym porodzie ( porody

pośladkowe, nóżkowe)

background image

Wrodzona dysplazja biodra

Obraz kliniczny:

- asymetria fałdów udowych, szpary sromowej, pośladków

- Płytka i stroma panewka stawu biodrowego

- Zwiększenie przodoskrecenia szyjki kości udowej

( przemieszczenie kości udowej ku górze i na zewnątrz)

- Ograniczenie odwiedzenia w stawie biodrowym

- Nadmierne przywiedzenie i rotacja zewnętrzna w stawie

biodrowym

- Objaw przeskakiwania ( świadczy o patologii stawu biodrowego,

wiotkości więzadeł i torebki stawowej stawu biodrowego)

background image

W mechanizmie powstawania

dysplazji ważna rolę odgrywają

Pozycje ultrafizjologiczne (

nadmierne

utrzymywanie nóżek w zgięciu w czasie trwania życia
płodowego)

Siły przywodzące i rotujące udo na zewnątrz

Zanik, wgniecenie, wywiniecie chrzestnego

brzegu panewki (

wynik ucisku głowy kości udowej

wysuwającej się z panewki)

Nagłe, długotrwałe prostowanie bioder

( poród

nózkowy, zabiegi reanimacyjne w czasie porodu,
nieprawidłowa pielęgnacja niemowlaka)

background image

Wrodzone zwichnięcie stawu

biodrowego

Objawy:

- Skrócenie kończyny dolnej

- Ograniczenie odwodzenia stawu biodrowego

- Uwypuklenie okolicy biodra po stronie zwichnięcia

- Chód kaczkowaty- obustronne zwichnięcie ( obustronne

osłabienie mięśni pośladkowych średnich- objaw

Trendelenburga*)

- Chód utykający- jednostronne zwichnięcie, związane ze

skróceniem kończyny

- Objaw Duchenne’a*

- Hiperlordoza lędźwiowa

background image

Typy zwichnięcia stawu biodrowego

według Degi

Górny przedni brzeg panewki

( subluxatio)

Okolica nad panewką ( luxatio

supracotyloidea)

Talerz kości biodrowej ponad i poza

panewką ( luxatio iliaca)

background image

Leczenie zachowawcze

Rozpoczyna się we wczesnym okresie życia

dziecka( okres niemowlęcy)

I rok życia jest ważny!!! zabiegi profilaktyczne

prowadzą do repozycji zwichnięcia

- 3-4 tygodnie szerokie pieluszkowanie ( utrzymywanie zgięcia,

odwiedzenia i rotacji wewnętrznej ud) celem zniesienia przykurczu
mięśni przywodzicieli i scentrowanie głowy w panewce!!!

Poduszka Frejki, Szelki Grucy, Uprząż Pawlika,szyna Koszli i

Ortolaniego

- ćwiczenia w odwiedzeniu i rotacji wewnętrznej uda!!!

Po drugim roku życia zastosowany może być stały

wyciąg z zawieszenia kończyn

(stopniowe

wprowadzanie głowy do panewki z zastosowaniem ciągu
osiowego 1-2 tygodni, a następnie stopniowym zwiększaniem
odwiedzenia w zgięciu kończyny 1-2 tygodni

background image

Leczenie operacyjne

W przypadku gdy leczenie zachowawcze

nie przyniosło żadnych rezultatów!!!

Wiek dziecka >3 lat!!!

Stosowane zabiegi

: (otwarta repozycja

zwichnięcia, plastyka stawu, plastyka daszka,

osteotomia miednicy, osteotomia

podkrętarzowa,miedzykrętarzowa

i stabilizująca)

background image

Postępowanie Fizjoterapeutyczne po

zabiegu operacyjnym- I okres

Dziecko w biodrowym opatrunku gipsowym 3-

6 tygodni, 4 tydzień zakłada się mu gips

czynnościowy stopniowo zastępując korytkiem

gipsowym do ćwiczeń prowadzonych w pozycji

siedzącej.

( 2-3 dzień po zabiegu)- ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia czynne kończyn górnych, ćwiczenia

czynne nie objętych opatrunkiem gipsowym

części ciała ( palce stóp), ćwiczenia kontra,-

ipsilateralne jako ćwiczenia izometryczne

mięsni tułowia i kończyn( wzmacniające

mięsnie pośladkowe i czworogłowe )

Ważne są częste zmiany pozycji ułożeniowej

dziecka (leżenie przodem, tyłem w połączeniu z

ćwiczeniami w formie zabawowej!!!)

background image

Postępowanie Fizjoterapeutyczne po

zabiegu operacyjnym- II okres

( 4 tydzień po zabiegu) nauka siadania i przyjmowanie

pozycji siedzącej do ćwiczeń przy pomocy drabinki

sznurowej; ćwiczenia mięsni brzucha przez zginanie

kończyn dolnych w stawach biodrowych!!!,

Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne z ograniczeniem

przywodzenia kończyn dolnych( ruch tylko do pozycji

pośredniej!!!)a także z wyeliminowaniem ruchów

rotacyjnych ( 2 miesiące po zabiegu!!!)

Nie wolno prowadzić ćwiczeń w klęku i pozycji stojącej!!!
Ćwiczenia w wodzie ( działanie rozluźniające i

odciążające!!!)

Układanie dziecka na brzuchu z obciążeniem woreczkiem

z piaskiem pośladków w celu wyeliminowania

przykurczu zgięciowego w stawach biodrowych!!!

Masaż, elektrostymulacje ( przy znacznych zanikach

mięśniowych kończyn dolnych!!!)

background image

Postępowanie Fizjoterapeutyczne po

zabiegu operacyjnym- III okres

4-6 miesiąc po zabiegu operacyjnym rozpoczyna

się obciążanie kończyny/kończyn dolnej/dolnych
poddanej/poddanych zabiegowi!!!

Pionizacja i nauka chodzenia
Zabiegi fizykoterapeutyczne ( elektrostymulacje,

jonoforeza, galwanizacja katodowa/ drażniąca,
masaż klasyczny, segmentarny)

Zastosowanie sprzętu ortopedyczno-

rehabilitacyjnego wspomagającego
chodzenie( balkonik, kule, inny sprzęt odciążający
i stabilizujący kończyny dolne)

UWAGA: W przypadkach powikłanych jałowa

martwicą głowy kości udowej obciążanie zaczyna
się po 8 miesiącach od zabiegu operacyjnego!!!

background image

Usprawnianie dzieci leczonych

zachowawczo

Ćwiczenia rozciągające mięsnie przywodziciele uda

Ćwiczenia według Vlacha( drażnienie

eksteroreceptywne), Vojty

Pamiętać należy że nie stosuje się ćwiczeń

wzmacniających mięsnie przywodziciele jak i
mięsnie rotujące zewnętrznie udo!!!

Zabronione jest układanie dziecka w pozycji na

boku ( zbyt duże przywiedzenie i możliwość
wypadnięcia przez podwichnięcie głowy kości
udowej z panewki).

background image

Wrodzona stopa końsko-szpotawa- jest

to deformacja stopy polegająca na

ustawieniu stopy w zgięciu

podeszwowymi, przywiedzeniu

z odwróceniem przodostopia

Częstość występowania : Chłopcy >

Dziewczynki

W 1/3 przypadków zniekształcenie jest

obustronne

Etiologia raczej nieznana
Wpływ mogą mieć czynniki genetyczne lub i

tez zewnątrzpochodne ( stres, choroby
zakaźne w czasie trwania ciąży)

Teoria przykurczu mięśniowego ( osłabienie

mięsni unerwionych przez nerw strzałkowy
wspólny)

Wtórne zmiany strukturalne powstałe w

wyniku zaburzenia równowagi mięśniowej

background image

Podział i objawy kliniczne wrodzonej

stopy końsko-szpotawej

Podział:
- stopa miękka
- Stopa twarda
Objawy:

- Wyraźne zaznaczenie komponenty końskiej
- Wyraźne zaznaczenie komponenty szpotawej
- Nierównomierny wzrost i deformacja w wyniku niesymetrycznego

rozłożenia sił działających na rosnąca kość

- Zaburzony chód ( brak obciążania pięty, prawidłowego

przetaczania i odbicia stopy,nadmierny przeprost kolan,
nieprawidłowe obciążanie bocznego brzegu stopy w przedniej
części !!!)

- Chód asymetryczny ( bardziej obciążana jest zdrowa kończyna!!!)
- Nierówna długość kończyn
- Skolioza funkcjonalna

background image

Postępowanie lecznicze – leczenie

zachowawcze

• Ważne badanie rtg!!!
• Dotyczy stóp miękkich( dających się łatwo redresować!!!)
• Stosuje się od pierwszych dni życia noworodka do 1

miesiąca życia!!!

• Zastosowanie ćwiczeń biernych redresyjnych, ciepłych

okładów i kąpieli

• Zastosowanie sprzętu ortopedycznego: Szyna typu Saint-

Germaina, Denis –Browna lub łuska korekcyjna

termoplastyczna!!!

• Zastosowanie profilaktycznych zabiegów

redresyjnych( ręcznie w narkozie dziecka) z

założeniem opatrunku gipsowego( stopa-podudzie-udo)

• Ćwiczenia odruchowe według Vojty, Vlacha
• Elektrostymulacje nerwu strzałkowego wspólnego,

galwanizacje katodowe, masaże podudzia( w przypadku

uszkodzenia nerwu strzałkowego)

background image

Postępowanie lecznicze – leczenie

zachowawcze

• Zastosowanie obuwia ortopedycznego

zabezpieczającego prawidłowe ustawienie stopy

- Stopa z dominującym końskim ustawieniem-

obuwie z usztywnioną zapiętką buta i
cholewką od strony tylnej, a także wyrównujące
nierówność kończyn dolnych!!!

- Stopa z dominującym szpotawym ustawieniem-

zastosowanie do obuwia wkładki pronującej, a
także zastosowanie odwróconego obcasa Thomasa

background image

Postępowanie lecznicze- leczenie

operacyjne i postępowanie

pooperacyjne

• Przypadki ciężkie i zaniedbane, a także zastosowanie, gdy

leczenie zachowawcze nie dało żadnego rezultatu!!!

• Pierwsze półrocze, rok
• Zabieg polegający na otwartej repozycji z przecięciem

elementów okołostawowych i wydłużeniem ścięgna Achillesa,
czasem z zastosowaniem przyczepów mięśniowych

• Zastosowanie po zabiegu łuski gipsowej ( 2 tygodnie),

następnie zastąpienie jej gipsem udowym(4-5 tygodni) i
gipsem marszowym (> 5 tygodni)- Całkowite
unieruchomienie stopy przez 3-5 miesięcy

• W postępowaniu pooperacyjnym stosuje się zabiegi jak w

leczeniu zachowawczym, a także ćwiczenia kontralateralne i
ipsilateralne w formie zabawowej ze stawianiem niedużego
oporu( w tym czasie jest jeszcze opatrunek!!), ćwiczenia
czynne po zdjęciu gipsu ze stopniowym obciążaniem stopy,
nauka chodu.

background image

Wady stóp

Stopa wydrążona- kości stępu ustawione są piętowo,

natomiast kości śródstopia w odwróceniu( supinacji), mięsnie
krótkie stopy i rozcięgno podeszwowe stopy są
skrócone. Stopa charakteryzuje się wysokim wysklepieniem!!!

Stopa szpotawa- rotacja kości piętowych do wewnątrz,

oparcie stopy krawędzią boczną!!!

Stopa płaska- obniżenie lub całkowite zniesienie łuku

podłużnego stopy, stopa opiera się cała podeszwą o podłoże,
osłabienie mięsni krótkich podeszwowej strony stopy!!!

Stopa płasko-koślawa- Rotacja kości piętowych na zewnątrz,

stopa w oparciu krawędzią zewnętrzna o podłoże!!!

Stopa płaska poprzecznie- osłabienie mięśnia strzałkowego

długiego, piszczelowego tylnego, mięśnia przywodziciela
palucha, obniżenie główek II,III kości śródstopia, spłaszczenia
łuku poprzecznego przedniego, bezbolesna deformacja z
modzelami!!!

background image

Wady kolan

Kolana koślawe- deformacja polegająca na rotacji uda do

wewnątrz z kątem otwartym na zewnątrz w wyniku

przeciążenia zewnętrznej strony stawu kolanowego!!!.

Charakteryzuje się zahamowaniem rozwoju głowy strzałki,

kłykcia bocznego kości udowej i więzadła pobocznego

strzałkowego. Skróceniu ulega mięsień dwugłowy

uda!!,natomiast stabilizatory stawu kolanowego jak

m.półbłoniasty, półściegnisty, przywodziciele, głowa

przyśrodkowa m. czworogłowego oraz m. krawiecki ulęgają

rozciągnięciu!!!

Kolana szpotawe- wada z nadmiernym uciskiem po stronie

wewnętrznej stawu kolanowego, tworząca kąt otwarty do

wewnątrz. Udo w rotacji zewnętrznej a podudzie w rotacji

wewnętrznej!!!więzadło poboczne piszczelowe jak i kłykieć

przyśrodkowy rozwijają się wolniej w stosunku do więzadła

pobocznego strzałkowego i kłykcia bocznego!!!

M.półbłoniasty, półściegnisty, przywodziciele, głowa

przyśrodkowa m. czworogłowego oraz m. krawiecki są

skrócone, natomiast m. dwugłowy uda jest rozciągnięty!!!

background image

Anomalie wrodzone w obrębie

kręgosłupa-wrodzona krótka szyja

( Zespół Klippel-Feila)

• Wada kosmetyczna!!!
• Krótka,asymetryczna, sztywna szyja
• Owłosienie głowy sięgające do okolicy

miedzyłopatkowej

• Żabi kark- wrażenie bezpośredniego połączenia głowy

z tułowiem, fałdy skórne!!!

• Przyczyny: ilość, kształt, zrosty w obrębie odcinka

szyjnego i górnego odcinka piersiowego( kręgi
klinowe, półkręgi, bloki kostne, odcinkowe
rozszczepy!!!)

• Wadzie współtowarzyszy wysokie ustawienie łopatki

(

jedno-, obustronne),

kostnopochodny kręcz szyi

• Niestabilność kręgosłupa- stosowanie kołnierza

ortopedycznego

• Objawy neurologiczne-rzadko!!!
• Leczenie zachowawcze!!!

background image

Anomalie wrodzone w obrębie

kręgosłupa- wrodzone boczne

skrzywienie

Wrodzone anomalie kręgów ( krąg klinowy,
jednostronne bloki kostne, zrosty żeber)

Nieznaczna torsja kręgów

Objawy neurologiczne-rzadko!!( ucisk rdzenia przez
napiętą oponę twardą na szczycie skrzywienia!!)

Leczenie zachowawcze!!( pozycje ułożeniowe
niemowlaków; łóżeczka gipsowe, ułożenia
korekcyjne, ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka,
wyciągi za głowę w przypadku wystąpienia objawów
neurologicznych)

Zabieg chirurgiczny w celu ustabilizowania
kręgosłupa-rzadko!!

background image

Anomalie wrodzone w obrębie

kręgosłupa-rozszczep kręgosłupa

• Niezamknięcie tylnych zawiązków łuków kręgów-

szczelina łuków!!!-zaburzenia rozwoju i kostnienia kręgu(-
ów)

• Bezobjawowy przebieg, utajony rozszczep kręgosłupa L5-

S1-tarń dwudzielna-wykryty w obrazie radiologicznym!!!

• Występowanie przepukliny przez uwypuklanie się struktur

zawartych w kanale kręgowym (opony, ogona
końskiego)przez szczelinę łuków

• Objawy neurologiczne przy przepuklinie- często!!!

(

porażenia, niedowłady zniekształcenia kończyn dolnych;

zwichnięcie stawu biodrowego, przykurcze kolana, stopa końsko-
szpotawa, piętowa i inne, dysfunkcje zwieracza odbytu i pęcherza
moczowego!!!)

• Rozszczep utajony- bez leczenia
• Rozszczep z przepukliną oponowa lub oponowo-

rdzeniową-wczesne leczenie operacyjne

• Leczenie usprawniające przy objawach neurologicznych+

aparatowanie chorego dziecka

background image

Nabyte i rozwojowe wady

postawy-

powstają w wyniku

przebytych chorób w

okresie rozwoju

background image

Choroba Scheuermanna

• Wada rozwojowa kręgosłupa
• Kifoza dorastających, Zespół Okrągłych Pleców
• 12-14 rok życia
• Rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego i

radiologicznego

• Zaburzenie kostnienia nasad ( płytek granicznych) trzonów

kręgowych

• Przyczynia się do wykształcenia trzonów klinowatych,

zwężenia krążków międzykręgowych i w następstwie dalszych

zmian zwyrodnieniowych

• Zmniejszenie wytrzymałości chrzestnych płytek granicznych

trzonów kręgów powoduje wgłębienie się zawartości krążka w

obręb trzonów- guzki Schmorla!!!

• Objawy: tyłowygięcie kręgosłupa piersiowego,

przodowysuniecie barków, palpacyjne wyczuwanie i

uwidocznienie pod skórą wyrostków kolczystych, zmiany na

poziomie TH1-L5 lub L1-L5 powodują zniesienie/wyrównanie

lordozy lędźwiowej- plecy płaskie!!!, ograniczenie ruchomości

odcinkowej kręgosłupa, bolesność

• Ból w zaawansowanych zniekształceniach!!! Po zakończeniu

wzrostu w następstwie zaburzeń statyczno-ruchowych

kręgosłupa i rozwijających się wtórnie zmian

zwyrodnieniowych!!!

background image

Choroba Scheuermanna

Postępowanie fizjoterapeutyczne:
Zabiegi fizykoterapeutyczne w celu wyeliminowania bólu

przy wtórnie pojawiających się zmianach zwyrodnieniowych
krążków i trzonów międzykręgowych ( krioterapia,
elektroterapia; prądy interferencyjne, TENS, galwanizacja
anodowa, jonoforeza z NLPZ, laseroterapia,pole
magnetyczne)

Zabiegi kinezyterapeutyczne: ćwiczenia wzmacniające

mięśnie grzbietu ( izometryczne,czynne wolne, czynne z
obciążeniem), ćwiczenia poprawiające statykę i równowagę-
kształtujące nawyk prawidłowej postawy

Unikanie długotrwałej pozycji siedzącej w

przodopochyleniu!!!

Leżenie na plecach często w ciągu dnia celem

odciążenia kręgosłupa!!!

Progresja zniekształcenia wymaga zaopatrzenia

gorsetem ortopedycznym reklinacyjnym typu Jewetta

background image

SKOLIOZA

• Jest to skrzywienie boczne kręgosłupa,

które wpływa na zmianę sylwetki i
postawę ciała dziecka, a także w
ciężkich przypadkach doprowadza do
zaburzeń w układzie oddechowo-
krążeniowym i innych narządach

PODZIAŁ SKOLIOZ:
• I. Funkcjonalne
• II. Strukturalne

background image

Skoliozy funkcjonalne

Wada postawy!!!

Przyczyny poza kręgosłupem ( skrócenie kończyny dolnej,

przykurcz stawu biodrowego, podrażnienie korzeni

nerwowych)

W badaniu przedmiotowym i klinicznym:

-

jednostronne w kształcie litery C z długa cięciwą skrzywienia

-

Miękkie poddające się łatwo leczeniu fizjoterapeutycznemu

-

Całkowite zniesienie w pozycji lezącej i przy teście Adamsa!!!

-

Wyrównanie skrzywienia funkcjonalnego przez wyrównanie

skrócenia kończyny dolnej, wyeliminowanie bólu

powodującego odruchowe skrzywienie boczne, poprawa

wadliwie ustawionego biodra,

background image

Skoliozy strukturalne

• Zmiany nieodwracalne stwierdzane klinicznie i radiologicznie
• Skrzywienie w płaszczyźnie czołowej występujące równocześnie z

torsja ( skręceniem) kręgosłupa wzdłuż osi długiej,

dając w efekcie zniekształcenia klatki piersiowej i zaburzenia

fizjologiczne.

PODZIAŁ:
• I. Kostnopochodne:
wrodzone ( krąg klinowy, zrosty żeber)

torakopochodne ( ropniak opłucnej, po zabiegach operacyjnych na

klatce piersiowej

inne ( w przebiegu różnych schorzeń)
• II. Nerwopochodne
wrodzone
po poliomyelitis ( ch. Heinego-Medina)
inne
• III. Mięsniopochodne
wrodzone
dystrofie mięśniowe
inne
• IV. Idiopatyczne 80-90% przyczyna nieznana!!!

background image

Skoliozy idiopatyczne

80-90% wszystkich skolioz
Upośledzenie stanu ogólnego
Niedobór wagi, wzrostu
Obniżenie przemiany materii- zaburzenia

metabolizmu w chrząstkach wzrostowych

PODZIAŁ:
Wczesnodziecięce 6-24 miesiąc do 3 roku

życia

Dziecięco-młodzieńcze po 3 roku życia

( najczęściej 9-14 rok życia)

background image

Skoliozy idiopatyczne

• Czynnik przyczynowy zapoczątkowuje powstanie

skrzywienia!!

• Czynnik biomechaniczny wspólny dla wszystkich

rodzajów skolioz, działa zgodnie z prawami
grawitacji, wzrostu, kierując rozwojem i
przebiegiem skoliozy!!

• Okresy pojawienia się skrzywienia bocznego
- 6-24 mc życia- typ niemowlęcy
- 5-6 rok życia – typ dziecięcy
- 11-14 rok życia ( okres pokwitania; dziewczynki

11-15 lat, chłopcy 13-16 lat!!!)- typ młodzieńczy

- Ważne aby wykonywać badania kontrolne w

czasie okresów przyspieszonego wzrastania!!!

background image

Lokalizacja- skoliozy idiopatyczne

I . Skrzywienia w odcinku piersiowym- najczęściej

występujące-

!!!(

wczesne ich występowanie źle rokuje,

deformacje doprowadzają do zniekształceń kręgosłupa
piersiowego, obniżają wydolność układu krążeniowo-
oddechowego)

TH6-Th12 ( szczyt TH6!!!)
Wyższe ustawienie barku po stronie wypukłej
Odstawanie łopatki po stronie wypukłej
Palpacyjne badanie wzdłuż wyrostków kolczystych pozwala na

ocenę przesunięcia się lini kręgosłupa w bok w stosunku do osi
pionowej!!!

Torsja trzonów kręgów powoduje deformacje klatki piersiowej

z przemieszczeniem żeber do tyłu po stronie
wypukłości a do przodu po stronie wklęsłości

Tylne kąty żeber ulęgają zaostrzeniu, tworząc garb żebrowy po

stronie wypukłej

Płuco po stronie wypukłej jest uciśnięte, natomiast płuco po

stronie wklęsłej przyjmuje funkcję płuca uciśniętego!!!

Zmniejszenie pojemności życiowej płuc

background image

Lokalizacja- skoliozy idiopatyczne

II. Skrzywienie w odcinku piersiowo-

lędźwiowym

• Odcinek TH7- L2
• Rzadko osiąga duże wartości kątowe!!!
• Mało widoczna, nieszpeci sylwetki dziecka
• Dolegliwości bólowe po 20 roku życia!!!
• Obniżenie żeber po stronie wklęsłości,

zachodzących na talerz biodrowy z
kompensacyjnym obniżeniem przepony

• Spadek pojemności jamy brzusznej, ucisk na

narządy!!!

background image

Lokalizacja- skoliozy idiopatyczne

III. Skrzywienie w odcinku lędźwiowym

• TH11-L3
• Wiek ok. 12 rok życia dziecka
• Garb lędźwiowy- torsja kręgów, skręcone

trzony kręgów i wyrostki kręgowe
uwypuklają wał mięśniowy po wypukłej
stronie skrzywienia!!!

• Zmiany w obrębie miednicy- niesymetryczna,

ulega skręceniu z ustawieniem i kształtem
zależnym od V kręgu lędźwiowego!!!

background image

Postępowanie lecznicze w

skoliozach

Postępowanie rehabilitacyjne
1. wiek niemowlęcy:
- kładzenie na brzuch, ćwiczenia czynno-bierne kkg

( zapobieganie przykurczowi mięsni
piersiowych),masaż grzbietu i klatki piersiowej

- stosowanie łóżeczek korekcyjnych

( Zimmera)- dziecko

leży na plecach pochylone do boku w stronę wypukłości
wygięcia pierwotnego

- opóźnianie wstawania i chodzenia celem

odciążenia kręgosłupa

- nauka pływania
- noszenie dziecka w dużym rozkroku z korekcją,

jeśli wypukłość dotyczy lewej strony to dziecko
trzyma się na lewej ręce z dociskiem prawą ręką
na wypukłość skrzywienia

background image

Postępowanie lecznicze w

skoliozach

2. Wiek przedszkolny i szkolny:
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej
- eliminowanie przykurczy mięśniowych
- ćwiczenia wzmacniające mięsnie posturalne i mięsnie

brzucha

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w

różnych pozycjach

- ćwiczenia poprawiające układ oddechowy i krążenia
• ćwiczenia symetryczne mięsni grzbietu, brzucha i

pośladków

( ćwiczenia elongacyjne, wzmacniające,

antygrawitacyjne, pływanie)

• elektrostymulacja mięsni przykręgosłupowych celem

poprawy równowagi, siły i napięcia tych mięsni!!!

background image

Postępowanie lecznicze w skoliozach

• W przypadkach wyraźnej progresji skrzywienia

bocznego i w okresie przyspieszonego wzrostu
dziecka stosuje się gorsety korekcyjne(

działanie

odciążające, stymulujące i korygujące

!!!)

Gorset ortopedyczny Milwaukee i Blount ( co

2, 3 miesiące dopasowuje się do zmian
strukturalnych i funkcjonalnych
rosnącego dziecka)

- kosz biodrowy
- dwie szyny tylne dochodzące do potylicy
- Jedna szyna przednia dochodząca do żuchwy
Gorset gipsowy Cotrela- rzadko!!!
Gorsety Bostoński, Stagnara

background image

Wady postawy

Plecy okrągłe- nadmierne tyłowygięcie

kręgosłupa piersiowego,cały kręgosłup w tym
odcinku daje tak zwaną postać
siedzeniową!!!
Charakteryzuje się
osłabieniem mięsni grzbietu

(prostownik grzbietu,

mięsnie równoległoboczne)

, mięśnie piersiowy

większy i mniejszy ulęgają skróceniu!!! a
także mięsnie wdechowe międzyżebrowe
zewnętrzne ulęgają przykurczom; zapadnięta
klatka piersiowa, upośledzona funkcja
oddechowa!!!,głowa, barki, łopatki w
protrakcji, asymetrycznie ustawione w
płaszczyźnie strzałkowej!!!

background image

Wady postawy

Plecy wklęsłe- wada dotyczy odcinka

lędźwiowego kręgosłupa, ulega pogłębieniu do
przodu

- pogłębienie lordozy bez zmian lokalizacji
- lordoza niska- krótka z towarzysząca jej

kifozą o długim łuku

- lordozę wysoką- długą , obejmującą swoim

wygięciem kifozę piersiową

Mięsnie brzucha, pośladkowe, kulszowo-

goleniowe są rozciągnięte!!! A ich antagoniści tj.
prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego,
czworoboczny lędźwi, zginacz stawu biodrowego
są skrócone. Brak stabilizacji prowadzi do
hiperlordozy lędźwiowej i przodopochylenia
miednicy!!!

background image

Wady postawy

Plecy okrągło-wklęsłe- charakteryzują się

pogłębioną kifozą piersiowa i lordozą lędźwiową.
Deformacja w wyniku patologicznej
kompensacji w celu zrównoważenia osiowego
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej!!!.zmiany
anatomopatologiczne jak dla pleców okrągłych i
wklęsłych!!!

Plecy płaskie- spłaszczenie fizjologicznych

krzywizn kręgosłupa!!!mała funkcja
amortyzacyjna!!!,mięsnie grzbietu odcinka
piersiowego ulęgają skróceniu!!!, natomiast
prostownik grzbietu, czworoboczne lędźwi,
zginacze stawu biodrowego ulęgają
rozciągnięciu!!!, mięsnie pośladkowe maja
tendencje do skracania się!!!Osoba z wiotka
budowa ciała, upośledzona pojemność i ruchomość
klatki piersiowej, skłonność do skoliozy!!!

background image

Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych w

wadach postawy!!!

Ćwiczenia ogólnoustrojowe
Ćwiczenia specjalne
Ćwiczenia elongacyjne
Ćwiczenia antygrawitacyjne
Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej

postawy

Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia Klappa (

podpór niski; klęk

podarty!!!)

Pływanie
Gry i zabawy ruchowe

background image

Dziękuje Państwu za

uwagę 


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenia 1 - Fizjoterapia kliniczna w ortpoedii i traumatologii (mgr A. Sobczyński), Fizjoterapia k
Dziecko ryzyka okołoporodowego, Fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w pediatrii id 174 Nieznany
bank pytan neurologia dziecieca, fizjoterapia w pediatrii
EGZAMIN Z PEDIATRII, FIZJOTERAPIA, Pediatria
METODA PETO, Fizjoterapia, pediatria
diagnostyka rozwojowa- diagnostyka, fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w Pediatrii jałowe martwice
Ćwiczenia 3 - Fizjoterapia kliniczna w ortpoedii i traumatologii (mgr A. Sobczyński), UJK.Fizjoterap
Ćwiczenia 2 - Fizjoterapia kliniczna w ortpoedii i traumatologii (mgr A. Sobczyński), UJK.Fizjoterap
Wykład 1 - Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii (mgr Sobczyński), UJK.Fizjoterapia, -
Wykład 2 - Fizjoterapia kliniczna w ortpoedii i traumatologii (mgr A. Sobczyński)=, UJK.Fizjoterapia
Pediatria - Wyklad - Wady wrodzone serca, Fizjoterapia w pediatrii
PYTANIA Z ZALICZENIA Z PEDIATRII, Fizjoterapia, Pediatria - podstawy
Zaopatrzenie ortopedyczne wykł.6(1), FIZJOTERAPIA, Zaopatrzenie Ortopedyczne

więcej podobnych podstron