System Warset na GPW w Warszawie

background image

SYSEM WARSET NA

GIEŁDZIE PAPIERÓW

WARTOŚĆIOWYCH

W

WARSZAWIE

background image

Krótka historia Giełdy

Pierwsze otwarcie Giełdy w Polsce – 12 maja
1817r.

Przerwa w działalności w czasach po II-ej wojnie
światowej

Podpisanie aktu założycielskiego Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie – 12 kwiecień 1991r.

Pierwsza sesja giełdowa – 16 kwiecień 1991r.

Włączenie GPW do FIBV – październik 1994r.

Wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego
WARSET -2000r.

background image

Cechy systemu Warset

-

niezawodność

-

wydajność

-

funkcjonalność

-

elastyczność

-efektywność
-modularność
- uniezależnienie od

liczby uczestników

background image

Indeksy giełdowe

-

Warszawski
Indeks Giełdowy
(WIG)

-

Warszawski
Indeks Giełdowy
20 (WIG 20)

-

Indeks MIDWIG

-

Warszawski
Indeks rynku
Równoległego
(WIRR)

-

Indeks
Narodowych
Funduszy
Inwestycyjnych
NIF

background image

Rodzaje zleceń w

Warsecie

1.

Zlecenia z limitem ceny.

2.

Zlecenia bez limitu ceny:
a) zlecenia po cenie rynkowej
b) zlecenia po cenie rynkowej na
otwarcie
c) zlecenia po każdej cenie

background image

Składając zlecenie inwestor musi

określić:

• rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż)
• limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu

ceny

• termin ważności zlecenia
• nazwę papieru

wartościowego/instrumentu
finansowego, który chce kupić/sprzedać

• liczbę papierów wartościowych
• dodatkowe warunki wykonania zlecenia

background image

System notowań kursu jednolitego z

dwukrotnym fixingiem - fazy

Przed otwarciem przed 8:30 do 11:00

Interwencja od 11:00 do 11:15

Fixing 11:15

Dogrywka od 11:15 do 11:45

Przed otwarciem od 11:45 do 14:45

Interwencja od 14:45 do 15:00

Fixing 15:00

Dogrywka od 15:00 do 15:30

Przed otwarciem od 15:30 do 16:30

background image

System notowań ciągłych -

fazy

Przed otwarciem przed

8:30 do 9:00* lub 10:00

Otwarcie (fixing)9:00* lub

10:00

Dogrywka od 11:15 do

11:45

Notowania ciągłe od 9:00*

lub 10:00 do 16:00

Przed zamknięciem od

16:00 do 16:10

Zamknięcie (fixing) 16:10

Przed otwarciem od 16:10

do 16:30

background image

Ograniczenie wahań kursów - system

notowań kursu jednolitego z dwukrotnym

fixingiem

background image

Ograniczenie wahań kursów

– system notowań ciągłych.

-

akcje oraz prawa do akcji – ± 15%

od kursu zamknięcia z

ostatniej sesji,

- kontrakty terminowe na indeksy cen akcji – ± 15% od

ostatniego dziennego kursu rozliczeniowego,

- kontrakty terminowe na kursy walut – ± 5% od ostatniego

dziennego kursu rozliczeniowego,

- obligacje – ± 5 punktów procentowych od kursu zamknięcia

z ostatniej sesji,

- certyfikaty inwestycyjne – ± 15% od kursu zamknięcia z

ostatniej sesji,

- prawa poboru – brak ograniczeń wahań kursów,
- warranty – bez ograniczeń wahań kursów.

background image

Transakcje pakietowe

To transakcje zawierane poza

systemem notowań ciągłych oraz
kursu jednolitego. Przedmiotem
transakcji mogą być znaczące
pakiety każdego z papierów
wartościowych (oprócz kontraktów
terminowych).

background image

Animatorzy rynku

Animatorem rynku jest dom maklerski (członek Giełdy), który
na podstawie umowy z Giełdą zobowiązują się do stałego
zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego papieru
wartościowego na własny rachunek na zasadach określonych
przez Zarząd Giełdy. W umowie pomiędzy animatorem a
Giełdą określone są m.in. minimalna wielkość oferty
i maksymalna różnica pomiędzy cenami ofert. Animator rynku
nie może składać zleceń, w wyniku których doszłoby do
sytuacji, iż byłby on zarówno kupującym, jak i sprzedającym.
O zawarciu umowy z animatorem rynku Zarząd Giełdy
informuje uczestników obrotu i podaje do wiadomości treść
uchwały zawierającej szczegółowe zasady jej działania.
Animator rynku działać może zarówno w systemie notowań
ciągłych, jak i w systemie kursu jednolitego

background image

Architektura systemu

Warset

background image

Życzę powodzenia na

Giełdzie!

Dziękuję za
uwagę.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Anna Różalska Papiery wartościowe notowane na GPW w Warszawie Charakterystyka
Michał Matyjewicz Kontrakty terminowe na GPW w Warszawie
Rodzina w systemie profilaktyki na szczeblu lokalnym
model systemu produkcyjnego na przykladzie konkretnej firmy
systemy medialne na swiecie, Systemy medialne
SYSTEMY RESOCJALIZACJI NA TLE PORÓWNAWCZYM
System Warset
Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy (14)
Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy
03. Zasady systemu Gabelsbergera, Czajkowski Karol 'Nauka stenografii polskiej wg systemu Gabelsberg
Wyłączanie systemu-skróty na pulpicie, Inne
Program do konwersji liczb w systemie dziesiętnym na binarny
Systemy Plików Na Dyskach Twardych i Nośnikach Wymiennych, Systemy plików
WPŁYW SYSTEMU MOTYWOWANIA NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZZL
Wojna, Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego, Mechanizmy i skutki działania systemu to
Wojna, Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego, Mechanizmy i skutki działania systemu to
GPW w Warszawie id 194058 Nieznany

więcej podobnych podstron