TRYB ROZKAZUJĄCY

background image

TRYB

ROZKAZUJACY

W JĘZYKU

NIEMIECKIM

background image

2. osoba l.poj.

Tworzymy poprzez
temat czasownika
(można dodać

do tematu "e")

TRINK! TRINKE!
GEH! GEHE!
KAUF! KAUFE!

2. osoba l.mn.

Ma formę 2. osoby
l. mn.,
lecz odrzucamy

zaimek osobowy
"ihr"

TRINKT!
GEHT!
KAUFT!

3. osoba l.mn.

Tworzymy poprzez
inwersję
czasownika

("bitte" może być
na początku lub na
końcu prośby,

rozkazu)

trinken Sie, bitte!
gehen Sie, bitte
kaufen Sie, bitte!

Tryb rozkazujący

(Imperativ)

background image

Czasowniki "haben", "sein",

"werden"

HAB.! HABE! HABT! HABEN SIĘ,

BITTE!

SEI! SEID! SEIEN SIĘ,

BITTE!

WERDE! WERDET! WERDEN

SIĘ , BITTE!

background image

Czasowniki zwrotne

Zaimek zwrotny
podporządkowany osobie

Du- dich irch-euch
sie- sich

freu dich!
freue dich! freut euch! freuen Sie
sich
!

background image

Czasowniki rozdzielnie
złożone

Przedrostek rozdzielny na końcu
zdania

mach zu!

mache zu! macht zu! machen Sie bitte zu!

np.:

Mach die Tur zu!

Zamknij drzwi.

 

background image

Czasowniki ze zmianą samogłoski
rdzennej

Czasowniki posiadające przegłos w 2. osobie
l. poj. w Präsens nie zachowują tego
przegłosu w 2. osobie trybu rozkazującego.

fahr! fahre! fahrt! fahren Sie, bitte!

lauf! laufe! lauft! laufen Sie, bitte!

halt! halte! haltet! halten Sie, bitte!

background image

Czasowniki ze zmianą samogłoski
rdzennej "e" na "i" w 2. osobie l. poj.
zachowują tę zmianę, likwidacji ulega
końcówka osobowa "-st".

sprich! sprecht! sprechen Sie, bitte!

hilf! helft! helften Sie , bitte

nimm! nehmt! nehmen Sie, bitte!

background image

Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej
"e" na "ie" w 2. osobie l. poj. zachowują tę
zmianę, likwidacji ulega końcówka osobowa
"-st".

lies! lest! lesen Sie, bitte!

sieh! seht! sehen Sie, bitte!

Czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej "-e" na "-i","-ie" nie
otrzymują końcówki fakultatywnej "-e" w 2. osobie l. poj. Wyjątek
stanowi "sieh!" oraz "siehe".
"Sieh!" (spójrz!) stosujemy wyłącznie w mowie potocznej natomiast
"siehe" w języku pisanym wskazując na odnośniki np.:

siehe Lektion 3, Seite 18

patrz lekcja 3, strona 18

background image

Tryb rozkazujacy możemy również

tworzyć poprzez:

1

. Czasownik "lassen" (kazać

komuś coś zrobić, pozwolić)

Lass das!

Zostaw to!

Lass uns endlich gehen!

Pozwól nam w końcu iść!

2

. Inwersję czasownika z zaimkiem

"wir"

Machen wir das alles zusammen!

Zróbmy to wszystko wspólnie!

background image

3

. Wezwanie, rozkaz w formie bezokolicznika

Aufstehen!

Wstać!

Losgehen!

Wychodzić!

4

. Stronę bierną czynnościową z "werden"

Es wird sofort alles aufgeraumt!

Należy zaraz wszystko sprzątnąć!

5

. Imiesłów czasu przeszłego

Aufgepasst!

Uważać!

Rauchen verboten!

Palenie wzbronione!

background image

DANKE!
!

WYKONAŁA:

Agnieszka
Kopczyńska


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
modalne 2c+tryb+rozkazuj b9cy 2c+itd VF763PKWHWTXZXBVPYWSUIS5QAILIHVPM2OTAAI
TRYB ROZKAZUJACY, Włoski
tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący. Forma przecząca, Tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący, Tryb rozkazujący
TRYB ROZKAZUJACY, Języki, Język włoski
tryb rozkazujący
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKI
TRYB ROZKAZUJĄCY
Tryb rozkazujący w języku niemieckim
E tryb rozkazujący ANG
TRYB ROZKAZUJACY
Impératif tryb rozkazujacy 2

więcej podobnych podstron