TRYB ROZKAZUJACY


TRYB ROZKAZUJĄCY:

Prośby i rozkazy formułowane są w trybie rozkazującym.

Forma trybu rozkazującego odpowiada drugiej osobie liczby pojedynczej lub drugiej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego .

(Rozkaz lub prośbę możemy skierować również do pierwszej osoby liczby mnogiej: Mangeons un peu de fromage!)

Aby utworzyć tryb rozkazujący czasowników I, II i III grupy należy odrzucić zaimki osobowe:

tu ,nous, vous od form czasowników i dodatkowo w I grupie czasowników zakończonych na - er końcówkę -s w liczbie pojedynczej.

Traduis des exemples en polonais:

Parle polonais!

Ne parle pas polonais!Parle français!

Commence la leçon!

Commencez à parler!

Aime le français!

Aimez le français!

Remplis le formulaire!

Choisissez le menu!

Attends!

Attendez votre mère!

Formy nieregularne:

Ętre : Sois! Soyons! Soyez!

Avoir:Aie! Ayons!Ayez!

Aller: Va!Allons! Allez!

Savoir:Sache!Sachons! Sachez!

Vouloir:Veuille(veux)!Voulons!Veuillez(voulez)!

Faire:Fais!Faisons!Faites!

Miejsce zaimków COD,COI,EN i Y:


Tu te regardes Regarde-toi!

Tu la prendsPrends-la!

Vous nous appelez!Appelez-nous!

Tu me téléphones Téléphone-moi!

Nous lui disons Disons-lui!

Nous leur envoyons une carte Envoyez-leur une carte!

* Przed zaimkami en i y dodajemy -s w drugiej osobie liczby pojedynczej w I grupie czasowników.

Va à la poste! Vas-y!

* W formie przeczącej trybu rozkazującego zaimki znajdują się po pierwszej części przeczenia, a przed czasownikiem.

N'en mange!

Ne leur envoyons pas de carte!

Ne me téléphone pas!

Observez les phrases puis donnez des conseils ou des ordres aux personnes indiquées.

Tu t'arrêtes là. Arrête-toi là! Ne t'arrête pas là!

Vous vous levez. Levez- vous! Ne vous levez pas!

1. à un ami : ( s'asseoir) …………………………… ici!

2. à votre professeur : ( ne pas s'inquiéter) ……………………………. , j'ai compris.

3. à des enfants qui partent à une fête: ( s'amuser ) …………………………. bien, les enfants!

4. à une petite fille: ( se brosser les dents) ...................................................... avant d'aller te coucher!

5. à des amis: ( ne pas s'énerver) ............................................ , discutez calmement!

6. à une amie: ( ne pas s'en faire) ..............................................., tout va bien!

Ecrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses.

Początek formularza

1. Dites à votre ami de se lever immédiatement. 0x01 graphic
immédiatement!

2. Dites à vos amis de se dépêcher. 0x01 graphic
!

3. Dites à Don J. de se raser. 0x01 graphic
!

4. Dites à vos parents de ne pas s'inquiéter. 0x01 graphic
!

5. Dites à tout le monde (vous aussi!) de s'amuser. 0x01 graphic
!

6. Dites à vos amis de ne pas se promener en ville à minuit. 0x01 graphic
en ville à minuit!

7. Dites à votre père de ne pas s'énerver. 0x01 graphic
!

8. Dites à vos parents de se calmer. 0x01 graphic
!Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
modalne 2c+tryb+rozkazuj b9cy 2c+itd VF763PKWHWTXZXBVPYWSUIS5QAILIHVPM2OTAAI
TRYB ROZKAZUJĄCY
TRYB ROZKAZUJACY, Włoski
tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący. Forma przecząca, Tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący, Tryb rozkazujący
TRYB ROZKAZUJACY, Języki, Język włoski
tryb rozkazujący
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKI
TRYB ROZKAZUJĄCY
Tryb rozkazujący w języku niemieckim
E tryb rozkazujący ANG
Impératif tryb rozkazujacy 2

więcej podobnych podstron