Laboratorium fizyka, Przerwa energ, WNIOSKI

Pobierz dokument
laboratorium.fizyka.przerwa.energ.wnioski.doc
Rozmiar 140 KB

WNIOSKI

  1. Zależność rezystancji od temperatury / R = f ( T ) / zgodnie z oczekiwaniami posiada charakter wykładniczy.

  1. Zależność ln R = f (1/ T ) ma charakter liniowy. Nachylenie krzywych dla grzania i chłodzenia wykazuje różne wartości, a poprzez to obliczona szerokość przerwy energetycznej jest różna w obu przypadkach. Średnia wartość szerokości przerwy energetycznej wynosi :

ΔEśr = ( 5375 ± 18 ) 10 -23 [ J ]

ΔEśr = 0,336 ± 0,004 [ eV ]

3. Występująca histereza pomiarowa pomiędzy charakterystyką w trakcie narostu temperatury , a charakterystyką w trakcie chłodzenia wynika w głównej mierze z następujących przyczyn :


Pobierz dokument
laboratorium.fizyka.przerwa.energ.wnioski.doc
Rozmiar 140 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium fizyka, przerwa energetyczna, Politechnika Śląska w Gliwicach
Laboratorium fizyka, PRZERWAE, Wydział: AEI
lab2, wyznaczanie przerwy energ met termiczna 99, SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM
Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDANIA DU
308t, Polibuda, II semestr, Fizyka laboratoria, Fizyka- laboratoria, Laborki- inne2
spr cw 11, Technologia chemiczna, semestr 2, Fizyka, Laboratorium, laboratoria fizyka bincia
206e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
sprawozdanie3, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały
fiza ściąga, Politechnika Opolska, 2 semestr, Fizyka - Laboratorium, fizyka Lab, resztki
Laboratorium fizyka Lepkosc1
Sprawdzanie prawa Malusa, Politechnika Opolska, 2 semestr, Fizyka - Laboratorium, fizyka Lab, Fizyka
4. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu, Fizyka Laboratoria, fizyka
104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
badanie zaleźności temp oporu półprzewodnika, Politechnika Opolska, 2 semestr, Fizyka - Laboratorium

więcej podobnych podstron