szkoła modlitwy '11, Rozważanie Pisma Świętego, Rozważanie Słowa Bożego


Rozważanie Słowa Bożego

Kilka uwag odnośnie Namiotu Spotkania (i nie tylko):

 1. „namiot był rozbijany poza obozem” (por. Wj 33,7) - (miejsce odosobnione, poza codziennymi sprawami i tym, co mnie trzyma)

 2. to Bóg wychodzi z inicjatywą spotkania (vide: krzak gorejący)

 3. to Duch Święty jest sprawcą „chcenia” i działania w nas

 4. na samym początku uświadomienie sobie Bożej obecności (żeby nie mówić do ściany, tylko do Boga)

 5. każda modlitwa zaczynana uwielbieniem (nie przedstawiać Bogu „z miejsca” swoich „życzeń”)

 6. postawa oczekiwania na działanie Boga (a nie: przychodzę, bo chcę coś otrzymać; dokonać handlu z Bogiem)

 7. zostawić pierwszeństwo działania Panu Bogu (nie przyjmować Słowa czysto intelektualnie, nie chcieć od razu wszystkiego wiedzieć, rozumieć)

 8. słuchać (to Bóg pierwszy mówi, a nie ja)

 9. po przeczytaniu fragmentu pozwolić myślom rodzącym się w głowie swobodnie „przepływać” (czekać na działanie Ducha Świętego)

 10. dziękczynienie Bogu za Jego Słowo (każde spotkanie z Bogiem jest owocne!)

Najważniejsze w Namiocie Spotkania jest SPOTKANIE. Ale z Bogiem, a nie z sobą samym!

Jeżeli po Namiocie Spotkania nie potrafisz odpowiedzieć sobie na proste pytanie: co Bóg powiedział ci dziś w swoim Słowie?, to znaczy, że coś z twoim rozważaniem Pisma Świętego jest nie tak.

Warto zmieniać metody rozważania Pisma Świętego, żeby nie przyzwyczajać się do jednej konkretnej i cały czas szukać „świeżości”, czyli: szukać treści, a nie formy.

Przykładowe metody pracy ze Słowem Bożym:

 1. Västeras

Czytając dany fragment, zaznaczamy z boku zdania/wyrażenia/słowa w następujący sposób:

---> coś szczególnie do mnie trafia, odnosi się do mojej aktualnej sytuacji w życiu

! myśl warta zapamiętania

? czegoś nie rozumiem

 1. Metoda katechumenatu

W słowniku pojęć teologicznych wybieramy hasło; przy każdym z nich są odnośniki do konkretnych fragmentów z Pisma Świętego; przechodzimy od fragmentu do fragmentu, zapisujemy te, które szczególnie do nas przemawiają i w ten sposób tworzymy „mapę” urywków z Pisma, dotyczących tego konkretnego zagadnienia. Poszczególne teksty rozważamy.

 1. Focolari

Rano wybieramy sobie jedno zdanie z Pisma Świętego, które obieramy Słowem Życia; to Słowo towarzyszy nam przez cały dzień, dzięki czemu każde nasze działanie jest Nim przeniknięte, żyje ono cały czas.

 1. Krótkie formuły wiary

Z konkretnych wyrażeń z wybranego fragmentu układamy krótkie formuły wiary, np. J3,16n:

„wierzę, że Bóg posłał Syna na świat z miłości; by mnie zbawił”.

 1. „Cichy czas”

Ta metoda wymaga bardzo dużego zawierzenia Duchowi Świętemu. Nie czytając wcześniej komentarzy, nie ukierunkowując się w żaden sposób na odbiór danego fragmentu, czytamy go i zapisujemy wszystkie wolne myśli, które rodzą się wtedy w naszej głowie. Nie rozważamy go pod żadnym konkretnym kątem, po prostu zdajemy się na działanie Ducha Świętego. Nie wymyślamy „co też Bóg chce mi powiedzieć”, ale po prostu przyjmujemy to, co Duch Święty nam podsuwa.

 1. Lectio divina

Lectio (łac.) - czytanie; divina (łac.) - Boży

Celem tej metody rozważania jest rozbudzenie w nas miłości do Słowa Bożego. Czytanie danego fragmentu prowadzi do dłuższej medytacji nad nim. Słuchanie Słowa ma stać się SPOTKANIEM.

Etapy:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czytanie Pisma Święteg1-rozdz.4-modlitwa, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg1-rozdz.1, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg1-rozdz.3-słuchanie, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg2-Dodatek, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg1-rozdz.2-zrozumienie, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg2-rozdz.6-Bóg jest Tym, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożeg
Czytanie Pisma Święteg1-wstęp, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg2-rozdz.7-Kościól jest tym, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa B
-Czytanie Pisma Świętego-Przedmowa, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg2-Zakończenie, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Święteg1-rozdz.1, George Martin-Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO SŁOWA BOŻEGO GEORGE MARTIN 2
George Martin Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego
Czytanie Pisma Świętego jako słowa Bożego
George Martin Czytanie Pisma Swietego jako Slowa Bozego
Metody rozważania Słowa Bożego, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
szkoła modlitwy '11, Dialog z Bogiem, Dialog z Bogiem, czyli Pismo Święte
szkoła modlitwy '11, Pismo Święte a modlitwa, Pismo Święte a modlitwa
szkoła modlitwy '11, Postawy na modlitwie i rozproszenia, Postawy na modlitwie i rozproszenia

więcej podobnych podstron