Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (4), 1


 1. Strop

1.1. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych DKZ oraz stropu Fert-40

Dane:

Przyjęto:

(wstawić rys. pokazujący przekrój poprzeczny stropodachu)`

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ

Zebranie obciążeń na ścianę ażurową - pasmo szer. 40 cm

Rodzaj

Obciążenia

Wartość charakterystyczna

γf

Wartość obliczeniowa

 • 2 x papa asfaltowa na lepiku

0,15 x 0,40 x 2,70

 • gładź cementowa

0,03 x 0,40 x 2,70 x 21

 • płytki korytkowe

0,40 x 2,70 x 0,86

 • ściana z cegły pełnej (ażurowa)

0,12 x 0,475 x 0,40 x 18,0

 • obciążenie śniegiem (strefa II)

Sk = Qk x C (Qk = 0,9; C = 0,8)

Sk = 0,9 x 0,8 x 0,40 x 2,70

0,162

0,680

0,929

0,410

0,778

1,2

1,3

1,1

1,1

1,4

0,194

0,884

1,022

0,451

1,089

P

2,959 [kN]

-

3,640 [kN]

Zebranie obciążeń na 1 m żebra stropu Fert-40

Rodzaj

Obciążenia

Wartość charakterystyczna

γf

Wartość obliczeniowa

 • wełna mineralna

0,20 x 0,40 x 1,0

 • folia polietylenowa

 • strop Fert-40

0,40 x 3,20

 • tynk cementowo - wapienny

0,015 x 0,40 x 19

0,080

-

1,280

0,114

1,2

-

1,1

1,3

0,096

-

1,408

0,148

g

1,474 [kN/m]

-

1,652 [kN/m]

Schemat statyczny:

0x08 graphic

3,64

0x08 graphic
0x08 graphic
1,652

0x08 graphic
0x08 graphic

{do rysunku dodać jeszcze wykres momentów oraz odległość Pk , czyli lo/2 }

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zginanie

P = 0,25 x P x lo = 0,25 x 3,64 x 5,439 = 4,950 kNm

Mg = 0,125 x g x lo­­2 = 0,125 x 1,652 x (5,439)2 = 6,109 kNm

M = Mg + MP = 11,059 kNm

QP = P/2 = 3,64/2 = 1,820 kN

Qg = 0,5 x g x lo = 0,5 x 1,66 x 5,439 = 4,493 kN

Q = QP + Qg = 6,313 kN

Uwzględniając moment M = 11,074 przyjęto belkę nr ”10” o rozpiętości modularnej 5,40 m.

M = 11,059 kNm < MFERT-40 = 13,794 kNm (wg tabl. 3-27)

1.2. Strop międzykondygnacyjny Fert-40

1.2.1. Strop międzykondygnacyjny Fert-40 w budynku mieszkalnym, obciążony ciężarem własnym oraz obciążeniem zmiennym

Rodzaj

Obciążenia

Wartość charakterystyczna

γf

Wartość obliczeniowa

 • parkiet

0,025 x 0,40 x 0,23

 • gładź cementowa

0,03 x 0,40 x 21,00

 • styropian

0,02 x 0,40 x 0,45

 • strop Fert-40

0,40 x 3,20

 • tynk cementowo - wapienny

0,015 x 0,40 x 19,00

0,003

0,252

0,004

1,280

0,114

1,2

1,3

1,2

1,1

1,3

0,003

0,328

0,004

1,408

0,148

g

1,653 [kN/m]

-

1,891 [kN/m]

 • obciążenie zmienne

0,40 x 1,5

0,600

1,4

0,840

p

0,600 [kN/m]

-

0,840 [kN/m]

q=g+p

2,253 [kN/m]

-

2,731 [kN/m]

Schemat statyczny:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

{do rysunku dodać jeszcze wykres momentów}

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zginanie

q =g + p = 1,891 + 0,840 = 2,731 kN/m

Mq = 0,125 x q x lo­­2 = 0,125 x 2,731 x (5,439)2 = 10,099 kNm

Dla wartości momentu Mq = 10,099 kNm, przyjęto belkę nr „9” o rozpiętości modularnej 5,10 m.

Mq = 10,099 kNm < MFERT-40 = 10,479 kNm (wg tabl. 3-27)

Uwaga!

 1. Założono, że strop Fert-40 pracuje jako belka swobodnie podparta.

1.2.2. Strop międzykondygnacyjny Fert-40 w budynku mieszkalnym, obciążony ciężarem własnym, obciążeniem zmiennym oraz ścianką działową prostopadłą

Rodzaj

Obciążenia

Wartość charakterystyczna

γf

Wartość obliczeniowa

 • ciężar stropu z poz. 1.2.1.

1,653

-

1,891

g1

1,653 [kN/m]

-

1,891 [kN/m]

 • obciążenie zmienne

0,40 x 1,5

0,600

-

0,840

p

0,600 [kN/m]

-

0,840 [kN/m]

q = g1 + p

2,253 [kN/m]

-

2,731 [kN/m]

 • mur z cegły pełnej gr. 6,5 cm

0,065 x 18,00 x 0,40 x (2,60+0,025+0,03+0,02)

 • tynk obustronny

2 x 0,015 x 19,00 x 0,40 (2,60+0,025+0,03+0,02)

1,252

0,610

1,1

1,3

1,377

0,793

g2

1,862 [kN]

-

2,170 [kN]

Schemat statyczny:

0x08 graphic

2,170

2,7310x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
x = (208,5 + 6,5/2) x 1,025 = 217,04

Zginanie

(pokazać obliczenia statyczne)

Na podstawie obliczeń statycznych otrzymano wielkości momentu zginającego:

P

g

lo

g

p

lo

g1 + p

lo

g2

217,04

326,86Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo Ogolne (rok III) 2, Obliczenia (2), Poz. 2.0 Stropy.
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia - sciany, Projekt Z Budownictwa Og˙lnego
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (3), Poz. 2.0 Stropy.
Opis techniczny do projektu architektoniczno, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Złota, złota, B
Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
Budownictwo Ogolne (rok III), Spis tresci, Spis tre˙ci
Obliczenia cieplno-wilg (4), BUDOWNICTWO, INŻ, semestr 3, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Ogolne (ro
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogólne semestr IV 2 OBLICZENIA STATYCZNE KOSNTRUKCJI MUROWYCH(1)
Budownictwo Ogólne 2 - Projekt - przykład 2, Obliczenia - więźba dachowa, OBLICZENIA STATYCZNE WIĘŹB
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (4), Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (3)
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1

więcej podobnych podstron