Budownictwo Ogolne (rok III) 2, Obliczenia (2), Poz. 2.0 Stropy.


Poz. 2.0 Stropy.

Poz. 2.1 Stropodach wentylowany.

Ciężar 1m2 stropu skrzynkowego

Warstwy

qch kN/m2

-płyta górna 0.05x24

-płyta dolna 0.03x24

-żeberko 0.12x0.17x24/0.9

-skrzynki 0.019x(0.17x2+2x0.78)x5.5/0.9

1.2

0.72

0.54

0.22

Suma

2.68

Obciążenia z pokrycia:

-STAŁE

Warstwy

qch kN/m2

γf

qob kN/m2

- 3x papa na lepiku 0.006 kN/m3x 3

- warstwa wyrównawcza 0.04x21 kN/m3

- płytki dachowe

0.18

0.84

4.5

0.66

1.2

1.3

1.2

1.1

0.22

1.1

5.4

0.726

Suma

2.24

2.826

-ZMIENNE

śnieg I strefa qk =0.7 kN/m

qch kN/m2

γf

qob kN/m2

- śnieg qk x 0.8

0.56

1.4

0.78

Suma

0.56

0.78

- OBCIĄŻENIE Z KONSTRUKCJI STROPU

Warstwy

qch kN/m2

γf

qob kN/m2

- warstwa dociskowa 0.03x23

- ocieplenie 0.18x1.2

- konstrukcja stropu

- tynk 0.015x19

0.69

0.216

2.68

0.285

1.3

1.2

1.1

1.3

0.897

0.2592

2.948

0.3705

Suma

3.871

4.4747

Obciążenie na 1 belkę (1 żebro stropu)

q=4.4747x0.9=4.02723 KN/m

Obciążenie przypadające na ściankę ażurową pokrycia

q=2.826x(l1+l2)/2x0.5=6.71175 KN/m

Ciężar ścianki

0.12x0.4x0.7x18x1.1=0.66528 KN/m

Obciążenie na pasmo ze ścianki ażurowej

∑=7.37703 KN/m

Schemat statyczny.

q=7.34 KN/m l0=5.7 m

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Ra= 20.919KN Mmax=29.8 KNm Rb=20.919 KN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Poz. 2.2 Strop typowej kondygnacji obciążony ciężarem

własnym i użytkowym.

- STAŁE

Warstwy

qchkN/m2

γf

qobkN/m2

- klepka podłogowa 0.22m x 5.5kN/m3

- podkład cementowy 0.02m x 24kN/m3

- papa izolacyjna

- płyta pilśniowa męka 0.023 x 3kN/m3

- warstwa wyrównawcza 0.025m x 24kN/m3

- konstrukcja stropu skrzynkowego

- tynk cem-wap 0.015m x 19kN/m3

0.12

0.48

0.05

0.07

0.6

2.68

0.28

1.2

1.3

1.2

1.2

1.3

1.1

1.3

0.14

0.62

0.06

0.08

0.78

2.95

0.36

Σ

4.24

4.99

- ZMIENNE

pomieszczenie mieszkalne 1.5kN/m2 1.4 2.1kN/m2

Obciążenie całkowite Qob = 7.09kN/m2

Obciążenie przypadające na jedno żebro stropu qob = Qob x 0.9m = 6.38kN/m

Schemat statyczny. q=6.38 KN/m l0=5.7 m

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Ra=19.9 KN Mmax=28.6KNM Rb=19.9 KN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Wymiarowanie: żebro stropu należy wymiarować na Mmax=28.6 KNm

Poz. 2.3 Strop typowej kondygnacji obciążonej ciężarem własnym i prostopadłą ścianką działową.

pch kN

pob kN

Obciążenie ze ścianki działowej i do żeber stropu

- mur 0.08m x 2.6m x 0.9m x 18kN/m3

- tynk 2 x 0.015m x 19 kN/m3 x 2.6m x 0.9m

3.37

1.33

1.1

1.3

3.7

1.73

Σ

4.7

5.43

Obciążenie ze stropu z poz. 2.2 qob = 6.38 kN/m lt=5.75 m

0x08 graphic

Schemat statyczny. P=5.43 KN

6.38 KN/m

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Ra=21.18 KN Mmax=34.11 KNm Rb=20.94 KN

0x08 graphic
0x08 graphic
2.75 m

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Poz. 2.4 Strop typowej kondygnacji obciążonej ciężarem własnym i użytkowym oraz ścianką działową II i prostopadłą (przypadek najniekorzystniejszy)

Żebro poszerzone F= 0.25x0.08 = 0.02 m2

q= 0.02x24 = 0.48 kN/m

b- szer. ścianki dział. =0.12

-STAŁE

Warstwy

qch kN/m

γf

qob kN/m

- klepka 0.022m x 5.5 kN/m3 x (0.98 - 0.11)

- podkład cementowy 0.02m x 24 kN/m3 x 0.86m

- papa izolowana

- płyta pilśniowa miękka 0.023m x 3kN/m3 x 0.86m

- warstwa wyrównawcza 0.023m x 21kN/m3 x

0.86m

- konstrukcja stropu typowego

- poszerzone żebro 0.02x24

- tynk cem.- wap. 0.015m x 0. 98m x 19 kN/m3

0.1

0.41

0.05

0.06

0.42

2.63

0.48

0.28

1.2

1.3

1.2

1.2

1.3

1.1

1.1

1.3

0.12

0.53

0.06

0.072

0.55

2.9

0.53

0.36

Σ

4.43

5.12

-ZMIENNE

- tynk na ściance prostop. 0.03x0.9x2.7x19 1.33 kN 1.3 1.73 kN

0x08 graphic

Schemat statyczny q=7.82 KN/m P=5.43 KN lt=5.75 m

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Ra=25.32 KN Mmax= 40.05 KNm Rb=25.08KN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Poz. 2.5 Strop typowej kondygnacji obciążony ciężarem własnym i zastępczym od ścianek działowych.

Obciążenie zastępcze od ścianki działowej (ciężarem 1m2 )

0x08 graphic
Σ 8.36 kN/m2

Poz. 2.6 Strop alternatywny Kleina

DO stropu stosujemy płytę żebrowaną typu półciężkiego , dwuteowniki 200 obmurowane co 0.7m. `

-STAŁE

Warstwy

qch kN/m2

γf

qob kN/m2

- klepka podłogowa 0.022m x 5.5 kN/m3

- podkład cementowy 0.02m x 21 kN/m3

- papa izolacyjna

- płyta pilśniowa miękka 0.023m x 3 kN/m3

- warstwa wyrównawcza 0.025m x 21 kN/m3

- keramzyt 0.08m x 8 kN/m3

- płyta ceglana [ 0.065+(0.15 x 0.055/ 0.445)] m x

18 kN/m3

- tynk cem.- wap. 0.015m x 19 kN/m3

0.12

0.42

0.05

0.07

0.5

0.64

1.5

0.29

1.2

1.3

1.2

1.2

1.3

1.2

1.1

1.3

0.14

0.35

0.06

0.08

0.65

0.77

1.65

0.38

Σ

3.59

Σ

4.28

Użytkowe 1.5 kN/m2 1.4 2.1 kN/m2

0x08 graphic
Qch Σ 5.09kN/m Qob Σ 6.38 kN/m

Poz. 2.6.1 Płyta ceglana.

Obciążenie na pasmo płyty qob = 6.38 kN/m2 x 0.445m = 2.84 kN/m

Rozpiętość teoretyczna lo = l - s = 0.7m - 0.09m = 0.61m

lt = 1.05 x 0.61m = 0.64m

Moment przęsłowy M = 0.14 kNm

M< 1.25 x Rkc x b x X ( h1 - X/2 )

0.14 kNm < 1.25 x 1300 kN/m2 x 0.15m x X (0.105 - X/2 ) Rkc = Rmc x k

X = 0.03m Rmc = 2.6 Mpa

1.25 x Rkc x b x X = 1600 Fz k = 0.5

Fz =0.0045cm2 Rkc = 1300 kN/m2

Przyjęto 3 bednarki 20:1 mm

Poz. 2.6.2 Dźwigar stalowy.

qchkN/m

γf

qob kN/m

- Qch x l = 5.09 kN/m2 x 0.7m

- Qob x l = 6.38 kN/m2 x 0.7m

- ciężar własny dżwigara I 200

3.56

0.26

1.1

4.46

0.29

Σ

3.82

4.75

lo =5.15m lt =1.05 x lo =5.41m Dane: Wx = 214 cm3

M = 15.7 kNm Jx = 2140cm4

E = 210 GPa

Warunek na nośność σ =M/Wx < Rob

σ =73.36 Mpa <205 Mpa

Warunek został spełniony.

Warunek na ugięcie f <5/384 x ( qch x lt )/ Ejx < fdop = lt /250

f =0.009m < 0.023m

Warunek został spełniony.

Przyjęto I 200.

Poz. 3.0 Ściany.

Poz. 3.1 Ściany nośne zewnętrzne.

Poz. 3.1.1 Ściana zewnętrzna nośna III kondygnacji.

Przyjęto mur z cegły pełnej klasa 100-10 Mpa

Rmk=2Mpa αm=650 γm1=1,25

Ściana osłonowa klasa 150-15 MPa

Rmk=1,4Mpa αm=650 γm1=1,43

0x08 graphic
Wartości charakterystyczne zgodnie z normą PN-87/B-03002

Zebranie obciążeń - konstrukcja nad ścianą

Obciążenie

N kN

γf

Nch kN

- mur nad gzymsem 0.15m x 0.38m x 1m x 18 kN/m3

-ścianka ażurowa 0.12m x 0.4m x 1m x 18kN/m3

-gzyms 0.48m x 0.08m x1 m x24 kN/m3

-wieniec 0,25m x 0.7m x 1m x 24kN/m3

- ocieplenie 0,06mx 0,15mx1mx0,45 kN/m3

- ocieplenie wieńca 0,06mx 0,6mx1mx0,45 kN/m3

1,03

0,6

0,92

4,2

0,004

0,01

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1,13

0,66

1

4,62

0,0048

0,012

Σ

7,01

7,42

- Ciężar ściany (pasmo 1 m)

Obciążenie

Phg kN

γf

Phg kN

- mur nośny 0,25mx1mx2,6mx18 kN/m3

- ocieplenie 0,06mx1mx0,45 kN/m3x2,6m

11,7

0,07

1,1

1,2

12,87

0,08

Σ

12,03

12,95

Phg=20,919x1/0,9=23,24KN

Obliczanie mimośrodów.

Nvg=7,42+12,95x0,5=13,89 KN

Phg=23,24 KN

Nvd=13,89+12,95x0,5+23,24=43,515 KN

Mimośrody

en=1 cm ed=0 ehg=25/6=4,167 cm evg=0

0x08 graphic
0x08 graphic

eg=2,6 cm ed=0

es=0,6x2,6+0,4x0=1,56 cm

eo=1,56+1=2,56 cm

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 2.56/ 0.25 = 0.1

przyjęto ϕ = 0,625

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.1.2 Ściana zewnętrzna nośna II kondygnacji.

Obciążenia

Nvg kN

γf

Nvg kN

- z III kondygnacji Nvd z poz.3.1.1

- wieniec 0.25m x 0.23m x 1m x 24 kN/m3

- tynk na wieńcu 0.015m x0.23m x1m x18kN/m3

- ocieplenie 0,06mx0,23mx0,4 kN/m3x1m

-------

1,38

0,0621

0,0062

1.1

1.3

1.2

43,515

1,518

0,0852

0,0074

Σ

45,13

Obciążenia

P kN

γf

P kN

- konstrukcja stropu z poz. 2.5. 8.36x0.5x5.7mx1m

- użytkowe 1.5 kN/m2 x 5.7m x 1m x 0.5m

---------

4,275

-----

1.4

23,82

5,98

Σ

29,8

Ciężar ściany z pozycji 3.1.1.=12,95 KN

Obliczanie mimośrodów.

Nvg=45,13+0,5x12,95=51,6 KN

Phg=29,8 KN

Nvd=51,6+29,8+0,5x12,95=87,87 KN

Mimośrody

en=1 cm ed=0 ehg=25/6=4,167 cm evg=0

0x08 graphic
0x08 graphic

eg=1,93 cm ed=0

es=0,6x1,93=1,16 cm

eo=1,16+1=2,16 cm

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 2.16/ 0.25 = 0,08

przyjęto ϕ = 0,664

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.1.3 Ściana zewnętrzna nośna I kondygnacji.

Obciążenia

Nvg kN

γf

Nvg kN

- z II kondygnacji Nvd z poz.3.1.1

- wieniec 0.25m x 0.23m x 1m x 24 kN/m3

- tynk na wieńcu 0.015m x0.23m x1m x18kN/m3

- ocieplenie 0,06mx0,23mx0,4 kN/m3x1m

-------

1,38

0,0621

0,0062

1.1

1.3

1.2

87,87

1,518

0,0852

0,0074

Σ

89,48

Obciążenia

P kN

γf

P kN

- konstrukcja stropu z poz. 2.5. 8.36x0.5x5.7mx1m

- użytkowe 1.5 kN/m2 x 5.7m x 1m x 0.5m

---------

4,275

-----

1.4

23,82

5,98

Σ

29,8

Ciężar ściany z pozycji 3.1.1.=12,95 KN

Obliczanie mimośrodów.

Nvg=89,48+0,5x12,95=95,95 KN

Phg=29,8 KN

Nvd=95,95+29,8+0,5x12,95=132,22 KN

Mimośrody

en=1 cm ed=0 ehg=25/6=4,167 cm evg=0

0x08 graphic
0x08 graphic

eg=0,99 cm ed=0

es=0,6x0,99=0,59 cm

eo=0,59+1=1,59 cm

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 1.59/ 0.25 = 0.06

przyjęto ϕ = 0,638

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.1.4 Ściana zewnętrzna nośna piwnicy.

0x08 graphic

Obciążenia

Nvg kN

γf

Nvg kN

 • z I kondygnacji Nvd z poz.3.1.3

 • mur 0,38 mx18 kN/m3x1mx2,2m

 • tynk wew. 1mx0,015mx2,2mx19 kN/m3

 • tynk zew. 1mx0,015mx0,81mx19 kN/m3

- wieniec 0.25m x 0.23m x 1m x 24 kN/m3

- ocieplenie 0,03mx0,23mx0,45 kN/m3x1m

-------

15,05

0,63

0,23

2,2

0,003

1.1

1.3

1.3

1.1

1.2

132,22

16,56

0,82

0,3

2,42

0,0036

Σ

152,32

Obciążenia

P kN

γf

P kN

- konstrukcja stropu z poz. 2.5. 8.36x0.5x5.7mx1m

- użytkowe 1.5 kN/m2 x 5.7m x 1m x 0.5m

---------

4,275

-----

1.4

23,82

5,98

Σ

29,8

Ciężar ściany osłonowej

Obciążenia

Go kN

γf

Go kN

 • ściana 0,12mx1mx18 kN/m3x(0,62+2x0,23+32,6)

 • tynk zew. 0,015mx19 kN/m3x(0,62+0,46+3x2,6)

19,18

2,53

1,1

1,3

21,01

3,29

Σ

24,3

Nvg=132,22+0,5x17,68+2,42=143,48 KN

Nvd=143,48+24,3+29,8+0,5x17,68=206,42 KN

Phg=29,8 KN

Parcie gruntu

Parcie pionowe

Dane:

Ka=tg2(45o-∅/2) pch=5 KN/m2

Ka=0,333 ∅=30o

γg=17,1 KN/m3

p1'=5x0.333=2,82 KN/m2

p2'=p1'+γgxh1xKaf=2,82+17,1x1,39x1,2x0,333=12,31 KN/m2

parcie gruntu na 1m ściany

p1=5x0.333x1m=2,82 KN/m

p2=p1'+γgxh1xKafx1m=2,82+17,1x1,39x1,2x0,333=12,31 KN/m

obliczenie momentu granicznego

Mg=Nvgxevg+Phgxehg+Goxevg=143,48x6,5 cm+29,8x5,66 cm-24,3x16,5cm=700,34KNcm=0,7 KNm

Schemat statyczny

0x08 graphic

Mmax=2,7 KNm

es=Mmax/Nvg=12,71/143,48=1,88 cm

en=38/30=1,27 cm

eo=es+en=3,15 cm

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.x 2.2m

ψn = 1

ψv = 1.0

lo=2,6 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 2,6/ 0.38 = 6,84

eo/ h = 3,15/ 0.38 = 0,083

przyjęto ϕ = 0,845

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.2 Ściana wewnętrzna nośna.

Poz. 3.2.1 Ściana wewnętrzna nośna III kondygnacji.

Obliczenia na pasmo 1m.

Obciążenia

NvgkN

γf

NvgkN

- ścianka ażurowa 0,12mx0,7mx18KN/m3x1mx0,4m

 • obciązenie z pokrycia poz.2.1 6,71KN/mx1m

 • wieniec 0,25mx0,23mx24KN/m3x1m

0,6

6,71

1,38

1.1

---

1,1

0,66

6,71

1,52

Σ

8,89

Obciążenia

Phg kN

γf

Phg kN

- ciężar ściany 2,6mx18KN/m3x1mx0,25m

- tynk 2,6mx19KN/m3x1mx0,015mx2

11,7

1,48

12,87

1,93

Σ

14,8

Nvg=8,89KN+0,5x14,8KN=16,29 KN

Obciążenie -stropodach z poz.2.1

Ph1+Ph2=2x4,03KN=8,06 KN=Phg

Nvd=Nvg+Phg+0,5xG=16,29+8,06+7,4=31,75 KN

Obliczanie mimośrodów.

Mimośrody

en=0 ed=0 ehg=0 evg=0

es=0

eo=1cm=en

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 1/ 0.25 = 0,04

przyjęto ϕ = 0,822

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.2.2 Ściana wewnętrzna nośna II kondygnacji.

Obliczenia na pasmo 1m.

Obciążenia

NvgkN

γf

NvgkN

- z wyższej kondygnacji poz. 3.2.1

 • wieniec 0,25mx0,23mx24KN/m3x1m

77,87

1,38

--

1,1

31,75

1,52

Σ

40,67

Obciążenia

Phg kN

γf

Phg kN

- ciężar ściany 2,6mx18KN/m3x1mx0,25m

- tynk 2,6mx19KN/m3x1mx0,015mx2

11,7

1,48

12,87

1,93

Σ

14,8

Nvg=86,79 KN

Obciążenie -strop z poz. 2.5

Phg=29.8 KN

Nvd=40,67 KN+29,8 KN+7,4 KN =77,87 KN

Obliczanie mimośrodów.

Mimośrody

en=0 ed=0 ehg=0 evg=0

es=0

eo=1cm=en

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 1/ 0.25 = 0,04

przyjęto ϕ = 0,822

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.2.3 Ściana wewnętrzna nośna I kondygnacji.

Obliczenia na pasmo 1m.

Obciążenia

NvgkN

γf

NvgkN

- z wyższej kondygnacji poz. 3.2.2

 • wieniec 0,25mx0,23mx24KN/m3x1m

77,87

1,38

--

1,1

77,87

1,52

Σ

79,39

Obciążenia

Phg kN

γf

Phg kN

- ciężar ściany 2,6mx18KN/m3x1mx0,25m

- tynk 2,6mx19KN/m3x1mx0,015mx2

11,7

1,48

12,87

1,93

Σ

14,8

Nvg=86,79 KN

Obciążenie -strop z poz. 2.5

Phg=29.8 KN

Nvd=86,79 KN+29,8 KN+7,4 KN =123,99 KN

Obliczanie mimośrodów.

Mimośrody

en=0 ed=0 ehg=0 evg=0

es=0

eo=1cm=en

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 1/ 0.25 = 0,04

przyjęto ϕ = 0,822

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 3.2.4 Ściana wewnętrzna nośna piwnicy.

Obliczenia na pasmo 1m.

Obciążenia

NvgkN

γf

NvgkN

- z wyższej kondygnacji poz. 3.2.3

 • wieniec 0,25mx0,23mx24KN/m3x1m

123,99

1,38

--

1,1

123,99

1,52

Σ

125,51

Obciążenia

Phg kN

γf

Phg kN

- ciężar ściany 2,2mx18KN/m3x1mx0,25m

- tynk 2,2mx19KN/m3x1mx0,015mx2

9,9

1,25

1,1

1,3

10,89

1,63

Σ

12,52

Nvg=125,51+0,5x12,52=131,77 KN

Obciążenie -strop z poz. 2.5

Phg=29.8 KN

Nvd=131,77 KN+29,8 KN+6,26 KN=167,83 KN

Obliczanie mimośrodów.

Mimośrody

en=0 ed=0 ehg=0 evg=0

es=0

eo=1cm=en

Długość wyboczeniowa

l=2,6 m

lo = ψv x ψ n x l = 1 x 1.25x 2.6m

ψn = 1.25

ψv = 1.0

lo=3,25 m

Obliczanie współczynnika ϕ (na podstawie PN-87/B-03002)

lo/ h = 3.25/ 0.25 = 13

eo/ h = 1/ 0.25 = 0,04

przyjęto ϕ = 0,822

Nośność muru

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

warunek został spełniony

Poz. 4.0 Nadproża.

Poz. 4.1 Nadproża okienne w ścianie nośnej.

Otwór okienny o szerokości 1.58m.

Długość obliczeniowa nadproża lt = 1.89m

Obciążenia

qch kN/m

γf

qob kN/m

- wieniec 0.23m x 0.25m x 24 kN/m3

- ciężar muru 1,45m x 0,25m x 18 kN/m3

 • tynk cem.- wap. 0,015m x2 x 1,45x19 kN/m3

 • strop międzokienny 5,25KN/m2x0,5x5,47m

 • obc.dopełniające 0,9KN/m2x0,5x5,47m

 • tynk na nadprożu 0,015mx0,23mx19KN/m3

 • obc.użytkowe 1,5 KN/m3x0,5x5,47m

 • obc.od ścianek działowych 1,25KN/m2x0,5x5,47m

1,32

6,88

0,83

14,36

2,46

0,06

4,1

3,42

1,1

1,1

1,3

---

1,3

1,3

1,4

1,4

1,45

6,88

1,0

14,36

3,12

0,078

5,74

4,79

Σ

37,42

Schemat statyczny.

Mmax = qob x (ll0)2 / 8=16,7 KNm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Ra=15,78 KN Rb=15,78 KN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Obliczenie zbrojenia

0x08 graphic

Przyjęto

Cegłę klasy 15 na zaprawie marki 5

b=0,38 m h0=0,23m σc=1,25xRkc =2000 KN/m2 Rfc=0,5xRnc Rnc=3,2 Mpa

X=0,14 m Ra=160 Mpa-naprężenie w stali

0x08 graphic

Fa=0,001 m

Przyjęto bednarkę 20mmx1mm

Poz. 4.2 Nadproża drzwiowe w ścianie nośnej.

Otwór o szerokości 1,11m.

Długość obliczeniowa nadproża l0 = 1,16 m

Obciążenia

qch kN/m

γf

qob kN/m

- wieniec 0.23m x 0.25m x 24 kN/m3

- ciężar muru 0,3m x 0,25m x 18 kN/m3

 • tynk cem.- wap. 0,015m x2 x 0,3x19 kN/m3

 • strop międzokienny 5,25KN/m2x0,5x2,45m

 • obc.dopełniające 0,9KN/m2x0,5x2,45m

 • tynk na nadprożu 0,015mx0,23mx19KN/m3

 • obc.użytkowe 1,5 KN/m3x0,5x2,45m

 • obc.od ścianek działowych 1,25KN/m2x0,5x2,45m

1,32

1,34

0,17

6,43

1,1

0,06

1,83

1,53

1,1

1,1

1,3

---

1,3

1,3

1,4

1,4

1,45

1,48

0,22

6,43

1,43

0,08

2,57

2,14

Σ

15,8

Mmax=2,66 KNm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Ra=1,54 KN Rb=1,54 KN

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Obliczenie zbrojenia

0x08 graphic

Przyjęto

Cegłę klasy 15 na zaprawie marki 3

b=0,25 m h0=0,1m σc=1,25xRkc =2250 KN/m2 Rfc=0,5xRnc Rnc=3,6 Mpa

X=0,078 m Ra=160 Mpa-naprężenie w stali

0x08 graphic

Fa=0,00027 m

Przyjęto bednarkę 20mmx1mm

Poz. 5.0 Schody.

0x08 graphic
Poz. 5.1 Płyta biegowa.

Obciążenia

Pch kN/m2

γf

Pob kN/m2

- płyta nośna 0.12m x 24 kN/m3 / 0,8

- stopnie 0.5 x 0.161mx0,28 x 24 kN/m3/0,28

- lastriko [0,161*0,02*22+0,28*24]/0,28

- tynk od spodu 0.015m x 19 kN/m3 / 0,8

- obciążenie użytkowe

3,6

1,93

0,91

0,35

3,0

1.3

1.1

1.1

1.3

1.3

1,18

2,12

3,96

0,46

3,9

Σ

-----

11,62

q1=11,62 KN/m2

Poz. 5.2 Płyta spocznikowa piętra.

Obciążenia

Pch kN/m2

γf

PobkN/m2

- płyta nośna 0.12m x 24 kN/m3

- lastriko 0.03m x 22 kN/m3

- tynk od spodu 0.15m x 19 kN/m3

- obciążenie użytkowe

2.88

0.66

0.28

3.0

1.1

1.3

1.3

1.3

3.17

0.86

0.34

3.9

Σ

6,83

8,3

q2=8,3 KN/m2

cosα=0,8

0x08 graphic

długości poszczególnych przęseł belki

l1=152,6 cm

l2=236,6 cm

l3=151,6 cm

Ra=59,798 KN Rb=99,816 KN

Projektowane schody powinny przenieść powyższe siły

Poz. 6.0 Ławy fundamentowe.

Poz. 6.1 Ława fundamentowa pod ścianą zewnętrzną nośną .

Ława jest liczona na szerokość 1mb.

0x08 graphic

Nvd=280,47 KN

B=1,0

qf=255 KPa

b=1,32 m

przyjęto b=1,35 m h=0,4m s=0,49 m

0x08 graphic

zebranie obciążeń

- Obciążenie poziome ( z poz. 3.1.4).

HA = 7,52 KN

HB = (2,82+12,31)x0,4m=6,05 KN

- Obciążenie pionowe.

Obciążenie

Q kN/m

-Gf -ławy - 1.35m x 0.4m x 24 kN/m3 x 1.1

- G z -gruntu - 0.4m x0.49m x16kN/m3x1.2

- GN - 4.5kN/m2 x 0.49m 1.35

- GP - posadzki -0.4m x0.49m x20kN/m3x1.3

- Nvd - 280,47

14,26

4,02

3,57

5,09

280,47

Σ

307,41

- Sprawdzanie mimośrodu.

ΣMA = HA x hf + HB x hf /2 Gp x (s+a)/2 - (GN + Gz )(s+a)/2 = 9,4 kNm

e =9,4/ 307,41= 0,03

e<b/6 =0,22

Warunek został spełniony.

-Sprawdzanie naprężeń pod ławą fundamentową.

σ1,2= ΣN x (1 -+6 x e/b ) / b

σ1 = 257,3 kN/m2 <1.2 x255=306

σ2 = 198,1 kN/m2 <306

Waruek został spełniony.

Poz. 6.2 Ława fundamentowa pod ścianą wewnętrzną nośną .

Ława jest liczona na szerokość 1mb.

0x08 graphic

Nvd=207,02 KN

B=1,0

qf=255 KPa

b=0,974 m

przyjęto b=1 m h=0,4m s=0,38 m

- Obciążenie pionowe.

Obciążenie

Q kN/m

- ze ściany piwnicy z poz. 3.2.4 Nd /1m

- ciężar ławy 1m x 0.4m x 24 kN/m3 x

1.1

- ciężar posadzki

2 x 0.38m x 0.4m x 20 kN/m3 x 1.3

207,02

10,56

7,38

Σ

224,96

- Sprawdzanie mimośrodu.

Mimośrody nie występują.

e = 0

-Sprawdzanie naprężeń pod ławą fundamentową.

σ12 = 224,96 kN/m2 < 1.2 x 255 =267,7 kN/m2

Waruek został spełniony.

Poz. 6.3 Ława fundamentowa pod ścianą zewnętrzną samonośną .

Ława jest liczona na szerokość 1mb.

przyjęto b=0,45 m h=0,4m s=0,01m

- Obciążenie pionowe.

Obciążenie

Q kN/m

- ścianka kolankowa 0.25 x 0,75 x 18 x 1.2

- wieńce 4 x 0.29 x 0.25 x 24 x 1.1

- ściany 1,2,3 kond. 3 x0.43 x 2.6 x 14 x 1.1

- ściana piwnicy 0.38 x 2.2 x 14 x 1.1

- tynk 2 x0.015 x 8,82 x 19 x1.3

- ciężar ławy Gf 0.45 x 0.4 x24 x 1.1

- posadzka Gp (0.01 x 0.4) x 20 x 1.3

4

7,7

66,4

16,55

6,53

4,75

0,01

Σ

102,03

Pomijamy obciążenie gruntu i naziomu.

- Sprawdzanie mimośrodu.

Mimośród od posadzki GP < 1mm więc go pomijam.

e = 0

-Sprawdzanie naprężeń pod ławą fundamentową.

σ1,2 = ΣN / b = 226,73

max σ = 226,73 kN/m2 < 1.2 x 255 kN/m2 = 306 kN/m2

Waruek został spełniony.

Poz. 6.4 Ława fundamentowa pod ścianą nośną od kladki schodowej .

Ława jest liczona na szerokość 1mb. Nie uwzględniam obciążenia ściany od belek

spocznikowych.

Obciążenia

Nd kN

γf

Nd kN

- ciężar własny ściany 0.29m x 1m x 10.51m x 14 kN/m3

- ciężar wieńca 4 x 0.29m x 0.25m x 1m x 24 kN/m3

1.1

1.1

52.02

7.64

Σ

59.66

N = Nd = 58.09 kN

Szerokość ławy b > N / (1m x qfm ) x γf

b = 59.66 kN / (1m x 250 kN/m2) x 1.2 = 0.28m

Przyjąłem szerokość ławy b = 0.3m

Szerokość odsadzki s = 0.025m

Wysokość ławy H = 0.35m

- Obciążenie pionowe.

Obciążenie

Q kN

- ze ściany i wieńców Nd N

- ciężar ławy 0.3m x 0.35m x 1m x 24 kN/m3 x

1.2 GF

- ciężar posadzki

0.5m x 0.025m x 1m x 20 kN/m3 x 1.2 GP

59.66

6.6

0.32

Σ

65.01

- Sprawdzanie mimośrodu.

Mimośrody nie występują.

e = 0

-Sprawdzanie naprężeń pod ławą fundamentową.

σ1,2 = ΣN x ( 1 +_6 x e/ b) / 1m x b < max σ < 1.2 x qfm

σ1 = 216.7 kN/m2

σ2 = 216.7 kN/m2

max σ = 216.7 kN/m2 < 1.2 x 250 kN/m2 = 300 kN/m2

Waruek został spełniony.

Poz. 7.0 Dach drewniany.

Dach jętkowy o α=36o z drewna sosnowego K=27

Obciążenie śniegiem-strefa I

Qk=0,7 KN/m2

C1=0,8*(60-α)/30=0,64

C1=1,2*(60-α)/30=0,96

Sk1=Qk*C1=0,448

Sk2=Qk*C2=0,672

Sk1=Qk*C1f=0,627

Sk2=Qk*C2f=0,94

Obciążenie wiatrem-strefa I teren A

Qk=0,25 KN/m2 β=1,8

Qk=Qk*Ce*C*β Ce=0,8+0,02*11,38=1,02

γf=1,3

wariant 1

Czs=0

Wariant 2

Czp=0,015α-0,2=0,34 Czs=-0,045(40-α)=-0,18

Parcie - obc.charakterystyczne

pk= Qk=Qk*Ce*Czp*β=0,156 KN/m2

p=Qk*Ce*Czp*β*γf=0,2 KN/m2

ssanie- obc.charakterystyczne

pk= Qk=Qk*Ce*Czs*β=-0,083 KN/m2

p=Qk*Ce*Czs*β*γf=-0,1 KN/m2

Obciążenia stałe

GK kN/m2

γf

G kN/m2

- karpiówka 0,750 KN\m3

 • łaty drewniane 0,038m*0,05m*5,5KN/m3/0,3

 • kontrłaty 0,015m*0,038m*5,5KN/m3/0,85

- papa izolacyjna 0,3 KN/m2

- deskowanie 0,025m*5,5 KN/m3

- krokwie 0,06m*0,18m*5,5 KN/m3/0,85

0,75

0,012

0,0037

0,3

0,14

0,069

1,2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

0,9

0,15

0,0044

0,36

0,16

0,077

Σ

0.32

1,65

Zebranie obciążeń

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
obc.kN/m2 obc. prostopadłe do połaci dachu obc. rów.

0x08 graphic
0x08 graphic
rodz. obc. str. nawietrzna str. zawietrzna do połaci

- pokrycie

1,32

1,32

0,97

- śnieg

0,6

0,22

0,44

- wiatr

0,2

- 0,1

0

Razem

2,12 kN/m2

1,44 kN/m2

1,41 kN/m2

Obciążenie krokwi

w rozstawie 0.8m

1,8 kN/m

1,22 kN/m

1,2 kN/m

Przyjęto obciążenia na krokwie w rozstawie co 0.8m.

Obciążenie symetryczne q = 1.22 kN/m

Obciążenie niesymetryczne q1 = 0.58 kN/m

Obciążenie równoległe q2 = 1.2 kN/m

0x08 graphic

powyższy schemat został obliczony przy użyciu komputera

wartości charakterystyczne(momenty i siły normalne) użyto do dalszych obliczeń

krokiew

0x08 graphic
współczynniki wytrzymałościowe wg PN-81/B-03150

Rkc=

20000

kN/m2

Wymiary krokwi (0,06*0,18) AkR=0,0108 m2

Rdc=

11500

kN/m2

Rdm=

13000

kN/m2

c=lc/i=

113,96

Em=

9000000

kN/m2

m.=

1

c

<

cdop

113,960

<

150

W zależności od przyjęto kw=0,231

kw/kE=

0,87

Do wymiarowania przyjęto pkt. w przęśle gdzie

-1,573

KNm

Mx=

-1,573

KNm

N=

-8,830

My=

0

KNm

Wx=

0,00032

m3

σc

7686,39

<

11500

[kPa]

Założony przekrój spełnia warunki wytrzymalościowe

Jętka

Rkc=

20000

kN/m2

wymiary jętki ( 0,06*0,18 ) AkR=0,0108 m2

Rdc=

11500

kN/m2

Rdm=

13000

kN/m2

Smukło.

c=lc/i=

j/w

Em=

9000000

kN/m2

m.=

1

c

<

cdop

113,96

<

150

W zależności od przyjęto kw=0,231

kw/kE=

0,87

N=

0,49

kN

0x08 graphic

σc

196,4

<

11500

[kPa]

Założony przekrój spełnia warunki wytrzymalościowe.

Największy moment zginający w krok wi.

MAD = 0.125 x ( q + q1) x (ld)2 x 0.7 = 1.44 kNm

Przyjęto przekrój krokwi 6cm x 16cm, Rdm = 13 MPa

Wx = 228 x 10-6 m3

A = 0.06m x 0.16m = 1.03 x 10-4 m2

Siła podłużna w dolnym odcinku krok wi.

A2 = q2 x ld x 0.5 = 0.49 kN/m x 4.5m x 0.5 = 1.5 kN

Naprężenie normalne.

σ = A2 / A + MAD / Wx = 1.5kN / 0.0098m2 + 1.44 kNm / 228 x 10-6 m3 = 8.462 MPa < m x Rdm

= 13 MPa

- obciążenie pionowe

pokrycie q + q1 = 0.9 kN/m2

śnieg s2 x cos α =0.74 kN/m2 x 0.755 = 0.56 kN/m2

wiatr WP x cos α 0.29 kN/m2 x 0.755 = 0.22 kN/m2

0x08 graphic
Σ = 1.68 kN/m2

q' = 1.68kN/m2

- obciążenie poziome

wiatr WP sin α =0.29 kN/m2 x 0.656 = 0.19 kN/m2

q'' = 0.19 kN/m2

Obciążenie na płatew o przekroju 0.12m x 016m.

- pionowe q' x ( lg + ld/2 ) = 1.68 kN/m2 (2.65 + 4.5m x 05 ) = 8.23 kN/m

- ciężar własny 0.12m x 0.18m x 5.5 kN/m3 x 1.1 = 0.13 kN/m

0x08 graphic

Σ = 8.36 kN/m

qy = 8.36 kN/m

- poziome q'' x ( lg + ld/2 ) = 0.19 kN/m2 (2.65m + 4.5m x 05 ) = 0.93 kN/m

qx = 0.93 kN/m

Moment podporowy nad mieczem.

m = l1 / a = 2.4m / 0.8m = 3

(MX)' = qy x a2 x (1+ m3) / 4 x ( 2 + 3m) = 3.4kNm

Reakcja na podporze na mieczu.

(RX)' = R + (MX)' /a = qY x (a + l1) / 2 + (MX)' / a = 17.63kN

Siła ściskająca w mieczu.

S = (RX)' / sin45 = 24.93 kN

Siła ściskająca w płatwi.

H = (RX)' = 17.63 kN

Moment zginający od mimośrodu działania siły H.

MX2 = H x e = H x 0.5 (0.16 - 0.02) = 1.23 kNm

Moment przęsłowy od obciążenia zewnętrznego.

MX1 = qY x l2/ 8 - (RX)' x a = 2.62 kNm

Rzeczywisty moment zginający w przęśle w środku.

MZ = MX1 - MX2 = 2.62 kNm - 1.23 kNm = 1.39 kNm

Moment od zginania poziomego.

My = q x l2 / 8 = 0.93kN/m x 42 / 8 = 1.86 kNm

Naprężenia w płatwi.

Wx = 0.12m x ( 0.16m )3 / 12 x 0.08m =512 x 10- 6 m3

Wy = 0.12m x ( 0.12m )3 / 12 x 0.06m =384 x 10- 6 m3

Jy = 0.18m x ( 0.14m )3 / 12 =41.16 x 10- 6 m4

Ad =0.12m x 0.16m = 192 x 10- 4 m2

i = 0.0465m

λc = lc / i = 1 x 5 x 0.8 / 0.0465 = 86 ⇒ kw =0.39

Rdc =11.5 MPa , m =1

σ = Rdc x (MZ / WX + My / Wy ) / Rdm + H / Ad x kw < m x Rdc

σ = 11.5 x (1.26/ 512 x 10- 6 m3 +1.78 /384 x 10- 6 m3 ) + 35.97 /192 x 10- 4 m2 x 0.39 = 11.08 MPa

σ < 11.5 MPa

Warunek został spełniony.

Siła w słupku.

słupek o przekroju 0.12m x 0.12m

AS = 0.0144m2

Jy = (0.14m)4 / 12 =17.3 x 10- 6 m4

hS =2.44m

m = 1.0

i = 0.03464

λc = lc / i = 1 x 2.44 / 0.0364 = 70 ⇒ kw =0.522

P = qy x lC = 17.63kN/m x 2m + 8.36 kN/m x 1.6 m = 48.64 kN

σ = P/ AS x kw = 48.64 kN / 0.0144m2 x 0.522 = 6.42 MPa

σ < 11.5 MPa

warunek został spełniony.

1

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (3), Poz. 2.0 Stropy.
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia (4), 1
Budownictwo Ogolne (rok III), Obliczenia - sciany, Projekt Z Budownictwa Og˙lnego
Opis techniczny do projektu architektoniczno, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Złota, złota, B
Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr
Budownictwo Ogolne (rok III), Spis tresci, Spis tre˙ci
Obliczenia cieplno-wilg (4), BUDOWNICTWO, INŻ, semestr 3, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Ogolne (ro
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (5), KATEDRA BUDOWNICTWA
Budownictwo Ogólne semestr IV 2 OBLICZENIA STATYCZNE KOSNTRUKCJI MUROWYCH(1)
Budownictwo Ogólne 2 - Projekt - przykład 2, Obliczenia - więźba dachowa, OBLICZENIA STATYCZNE WIĘŹB
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (4), Projekt 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Budownictwo Ogolne (rok II), Opis Techniczny (3)
Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1

więcej podobnych podstron