Badanie układów impulsowych, UKŁADY IMPULSOWE, 1. Cel ćwiczenia.


LABORATORIUM UKŁADÓW

ELEKTRONICZNYCH

WSI Radom

Wydział Transportu

Temat ćwiczenia: UKŁADY IMPULSOWE

Ćwiczenie nr:6

Zespół nr: 1

Skład zespołu:

Ocena:........................

Podpis

prowadzącego:.............

Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową oraz zasad --> [Author:WP] ą działania układów impulsowych.

Układ różniczkujący RC

C=10nF

R=10k

τteor=RC=100μs

T= 2.2τ =216μs

τ = 99.5μs

Układ całkujący RC

C=10 nF

R=10 k

τteor= RC =100μs T=2,2τ =206μs τ= 93,6μs

Układ dzielnika skompensowanego

0x08 graphic

C1

C2

C1>C2*R2/R1

10nF

10nF

43s

C1<C2*R2/R1

1nF

100nF

112s

Układy szeregowego i równoległego ogranicznika napięcia.

a) szeregowy

R=0,2k

D=BAVP21

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

b) równoległy

R=1k

D=BAVP21

0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Układy generacji impulsów szpilkowych.

R=22k

RE=51k

RC=220

C=10nF

T=25,5s

2,2τ =17,5μs

τ = 7,9μs

U2=5,11V

0x01 graphic

0x08 graphic

Wnioski :

1. Układ różniczkujący

Impulsy na wyjściu układu są tym bardziej zbliżone do różniczkowania ,im mniejsza jest wartość stałej czasowej układu. Przy wymuszeniu przebiegiem prostokątnym ,gdy stała czasowa układu jest dużo większa od czasu trwania impulsu ,powstający zwis jest spowodowany niecałkowitym rozładowaniem się kondensatora.

2.Układ całkujący

Odczytane wartości stałych czasowych nieznacznie różnią się od wartości obliczonych, co może być spowodowane niedokładnościami elementów, jak również niedokładnym odczytem z oscyloskopu.

3.Dzielnik skompensowany

Przy spełnionym warunku R1C1=R2C2 układ nie wprowadza żadnych zniekształceń , a jedynie zmniejsza jego amplitudę.Przy niespełnionym warunku można otrzymać różniczkowanie lub całkowanie przebiegów wejściowych.

4.Ograniczniki napięcia

Nieliniowa charakterystyka diody sprawia ,że przebiegi nie są obcinane idealnie. Występuje także pewne tłumienie sygnału generatora w zakresie napięć mniejszy od napięcia obcinania.

5.Generator impulsów szpilkowych

Otrzymywane impulsy miały wysoką amplitudę i bardzo krótkimi czasami trwania rzędu mikrosekund , które można skrócić przez włączenie kondensatora w emiterze.

5

U2

t

U1

C1>C2*R2/R1

C1<C2*R2/R1

U

1,9V

1,21V

t

U

t

1,9V

1,15V

0,8ms

0,4ms

5,11V

T=25,5μs

U

tWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie układów impulsowych, PODSTAWOWE UKŁADY IMPULSOWE
Badanie układów impulsowych, 12Impulsed
Badanie oleju izolacyjnego-lab, Olej2, Cel ćwiczenia :
Badanie oleju izolacyjnego-lab, Olej, Cel ćwiczenia :
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Badanie właściwości impulsowych tranzystora11, Politechnika Lubelska_
Badanie SWW, 1) Cel ćwiczenia:
Badanie SZW i SPW, 1) Cel ćwiczenia:
Ćw. 2 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Ćwiczenia nr 3 - Badanie układów zasilających, WSTI Pawia 55, Darken, Elektronika Olchowik, Sprawozd
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI IMPULSOWYCH, Elektronika
Badanie właściwości impulsowych
Badanie właściwości impulsowych tranzystora v2, SPRAWOZDANIA czyjeś
BADANIE ZASILACZY IMPULSOWYCH (Automatycznie zapisany)
Badanie właściwości impulsowych Tranzystora, SPRAWOZDANIA czyjeś
BADANIE ZASILACZY IMPULSOWYCH

więcej podobnych podstron