wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Kraków, dnia…………………..

Sąd Rejonowy

Dla Krakowa - ………………..

W Krakowie

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca ……………………………………………………………………….

Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym

Uczestnicy ……………………………………………………………………….

Imiona , nazwiska i dokładne adresy z kodem pocztowym

WNIOSEK

O DZIAŁ SPADKU

PO ………………………………………………………………………………(imię i nazwisko )

Wartość przedmiotu postępowania………………………………………………………………..

Podać warność realnej masy spadkowej

Wnoszę o dokonanie działu spadku po ……………… …….(imię nazwisko)

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczyło się przed Sądem Rejonowym………………….do sygn. akt……………………………….

W skład spadku wchodzi:…………………………………………………………

Propozycja podziału………………………………………………

………………………..

Własnoręczny podpis

Załączniki:

Poświadczenie hipoteczne prawa własności jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Złożyć tyle kopii wniosku ilu jest uczestników postępowania + 1 egz. dla SąduWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
oswiadczenie odrzucenie spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o wydanie odpisu postanowienia, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu w sprawie cywilnej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron