pyt. 25 - Pojęcie źródła podatkowego i klasyfikacja podatków...;, prawo finansów publicznych


25. Pojęcie źródła podatkowego i klasyfikacja podatkowa ze względu na źródło podatkowe (dochód/ majątek);

<notatki Justyny>

Źródło podatków - majątek albo dochód podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich odpowiadających za zaległości prawno-podatkowe;

Dochód - faktycznie uzyskany lub należny, bezwzględny i definitywny przyrost aktywów w danym okresie;

Majątek - aktywa i pasywa występujące na dzień rozpoczęcia albo zakończenia roku podatkowego;

Teoretyczna klasyfikacja podatku:

ŹRÓDŁA POBORUPODATKÓW SIĘGAJĄCE DO:

1) dochodu podatnika;

a) ściągalne w toku powstawania dochodu:

-opodatkowanie wstępne, tzw. podatki typu przychodowego ( gdy ostateczna wielkość dochodu nie jest znana);

- opodatkowanie ostateczne; podatek typu dochodowego (gdy znana jest ostateczna wielkość dochodu);

b) ściągalne przy konsumpcji dochodów tzw. podatki konsumpcyjne, uwzględniane w cenie towarów i usług;

2) majątku podatnika;

a) od posiadania majątku → opodatkowanie majątku w stanie statycznym;

b) od przyrostu majątku → opodatkowanie w stanie dynamicznym:

- majątek opodatkowany jest dodatkowo gdy następuje przyrost substancji i wartości;

- majątek nie jest opodatkowany, gdy następuje tylko przyrost wartości;Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt. 24 - zjawisko przerzucalności podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 27 - zjawisko przerzucalności podatku...;, prawo finansów publicznych
pyt. 29 - przedmiot podatku, prawo finansów publicznych
pyt. 28 - wymień funkcje systemu podatkowego..;, prawo finansów publicznych
pyt. 30 - metody ustalania podstawy wymiaru podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 15 - rodzaje transferów z budżetu państwa dla j. s. t, prawo finansów publicznych
pyt. 13 - podatkowe i niepodatkowe źródła hodów ...;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 26 - podatki bezpośrednie i pośrednie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 17- pojęcie deficytu budżetu państwa i źródła jego pokrycie;, prawo finansów publicznych
pyt. 21 - wydajność fiskalna podatków w państwie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
prfin, Prawo finansowe i podatkowe, Prawo finansowe i podatkowe, Prawo finansowe i podatkowe, Prawo
pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych
Prawo finansowe i podatkowe, Prawo finansowe i podatkowe, Gonet
Finansowe Skrypt Podatki, Prawo Finansowe
Pojęcie podatku, Administracja, Finanse publiczne
TEST - podatki, Prawo finansowe
PODATKI CA, Finanse publiczne i prawo finansowe(19)

więcej podobnych podstron