lab22wyniki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)


3. Wyniki pomiarów

  1. warunki zewnętrzne:

0 =1009 hPa ± 1 hPa - ciśnienie atmosferyczne

T0 = 21 °C ± 1 °C = 294 K ± 1 K - temperatura otoczenia

V0 = 0,32 dm3 - objętość przewodów łączących (magistrali)

V1 = 1,24 dm3 - objętość zbiorników,

  1. błędy pomiaru:

0x08 graphic
Klasa dokładności 1,5, korzystając ze wzoru:

Bezwzględna wartość błędu wartości ciśnienia mierzonego za pomocą manometru równa jest więc (152+12)1/2 ≈15 hPa, po uwzględnieniu błędu pomiaru ciśnienia atmosferycznego (który wynosi ± 1hPa).

Nie znana jest klasa dokładności, więc jedyną informacją o możliwym błędzie jest podziałka logarytmiczna. Błąd pomiaru uzależniony jest więc od wysokości mierzonego ciśnienia. Wartości maksymalnego błędu zostaną umieszczone w tabelce.

Δt = 1 s

  1. zależność ciśnienia od czasu odpompowywania układu pompą rotacyjną:

  1. zależność ciśnienia od objętości:

4. Wnioski

- 1 -

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
labolatorium2, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
10 moj konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt(1), agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
samoindukcja cewki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Kospekt teoria, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
labolatorium4, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
tabele9, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
22wstep, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Opracowanie 10, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
fizyka 2, agh wimir, fizyka, Fizyka
22opr, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
ZESTAW2A, agh wimir, fizyka, fiza
7 konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt Cw5, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Mikrofale do druku, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt08, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)

więcej podobnych podstron