,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek odsetek prostych

Rachunek odsetek prostych

Wykorzystywany w okresie krótkim do 1 roku

Wzór ogólny

Wzór przy uwzględnieniu odniesienia czasowego

np. w przypadku okresu dziennego

Zadanie 1

Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku.

Zadanie 2

Przy jakiej stopie procentowej przypada 4 zł odsetek od kwoty 200 zł za 30 dni

Wzór na kapitał końcowy

Wzór na kapitał końcowy, gdy odnosimy się do okresów rocznych

Zadanie 3

Wpłacono do banku kwotę 850 zł wkład ten jest oprocentowany wg stopy procentowej 14% w skali roku. Jaki będzie stan konta w dwóch latach

Zadanie 4

Po ilu latach kapitał początkowy w wysokości 750 zł złożony na 11% podwoi się

Wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat

gdzie :

K – kwota wpłaty

r – stopa procentowa

n – ilość wpłat

m – częstotliwość wpłat

Wzór na kapitał końcowy

Zadanie 5

Jaką wielkość należy wpłacać przez 3 kwartały, aby zgromadzić wraz z odsetkami kwotę 1500 zł, roczna stopa procentowa wnosi 10%

Zadanie 6

Wyznaczyć wartość lokaty 10000 zł po upływie roku, jeżeli w pierwszych 5 miesiącach stopa procentowa wynosiła 12% a w kolejnych siedmiu 10%

Zadanie 7

Kupujesz urządzenie za 10000 zł zapłatę odroczono o 45 dni przy stopie procentowej, 27% jaką kwotę zapłacisz regulując zobowiązanie

Zadanie 8

Ulokowałeś 100 zł na 6 lat, stopa oprocentowania zmieniała się, co 2 lata i wynosiła odpowiednio 17%, 15%, 13% jaką kwotę dysponujesz powyżej wymienionym okresie utrzymywania lokaty

Zadanie 9

Przez ile kwartałów powinno się wpłacać kwotę po 50 zł aby stan konta przy oprocentowaniu 35% w skali roku wyniósł 941,25 zł

Zadanie 10

Ulokowano w banku kwotę 600 zł w dniu 5 marca nominalna stopa procentowa 36%, jaką kwotę pobierze lokato dawca w dniu 9 maja tego samego maja, jeśli odsetki nie są kapitalizowane

dzień miesiąc
9 5
5 3
4 2

2 miesiące i 4 dni = 2*30+4 = 64 dni

Zadanie 11

Ile powinno się trzymać kapitał, aby wzrósł on, co najmniej 2,5 raz, ale nie więcej niż 3 razy przy rocznej stopie procentowej 14%

Zadanie 12

Pod koniec każdego z 5 kolejnych miesięcy wpłacamy na rachunek bankowy 500 zł przy oprocentowaniu, 10% jaką kwotę będziemy dysponować na koniec 5 miesiąca.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek oprocentowania składanego
Matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony)
matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony) id
Matematyka finansowa - wzory i zadania-wydanie nowe, Nauka, Matematyka
,matematyka finansowa, wzory i zadania Dyskonto handlowe i matematyczne
Matematyka finansowa - wzory i zadania
matematyka finansowa wzory i zadania , kapital, odse
,matematyka finansowa, wzory i zadania Model rat równych przy kapitalizacji rocznej z dołu
,matematyka finansowa, wzory i zadania Wpłaty niezgodne
Matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony
matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony)

więcej podobnych podstron