ANALIZA FINANSOWA

ANALIZA FINANSOWA

KOSZTY POCZĄTKOWE

1WYDATKI NA ŚRODKI OBROTOWE

-POTRZEBNY ZAKRES GOTÓWKI …………………………………………………………………… NP.: 300

-WSZYSTKIE WYDATKI OPLACONE Z GÓRY …………………………………………..

-UBEZPIECZENIE ……………………………………………………………………..

-REKLAMA OPŁACONA PRZED OTWARCIEM FIRMY ………………………………………………..

-ZAPASY POCZĄTKOWE ………………………………………………….

-ZEZWOLENIA I OPŁATY ADMINISTRACYJNE ……………………………….

-POZOSTAŁE (ZAMÓWIENIE KATALOGÓW )……………………………………………………………

-WYPOSARZENIE FIRMY………………………………………………………

-MASZYNY I URZĄDZENIA ………………………………………………………

RAZEM KOSZTY POCZĄTKOWE…………………………………………………………………….

MIESIĘCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

1 WYDATKI ZWIAZANE Z DOJAZDEM DO KLIENTÓW …………………………………………………….

2 PROMOCJA I REKLAMA …………………………………………………

3 KOSZTY TRANSPORTU ……………………………………………………………

WDATKI OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

1 PŁACE PRACOWNIKOM …………………………………………………………..

2 WYDATKI NA UBEZPIECZENIA ZUS ……………………………………………………………….

3 WYDATKI NA PROWADZENIE BIURA ……………………………………………….

4 OPŁATA ZA TELEFON …………………………………..

WYDATKI NA OBSLUGE ZADŁURZENIA

1 OPŁTY BANKOWE I SPŁATA ODSETEK ………………………………………………………..

2 SPŁATA KREDYTU ……………………………………………………………………………………..

RAZEM MIESIECZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ……………………………………………………………..

POTRZEBNY KAPITAŁ …………………………………………………………………………………..

KOSZTY POCZĄTKOWE ………………………………………………………………..

REZERWA ( 20% USTALONYCH KOSZTÓW POCZĄTKOWYCH )……………………….

MIESIĘCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ……………………………………………………………

RAZEM …………………………………………………………………………………………………………………

BILANS OTWARCIA

AKTYWA PASYWA

SRODKI TRWAŁE

- MASZYNY I URZADZENIA

-WUPOSARZENIE BIURA

-MODELE POKAZOWE (ATRAPY MEBLI)

ŚRODKI OBROTOWE

-GOTÓWKA

-PIENIĄDZE NA RACHUNKU

-ZAPASY PRODUKTÓW

RAZEM

ZESTAWIENIE SPODZIEWANYCH DOCHODÓW

PLANOWANE OBROTY …………?……………………………………………..

ODJĄĆ :

KOSZTY TOWARÓW SPRZEDANYCH …………………………………………….

ZYSK BRUTTO ……………………………………………………………………………..

ODIĄĆ ;

- PLANOWANE KOSZTY DZIAŁALNOSCI

-PAŁACE PODATKI UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓ

-AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

-WYDATKI BIUROWE

- WYDATKI FIRMY

-UBEZPIECZENIE FIRMY

-EKSPLOATACJA SAMOCHODU

-REKLAMA

-ODSETKI KREDYTU BANKOWEGO

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ……………………………..

ZYSK Z DZIAŁALNOSCI ……………………………………………………….

DOCHÓD OD ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU

A/ ZYSK NETTO Z PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………. NP. 15800

B/ KAPITAŁ WŁASNY ……………………………………………………………………..NP.10000

C/ ZYSK JAKI WŁASCICIEL MOGŁBY UZYSKAC GDZIE INDZIEJ ……………………………..5200

D/ ODSETKI INWESTUJAC KAPITAŁ GDZIE INDZIEJ ………………………………25%

DOCHUD ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU

(15800-520 ):1000=106%

PRÓG RENTOWNOSCI PLANOWANEGO PRZEDIĘWZIĘCIA

Koszty stałe KOSZTY ZMIENNE

PŁACE PRACOWNIKÓW OK. 1000

ODSETKI +SPŁATA KREDYTU 1500

TELEFON

MATERIAŁY BIUROWE

UBEZPIECZENIE FIRMY

UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW

RAZEM………………………..

ZAKUP TOWARU

BENZYNA ……………………..

PROMOCJA REKLAMA

PODATEK DOCHODOWY ………………

RAZEM ………………………..

KOSZT ZMIENNY PRZYPADAJĄCY NA ZŁOTÓWKE OBROTU TO ………………… (SUMA KOSZTÓW ZMIENNYCH )

PRÓG RENTOWNOŚCI (SUMA KOSZTÓW STAŁYCH PODZIEL PRZEZ DOCHÓD OD ZAINWEST KAPITAŁU )

KWOTA ZYSKU –PRÓG RENTOWNOŚCI = ? –PRÓG RENTOWNOŚCI

KWOTA ZYSKÓW = OBRUT PLANOWANY – PRÓG RENTOWNOŚCI = ?

JEŻELI FIRMA ZREALIZUJE OBROT ? TO WYPRACUJE ZYSKI ?

Techniczny plan wprowadzenia w życie

Realizacja przedsięwzięcia jakim jest ZAŁOŻENIE FIRMY i rozpoczęcie sprzedaży będzie

składało się z kilku podstawowych kroków:

1. Rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej 4 X

2. Otwarcie rachunku bankowego 4 X

3. Ubezpieczenie lokalu 20 X

4. Podpisanie umów o pracę z personelem 5-6 X

5. Modernizacja lokalu - malowanie 7-13 X

6. Zamontowanie szyldu 14 X

7. Transport wyposażenia 15-16 X

8. Montaż wyposażenia 18-22 X

9. Montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego 27 X

10. Transport zapasów 27-30 X

11. Czynności wykończeniowe 29-30 X

12. Planowane rozpoczęcie działalności LISTOPAD 2008

ANALIZA SWOT

MOZLIWOŚCI

DO PODSTAWOWYCH MOZLIWOŚCI WYNIKAJACYCH Z FIRMY ŚWIAT WNĘTRZ

ZALICZYĆ MOŻNA :

-ZMIANA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA –CHĘĆ ZMIANY WYMIANY NASTROJU WŁASNEGO WNĘTRZA

-CIĄGŁY WZROST GOSPODARCZY MOŻE WZBUDZIĆ WIEKSZE ZAINTERESOWANIE

-DOBRA LOKALIZACJA KTÓRA MOŻE PRZYCZYNIC SIĘ DO ZWIEKSZENIA POTECJALNYCH KLIENTÓW

ZAGROŻENIA

DO PODSTAWOWYCH ZAGROŻENI FIRMY ŚWIAT WNĘTRZ MOŻNA ZALICZYĆ

- ZUBOŻAŁOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA ZMNIEJSZENIE DOCHOÓW MOŻE SPOWODOWAĆ BRAK ZAINTERESOWANIA

-MOŻLIWOŚĆ POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTOW

BIORĄC POD UWAGĘ, NIE UNIKNIONY JEST FAKT ZE KONKURECI FIRMY ŚWIAT WNĘTRZ BĘDĄ PROWADZIĆ BADANIA RYNKU POD WZGLĘDEM ZAPOTRZEBOWANIA NA TEGO TYPU ASORTYMENT

ZAGRO ŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM NOWYCH POTRZEB KLIENTÓW JEŻELI WZIĄĆ POD UWAGE SUKCESYWNY WZROST GOSPODARCZY NASUWA SIĘ STWIERDZENIE ZE POTRZEBY KLIENTÓW DOTYCZĄCE WYSTROJU WNĘTRZ WRAZ Z TYM POSTĘPEM BĘDĄ WZRASATĆ

DLATEGO TEZ NIE MA PEWNOŚCI ZE FIRMA BĘDZIE WSTANIE ZAPEWNIĆ REALIZACJE NOWYCH POTRZEB KLIENTÓW .WIĄZE SIĘ TO Z TYM ZE CZĘŚĆ Z NICH MOŻE WYMAGAĆ WYSOKICH NAKŁADÓW FINANSOWYCH A Z RACJI TEGO ZE FIRMA MA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI FINANSOWE STAJE SIĘ TO PEWNYM ZAGRORZENIEM

- ZAGROŻENIA ZWIAZANE Z NIESTABILNOŚCIĄ PRZEPISÓW PODATKOWYCH ,JAK WIDOMO PRZEPISY NA DZIAŁALNOSC USŁUGOWĄ ZMIENIAJA SIĘ BARDZO CZĘSTO ISTNIEJE ZAGROŻENIE W POSTACI NAŁOZENIA PODATKOW NA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA CO W KONSEKWENCJI MOŻE SPOWODOWAC PRZYMUS PODNIESIENIA CEN W MOJEJ FIRMIE

- SPADEK LICZBY POTENCJALNYCH KLIENTÓW .POJAWIENIE SIĘ NA RYNKU POTECJALNYCH KONKURENTÓW MOŻE ZNACZNIE WPŁYNAĆ NA UTRATE PRZEZ FIRME PEWNEGO RYNKU ZBYTU MOICH USŁUG.PONADTO KONKUTENCJA MOŻE POSIADAC BARDZIEJ ATRAKCYJNE ROZWIAZANIA ZWIAZANE Z WYKOZYSTANIEM CZASU WOLNEGO

SILNE STRONY

DO SILNYCH STRON FIRMY ŚWIAT WNĘTRZ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYBOR STRATEGJI DZIAŁANIA NALEŻY PRZEDEWSZYSTKIM ZALICZYĆ :

-RZWÓJ GAMY ARTYKUŁÓW I USŁUG FIRMY : NA PIERWSZYM PLANIE JEST ZADOWOLENIE KLIENTA DLATEGO CHCĘ BY KAŻDY KLIENT BYŁ GODNIE OBSŁUŻONY I USATYSWAKCJONOWANY Z WYKONANEJ USŁUGI BY MOGŁ POWRUCIĆ SPOWROTEM

-WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI PRODUKUJĄCYMI MATERIAŁ MEBLOWY ORAZ DEKORATORAMI WNETRZ

-SZEROKI ASORTYMENT POJEDYŃCZYCH MEBLI PRZEZ SYSTEM ZABUDOWY ORAZ MEBLI NA WYMIAR

-WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG FIRMA ŚWIAT WNĘTRZ BĘDZIE STARAŁA REALIZOWAĆ WSZELKIE ZADANIA JEJ POWIERZONE ALE JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJAC WYSOKĄ JAKOŚC WYKONYWANYCH USŁUG

-ELASTYCZNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMOGÓW KLIENTA WYCHODZĄC NAPRZECIW ZRÓZNICOWANYM POTRZEBOM KLIENTÓW FIRMA JEST BARDZO ELASTYCZNA I POTRAFI DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ISTNIEJACYCH WARUNKÓW DZIAŁANIA .NIE NASTAWIA SIĘ TYLKO NA ZAMOŻNYCH KLIENTÓW ALE TAKŻE I NA TYCH KTÓRZY DYSPONUJA MAŁYM BUDZETEM .

STRONY SŁABE

SŁABYMI STRONAMI FIRMY SĄ NASĘPUJĄCE CZYNNIKI

-ZASOBY KAPITAŁOWE FIRMA ŚWIAT WNETRZ POSIADA OGRANICZONY KAPITAŁ

-BRAK ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI I USŁUG .FAKT TEN WPŁYWA ZASADNICZO W SPOSÓB NIEKORŻYSTNY NA WIZERUNEK FIRMY ŚWIAT WNETRZ .MAM JEDNAK NADZIEJE ZE ZADOWOLENI Z OBSŁUGI KLIĘCI BĘDĄ POLECAĆ USŁUGI FIRMY.

-POZYCJA FIRMY NA RYNKU FIRMA ŚWIAT WNĘTRZ BĘDZIE MŁODĄ FIRMĄ DLATEGO RYNEK BĘDZIE JA POZNAWAŁ POPRZEZ MOŻLIWOŚCI, USŁUGĘ I RZETELNOŚC

NIESTETY NA RYNKU ISTNIEJA JUŻ PODMITY Z USTABILIZOWANĄ POZYCJA CO MOŻE WPŁYNĄC NIEKOŻYSTNIE PODCZAS KONFRONTACJI Z INNYMI FIRMAMI TEGO TYPU .

PODSUMOWANIE

PO PRZEANALIZOWANI WSZYSTKICH CZYNNIKÓW NA ANALIZE SWOT NASUWAJA SIĘ NASTĘPUJĄCE STWIERDZENIA

-MOZŁIWOŚCI FIRMY WZRASTAJA A JEST TO SPOWODOWANE GŁUWNIE POPRZEZ STOPNIOWY ROZWUJ LOKALNEGO SPOŁECZEŃSTWA ORAZ WZROST LICZBY POTECJALNYCH KLIENTÓW FIRMY „SWIAT WNETRZ”

NIEPOKOJACY JEST WZROST STAŁYCH ZAGROŻEŃ PŁYNĄCY Z OTOCZENIA ZEWNETRZNEGO FIRMY .ZAGROŻENIEM TYM JEST POJAWIENIE SIĘ NOWYCH KONKURETÓW W BRANŻY REMONTOWO USŁUGOWEJ I CO ZA TYM IDZIE SPADEK KLIENTÓW .

FIRMA POSIADA WIELE INNYCH SILNYCH STRON DZIEKI KTÓRYM CORAZ BARDZIEJ STABILNA ,I UGRUNTOWANA STAJE SIĘ POZYCJA FIRMY NA RYNKU .TO SĄ MIĘDZY INNYMI DOSWIADCZENIE W BRANŻY I WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG WZROST SILNYCH STRON FIRMY DLA JEJ ROZWIJU I FUNKCJONOWANIA .

FIRMA POSIADA WIELE SŁABYCH STRON JEDNAK OPTYMISTYCZNYM FAKTEM JEST TO ZE ICH LICZBA STALE SIĘ ZMNIEJSZA.

-


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
analiza finansowa ppt
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - cz. 5, analiza finansowa
notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska
WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
Analiza Finansowa spółki giełdowe
Analiza Finansowa program szczegolowy id 60226 (2)
ANALIZA FINANSOWA WSKA
Analiza finansowa wskazniki cd Nieznany (2)
Analiza odchyleń w analizie finansowej
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
exam niebieski afp 210, UE Katowice FiR, analiza finansowa
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
egzamin szpulak analiza finansowa, 2008 2009

więcej podobnych podstron