Kwestionariusz wywiadu do diagnozy młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Zagadnienia


Kwestionariusz wywiadu do diagnozy młodzieży nieprzystosowanej społecznie wobec wybranych zjawisk powodujących zagrożenia społeczne

 1. Płeć : M …. , K …..

 2. wiek............................

 3. miejsce zamieszkania a) duże miasto b) miasteczko c) wieś

 4. wykształcenie……………..

 5. ile osób liczy Twoja najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo)? i jakie? ...................................

 6. czy rodzice pomagali Tobie w nauce? i w jaki sposób? ..................................................

 7. jaki jest Twój stosunek do rodziców ? .............................................................................

 8. jaki jest Twój stosunek do rodzeństwa? ………………………………………………...

 9. ile czasu dziennie spędzałeś na nauce w domu rodzinnym ? ...........................................

 10. jaki jest Twój zakres obowiązków w domu rodzinnym ?.................................................

 11. czy masz własny pokój? a) tak , b) nie

 12. gdzie odrabiasz lekcje?.....................................................................................................

 13. czy posiadasz komputer ?.................................................................................................

 14. Ile czasu dziennie spędzasz przy komputerze/ jeśli masz do niego dostęp?....................

 15. W jakie gry komputerowe najchętniej grasz?/dlaczego?…………………………..

 16. Czy w domu rodzinnym znajduje się telewizor?..............................................................

 17. Ile czasu dziennie spędzasz przed telewizorem/ jeśli masz do niego dostęp?..............................................................................................................................

 18. Czy lubisz oglądać filmy, programy ( tytuły ) w których występuje przemoc?/ dlaczego?...........................................................................................................................

 19. Jak długo spisz?................................................................................................................

 20. Czy odczuwasz lęk, niepokój przed zaśnięciem?..........................................................

 21. Czy miewasz koszmary nocne?........................................................................................

 22. Czy miewasz moczenia nocne?........................................................................................

ZACHOWANIA PATOLOGICZNE BADANYCH :

 1. Czy usiłowałeś targnąć się na swoje życie?/ jeśli tak to w jakich okolicznościach?...............................................................................................................

 2. Czy stosowałeś samookaleczenia?/ jeśli tak to w jakich okolicznościach?...............................................................................................................

 3. Czy stosujesz agresje fizyczną, psychiczną wobec kolegów/koleżanek?/ jeśli tak to w jaki sposób?.......................................................................................................................

 4. W jaki sposób okazujesz złość, agresje?.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Czy często się Tobie zdarza okazywać zachowania agresywne?/ jeśli tak to w jakich okolicznościach?...............................................................................................................

 6. Jaką posiadasz wiedzę o wysokości kary za wybrane czyny karalne?.............................

 7. W jaki sposób rozwiązujesz konflikty w grupie rówieśniczej?........................................

 8. Czy chciałbyś być liderem w grupie?/jeśli tak/nie to dlaczego?..........................................................................................................................

 9. Jaki styl życia Tobie imponuje najbardziej?.....................................................................

 10. Czy jeśli miałbyś możliwość to wykonałbyś tatuaż?........................................................

 11. Jeśli posiadasz tatuaż to gdzie go wykonałeś i przez kogo został zrobiony?...........................................................................................................................ŚRODOWISKO KOLEŻEŃSKIE

 12. Czy jesteś liderem w grupie rówieśniczej?.......................................................................

 13. Czy odczuwasz lęk przed wejściem w nowe środowisko?...............................................

 14. Czy miałeś kontakty z grupą przestępczą?........................................................................

 15. Jaka jest Twoja postawa wobec przestępczości?..............................................................

 16. Czy przynależysz do jakiejkolwiek grupy rówieśniczej?/jeśli tak to do jakiej?................................................................................................................................

 17. Czy dobrze czujesz się w swojej grupie rówieśniczej?.....................................................

 18. Gdzie najczęściej spotykasz się ze znajomymi?...............................................................

 19. Czy miałeś kontakt z alkoholem?........................................................................................................................

 20. Gdzie i w jakich okolicznościach po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu? ( wiek ) ........................................................................................................................................

 21. Z kim najczęściej spożywasz alkohol i jaki?................................................................................................................................

 22. Jaka jest Twoja postawa wobec alkoholu?............................................................................

 23. Czy miałeś kontakt z narkotykami?..................................................................

 24. Gdzie i w jakich okolicznościach po raz pierwszy spróbowałeś narkotyków? ( wiek )………………………………………………………………………………………..

 25. Z kim najczęściej bierzesz narkotyki?/ jakie?................................................................................................................................

 26. Jaka jest Twoja postawa wobec narkotyków?.........................................................................

 27. Czy wśród Twoich znajomych są dilerzy narkotyków?..................................................

 28. Skąd masz pieniądze na alkohol/narkotyki……………………………………………..

 29. Czy zdarzają się Tobie wybuchy agresji pod wpływem środków psychoaktywnych?............................................................................................................

 30. Czy w życiu codziennym zdarzają się Tobie wybuchy agresji?

 31. Jaka jest Twoja postawa wobec agresji?

 32. Czy dokonałeś jakiegoś czynu karalnego pod wpływem środków psychoaktywnych? Jeśli tak to czyn karalny?.................................................................................................

 33. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Tobie okraść kogoś z najbliższej rodziny/znajomych?..........................................................................................................

 34. Czy odczuwasz z tego powodu poczucie winy?...............................................................

 35. Czy masz dziewczynę?.....................................................................................................

 36. Czy miałeś kontakty seksualne?(wiek).............................................................................................................

 37. Czy często zmieniasz partnerki?......................................................................................

 38. Czy się zabezpieczasz?/ jeśli tak to w jaki sposób?........................................................

 39. Czy korzystałeś z usług prostytutek?...............................................................................

 40. Jaka jest Twoja postawa wobec prostytucji?......................................................................................................................

 41. Czy spotkałeś się z materiałami o pornografii?/ jeśli tak to gdzie i w jakiej formie?.............................................................................................................................

 42. Czy zdarzyło się Tobie kiedykolwiek dostać/zakupić materiały o treści pornograficznej?/od kogo? Jakie?....................................................................................

 43. Jaka jest Twoja postawa wobec pornografii?..................................................................

 44. Czy spotkałeś się z problemem pedofilii?........................................................................

 45. Jaka jest Twoja postawa wobec pedofilii?........................................................................Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Profilaktyka wśród dorosłych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedost
Autorski program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Profilaktyka patologii spolecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka ni
Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia,
Pojecie niedostosowania spolecznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka
Zajęcia profilaktyczne. Molestowanie 7-10 lat, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Pro
Metodyka pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3,
Zestawienie bibliograficzne na temat młodzieży i ich aspiracji, Pedagogika, Studia stacjonarne I st
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje
Zestawienie bibliograficzne na temat młodzieży i ich aspiracji, Pedagogika, Studia stacjonarne I st
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z

więcej podobnych podstron