,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek oprocentowania składanego

Pobierz cały dokument
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek oprocentowania składanego.docx
Rozmiar 45,6 KB

Rachunek oprocentowania składanego

Zadanie 1

Ulokowałeś 100 zł na 6 lat, stopa oprocentowania zmniejszała się, co 2 lata i wynosiła odpowiednio 17,15,13. Jaką kwotą dysponujesz po wyżej wymienionym okresie lokaty w przypadku?

  1. kapitalizacji rocznej

  2. oprocentowania ciągłego

a)

b)

Zadanie 2

Chcesz ulokować 1000 zł na 2 lata, cztery banki oferują poniższe warunki dla lokat

Bank A – oprocentowanie proste, r = 20%, kapitalizacja na koniec okresu

Bank B – oprocentowanie nominalne 19%, kapitalizacja kwartalna

Bank C – oprocentowanie efektywne 20,5%

Bank D – oprocentowanie nominalne 18,5%, kapitalizacja ciągła

Który z banków oferuje najlepsze warunki. Dla każdego z banków znaleźć oprocentowanie efektywne.

Najkorzystniej ulokować pieniądze w banku C

ref < r przy zastosowaniu rachunku odsetek prostych

ref > r przy zastosowaniu kapitalizacji m-razy (dziennej, miesięcznej lub kwartalnej)

ref > r przy zastosowaniu kapitalizacji ciągłej

Zadanie 3

Wpłacasz pewną kwotę na rachunek o stopie oprocentowania nominalnego 18% i kapitalizacji półrocznej. Po jakim czasie kwota na rachunku będzie dwukrotnie większa

Zadanie 4

Ilość pieniędzy złożonych na rachunku wzrasta po półtora roku o 50% przy kapitalizacji miesięcznej. Jaka była by stopa nominalna i efektywna

Zadanie 5

Wpłacasz 100 zł na 5 lat. Jaka stopa efektywnego oprocentowania zapewni podwojenie oszczędności przy kapitalizacji kwartalnej

Zadanie 6

Pewien kapitał złożono na procent składany, kapitalizacja odsetek następuje, co kwartał a efektywna roczna stopa procentowa jest równa 33%. Ile wynosi zgodna stopa procentowa a ile nominalna stopa

Zadanie 7

Na rachunku umieszczasz 100 zł, kapitalizacja kwartalna, stopa oprocentowania efektywnego 15%. Pieniądze wycofujesz po 8 miesiącach. Jaką kwotę otrzymasz

Zadanie 8

Po 3 latach na rachunku jest 1000 zł. Jaką kwotę wpłacono przy nominalnej stopie procentowej, 16% jeżeli kapitalizacja była?

  1. roczna

  2. ciągła

a)

b)

Rachunek oprocentowania składanego

Zadanie 1

Wyznaczyć nominalną stopę procentową dla kapitału w wysokości 2000 zł, który po dwóch latach przyniósł 500 zł odsetek przy rocznej stopie kapitalizacji.

Zadanie 2

Wpłacasz 500 zł na 5 lat, jaka stopa oprocentowania efektywnego zapewni podwojenie Twoich oszczędności przy kapitalizacji tygodniowej.

Zadanie 3

Bank zmienił oprocentowanie z 20% na 22%. Równocześnie wydłużył kapitalizacje z kwartału na pół roku. Czy prawdziwa jest informacja banku, że zmiana ta nie pogorszy sytuacji jego klientów.

Stopa efektywna w drugim przypadku przy stopie nominalnej 22% i kapitalizacji półrocznej jest wyższa niż w przypadku pierwszym, tak więc sytuacja klienta nie została pogorszona.

Pobierz cały dokument
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek oprocentowania składanego.docx
Rozmiar 45,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek odsetek prostych
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek odsetek prostych
Matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony)
matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony) id
Matematyka finansowa - wzory i zadania-wydanie nowe, Nauka, Matematyka
,matematyka finansowa, wzory i zadania Dyskonto handlowe i matematyczne
Matematyka finansowa - wzory i zadania
matematyka finansowa wzory i zadania , kapital, odse
,matematyka finansowa, wzory i zadania Model rat równych przy kapitalizacji rocznej z dołu
,matematyka finansowa, wzory i zadania Wpłaty niezgodne
Matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony
matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony)

więcej podobnych podstron