01 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 10 2012 i 10 2012

prowadzący: Mikołaj Goss 
zaliczenie: test - 3 odpowiedzi, 1 poprawna.

Prawo gospodarcze - szereg aktów prawnych na wielu szczeblach (krajowe, międzynarodowe)

2 porządki prawne:

  1. prawo krajowe (zawiera gospodarcze), akty:

2. prawo wspólnotowe (porządek prawny wspólnotowy)

Prawo gospodarcze
I definicja (szeroka):
to ogół norm prawnych wspólnotowych i krajowych dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi i prawnymi.

II definicja (zawężająca):
ogół norm prawnych regulujących stosunki społeczne, z których przynajmniej jedną stroną jest przedsiębiorca.

Uni Droid
Zasoby Europejskiego Prawa Kontraktu
Konwencja Wiedenska - umowa o międzynarodowej sprzedaży towarów (szerokie zastosowanie)
Orzecznictwo Trybunałów (sądy Wspólnotowe rozstrzygają spory prawne przedsiębiorcy, które zostały złamane przez panstwo

Krajowy system prawa opiera się na zasadzie hierarchicznego podporządkowania aktów prawnych, co oznacza, że ustawy muszą być zgodne z konstytucją, rozporządzenia zgodne z ustawami i konstytucja.

przepis prawny - podstawowa jednostka redakcyjna aktu prawnego
norma prawna - wzór określonego postępowania, najczęściej nakazujący, zakazujący, dozwalający, określone działanie lub zaniechanie.
norma prawna może wynikać z jednego lub więcej przepisów prawa


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
03 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 10 2012
04 podstawy prawne w przedsiębiorstwie 10 2012
10 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 12 2012
09 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 12 2012
08 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 12 2012
06 podstawy prawne w przedsiębiorstwie 11 2012
07 podstawy prawne w przedsiębiorstwie" 11 2012
05 podstawy prawne w przedsiębiorstwie 11 2012
11 podstawy prawne w przedsiębiorstwie 01 2013
Wprowadzenie do przedsiębiorczości (10.10.2009), ^ Turystyka i Rekreacja GWSH Katowice, 3 semestr, p
Podstawy prawne działalności gospodarczej Ćw 1 ! 10 13r
10. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkołach i placówkach, Podstawy prawne
Podstawy prawne działalności gospodarczej Ćw 2 ( 10 13r
Podstawy geografii człowieka 10 01 11 2
podstawy turystyki 12.10.09, podstawy turystyki
Finanse przedsiębiorstw 10 2014
Notatki podstawy prawoznawstwa 19 10 12
Podstawy geografii człowieka  10 10

więcej podobnych podstron