spęd część obliczenia z wynikami

Z1(2p) Która z porcji substancji zawiera więcej cząsteczek : 0,02 mola KOH, czy 0,005 kg WO3. ( KOH 1,204e22, WO3 1,298e22)

Z2(4p) Do rozpuszczenia czystego magnezu o masie 1,215g użyto 12 g roztworu H2SO4. Oblicz stężenie procentowe użytego kwasu. ( 40,8%)

Z3(4p) W jakim stosunku wagowym należy zmieszać wodę i czysty kwas siarkowy ( 100%-owy), aby otrzymać roztwór o ułamku molowym kwasu 0,2. ( 72:98)

Z4(4p) 9,02 dm3chlorowodoru rozpuszczono w 20g wody., w temp. 291K i pod ciśnieniem 105 Pa. Obliczyć ułamek molowy HCl w tym roztworze. ( 0,252)

Z5(4p) Ile cm3 wodnego roztworu AgNO3 o zawartości 34g w 1 dm3 należy użyć do strącenia chlorków z 0,6473g substancji zawierającej 14,2% chlorków. (12,96cm3)

Z6(4p) Jaką objętość CO2 otrzyma się ze spalenia 3 dm3 propanu (C3H8), jeśli:

a/ objętość mierzono w niezmienionych warunkach temp. i ciśnienia (9dm3)

b/ temperatura po reakcji wzrosła dwukrotnie (18 dm3)

Z7(6p) Nad wodą zebrano pewna ilość azotu w objętości 40cm3, w temp. 22oC , ciśnieniu 1003 hPa. Jaka objętość zajmie ta ilość azotu w warunkach normalnych? Uwzględnić, że w temp. 22oC prężność nasyconej pary wodnej wynosi 27hPa. ( 35,6 dm3.)

Z8(6p) Ile g metalicznego Na przereagowało z wodą, jeśli powstało 49g 10%-ego roztworu NaOH. Jaka objętość wodoru w warunkach normalnych wydzieliła się? ( 2,816g Na, , 1,368 l wodoru)

Z9(6p) Odważkę zanieczyszczonego siarką żeliwa o masie 6,054 g rozpuszczono w kwasie solnym, a wydzielony H2S użyto do strącenia CdS z wodnego roztworu soli kadmu. Za pomocą CuSO4 przeprowadzono CdS w CuS, siarczan miedzi wyprażono, uzyskując 0,0723g CuO. Oblicz %-ową zawartość siarki w żeliwie. ( 0,48%).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
Część obliczeniowa
Część obliczeniowa1, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiejs
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191
Część obliczeniowa zbrojenie zszywające połączenie żebro podciąg
CZĘŚĆ OBLICZENIOW12, instalacje c.o
Czesc obliczeniowa, Część obliczeniowa
Konst. bet., Część obliczeniowa
Część obliczeniowa SGU (zarysowania ugięcie)
drogi projekcik czesc obliczeniowa
Czesc obliczeniowa scieki seby (1)
Część obliczeniowa do zadania nr 7
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
czesc obliczen
część obliczeń Zuz

więcej podobnych podstron