Konstrukcja wi臋藕by赾howej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 4

Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss. wizytek w Warszawie, cz. 4

Ostatni odcinek cyklu omawiaj膮cego konstrukcj臋 dachow膮 ko艣cio艂a ss. wizytek w Warszawie. Autorzy omawiaj膮 elementy metalowe wyst臋puj膮ce w konstrukcji, opisuj膮 dokonane naprawy i kr贸tko podsumowuj膮 cel opracowania.

Fot 1. Naprawy ko艅c贸wki belki wi膮zarowej po stronie po艂udniowej

Elementy metalowe w聽konstrukcji wi臋藕by
W聽konstrukcji wyst臋puj膮 pr臋ty kute o聽przekroju kwadratowym, p艂askowniki, 艣ruby i聽podk艂adki. Niekt贸re po艂膮czenia krokwi z聽belkami wi膮zarowymi wzmocniono stosuj膮c klamry ciesielskie. Do konstrukcji wi臋藕by podwieszono na metalowych wieszakach 艣ci膮gi metalowe, przebiegaj膮ce r贸wnolegle do belek wi膮zarowych i聽zakotwione w聽pod艂u偶nych 艣cianach nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a. Wyst臋puj膮 tak偶e kotwy w聽formie uko艣nie umocowanych p艂askownik贸w, z聽jednej strony obejmuj膮 one podwaliny ram stolcowych a聽z聽drugiej strony wmurowane s膮 w聽艣ciany pod艂u偶ne nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a. Podwalina ram stolcowych i聽niekt贸re belki wi膮zarowe s膮 z艂膮czone poprzez zastosowanie 艣rub z聽podk艂adkami z聽p艂askownika, umieszczonymi zar贸wno pod 艂ebkami jak i聽pod nakr臋tkami, w聽celu roz艂o偶enia nacisku na drewno przy skr臋caniu. www.lech-bud.org

Naprawy konstrukcji
Widoczne s膮 naprawy ko艅c贸wek belek wi膮zarowych wykonane metod膮 鈥瀌rewno-drewnem鈥 z聽zastosowaniem skr臋cenia element贸w za pomoc膮 艣rub. Wymienione zosta艂y: ko艅c贸wki belek wi膮zarowych w聽wi膮zarach nr 3, 6, 8, 10, 16 i聽26 (fot. 1), odcinki krokwi pomi臋dzy belk膮 wi膮zarow膮 a聽j臋tk膮 w聽wi膮zarach nr 2, 6, 8, 10 i聽26 oraz dwa zastrza艂y w聽cz臋艣ci p贸艂nocnej poprzecznej ramy stolcowej nad prezbiterium. Wzmocnione zosta艂y przez nadbitki (jedno i聽dwustronne) krokwie kulawki i聽fragmenty p艂atwi w聽po艂aci wschodniej nad prezbiterium, a聽belki kulawki spi臋te zosta艂y z聽belk膮 wi膮zarow膮 stalowymi klamrami. Wydaje si臋 prawdopodobne, 偶e metalowe po艂膮czenia kotwi膮ce 艣cian臋 szczytow膮 i聽konstrukcj臋 wi臋藕by oraz 艣ci膮gi 艂膮cz膮ce 艣ciany pod艂u偶ne ko艣cio艂a (fot. 2) pochodz膮 z聽czasu budowy wi臋藕by w聽1755 r. 艢wiadczy膰 o聽tym mo偶e osadzenie pr臋t贸w w聽艣cianach bocznych nawy bez 艣lad贸w niezb臋dnych rozku膰 muru, kt贸re musia艂y by powsta膰 w聽przypadku ich p贸藕niejszego osadzania oraz istniej膮ce zapisy w聽rachunkach klasztornych, m贸wi膮ce o聽wydatkowaniu w聽czasie wznoszenia wi臋藕by du偶ych sum na 鈥炁糴lazo y ankry鈥1. Natomiast po艂膮czenia element贸w za pomoc膮 艣rub wykonano w聽czasie rob贸t maj膮cych na celu poprawienie pracy ca艂ego ustroju. http://www.krokiew.republika.pl

Mog艂o by膰 to zwi膮zane z聽miejscowym ugi臋ciem si臋 (opuszczeniem) belek wi膮zarowych. Po zespoleniu podwalin ram stolcowych z聽belkami wi膮zarowymi elementy ram stolcowych przyj臋艂y funkcj臋 wieszak贸w, co obecnie niekorzystnie wp艂ywa na prac臋 innych element贸w konstrukcji. Generalne prace remontowe wi臋藕by prowadzone by艂y dwukrotnie 鈥 w聽1847 r. oraz w聽latach 1956鈥57. Przybli偶ony zakres prac wykonanych w聽1847 r. znany jest z聽szeregu dokument贸w znajduj膮cych si臋 w聽archiwum ss. wizytek. Pocz膮tkowo zak艂adano wymian臋 ca艂o艣ci konstrukcji nad naw膮 g艂贸wn膮, z聽wt贸rnym wykorzystaniem niezniszczonych element贸w do wymiany wi臋藕by nad nawami bocznymi. Ostatecznie, zapewne ze wzgl臋d贸w finansowych, dokonano jedynie naprawy oraz cz臋艣ciowej wymiany najbardziej uszkodzonych fragment贸w zniszczonych ko艅c贸wek belek wi膮zarowych i聽krokwi, dodatkowo wzmacniaj膮c elementy drewniane stalowymi 艣rubami i聽klamrami. Do naprawy u偶yto drewna sosnowego oraz stosowano analogiczne, tradycyjne metody ciesielskie. Prace remontowe prowadzi艂 cie艣la o聽nazwisku Landman. Prawdopodobnie prace naprawcze kontynuowane by艂y r贸wnie偶 w聽1881 r., o聽czym 艣wiadczy艂aby data namalowana na s艂upie konstrukcji, mo偶e by膰 ona jednak zwi膮zana z聽realizowanymi pracami dekarskimi. 殴r贸d艂a odnotowuj膮 r贸wnie偶 prace prowadzone w聽1884 r. przez cie艣l臋 Augusta Bauma, polegaj膮ce m.in. na przybiciu do krokwi 75 drewnianych knag2.

W聽trakcie kolejnego, powa偶niejszego remontu w聽latach 1956鈥57, wymieniono wg kosztorysu 80,8 mb krokwi i聽ram, wykonano 16,6 mb nadbitek krokwi oraz oczyszczono istniej膮c膮 konstrukcj臋 szczotkami drucianymi3.

Brak jest jednak szczeg贸艂owych informacji o聽zakresie wymiany w聽poszczeg贸lnych wi臋藕bach, wnioskowa膰 mo偶na jedynie, 偶e s膮 to widoczne w聽konstrukcji elementy obrabiane w聽spos贸b mechaniczny. Miejscowo, na powierzchni drewna stwierdzono 艣lady, kt贸re mog艂y spowodowa膰 od艂amki pocisk贸w w聽czasie wojny.

Brak jest jednak szczeg贸艂owych informacji o聽zakresie wymiany w聽poszczeg贸lnych wi臋藕bach, wnioskowa膰 mo偶na jedynie, 偶e s膮 to widoczne w聽konstrukcji elementy obrabiane w聽spos贸b mechaniczny. Miejscowo, na powierzchni drewna stwierdzono 艣lady, kt贸re mog艂y spowodowa膰 od艂amki pocisk贸w w聽czasie wojny.

Fot. 2. Stalowe 艣ci膮gi 艂膮cz膮ce 艣ciany pod艂u偶ne ko艣cio艂a

Konserwacja konstrukcji
W聽1956 r. ca艂o艣膰 konstrukcji drewnianej przesmarowano dwukrotnie preparatem chemicznym pod nazw膮 鈥濳arbolineum鈥, stosowanym w聽tym czasie do konserwacji i聽zabezpieczania drewna. Do dnia dzisiejszego drewno posiada zmieniony kolor oraz utrzymuj膮cy si臋 charakterystyczny zapach.

Badania sk艂adu gatunkowego drewna
W聽celu sprawdzenia informacji zawartych w聽materia艂ach archiwalnych, m贸wi膮cych, 偶e wzniesiona w聽1755 r. konstrukcja wykonana by艂a z聽drewna modrzewiowego, przeprowadzono badania sk艂adu gatunkowego drewna wi臋藕by nad naw膮 g艂贸wn膮4.

Do bada艅 pobrano 23 pr贸bki drewna z聽element贸w wielkowymiarowych konstrukcji wi臋藕by nad naw膮 g艂贸wn膮 (belki wi膮zarowe, krokwie, stolce) oraz 16 pr贸bek z聽ko艂k贸w po艂膮cze艅 ciesielskich. Na podstawie bada艅 mikroskopowych ustalono, 偶e jedynym wyst臋puj膮cym gatunkiem drewna w聽konstrukcji tej wi臋藕by jest sosna pospolita (Pinus sylvestris L.). Przeprowadzone badania nie potwierdzi艂y wi臋c informacji zawartych w聽materia艂ach archiwalnych, m贸wi膮cych o聽wykonaniu wi臋藕by z聽modrzewia.

Badania dendrochronologiczne
Badania mia艂y na celu jednoznaczne okre艣lenie daty wzniesienia konstrukcji wobec istniej膮cych materia艂贸w archiwalnych, m贸wi膮cych o聽ewentualno艣ci wymiany wi臋藕by w聽1847 r. Wykonane badania pr贸bek pozwoli艂y na jednoznaczne ustalenie daty 艣cinki drzew na sezon jesienno/zimowy 1754/55 r. Potwierdzi艂y wi臋c datowanie wi臋藕by na podstawie materia艂贸w archiwalnych na 1755 r. Do wzniesienia konstrukcji wykorzystano drewno niesezonowane.

Podsumowanie
Celem pracy by艂 opis oraz analiza wi臋藕by nad naw膮 g艂贸wn膮 ko艣cio艂a ss. wizytek w聽Warszawie, konstrukcji niezbyt starej, lecz bardzo interesuj膮cej pod wzgl臋dem badawczym, daj膮cej mo偶liwo艣膰 konfrontacji otrzymanych wynik贸w bada艅 z聽zachowanymi w聽archiwum klasztornym materia艂ami archiwalnymi. Przeprowadzone badania pozwoli艂y na jednoznaczne okre艣lenie czasu wzniesienia wi臋藕by na 1755 r., a聽jej p贸藕niejszych napraw na 1847 r. oraz lata 1956鈥57. Obecny stan zachowania konstrukcji wi臋藕by pod wzgl臋dem jej kompletno艣ci i聽oryginalno艣ci okre艣li膰 mo偶na jako bardzo dobry. Elementy konstrukcji wraz z聽p贸藕niejszymi naprawami wykonane s膮 bardzo starannie, przy u偶yciu tradycyjnych metod ciesielskich. Dlatego jako przyk艂ad osiemnastowiecznej ciesio艂ki posiada ona wysok膮 warto艣膰 zabytkow膮, zwi臋kszon膮 dodatkowo dzi臋ki zachowaniu kompletnego systemu ciesielskich znak贸w monta偶owych. Wi臋藕ba jest r贸wnie偶 jednym z聽nielicznych zabytk贸w tego typu zachowanych na terenie Warszawy, st膮d ze wszech miar zas艂uguje na szczeg贸ln膮 ochron臋 autentycznej substancji oraz podj臋cie przemy艣lanych dzia艂a艅 konserwatorskich podczas planowanych prac remontowych.

Przypisy
1 J. Kraszewska C.R., Materia艂y do historii budowy ko艣cio艂a ss. Wizytek w聽Warszawie, Biuletyn Historii Sztuki i聽Kultury, nr 3/4, 1937, s. 330: 鈥(鈥) R.1755. Wyda艂o si臋 na ko艣ci贸艂: Za 偶elaza y Ankry鈥8758 ff 23. Za Drzewa r贸偶ne鈥6128 ff 17.鈥澛
2 鈥(鈥) 75 Knag z聽drzewa 3 i聽6 cali grubego po 2陆 艁ok. D艂ugo艣ci zrobiono i聽do krokiew nad cz臋艣ci膮 艣rodkow膮 ko艣cio艂a przybito z聽dodaniem gwo藕dzi, po kop. 30 (鈥)鈥, zestawienie koszt贸w prac ciesielskich z聽dnia 27.09.1884 r., Archiwum s.s. Wizytek w聽Warszawie, sygn. E 19.
3 Kosztorys wykonawczy nr 6, rozliczeniowy (ostateczny) za wykonanie zewn臋trznych rob贸t budowlanych zwi膮zanych z聽remontem elewacji i聽dachu ko艣cio艂a S.S. Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmie艣cie 34 w聽Warszawie, roboty wykonane do dnia 31.01.1957 r., w聽Archiwum s.s. Wizytek w聽Warszawie.
4 Badania pr贸bek wykona艂 dr Adam Krajewski (SGGW Warszawa) w聽kwietniu 2005 r.聽

mgr in偶. arch. Dominik M膮czy艅ski
mgr in偶. arch. Maciej Warcho艂

殴r贸d艂o: Dachy, nr 5 (137) 2011

聽Us艂ugi Ciesielskie - domy drewniane - domy szkieletowe - konstrukcje dachowe wi臋藕by - www.lech-bud.org


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konstrukcja wi臋藕by?chowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 3
Konstrukcja wi臋藕by?chowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 2
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 2
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 4
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 3
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 2
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 2
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 3
Konstrukcja wi臋藕by dachowej nawy g艂贸wnej ko艣cio艂a ss wizytek w Warszawie, cz 4
Remont konstrukcji wi臋藕by dachowej ko艣cio艂a 艣w Bart艂omieja w Gliwicach
Remont konstrukcji wi臋藕by dachowej ko艣cio艂a 艣w Bart艂omieja w Gliwicach
Remont konstrukcji wi臋藕by dachowej ko艣cio艂a 艣w Bart艂omieja w Gliwicach

wi臋cej podobnych podstron