Badanie właściwości materiałów magnetycznych –rromagnetyki

Laboratorium Inżynierii Materiałowej
Ćwiczenie nr 2
102 TDZ
Imię i nazwisko:

Data wykonania ćwiczenia:

12.01.2013

 1. Cel ćwiczenia

Poznanie parametrów charakteryzujących materiały magnetyczne oraz sposoby ich pomiaru.

 1. Wykaz aparatury

 1. Program ćwiczenia

  1. Ferromagnetyzm.

   Ferromagnetyki – substancje charakteryzujące się tzw. efektem ferromagnetycznym tzn., w których w wyniku polaryzacji zachodzi równoległe ustawianie się dipoli. Ferromagnetyk może nie wytwarzać zewnętrznego pola magnetycznego, lecz pod jego wpływem może stać się magnesem.

   Zjawisko histerezy – zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem zmian natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Wyróżniamy materiały magnetyczne miękkie (które łatwo lecz nietrwale się magnesują) i materiały magnetyczne twarde (które magnesują się w sposób trwały lecz pod wypływem dużego wydatku energetycznego)

   Pętla histerezy – jest to zjawisko histerezy przedstawione bezpośrednio na ekranie oscyloskopu. Najważniejszymi odcinkami pętli histerezy są:

.

Rys.1. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania pętli histerezy metodą oscyloskopową

 1. Przekrój poprzeczny rdzenia cewki

 2. Pętle histerezy i obliczenia dla poszczególnych materiałów

Hs[mV] Bs[mV] Br[mV] Hc[mV] d1[mm] d2[mm] e[mm] rśr[mm] z1 z2
2500 22 5 250 20 12 10 8 105 105


$$H = \frac{z_{1}}{R_{1}l_{sr}} \bullet \ U_{1} = \ \frac{105}{1,9 \bullet \ 2\pi r} \bullet 2,5 = \ \frac{262,5}{1,9 \bullet 2 \bullet 3,14 \bullet 8 \bullet 10^{- 3}} = \ \frac{262,5}{95,456 \bullet 10^{- 3}} = 2,75 \bullet 10^{3}\ \left\lbrack \frac{A}{m} \right\rbrack$$


$$B = \frac{R_{2}C}{z_{2}S_{r}} = \frac{75 \bullet 10^{3} \bullet 2,2 \bullet 10^{- 6}}{105 \bullet 80 \bullet 10^{- 6}} \bullet 0,022 = \frac{3,63 \bullet 10^{- 3}}{8,4 \bullet 10^{- 3}} = 0,432\left\lbrack T \right\rbrack$$


$$\mu^{*} = \frac{B_{S}}{\mu_{0}H_{S}} = \frac{2,2 \bullet 10^{- 2}}{4\pi \bullet 10^{- 7} \bullet 2,5} = \frac{2,2 \bullet 10^{- 2}}{31,4 \bullet 10^{- 7}} = 7,01 \bullet 10^{3}$$

Hs[mV] Bs[mV] Br[mV] Hc[mV] d1[mm] d2[mm] e[mm] rśr[mm] z1 z2
85 38 35 90 30 20 15 12,5 84 84


$$H = \frac{z_{1}}{R_{1}l_{sr}} \bullet U_{1} = \frac{84}{1,9 \bullet 2\text{πr}} \bullet 0,085 = \frac{7,14}{1,9 \bullet 2 \bullet 3,14 \bullet 12,5 \bullet 10^{- 3}} = \frac{7,14}{149,15 \bullet 10^{- 3}} = 47,9\left\lbrack \frac{A}{m} \right\rbrack$$


$$B = \frac{R_{2}C}{z_{2}S_{r}} = \frac{75 \bullet 10^{3} \bullet 2,2 \bullet 10^{- 6}}{84 \bullet 150 \bullet 10^{- 6}} \bullet 0,038 = \frac{6,27 \bullet 10^{- 3}}{12,6 \bullet 10^{- 3}} = 0,5\left\lbrack T \right\rbrack$$


$$\mu^{*} = \frac{B_{S}}{\mu_{0}H_{S}} = \frac{3,8 \bullet 10^{- 2}}{4\pi \bullet 10^{- 7} \bullet 0,085} = \frac{3,8 \bullet 10^{- 2}}{1,07 \bullet 10^{- 7}} = 355 \bullet 10^{3}$$

Hs[mV] Bs[mV] Br[mV] Hc[mV] d1[mm] d2[mm] e[mm] rśr[mm] z1 z2
600 55 52 120 38 30 5 17 260 260


$$H = \frac{z_{1}}{R_{1}l_{sr}} \bullet U_{1} = \frac{260}{1,9 \bullet 2\text{πr}} \bullet 0,6 = \frac{156}{1,9 \bullet 2 \bullet 3,14 \bullet 17 \bullet 10^{- 3}} = \frac{156}{202,844 \bullet 10^{- 3}} = 769\left\lbrack \frac{A}{m} \right\rbrack$$


$$B = \frac{R_{2}C}{z_{2}S_{r}} = \frac{75 \bullet 10^{3} \bullet 2,2 \bullet 10^{- 6}}{260 \bullet 40 \bullet 10^{- 6}} \bullet 0,055 = \frac{4,125 \bullet 10^{- 3}}{10,4 \bullet 10^{- 3}} = 0,396\left\lbrack T \right\rbrack$$


$$\mu^{*} = \frac{B_{S}}{\mu_{0}H_{S}} = \frac{5,5 \bullet 10^{- 2}}{4\pi \bullet 10^{- 7} \bullet 0,6} = \frac{5,5 \bullet 10^{- 2}}{7,536 \bullet 10^{- 7}} = 72,9 \bullet 10^{3}$$

Hs[mV] Bs[mV] Br[mV] Hc[mV] d1[mm] d2[mm] e[mm] rśr[mm] z1 z2
180 8 6 75 25 15 10 10 60 60


$$H = \frac{z_{1}}{R_{1}l_{sr}} \bullet U_{1} = \frac{60}{1,9 \bullet 2\text{πr}} \bullet 0,18 = \frac{10,8}{1,9 \bullet 2 \bullet 3,14 \bullet 10 \bullet 10^{- 3}} = \frac{10,8}{119,32 \bullet 10^{- 3}} = 90,5\left\lbrack \frac{A}{m} \right\rbrack$$


$$B = \frac{R_{2}C}{z_{2}S_{r}} = \frac{75 \bullet 10^{3} \bullet 2,2 \bullet 10^{- 6}}{60 \bullet 100 \bullet 10^{- 6}} \bullet 0,008 = \frac{1,32 \bullet 10^{- 3}}{6 \bullet 10^{- 3}} = 0,22\left\lbrack T \right\rbrack$$


$$\mu^{*} = \frac{B_{S}}{\mu_{0}H_{S}} = \frac{8 \bullet 10^{- 3}}{4\pi \bullet 10^{- 7} \bullet 0,18} = \frac{8 \bullet 10^{- 3}}{2,2608 \bullet 10^{- 7}} = 35,4 \bullet 10^{3}$$

 1. Wnioski

Podsumowując nasze badania możemy stwierdzić, że wartości natężeń pola i indukcji w rdzeniu są różne dla każdej próbki i są zależne one od materiałów, z jakich zostały wykonane rdzenie. Również graniczne pętle histerezy są różne dla każdego materiału.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie wpływu właściwości materiałów magnetycznych na reluktancję obwodu magnetycznego
ćw11 - Badania właściwości materiałów łożyskowych, Wstępy na materiałoznawstwo
Materiałoznawstwo, Badanie właściwości materiałów i przyrządów półprzewodnikowych, POLITECHNIKA LUBE
Mat termoizol gr 10 ponoc zzzz wnioskami, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.201
Badanie wlasciwosci materiałów ferromagnetychnych, Fizyka- Ferromagnetyki, ? Cel ?wiczenia:
Badanie Własności Materiałów Magnetycznych, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semes
Badanie Własności Materiałów Magnetycznych, I Semestr - Materialoznawstwo - sprawozdania
Sprawozdanie Gr, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.2011) Ćw I - Badanie właściwo
Instrukcja I, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.2011) Ćw I - Badanie właściwości
Badanie właściwości materiałów Stykowych
15 Magnetyczne wlasciwosci materii
Ćw 5 - Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków 2009, Politechnika Poznańska, Elektrotec
Badania właściwości mechanicznych materiałów izolacyjnych, Pim c6, Politechnika Wrocławska
3 BADANIE PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I MAS FORMIERSKICH
Materiały magnetycznie miękkie badania wybranych własności magnetycznych
Ćw 5 - Badanie Pętli Histerezy Magnetyczej Ferromagnetyków, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika,
Badanie podstawowych właściwości materiałów i przyrządów półprzewodnikowych

więcej podobnych podstron