Zad -rozliczenie niedoborów i szkód, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość

Pobierz dokument
zad.rozliczenie.niedoborow.i.szkod.studia.ziip.doc
Rozmiar 26 KB

Zad 5

W spółce akcyjnej „COBRA” miały miejsce następujące operacje gospodarcze

 1. W wyniku inwentaryzacji ujawniono

  1. Niedobór gotówki w kasie 400

  2. Niedobór materiałów 1600

  3. Niedobór towarów 300

  4. Niedobór środka trwałego o wartości początkowej 2000 i dotychczasowym umorzeniu 1400

  5. Nadwyżkę materiałów 1200

 2. Na wniosek komisji inwentaryzacyjnej zatwierdzony przez dyrektora dokonano następującego rozliczenia ujawnionych różnic

  1. Część niedoboru materiałów skompensowano z nadwyżką 800

  2. Część niedoboru materiałów uznano za pozorne oraz w granicach norm 300

  3. Winnym za pozostałą część niedoboru materiałów uznano magazyniera, który wyraził na piśmie zgodę na jego pokrycie w 5 ratach

  4. Niedobór towarów oddano na straty gdyż został spowodowany wypadkiem losowym

  5. Niedobór gotówki zawiniony przez kasjera został uzupełniony przez wpłatę brakującej kwoty

  6. Niedobór środka trwałego uznano za zawiniony przez osobę materialnie odpowiedzialną, ze względu na odmowę uregulowania tego niedoboru skierowano sprawę do sądu. Opłacono koszty postępowania sądowego 10

 3. Nie ustalono przyczyn powstania nadwyżki materiałów pozostałej po kompensacie niedoborów

 4. Sąd przysądził część roszczenia w kwocie 200zł od osoby materialnie odpowiedzialnej na rzecz spółki, pozostałą kwotę przeniesiono na „pozostałe koszty operacyjne”


Pobierz dokument
zad.rozliczenie.niedoborow.i.szkod.studia.ziip.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gospodarka materiałowa - ćw, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Fir Wykład 1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
AI test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int
Finanse - cwiczenia, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
Otoczenie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Obróbka plastyczna metali, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Obróbka plastyczna
WYKŁAD FINANSE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
PZ, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Udarność, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, wytrzymałość materiałów
test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Metody sztucznej inteligencji
Protokół walcowaie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Obróbka plastyczna
PZ Ściąga, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania

więcej podobnych podstron