41, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

Pobierz dokument
41.studia.studia.prace.sciagi.skrypty.doc
Rozmiar 44 KB

III. Podejmowanie decyzji finansowych 51

0x08 graphic
riach rachunkowych (jak zysk), bierze pod uwagę wartość pieniądza w cza­sie i dochody generowane w ciągu całego życia projektu. IRR pozwala z kolei, zamiast arbitralnie przyjmować stopę dyskontową, obliczać we­wnętrzną stopę zwrotu dla danego projektu i porównywać ją z indywidual­nym kosztem kapitału. Jest przez to metodą bardziej agresywną niż konser­watywna NPV. Obie powinny jednak dawać zbliżone rezultaty. Okres zwrotu podkreśla preferencję płynności i może być stosowany tylko do krót­kookresowych projektów.

Przykład:

Mamy ocenić cztery projekty inwestycyjne A, B, C, D, które w kolejnych dwóch latach generują wpływy gotówkowe netto Ci i C2, przy nakładzie początkowym Co:

Co

c,

c2

A

10 000

10 000

-

B

10 000

10 000

1 100

C

10 000

3 762

7 762

D

10 000

5 762

5 762

Projekty te możemy ocenić, obliczając:

• Okres zwrotu - iiość lat, po których początkowe nakłady zostaną zwrócone przez gotówkę generowaną przez projekt:

Okres

zwrotu

Ranking

A-1

1

B-1

1

C-1.

8(10000-

3

762

= 6

238

6

238/7

762

= 0

■S)

4

D-1.

7(10000-

5

762

= 4

238

4

238/5

762

= 0

•7)

• NPV - zdyskontowaną wartość wpływów gotówkowych netto, od której odejmujemy początkową wartość nakładów inwestycyjnych. Zakła­damy stopę dyskontową r = 8%.


Projekt:

A = -10 000+ 9 260

B = -10 000+ 9 260+ 946

C =-10 000+ 3 461 +6 675

D = -10 000+ 5 335+ 4 939

NPV

Ranking

= -740

4

= 205

2

= 136

3

= 275

1


Pobierz dokument
41.studia.studia.prace.sciagi.skrypty.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pomoc publiczna, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
konsorcjum gospodarcze, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Ś z integracji europejskiej, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Logistyka, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Folie do tematow 1-2, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
44, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Przykadowy egzamin, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
12, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
modek9, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
model, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron