makroekonomia-pytania, UEK TiR, Semestr II, Makroekonomia- Kuder D. ĆW

Pobierz dokument
makroekonomia.pytania.uek.tir.semestr.ii.doc
Rozmiar 56 KB

Kolokwium 1 <pytania testowe>

  1. W ramach prostego ruchu okrężnego gospodarstwa domowe:

  1. Dopływami z ruchu okrężnego są:

  1. Która z poniższych pozycji nie zostanie wliczona do DN?

  1. Siedziba główna banku zlokalizowana jest w Rosji, którego właścicielami są obywatele z Polski. Ponadto bank posiada oddziały-córki w Niemczech i Wietnamie. Dochód wytworzony przez główną siedzibę banku i oddziału będzie wliczony do:

  1. Realny produkt narodowy brutto per capita:

2 KOLOKWIUM

1.Spadek stopy opodatkowania w modelu zagregowanych wydatków:

2. Dla funkcji konsumpcji danej wzorem C=100+0,75Y oszczędności będą równe zero dla :

3.Miarą nachylenia funkcji oszczędności jest:

4.Przy wyższej krańcowej skłonności do konsumpcji:

5.Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zaliczamy:

6.Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na :

7.Załózmy że dochód narodowy wynosi 1500 mld zł. Jeżeli inwestycje wrosną o 100 mld zł to dla gospodarki zamkniętej bez udziału państwa przy danej funkcji oszczędności S=-300 +0,2 Y nowy poziom dochodu narodowego wyniesie:

8. W ujęciu graficznym modelu zagregowanych wydatków najprostsza równowaga wystepuje wtedy gdy:

9.Gospodarka cechuje się następującymi parametrami: Ca=300, I=400, KSK=70% dochodu rozporządzalnego. Wartość dochodu równowagi w gospodarce wynosi:

10. Mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej, bez udziału państwa, przy danej funkcji oszczędności S=-300 + 0,3Y wynosi:

11.Funkcja inwestycji w modelu zagregowanych wydatków:

12. Nachylenie funkcji globalnego popytu wyznaczane jest przez:

13. Jeżeli funkcja zagregowanego popytu leży powyżej linii 45stopni:

14. W bilansie handlowym panuje równowaga gdy:

15. Mechanizm nazywany ogólnie ” mnożnikiem”:


Pobierz dokument
makroekonomia.pytania.uek.tir.semestr.ii.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA KLIMATOLOGIA, TiR UAM II ROK, Klimatologia regionalna i bioklimatologia człowieka
impreza int-szkol, UEK TiR, Semestr V, Obsługa ruchu tur. -Lipecki K. ĆW
Pytania wykł, MiBM, semestr II, MzOC, Inne
Pytania wykł, MiBM, semestr II, MzOC, Inne
potencjalne pytania, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Zasady doboru materiałów inżynierskich, wykl
Pytania 2013 - Antropologia, SEMESTR II, Antropologia
statystyka -pytania egz, SZKOŁA, semestr II, GWSH Statystyka
najlepsza socjo ściaga, UEK TiR, Semestr III, Socjologia -Magdalena Jelonek
Geologia - pytania, STUDIA, Polibuda - semestr II, Geologia
Wiedza o literaturze XIX wieku- opracowane pytania egzaminacyjne, kulturoznawstwo, semestr II
T6 pytania - opracowanie, WAT, SEMESTR II, PTK
Pytania z biosfery, TiR UAM II ROK, Turystyczne walory biosfery
Teorie Socjologia, UEK TiR, Semestr III, Socjologia -Magdalena Jelonek
pytaniaCYFRY, Edukacja, studia, Semestr II, Technika Cyfrowa, Laborki, 0 INNE
Pytania Finanse, sggw, semestr II, podstawy finansów
PYTANIA KLIMATOLOGIA, TiR UAM II ROK, Klimatologia regionalna i bioklimatologia człowieka
Makroekonomia - przykładowe pytania testowe(1), inż. BHP, II Semestr, Makroekonomia

więcej podobnych podstron