Instytucje i pojecia prawa administracyjnego egzamin 2007-2008, pliki zamawiane, edukacja


Instytucje i pojęcia prawa administracyjnego

(zagadnienia egzaminacyjne)

dr Patrycja Joanna Suwaj

 1. Pojęcie i funkcje administracji publicznej

 2. Pojęcie i normy prawa administracyjnego

 3. Przepisy materialnego, ustrojowego i procesowego prawa administracyjnego

 4. Normy prawa administracyjnego

 1. Zasada legalności

 2. Zakres związania administracji publicznej prawem

 3. Zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu

 4. Realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym

 5. Zasada współmierności w prawie administracyjnym

 6. Decentralizacja administracji publicznej

 1. Pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym

 2. Uznanie administracyjne

 3. Zasada nierównorzędności stron stosunku administracyjnoprawnego

 4. Przypadki równorzędności stron stosunku administracyjnoprawnego

 5. Elementy stosunku administracyjnoprawnego:

 1. Ustawa jako źródło prawa administracyjnego - określające prawa i obowiązki jednostek

 2. Ustawa jako źródło prawa administracyjnego - określające kompetencje organu administracji publicznej:

 1. Wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia

 2. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego o bezpośrednim zastosowaniu

 3. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego

 1. Akty prawa miejscowego

 1. Zwyczaje jako źródła prawa administracyjnego

 2. Organ administracji publicznej

 1. Aparat pomocniczy organu

 2. Zadania organu administracji publicznej

 3. Zakres działania organu administracji publicznej

 4. Właściwość organu administracji publicznej

 5. Adresaci aktu normatywnego

 6. Sytuacje regulowane aktem normatywnym

 7. Adresaci aktu administracyjnego

 8. Sytuacje regulowane aktem administracyjnym

 9. Akty administracyjne wewnętrzne

 10. Akty administracyjne zewnętrzne

 11. Akty konstytutywne

 12. Akty deklaratoryjne

 13. Akty warunkowe

 14. Akty obłożone zleceniem

 15. Akty ograniczone terminem

 16. Czynności materialno-techniczne

 17. Działania administracji w formach prawa cywilnego

 18. Umowy administracyjne i porozumienia

 19. Umowy zawierane przez podmioty administrujące o charakterze mieszanym

 20. Kontrole wewnętrzna administracji publicznej

 21. Kontrola zewnętrzna administracji publicznej

 22. Kontrola społeczna i obywatelska administracji publicznej

 23. Kontrola instancyjna w administracji publicznej

 24. Kontrola sądowa administracji publicznej

 25. Kryteria nadzoru nad administracją publiczną

 26. Środki nadzoru nad administracją publiczną

 27. Instrumenty kierowania działalnością organów administracji publicznejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawo wykroczeń pytania z egzaminu 2007 - 2008, pliki zamawiane, edukacja
Administracja publiczna wykład IV i V, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wiek1, pliki zamawiane, edukacja
Socjologia mikrostruktury społeczne opracowane zagadnienia egzaminacyjne II semestr, pliki zamawiane
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja
Egzamin z prawa administracyjnego 10 IX 2008 Grupa A (różowa)
Egzamin z prawa administracyjnego 10 IX 2008 Grupa B 1
Pojecie prawa administracyjnego
pytania z testowe z egzaminów 2007 2008, Prywatne, FIZJOLOGIA od LILI, pytania
EGZ 2010, PYTANIA EGZAMINACYJNE 2007/2008
Pojęcie administracji, pliki zamawiane, edukacja
Egzamin 2007 2008
Elektra cz.II, Ukw, II Lic, Elektrotechnika, Egzamin 2007-2008
POSTĘPOWANIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNE - kompletne wykłady 2008-2009, pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia egzamin 2007 2008 ETI
Elektra cz.I, Ukw, II Lic, Elektrotechnika, Egzamin 2007-2008

więcej podobnych podstron