psych osobowosci wykl 7 i 8 opracowany, Psychologia Osobowości

Pobierz dokument
psych.osobowosci.wykl.7.i.8.opracowany.doc
Rozmiar 52 KB

Wykład 7 & 8

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

Istota "przełomu humanistycznego": Zmiana obrazu człowieka.

Uwarunkowania biologiczne a uwarunkowania kulturowe: Gdzie tkwi źródło "zła"?

KONCEPCJA A. MASLOWA:

Podstawowe pojęcia teorii A. Maslowa

Samoaktualizacja - urzeczywistnienie natury człowieka, jego wrodzonych potencjalności = rozwój. W wymiarze jednostkowym proces niepowtarzalny

Ludzie samoaktualizujący się a ludzie „jedynie zdrowi”:

  1. Psychologia poziomu braku i obronności - zamkniętość, motywacja oparta na schemacie homeostatycznym lub schemacie redukcji napięcia psychicznego

  2. Psychologia stawania się, samoaktualizacji - dynamiczna otwartość, zmienność, samoprzekształcanie się, czyli dochodzenie do głosu wewnętrznej natury;

  3. Zaawansowany proces samoaktualizacji charakteryzuje się coraz częstszym występowaniem stanów bycia tzw. Doświadczeń szczytowych

  4. Psychologia bycia, zaktualizowania się - stan statyczny, pozbawiony dążeń motywacyjnych, stan przekroczenia siebie, własnego ja

POTRZEBY A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

TEORIA C. ROGERSA

Założenia filozoficzne:

Osobowość = Pojęcia JA wg C. Rogers'a

Pojęcie JA

Potrzeba pozytywnej oceny (need for positive regard) - Manifestuje się w dążeniu do ciepła, bycia lubianym, współczucia, szacunku, i akceptacji ze strony innych. Stopień jej zaspokojenia decyduje o wystąpieniu w przyszłości stanu zgodności bądź niezgodności Ja z doświadczeniem.

Akceptacja bezwarunkowa (unconditional positive regard) - to akceptacja osoby niezależnie od tego, jaka jest i co robi.

Akceptacja warunkowa (conditional positive regard) - dziecko otrzymuje sygnały aprobaty ze strony rodziców tylko wtedy, kiedy zachowuje się zgodnie z ich oczekiwaniami.

Stan niezgodności - to stan rozbieżności między postrzeganym Ja a rzeczywistym doświadczeniem osoby. Własne doświadczenie zagraża pozytywnemu obrazowi Ja. Poprzez proces subcepcji jednostka jest zdolna do "odbioru" tego doświadczenia i reagowania na nie obroną. Przyjmuje ona dwie formy:

Konsekwencje obrony: istotne aspekty własnego doświadczenia nie są symbolizowane w "ja"; proces rozwoju osobistego -wymagający takiej symbolizacji nowych doświadczeń i ich integracji w samowiedzy -ulega zahamowaniu.

Spójność „Ja” i zgodność (self-consistency, congruence):

Organizm dąży do utrzymania spójności Ja(braku konfliktu między autopercepcjami), oraz do zgodności między Ja i doświadczeniem.

Badania empiryczne (Rogers & Coopersmith, 1967)

nad genezą samoakceptacji. Trzy czynniki sprzyjają formowaniu się pozytywnej samooceny:

Perls - Terapia Gestalt

Zamiast kierować się własnymi zdolnościami czy pragnieniami kierujemy się tym czego oczekują od nas inni.

Funkcjonowanie neurotyczne -odrzucanie własnego Ja poprzez unikanie kontaktu z własnym doświadczeniem

  1. poziom działań fałszywych -wyznaczony przez idealny obraz samego/samej siebie

  2. lęk, opór, sprzeciw wobec autentycznego Ja -boimy się być tym kim jesteśmy z uwagi na społeczne konsekwencje -lęk przed odrzuceniem, ośmieszeniem itp.

  3. impas -stan zawieszenia w sytuacji konfliktu. Rozważanie za i przeciw z perspektywy zewnętrznej a nie z poziomu ja chcę (wewnętrznej)

  4. implozja -skierowanie energii do wewnątrz i „zamrożenie” (najczęściej emocji negatywnej) zamiast wyrażenie w konkretnym działaniu -sztywność, bezruch, poczucie bycia „martwym”

  5. wybuch -eksplozja -sytuacja „spustowa” doprowadza do niekontrolowanego wybuchu, sytuacja terapeutyczna jako kontrolowany proces odkrywania Ja


Pobierz dokument
psych.osobowosci.wykl.7.i.8.opracowany.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opracowana psychologia rozwoju i osobowosci
pytania Oles psych-osobowosci, Psychologia Osobowości
psych.rozw. h.bee rozdz.5, psychologia rozwojowa i osobowości
Opracowanie - psychologia osobowosci, Psychologia Osobowości
pytania scigala, SWPS, psych. osobowości
quiz scigaly, SWPS, psych. osobowości
SKRYPT psych osobowosci, psych kul 3 semestr, osobowość
Psych osobowosci slajdy?rana w wordzie
psych opracownie, Psychologia rozwoju str
PSYCH RNIC INDYW W2, Psychologia różnic indywidualnych
opracowanie Psychologia
ćwiczenia z psych. klinicznej rok III, psychologia1
Pytania z wykładów do opracowania, , PSYCHOLOGIA WSFiZ, ,SEM V, DIAGNOZA
02.Psychologia Zdrowia opracowanie(1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia
Wykłady opracowanie, Psychologia dzienna W 6 będy, pytania i erystyka (psychologia 14 W6), PYTANIA

więcej podobnych podstron