ramowy program do zajęć, KONSPEKTY, SCENARIUSZE,PLANY

Pobierz dokument
ramowy.program.do.zajec.konspekty.scenariusze.doc
Rozmiar 48 KB

Barbara Karpisz

RAMOWY PROGRAM DO ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA CZTERECH

GRUP WIEKOWYCH

I zespół - klasy I-III

1.Diagnoza w oparciu o opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz własną wiedzę.

2.Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej na materiale poza literowym.

3. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające znajomość samogłosek.

4. Rozwijanie i usprawnianie procesów czytania i pisania w oparciu o metodę sylabową:

Formy czytania: głośne i ciche ze zrozumieniem,

Formy pisania: przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu.

5. Doskonalenie graficznego poziomu pisma:

6. Usprawnianie tempa i techniki czytania:

7. Ćwiczenia i usprawnianie w sferze percepcji słuchowej:

8. Ćwiczenia i usprawnianie w sferze percepcji wzrokowej:

9. Ćwiczenia i usprawniania w sferze kinestetyczno-ruchowej i orientacji przestrzennej.

10. Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy:

11. Rozwijanie procesów poznawczych: pamięci uwagi, wyobraźni myślenia.

II zespół - klasa IV

1.Diagnoza w oparciu o opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz własną wiedzę.

2. Korekta specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

3. Ćwiczenia i usprawnianie w sferze percepcji słuchowej i wzrokowej.

4. Ćwiczenia i usprawnianie w sferze kinestetyczno ruchowej, orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała

5. Rozwijanie myślenia pamięciowego, logicznego i przyczynowo-skutkowego

6. Rozwijanie procesów poznawczych, pamięci, uwagi, wyobraźni.

7. Rozwijanie mowy, bogacenie słownictwa, myślenia poznawczego.

8. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej.

III zespół - klasy V-VI

1. Diagnoza w oparciu o opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz własną wiedzę.

2. Korekta specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu:

3. Doskonalenie graficznego poziomu pisma, ćwiczenia grafomotoryczne

4. Usprawnianie techniki czytania:

5. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu, wzbogacające słownictwo i swobodę wypowiedzi na różne tematy

6. Usprawnianie rozwoju grafomotoryki oraz orientacji przestrzennej:

7. Dynamizowanie procesów poznawczych: Uwagi, pamięci, wyobraźni.

8. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i logicznego

9. Usprawnianie, korygowanie, doskonalenie prawidłowego przebiegu procesów analizy syntezy wzrokowej, słuchowej na materiale symbolicznym.

10. Synchronizowanie elementarnych funkcji, integracje typu: Koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja czasowo przestrzenna związki przyczynowo-słuchowe-ruchowe

11. Kształtowanie rozwoju emocjonalnego:

IV zespół - klasy I-III gimnazjum

1. Diagnoza w oparciu o opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz własną wiedzę.

2. Korekta, ćwiczenia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

3. Doskonalenie graficznego poziomu pisma:

4. Doskonalenie techniki czytania:

5. Korekta i Usprawnianie w sferze percepcji wzrokowej i słuchowej.

6. Utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego, w celu wyrobienia umiejętności stosowania prawidłowych form gramatycznych

7. Rozwijanie procesów poznawczych: myślenia, uwagi , pamięci i wyobraźni

8. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej uczniów.


Pobierz dokument
ramowy.program.do.zajec.konspekty.scenariusze.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZABAWA MATEMATYCZNA -DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB .DWUCYFROWYCH KOLOROWANIE, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KO
SCENARIUSZ KONSPEKT ZAJĘĆ RUCHOWYCH - WODA, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
ZABAWY KREATYWNE Z DZIEĆMI PRZEDSZKOLNYMI, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA I SŁUCHOWA ĆWICZENIA U DZIECI, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZ
ZABAWY W ŚWIETLICY, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
PRZYKŁADY DO GŁOSKOWANIA - WYRAZY 3, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
NA DWORZE KRÓLA KRAKA - LITERKA Ó - SCENARIUSZ ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPE
MNOŻENIE NA PALCACH, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
ZABAWY Z LITERKAMI KARTY PRACY, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
PTAKI I PTASIA STOŁÓWKA - SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOŁA PODSTAWOWA, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENAR
JESIENNY SPACER NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA III, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - MONOGRAFIA LICZBY 9(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I
Konspekt zajęć przedszkolnych, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
ZABAWA MATEMATYCZNA -DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB .DWUCYFROWYCH KOLOROWANIE, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KO
Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, rewalidacja

więcej podobnych podstron