Zajęcia profilaktyczne. Molestowanie 7-10 lat, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Zagadnienia


0x08 graphic

Zajęcia profilaktyczne dotyczące molestowania seksualnego;

przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 10 lat.

Przygotowały:

Bożena Pisulska

Marzena Polok

Kinga Pupar

Agnieszka Kisielewska

R3 G6

Przebieg zajęć.

  1. Usadowienie

Przykładowe normy to:

  1. Właściwe ćwiczenia

  1. Zakończenie

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Animacja jako koncepcja upowszechniania kultury, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, P
ANIMAT~3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji społeczno-kulturalnej,
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Trening Jacobsona, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką,
Kopczyńska- Animacja 4-5 (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacj
Kopczyńska- Animacja 1 (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji
Prekursorzy animacji (A S-K), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Podstawy animacji sp
Jakie predyspozycje powinien posiadac animator, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, Po
Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepc

więcej podobnych podstron