spis zagadnie romantyzm 05 2006

Historia literatury – romantyzm

(konwersatorium prowadzone przez Agnieszkę Kuciak)


 1. Zajęcia organizacyjne. Zmierzch paradygmatu czy wieczne trwanie romantyzmu? O Dwunastu stacjach Tomasza Różyckiego w odczytaniu poprzez Pana Tadeusza. (referat)

 2. Piękno romantyczne. Przegląd najważniejszych kategorii estetycznych epoki ilustrowany polskimi tekstami (referat – próba antologii).

 3. Wokół Romantyczności. Walka klasyków z romantykami (Śniadecki, Brodziński, Mochnacki, Mickiewicz) – próba debaty

 4. Zacząć romantyzm balladą. Porównanie Ballad i romansów Mickiewicza z Lyrical ballads Wordswortha i Coleridge’a oraz programów poetyckich autorów (referat). “Lista przebojów ballady romantycznej” (wystąpienie studenckie)

 5. Archeologia powieści poetyckiej. Maria Malczewskiego – analiza na tle innych przykładów gatunku (Byron, Goszczyński)

 6. Bunt, pesymizm i melancholia, czyli Bóg i człowiek w bajronicznym cieniu. O Marii Antoniego Malczewskiego (referat). “Legenda i dzieło Byrona” (wystąpienie studenckie)

 7. Jak nami myśli natura? M. Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdz. 1) w kontekście polskiej literatury romantycznej i niemieckiej filozofii przyrody (referat).

 8. Dziady Mickiewicza jako dramat romantyczny – analiza. Lekcja XVI (o Nie-boskiej komedii) z Literatury słowiańskiej Mickiewicza.

 9. Dziady Mickiewicza – główne idee: mesjanizm, profetyzm, palingeneza, transgresja – my z niego wszyscy? (wystąpienia studenckie i debata)

 10. Pan Tadeusz – epopeja wieprzowata? Z perspektywy chwalców i krytyków. (przegląd stanu badań – jedno lub dwa wystąpienia studenckie)

 11. Beniowski, czyli o romantycznej ironii (definicja ironii romantycznej – wystąpienie studenckie), kryzys bohatera

 12. Beniowski wobec tradycji ariostycznej – romantyczny poemat dygresyjny – porównanie z Don Juanem Byrona.

 13. Liryki lozańskie – nowa droga poezji? Tradycja lozańska w literaturze współczesnej

 14. Balladyna, czyli zabawa w Szekspira. Szekspir romantyków (wystąpienie studenckie)

 15. Listy Zygmunta Krasińskiego, czyli przegląd idei romantycznych (każdy student

wybiera jeden list, uzasadnia swój wybór i interpretuje go): np. miłość romantyczna, romantyczna koncepcja literatury, ironia, podróż, lektura tradycji

 1. Od ironii do mistyki. Słowacki: Król duch, Genezis z ducha – główne idee. Wieszczowie w Kole Bożym (wystąpienie studenckie).

 2. Główne idee mistyczne romantyzmu europejskiego (Blake, Swedenborg, Saint Martin) i ich echa w literaturze polskiej (wystąpienie studenckie)

 3. Co Norwid wziął od wielkoludów? wiersze młodzieńcze wobec tradycji literackiej. O sytuacji drugiego pokolenia romantyków polskich (wystąpienie studenckie)

 4. Tradycja, nowoczesność i nowatorstwo Vade-mecum Norwida. Tradycja norwidowska w poezji współczesnej (wystąpienie studenckie)

 5. Vade-mecum Norwida, Kwiaty zła Baudelaire’a – próba porównania

 6. Trylogia włoska Norwida – przegląd stanu badań (jedno lub trzy wystąpienia studenckie)

 7. Ludwik Sztyrmer: Frenofagiusz i frenolesty, czyli romantyzm jako przepis na szaleństwo (kontekst: opowieści Hoffmanna) – referat. Powieść polska epoki romantyzmu na tle literatury europejskiej (wystąpienie studenckie)


Tematy pozostałych referatów:

 1. Złoty pierścień “wdowy Adriatyku”, czyli byronizm w poezji polskiej. Obraz Wenecji w IV canto Wędrówek Childe Harolda Byrona i tekstach romantyków polskich (Mickiewicz: Morlach w Wenecji, Krasiński: Niedokończony poemat, Norwid: Menego, Tajemnica lorda Singelworth, Kraszewski: Połdiablę weneckie i in.) – poprzedzony syntetycznym wstępem

 2. Ironiczne – sentymentalne – metafizyczne. Tradycja ariostyczna w Beniowskim Słowackiego w kontekście romantycznej recepcji Ariosta

 3. III Część Dziadów i Sonety krymskie – dwa typy romantycznej górności.

 4. Od Pieśni zemsty do Zemsty. Krótka historia romantycznej mściwości (np. Mickiewicz: Konrad Wallenrod, III część Dziadów, Fredro: Zemsta, Norwid i in.)

 5. W poszukiwaniu słowiańskiej cudowności. O naturze w Panu Tadeuszu Mickiewicza w kontekście romantycznej filozofii przyrody

 6. W klubie Dantego, czyli rejestr, okoliczności i motywy literackich zbrodni Słowackiego w kontekście romantycznej tradycji dantejskiej (np. Słowacki: Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, Sen srebrny Salomei)

 7. Udział diabła. Kordian Juliusza Słowackiego w kontekście diabła i diaboliczności epoki romantyzmu

 8. Randka z upiorem, czyli ars amandi według romantyków. (np. Dziady Mickiewicza, ballady (Lenora lub inne), Krasiński: Nie-boska komedia) – tekst nie musi być śmiertelnie poważny....

 9. Poeta i świat Kraszewskiego, czyli bohater romantyczny w nieromantycznej powieści (na tle typów bohaterów powieściowych epoki)

 10. Fryderyk Chopin – portret romantyka (romantyzm w muzyce i jego obraz w twórczości romantyków, m.in.: Norwid: Fortepian Chopina, Białe kwiaty)

 11. Ikonologia romantyczna – album – próba zebrania obrazów i opisania ich fragmentami literatury romantyzmu


17 tematów referatów (20-30 min.), 15 tematów wystąpień (10-15 min.)

Każdy powinien napisać referat i wygłosić na zajęciach jedno wystąpienie.

Jeśli jednak wygłosi referat na zajęciach, nie musi przygotowywać już wystąpienia.

Można także (po konsultacji) pisać na temat wybrany przez siebie samodzielnie.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PSYCHOMETRIA-Spis zagadnień egzaminacyjnych+ odpowiedzi, Psychometria
rynek kapitałowy 05 2006 YYKH5PTPKGRY4BNJOORGG4BATZ6HVFACSJQQZ5Y
finanse międzynarodowe w 11 05 2006 DRQ25QRXV3JYHFZSHXG4URPO2CIXQOVAD4VOUJQ
matura ustna polski 05 2006 32A6VN6JFW3ELOAX56BIT2QDN2W33LJ5EKKUFEY
REGION Wyk ad i 05 2006 r
Spis zagadnieÅ pomocniczych do kolokwium z przedmiotu MM
kolokwia, ZPR k2 16.05.2006, K2
Spis zagadnien obowiazujacych do kolokwium z Socjologii
Medycyna sądowa spis zagadnien
cz09 05 2006
HTML zaawansowane możliwości tabel 05 2006
Zagadnienia ZSZ 05[1]
AiR Spis zagadnień egzaminacyjnych algebry 13 14
spis zagadnie
PSYCHOMETRIA-Spis zagadn...gzaminacyjnych odpowiedzi, SWPS, psychometria, PSYCHOMETRIA I METODA TES