Komunikacja z pacjentem, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna


WERBALNE ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ :

Komunikacja - jest relacją między minimum dwiema osobami, gdzie jedna jest nadawacą,
a druga jest odbiorcą i odwrotnie.

szum informacyjny

Nadawca → Kodowanie → Kanał → Dekodowanie → Odbiorca

↑ ↓

← Sprzężenie zwrotne ←

PODSTAWOWY PODZIAŁ KOMUNIKACJI:

Komunikacja:


Język - to podstawowy środek komunikacji werbalnej, dzięki niemu wyrażane są znaczenia komunikowanych idei i uczuć (pod warunkiem, że dźwięki i symbole są rozumiane przez wszystkich uczestników procesu komunikowania)


Język jest używany, aby :

FORMY KOMINIKACJI :

 1. Komunikach ustna

 1. Komunikacja pisemna

Komunikacja werbalna :

 1. odbywa się na 2 płaszczyznach:

 1. składa się z 2 rodzajów słuchania

 1. Jej niezbędnymi elementami są:


Komunikacja werbalna - zadawanie pytań i informowanie:

 1. pytania otwarte: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego (początek interreakcji)

 2. pytania zamknięte: czy...?

 3. jasne i rzeczowe. Umiejętność selekcji informacji

FUNKCJE ROZMOWY :

TYPY WYPOWIEDZI :


↑ Było by dobrze, gdyby było odwrotnie

Skuteczny komunikat - komunikat jest skuteczny, gdy jest:

↑ Zasada 3x Z

Osiągnięcie celu komunikacji jest zależne od jego skuteczności!!

Zakłócenia komunikacji


Należy pamiętać, że ludzie mają tendencje do:

Komunikacja werbalna - pułapki językowe

Przekraczanie pułapek językowych

„wszyscy” - kto konkretnie?

„wreszcie” - kiedy konkretnie?

„ do pracy” - o jaką konkretnie pracę chodzi?

ZAKŁÓCENIA KOMÓNIKACJI :

 1. Niewłaściwe zorganizowanie sobie miejsca pracy (czynnik zewnętrzny),

 2. Czynniki wewnętrzne :

Bariery komunikacyjne :

Może przybierać formę:

Może przybierać formę:


Zakłócenia - tzw. STOPERY KOMUNIKACJI :

Mówienia w drugiej osobie „ty...” - zamień na „ja... kiedy ty masz zły humor”


Najczęstsze stopery komunikacyjne


Wytrącenia „broni z ręki”


Jak wyrażać własne opinie i przekonania w sytuacji stresu

„Ja jestem w porządku”

„Ty jesteś w porządku”


Gdy każdy ma prawo być sobą do każdy ma też prawo do suiektywnego punktu widzenia.

Pomocne wskazówki

 1. Ujawnienie rozbieżności opinii i zaakceptowanie postawy akceptacji dla tego fakty

 2. Prezentowanie a nie argumentowanie

 3. Odwoływanie się do siebie zamiast zwątpienia

 4. Dekonspirowanie akcyjnej argumentacji


Przykazania dla nadawcy :

Przekazania dla słuchacza :

Cztery kroki skutecznego słuchania !!

 1. Aktywne słuchanie

 1. Słuchanie empatyczne

 1. Słuchanie otwarte

 1. Świadome słuchanie

Podsumowanie

Nadawca

Odbiorca

NIEWERBALNE ASPEKTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ :

Komunikacja niewerbalna:

 1. Daje nam wiedzę:

 1. Tworzy kontekst w ramach, którego rozpatrywany jest komunikat werbalny (spójność vs. niespójność)


Komunikacja niewerbalna : 55% mimika, 38% głos, 7% słowa.

Komunikacja niewerbalna może wyrażać się poprzez


Dystans - przestrzeń personalna


Bliskość przestrzenna - jest wskaźnikiem lubienia, sympatii. Im mniejszy dystans, tym bliższa relacja.

TERYTORIALNOŚĆ !!

Gesty - ruchy o charakterze nieciągłym (określone w czasie)

Czynniki paralingwistyczne (Wokalizatory) - jęki namysłu, wzdychanie, ton głosu, tempo wypowiedzi, intonacja, przerwy, chrząknięcia, eee, mmm... Dają informacje nt. stanu emocjonalnego rozmówcy.

Rekwizyty

Zmiany wielości źrenic

M - zmiana na widok K

K - zmiana na widok dzieci i M


Postawa ciała


Sposób poruszania się


Komunikacja niewerbalna


Wzory ekspresji - ogólne wrażenie płynące z kilku zmysłówKomunikacja niewerbalna

Słuchaj nie tylko tego, co pacjent mówi, ale także tego czego nie chce powiedzieć - gdzie zawiesza głos, w którym momencie dobiera słowa, kiedy jest sarkastyczny itp., itd.To proces złożony, wymagający

Świadomej kontroli Sprawdzania Obserwowania

tego co i jak przekazujemy jak odbioraca jego reakcji i działań,

rozumie nasz użycia języka

komunikat

7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postępowanie wobec pacjenta z obrzękiem limfatycznym, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opi
Postępowanie objawowe wobec pacjenta z guzem mózgu, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka
opieka paliatywna- pytania jagielskiego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywn
Duszność, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Pytania na egzamin licencjacki z opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opiek
Odleżyny, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Paliatyw pytania z zeszlego roku zdobyte pokatnie, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka
Zasady opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
opieka paliatywna giełda, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna giełdy cm umk
Idea medycyny paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Nudności i wymioty, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
guzy mózgu, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Medycyna paliatywna, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Paliatyw 2010 pytania testowe (1), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna giełd
Apoptoza, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatyw

więcej podobnych podstron