filozofia(4), Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia

Pobierz dokument
filozofia.4.pedagogika.opiekuncza.pedagogika.doc
Rozmiar 27 KB

Filozofia

Nazwisko i imię........................................................................................grupa..........

1

Aksjologia to nauka o:

Szczęściu

Prawdzie

Wartościach

2

Uznanie za jedyny

byt materii stanowi:

Idealizmu

subiektywnego

Realizm

umiarkowany

Monizm

Materialistyczny

3

Prawda polega na

zgodności myślą z rzeczą:

Platona

Arystotelesa

Parmenidesa

4

Zmienność jako zasadę

rzeczywistości głosił:

Anaksymander

lub Anaksymenes

Heraklit

Demokryt

5

Twórcą koncepcji świata

idei był:

Augustyn

Aureliusz

Platon

Tomasz z

Akwinu

6

Stanowisko dualizmu

metafizycznego przyjmował:

Tales

Karteziusz

Hume

7

Przedmioty poznania na

idee proste i złożone dzielił:

Locke

Hume

Berkley

8

Kryterię przyczynową przeprowadził:

Locke

Hume

Berkley

9

Wg Kanta poznawczo

dostępne są :

fenomeny

Nowmeny

Bóg

10

Okres ojców kościoła

nosi nazwę:

Patrystyki

Scholastyki

Reformacji

11

Hasło życia „zgodnie z naturą”

głosił:

Sceptycy

Epikurejczycy

Stoicy

12

Nową religię ludzkości

proponował:

Platon

Locke

Comte


Pobierz dokument
filozofia.4.pedagogika.opiekuncza.pedagogika.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Empiriokrytycyz1, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Egzystencjaliz3, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Filozofia - pytania, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Idee filozoficzne, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Filozofia-1(1), Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
FILOZOFIA - sciaga, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Egzystencjaliz4, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Filozofia współczesna skrypt, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Filozofia Arystoteles, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Egzystencjaliz2, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Egzystencjalizm, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Empiriokrytycyzm, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
materiały filozofia, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Egzystencjaliz1, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia
Empiriokrytycyz1, Pedagogika Opiekuńcza, Pedagogika Opiekuńcza I rok, Filozofia

więcej podobnych podstron