instrukcja -Morini CM 162MI - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIATRÓWKI ( PDF )


Morini CM 162MI

Dane techniczne:

Kaliber 4,5 mm

Masa* 980 g

Długość całkowita* 410 mm

Wysokość* 135 mm

Szerokość* 50 mm

Długość linii celowniczej 310, 329 lub 348 mm

Długość lufy 240 mm

Typ lufy Lothar Walther ∅12 x 450 mm

Ilość bruzd przewodu lufy 12

Czynnik roboczy sprężone powietrze

Układ spustowy mechaniczny

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku 200 atmosfer

Ilość strzałów z jednego napełnienia zbiornika** 170

Prędkość wylotowa 140 - 150 m/s

Podziałka celownika w osi pionowej 2 mm

Podziałka celownika w osi poziomej 1 mm

* Dane uzależnione od rękojeści. Podane wartości są uśrednione i dotyczą rękojeści średniej (M)

** Dotyczy strzałów pełnowartościowych o równej prędkości wylotowej

Uwaga: Przed użyciem należy przeczytać i zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadą działania pistoletu pneumatycznego. Nawet najbardziej pewna broń może stanowić zagrożenie podczas niewłaściwego obchodzenia się z nią. Należy ją zawsze kierować w bezpieczną stronę (kulochwyt), aby nie stwarzała niebezpieczeństwa. Dotyczy to także broni rozładowanej. Stosowanie części zamiennych innych, niż oryginalne firmy Morini, używanie nadmiernej siły podczas rozkładania broni, niewłaściwa obsługa, zastosowania innego gazu niż sprężone powietrze, mogą być przyczynami usterek oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W takich przypadkach następuje utrata gwarancji. Broń można kontrolować, przeglądać lub naprawiać tylko w warsztatach rusznikarskich, a w okresie gwarancji wyłącznie w serwisie przedstawiciela.

Do napełniania zbiorników ciśnieniowych wolno używać tylko sprężonego powietrza. Pistolet ładuje się pojedynczo amunicją do broni pneumatycznej kalibru 4,5 mm / .177. Należy stosować wyłącznie amunicję typu „Diabolo” klasy „Match”.

Drodzy Strzelcy! Jesteście w posiadaniu pistoletu pneumatycznego model CM 162MI, produkowanego w Szwajcarii przez firmę Morini Competition Arm S.A. Od 1977 roku zajmuje się ona wytwarzaniem anatomicznych rękojeści z drewna orzechowego, a od 1985 roku produkuje także broń. Do sukcesu w strzelaniu sportowym z pistoletu potrzebna jest nie tylko broń wysokiej jakości, ale także odpowiednia rękojeść. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obu tych dziedzinach, firma Morini posiada w swojej ofercie pistolety najwyższej jakości, czego potwierdzeniem są osiągnięcia zawodników, zarówno na najwyższym światowym poziomie, jak i amatorskim.

Gwarancja

Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji, która obejmuje bezpłatną naprawę uszkodzenia wynikającego z błędu fabrycznego lub wady materiału. Gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwej obsługi lub regulacji broni oraz napraw lub modyfikacji przeprowadzonych poza autoryzowanym serwisem.

Obsługa pistoletu

1. Ładowanie pistoletu (rys. 2).

    1. Tryb pracy: strzelanie „na sucho”. Aby przygotować pistolet do strzału na sucho, należy unieść dźwignię napinającą do położenia #3 na rysunku, a następnie powrócić do położenia wyjściowego.

    2. Tryb pracy: strzelanie „ostre”. Aby przygotować pistolet do strzelania, należy unieść dźwignię napinającą maksymalnie do góry (położenie #1) aż do wyraźnie wyczuwalnego oporu, położyć pocisk (śrut) na wślizg, a następnie powoli opuścić dźwignię wprowadzając pocisk do komory i zamykając zamek.

Uwaga: Jeśli dźwignia napinająca jest zablokowana, oznacza to, iż zbiornik ciśnieniowy jest pusty lub jest za niskie ciśnienie powietrza. W obu przypadkach należy napełnić zbiornik powietrzem lub wymienić go na napełniony. Po zamontowaniu napełnionego zbiornika zostaje zwolniona blokada #2 dźwigni napinającej.

2. Regulacja urządzenia spustowego (rys. 3).

Układ spustowy jest ustawiony optymalnie przez producenta oraz spełnia wymagania ISSF dotyczące konkurencji pistoletu pneumatycznego. Poszczególne parametry mogą być jednak zmienione w zależności od indywidualnych upodobań strzelca.

2.1. Regulacja długości drogi pierwszego oporu realizowana jest wkrętem regulacyjnym #1 za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm. Wkręcanie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) skraca długość drogi pierwszego oporu, wykręcanie - wydłuża.

2.2. Regulacja siły pierwszego oporu realizowana jest wkrętem regulacyjnym #2 (po lewej stronie pistoletu) za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm. Wkręcanie go (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) powoduje zwiększenie siły oporu na języku spustowym podczas wyciskania pierwszego oporu, natomiast wykręcanie - zmniejszenie siły oporu.

2.3. Regulacja siły drugiego oporu realizowana jest wkrętem regulacyjnym #3 (po prawej stronie pistoletu) za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm. Wkręcanie go (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) powoduje zwiększenie siły oporu na języku spustowym podczas wyciskania drugiego oporu, po pokonaniu którego pada strzał. Wykręcanie zmniejsza siłę oporu.

2.4. Regulacja położenia języka spustowego odbywa się po odkręceniu wkręta #4 za pomocą klucza typu Torx 10 i przesunięciu języka spustowego do przodu lub tyłu, a następnie przykręceniu celem zabezpieczenia przed przemieszczaniem się.

Uwaga: Po wykonaniu regulacji układu spustowego niezbędne jest sprawdzenie siły oporu języka spustowego za pomocą obciążnika kontrolnego zgodnego z przepisami ISSF.

3. Regulacja przyrządów celowniczych (rys.4).

Regulacja przyrządów celowniczych pozwala na korektę średniego punktu trafienia (skupienia).

3.1. Regulacja w osi pionowej odbywa się za pomocą wkręta regulacyjnego #1 (od góry, koło litery „U”) przy użyciu wkrętaka płaskiego. Wkręcanie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) powoduje obniżenie średniego punktu trafienia o 2 mm (na tarczy znajdującej się w odległości 10 m) na tzw. jedno kliknięcie. Natomiast przy strzałach układających się poniżej celu należy wykręcać wkręt.

3.2. Regulacja w osi poziomej odbywa się za pomocą wkręta regulacyjnego #2 (po lewej stronie pistoletu, koło litery „L”) przy użyciu wkrętaka płaskiego. Wkręcanie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) powoduje przemieszczenie się na prawo średniego punktu trafienia o 1 mm (na tarczy w odległości 10 m) na tzw. jedno kliknięcie. Natomiast wykręcanie tego wkręta „przenosi skupienie” na lewo.

3.3. Ustawienie szerokości szczerbinki.

Wkręcanie wkręta regulacyjnego #3 (po prawej stronie pistoletu, koło litery „C”) za pomocą wkrętaka płaskiego zwiększa szerokość szczerbinki, czyli odległość pomiędzy jej wewnętrznymi, pionowymi krawędziami. Wykręcanie tego wkręta zmniejsza szerokość. Jedno tzw. kliknięcie zmienia położenie o 0,1 mm.

4. Muszka.

Pistolet wyposażony jest standardowo w muszkę o szerokości 5,0 mm. Dodatkowo znajdują się w ofercie muszki o szerokościach: 4,0 - 4,5 - 5,5 i 6,0 mm oraz muszki o obniżonej wysokości.

5. Regulacja prędkości wylotowej pocisku (rys.5).

Prędkość wylotowa pocisku jest ustawiona optymalnie przez producenta i wynosi 140 - 150 m/s (zależy od zastosowanej amunicji). Nie zaleca się dokonywania zmian. Jeśli jednak zachodzi potrzeba zmiany prędkości wylotowej, wykonuje się ją wkrętem regulacyjnym #1 przy pomocy klucza imbusowego 1,5 mm.

Uwaga: Do opisanej regulacji niezbędny jest przyrząd pomiarowy umożliwiający sprawdzenie prędkości wylotowej.

6. Zbiornik ciśnieniowy na powietrze.

Zbiornik można przechowywać, wymieniać oraz demontować z pistoletu bez konieczności opróżniania. Przy odkręcaniu uchodzi niewielka ilość powietrza. Wartość ciśnienia w zbiorniku można odczytać na manometrze zamontowanym w przedniej części butli. Należy pilnować, aby ciśnienie w zbiorniku nie przekroczyło wartości 200 atmosfer. Zbiornika nie wolno wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50 oC.

7. Napełnianie zbiornika (rys.7).

Napełnianie zbiornika można wykonywać następującymi sposobami:

Uwaga: Ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa nie wolno manipulować przy zbiorniku, ani przy zaworach zbiornika.

8. Opróżnianie zbiornika ciśnieniowego (rys.6).

Opróżnienie zbiornika następuje poprzez wkręcenie do niego pokrętła spustowego.

Uwaga: Przy zbyt szybkim opróżnianiu może dojść wskutek rozprężania się gazu do zbyt silnego oziębienia połączeń, co może spowodować uszkodzenie uszczelnień. Należy także pamiętać, aby wszystkie zbiorniki były całkowicie opróżnione na czas podróży samolotem.

9. Regulacja kątów chwytu (rys.1).

Konstrukcja pistoletu pozwala na indywidualne ustawienie kątów chwytu w płaszczyźnie pionowej oraz płaszczyźnie poziomej. Regulacja tych kątów realizowana jest za pomocą wkręta #2 (kluczem imbusowym 2,0 mm) oraz wkrętów #1 (kluczem imbusowym 1,5 mm) i wykonuje się ją po zdemontowaniu rękojeści.

10. Konserwacja.

Pistolet nie wymaga specjalnej konserwacji. Poszczególne części zostały odpowiednio nasmarowane przez producenta. Smary stosowane przez firmę Morini zapewniają długoterminowe i niezawodne działanie pistoletu. Po każdym użyciu zaleca się przetrzeć pistolet miękką szmatką. Do czyszczenia lufy należy stosować koreczki filcowe odpowiedniego rozmiaru (np. VFG). Gdy pistolet przez jakiś czas nie będzie używany, powinno się naoliwić lufę wewnątrz. Po 2-3 latach zaleca się wymienić wszystkie uszczelki oraz sprężynę bijnika.

Producent: Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Morini Competition Arm S.A. “Strzelec” Krzysztof Stefaniak

Casella Postale 92 pl. Pocztowy 6/1

CH-6930 Bedano 65-062 Zielona Góra

Switzerland tel./fax 0-68/3243424

www.morini.ch www.bron1.pl

e-mail: strzelec@bron1.pl

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pistolet pneumatyczny Steyr LP 10 - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIA
BRONIE MANIPULUJĄCE LUDZKĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA
Charakterystyka Zestaw studzienno wiertniczy ZSW-50 -1, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, woda
PADY I Przewroty, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, Samoobrona(1)
Wynalazki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Bielewicz cz.1, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Europejskie Tradycje Edukacji Dla Obronności Indywidualnej, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Broń-dane tech.-17str, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, Survival2
Szkoła przetrwania - odcinki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Budowa i eksploatacja broni strzeleckiej, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Pieczone przepiorki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, ♦ Do czytania

więcej podobnych podstron