AI test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int


Metody sztucznej inteligencji test semestralny, termin I 06.06.2002, MiBM sem IV


Grupa A

Imię i Nazwisko

AI zajmuje się między innymi:

W teście Turinga uczestniczą:

Racjonalny agent to agent, który:

AI ma podstawy w takich naukach jak:

Inteligentny agent:

Działanie agenta może być oceniane:

W strukturze inteligentnego agenta wyróżnia się:

Agent działający na zasadzie odruchów:

Problem wielodzielczy oznacza, że:

W drzewie przeszukiwań

Strategie przeszukiwania oceniane są:

Przeszukiwanie wszerz:

Które zapisy są zgodne z rachunkiem zdań?

Tautologia to:

Do podstawowych reguł wnioskowania w rachunku zdań należą:

Zdanie 0x01 graphic
x Ssak (x)0x01 graphic
Kot(x)

Prawa De Morgana:

Agent bazujący na celu:

Reguły wnioskowania z użyciem kwalifikatorów to:

Postać kanoniczna zdania to:

Rozumowanie w przód polega na:

Baza wiedzy jest zupełna, jeżeli:

Uogólniona rezolucja:

W kanonicznym zapisie rezolucji forma spójnikowa:

Przyczynami niepewności działania agenta są:

Prawdopodobieństwo 0,8 oznacza:

Prawdopodobieństwo a priori:

Do aksjomatów prawdopodobieństwa należą:

Który zapis jest poprawny?

W strukturze sieci przekonań wyróżniają się

Wnioskowanie diagnostyczne to wnioskowania:

Element działania w agencie uczącym odpowiada za:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AI test 4, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int
AI test 2, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int
test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Metody sztucznej inteligencji
Zad -rozliczenie niedoborów i szkód, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Finanse - cwiczenia, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
Gospodarka materiałowa - ćw, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Otoczenie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Obróbka plastyczna metali, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Obróbka plastyczna
WYKŁAD FINANSE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
PZ, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Udarność, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, wytrzymałość materiałów
Protokół walcowaie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Obróbka plastyczna

więcej podobnych podstron