zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, transport i spedycja

Pobierz dokument
zadanie1.3.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 58 KB

Zadanie 1.

Jaki będzie koszt przewozu 1 tony ładunku przemieszczanej na odległość 170 km samochodem o pojemności 4 ton, którego 1 km przebiegu kosztuje 1,60 zł, a jedna godzina pracy kierowcy =7,50 zł. Jeśli wiadomo, że ładowność pojazdu wykorzystana jest tylko w jedną stronę, czas załadunku i wyładunku 1 tony wynosi 15 minut, a czas jazdy w obie strony 4,5 godziny.

Działanie (czynność)

Wynik

Przebieg samochodu w km

Czas pracy samochodu w h

Liczba przewiezionych ton

Liczba wykonanych tkm

Koszty związane z przebiegiem w zł

Koszty związane z czasem pracy w zł

Koszt przewozu 1 tony na określoną odległość km

Koszt 1 tkm w zł

Zadanie 3.

Dokonać wyboru kierunku trasy okólnej dla podanego schematu uwzględniając rozmieszczenie punktów skupu, odległości, ilość surowca w punktach skupu i środek transportowy o ładowności 2500 l. Zakładamy, że ładowność środka transportowego jest wystarczająca do zbioru surowca z tej trasy oraz że wszystkie drogi są jednakowe.

0x01 graphic


Pobierz dokument
zadanie1.3.uniwersytet.warminsko.mazurski.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
Zadanie 1, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, trans
pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
egz mikro, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
chemia fizyczna - zestawy pytan, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, r
Filtry, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
Filtry parowe to urządzenia do oczyszczania pary, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemicz
sprawozdanie z praktyk, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II sem
sciag mikro2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mi
projekt z zarządzania zasobami ludzkimi, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i proc
mikrobiologia, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, m
rura w rurze gr19, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
HODOWLE drob tl, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3,
zarzadzanie2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, za
Podl ENDO, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
chemia zywnosci[1], uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
zarządzanie zasobami, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semes

więcej podobnych podstron