CZUWANIE PRZY BOŻYM GROBIE, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania


CZUWANIE PRZY BOŻYM GROBIE- WIELKA SOBOTA

( Króliczek)

Stałem przed Krzyżem

na którym umierał Bóg.

Widziałem jak cierpiał,

ledwo co dyszał,

z jego rąk i nóg

ciekła krew.

Nagle spojrzał na mnie,

szepnął

- KOCHAM CIĘ - (czyta Kalkoś, albo Odojek- facet- raczej!)

I umarł.

(Agnieszka)

Dziś Bóg w swym miłosierdziu, pragnie obudzić w Tobie nadzieję, którą tak uporczywie zabija świat. Życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie nie jest legendą, ale faktem zapisanym w historii świata. On-Jezus- 3 dnia zmartwychwstał i to właśnie dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, na granicy śmierci-dziś już nie ma śmierci- JEST ŻYCIE!- ŻYCIE WIECZNE!

(Króliczek)

Ty dla naszego zbawienia

Umarłeś;

Ty dla naszego odkupienia

Zmartwychwstałeś;

Ty dla naszego wiecznego szczęścia

Powrócisz.

(piosenka ;)

( Gosia)

Chryste,

Ty umarłeś na Krzyżu,

Aby zjednoczyć człowieka z Bogiem,

Człowieka z człowiekiem.

Aby wszyscy stanowili jedno,

Jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni

Stanowili jedno w Nas.

Twój Krzyż Drogi Zbawicielu ma dwie belki.

Jedna skierowana jest ku niebu- Bogu,

Druga ku horyzontowi, czyli ku ludziom.

Dopiero dwie belki tworzą Krzyż.

Są obrazem zjednoczenia

Boga z bliźnim.

( Agnieszka)

Gdybyś nie zmartwychwstał, Chryste Panie, nie trwalibyśmy razem w poszukiwaniu Twojej Komunii i nie znajdowalibyśmy u Ciebie przebaczenia, świeżości źródeł.

Gdybyś nie zmartwychwstał, skąd czerpalibyśmy energię, aby do końca życia iść za Tobą i stale na nowo Cię wybierać?

Gdybyś nie zmartwychwstał, do kogo byśmy poszli, aby odkrywać jasność Bożego oblicza?

(piosnka;)

( Siopka)

Panie Jezu Chryste,

Napełnij mnie miłością jednoczącą,

Łagodzącą, zaopatrującą we wszystko,

Co jest mi potrzebne,

Aby stać się Twoim prawdziwym uczniem.

Miłością, która przebacza innym,

Nigdy nikogo nie osądza.

Udziel mi takiej stałości serca, bym

Z miłosierdziem mógł patrzeć na moich nieprzyjaciół,

Aż spory zamilkną

I ludzie znów będą zjednoczeni.

Udziel mi takiej dobroci,

Która „nadstawia drugi policzek”,

Pokornie znosi każdą krzywdę i szkodę.

Udziel mi mocy wyznania wiary,

Która nawet w przeciwniku

Widzi również to, co dobre

I kocha go tak jak Ty chcesz.

Ty niosłeś nasze bóle na krzyż.

Twoja miłość w Eucharystii jest dla nas!

Ty zwyciężyłeś dla mnie!

(PIOSENKA)

( Króliczek)

Prawdziwa miłość

Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie.

Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa

Możesz codziennie umierać dla grzechu

I zmartwychwstawać do życia łaski.

Jego miłość domaga się twojej przemiany

I wewnętrznego odrodzenia.

Podziękuj Zbawicielowi tak, jak umiesz...

Za to, że karmi Cię słowem prawdy,

Utwierdza w wierze, przebacza grzechy,

Umacnia chlebem życia.

Jak wygląda moje zmartwychwstanie?

Pragnę przejść ze śmierci grzechu

Do życia łaski.

Żyje we mnie Chrystus.

Wieczne odpoczywanie

Racz dać, Panie,

Wszystkim, którzy umarli

Śmiercią sprawiedliwego.

(CISZA…. Ciiiiiii ;P)

(Gosia)

Ponad wszystko i wszystkich

Dziękujemy Ci Jezu!

Za to, że Ciebie zrozumieć tak łatwo.

Za to, że prawda o tym co dobre,

A co złe nigdy nie zmienia.

Za to, że codziennie czegoś nowego

Możemy się od Ciebie nauczyć.

Za to, że dniem i nocą, latem i zimą

Za to, że bez Ciebie żyć jest niepodobna.

Za to, że Ty przebaczyłeś swoim sędziom.

Za to, że Ty jeden nigdy nas nie zawiodłeś.

Za to, że chleb Twój żywił nas,

Gdy innego nam skąpiono.

Za to, że w Tobie jest taka cisza i pewność.

Za to że jesteś z nami

Przeciwko nam samym.

Za to, że przemawiasz do nas zawsze,

Gdy tylko nadsłuchujemy.

Za to, że tak często Cię opuszczamy,

a droga do Ciebie jest zawsze otwarta.

Za to, że kochasz nas bardziej

Niż którykolwiek z naszych bliźnich...

Naszą ludzką, codzienną miłością...

Kochamy Cię Jezu!

(piosenka- „Jezus oddał za nas życie swe…”-wskazówka dla szanownych panów animatorów muzycznych:p)

(Siopka)

Dziękuję Ci Boże za wszystko:

dla zbawienia rodzaju ludzkiego

Boże,

Ku Tobie otwarte są wszystkie serca,

Ku Tobie zwraca się wszelka wola,

Dla Ciebie nie ma ukrytych tajemnic

oczyść zamiary mojego serca,

darem swojej łaski,

abym mógł doskonale

Cię kochać

I godnie wielbić. Amen.

(piosenka)

( Gosia)

Jezu- Zbawicielu,

Przychodzę do Ciebie

Bo w Ciebie wierzę

I Tobie zaufałem.

W pewnych sprawach

Nikt mi nie pomoże,

Tylko Ty Sam-

Nauczyciel, Lekarz, Przyjaciel

I moje WSZYSTKO.

Przychodzę do Twojej świątyni,

Bo wiem, że Ty jesteś Panem

I Tobie należy się cześć,

Uwielbienie i chwała.

(piosenka…)

( Agnieszka)

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,

Syn Boga Żywego:

Który ofiarował się za nas na krzyżu,

Który zostawił nam w Eucharystii pamiątkę Swojej męki

Który stał się dla nas chlebem na życie wieczne,

Który trwa w nas, a my w Nim,

Który prowadzi nas do życia wiecznego.

Który przebywa tu, z nami- nim PRZYJDZIE,

Który pozwala mi przebywać przy Sobie,

Którego oczy na mnie patrzą,

Który zna mnie od początku stworzenia,

Który ukochał mnie miłością wieczną,

Który wie wszystko o mojej nędzy,

Któremu wiadome są wszystkie moje grzechy,

Który daje mi moc ku dobremu,

Który kocha moich braci i siostry bardziej niż ja kochać mogę,

Któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Jezu Chryste, odkupicielu świata,

Zbawco nas i Bracie,

Zmiłuj się nad nami. Amen.

(piosnka)

( Michaś)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „ Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie go położono.” Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [ które mówi,] że On ma powstać z martwych.

Ewangelia wg św. Jana

( Siopka)

Czy zauważyłeś, że rano łatwiej Ci uwierzyć w rzeczy niezwykłe?

Informacje wieczorne nie robią na Tobie takiego wrażenia jak te poranne.

Rano jesteś wrażliwszy, zdolniejszy pojąć rzeczy trudne…

To nie przypadek, że Apostołowie dowiedzieli się o Zmartwychwstaniu Chrystusa rano.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ADORACJA PRZY NAJSWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga Krzyżowa dziecka nienarodzonego, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Adoracja- powołanie, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga krzyżowa dla młodzieży, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Adoracja w Wielki Czwartek, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielki Czwartek 2004, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Droga krzyżowa wg służebnicy Bożej Emmerich, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważa
Wielki Czwartek- TAKIE O ], RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielki Pi±tek 2003, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielka Sobota 2004, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Wielka Sobota -paschalne- piękne- na Wielki Piątek bardziej, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, c
drogi krzyzowe, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
czuwanie =) Wielki Czwartek, RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, drogi krzyżowe, czuwania, rozważania
Liturgia Uczty, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Diakonia Liturgiczna (DL)
Uwielbienie-modlitwa chwały, Ruch Światło i Życie, szkoła modlitwy
droga krzyżowa, Ruch Światło i Życie
CHARYZMAT ŚWIATŁO-ŻYCIE W NURCIE DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ, Duchowość, Ruch Światło-Życie
duchowość i charyzmat oazy - 2, Ruch Światło i Życie
rekolekcje ewangelizacyjne, Ruch Światło-Życie (oaza), Materiały formacyjne, Różne dodatkowe materia

więcej podobnych podstron