zawiadomienie pup, niezbednik BHP


………………, dnia ……………………….

0x08 graphic
Pieczęć pracodawcy

Do Rejonowego Urzędu Pracy

w ………………………………….

Na podstawie art. 12, ust 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. „O zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu” zawiadamia się,

że ………………………. ur. ……………………………………………………….

syn/córka ………………………… zameldowany w …………………………………………..

legitymujący się dowodem osobistym nr…………………………………………………….....

zarejestrowany jako bezrobotny w :

0x08 graphic

określić rejonowy urząd pracy

z dniem ……………. r. został zatrudniony na podstawie umowy

……………………………………………………………………………………………………...

(poda rodzaj umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony)

na stanowisku …………………………………………………… w …………………………...

(nazwa firmy)

0x08 graphic

data i podpis pracodawcyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zawiad. o wyp.uczn, BHP 2014
wyjasnienia poszkodowanego, niezbednik BHP
rowne traktowanie, niezbednik BHP
1 Zawiadomienie o wypadku w drodze, BHP NOWE, Nowy folder, DOKUMENTY Wypadek w drodze (ADEODATATA)
oswiadczenie trzezwosc(1), niezbednik BHP
Jakie umiejętności psychologiczne i socjologiczne są niezbędne w pracy technika bhp
Zawiadomienie o sku. choroby zawodowej., BHP
zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od pracy na w, BHP, zawiadomienia
Zawiadomienie o wypadku przy pracy - pracodawca, BHP, inne
Zawiadomienie o wypadku przy pracy, WSZOP INŻ BHP, VI Semestr, Postępowanie powypadkowe
4-9 zawiadomienie rodzine(1), BHP
zawiadomienie o wypadku do zus, BHP, inne
budowa zawiadomienie, BHP NA BUDOWIE

więcej podobnych podstron