Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001


Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001 (12.02.2011r., godz. 10.00, sala:labB)

1.      Co to jest audit?

2.      Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu.

3.      Kto to jest auditor?

4.      Co rozumiemy pod pojęciem kryteria auditu?

5.      Jakie są rodzaje auditów?

6.      Co to jest audit wewętrzny?

7.      Co to jest audit certyfikacyjny?

8.      Co to jest audit klientowski?

9.      Co jest audit I strony?

10.  Co to jest audit II strony?

11.  Co to jest audit III strony?

12.  Wymień rodzaje auditów zewnętrznych.

13.  Jak nazywa się punkt normy ISO 9001 poświęcony auditowi?

14.  Wymień kryteria doboru jednostki certyfikacyjnej?

15.  Podaj przykłady jednostek najbardziej prestiżowych jednostek certyfikacyjnych działających w Polsce.

16.  Kiedy dana obserwację auditor może uznać za niezgodność?

17.  Jakimi cechami powinien charakteryzować się auditor?
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
dotyczy Formularza Zgłoszeniowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
formularz UG AW 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Audit jakości, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
PSZ4.14, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
A3' Audity, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
5 ZELAZNYCH ETAPOW AUDYTU WEWNETRZNEGO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
Zarz.493zał, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o organizacji st. niestacjonarne WZ UG, STUDIA, WZR I st 20
Pytania na zaliczenie kolokwium 05.12.2009, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadz
pytania egzamin z analizy, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
Pytania egzaminacyjne NOO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
NA tescie z finansow u susmarskiego dzienni na I roku mieli, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie
Pytania naukaoorganizacji (1), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi

więcej podobnych podstron