program fizjo i lit, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen


Program szkoleniowy Fizjoterapia Pływanie, pływanie korekcyjne i terapia w wodzie.

Blok zajęciowy „T” dr Marek Strzała

Formy aktywności ruchowej w wodzie - terapie.

1.Pływanie zdrowotne - ćwiczenia w celu zwiększenia wydolności fizycznej, opóźnianie oznak starzenia się, zapobieganie chorobom.

2.Ćwiczenia w wodzie przeznaczone dla osób z nadwagą i otyłością dla osób starszych i zagrożonych osteoporozą.

3.Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie na wydolność serca oraz opóźnianie postępu choroby wieńcowej.

4.Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w wodzie dla dzieci i osób dorosłych pomocne w korygowaniu dysfunkcji kręgosłupa w przypadku skrzywień bocznych z zastosowaniem przyborów.

Piśmiennictwo:

  1. Cieślicka M., Śmiglewska M., Szark-Eckardt M. Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w wodzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, 2011.

  2. Swimming & diving. The American National Red Cross, 1992.

  3. Hamm LF, Sanderson BK, Ades PA et al. Core Competencies for Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Professionals: 2010 Update. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2011; 31:2-10.

  4. Hambrecht R, Wolf A, Gielen S, et al. Effect of exercise on coronary endothelial function in patients with coronary artery disease. N Engl J Med, 2000; 342:454-60.

  1. Mourot L, Teffaha D, Bouhaddi M, et al. Exercise rehabilitation restores physiological cardiovascular responses to short-term head-out water immersion in patients with chronic heart failure. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2010; 30: 22-27.

  1. Teffaha D, Mourot L, Vernochet P, et al. Relevance of water gymnastics in rehabilitation programs in patients with chronic heart failure or coronary artery disease with normal left ventricular function J Cardiac Fail, 2011; 17: 676-683.

Blok zajęciowy ”K” mgr Tadeusz Ciepielowski

Korekcja wad postawy ciała z wykorzystaniem środowiska wodnego.

1.Korekcja plecy okrągłe, plecy wklęsłe

2.Korekcja plecy płaskie

3.Korekcja z zakresu deformacji klatki piersiowej klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata

4.Korekcja z zakresu skolioz.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA KOREKTYWA

1. Gedl-Pieprzyca I., Kisielewska A. (2008). Ćwiczenia korekcyjne w wodzie w

okresie wstępnej adaptacji. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 7, s 58-

65.

2. Iwanowski W. (1997). Pływanie korekcyjno- lecznicze w przypadkach bocznych

skrzywień kręgosłupa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Kołodziej J.(1989) Pływanie korekcyjne. Wydawnictwo skryptowe nr 101.

4.Owczarek S. (1999). Korekcja wad postawy, pływanie i ćwiczenia w wodzie.

WF i S Warszawa.

Plinta R. (2003). Pływanie. [w:]

5.Zembaty A. (red.). Kinezyterapia. Ćwiczenia kinezyterapii i metody

kinezyterapeutyczne. Wyd. Kasper Kraków, T.II s. 192-193.


Blok zajęciowy „H” dr Marcin Kaca, mgr Kordian Lach

Wybrane zagadnienia z kursu podstawowego koncepcji Halliwick

1.Przygotowanie do zajęć i po zajęciach ( transport dzieci na pływalnię, przebranie dzieci, komunikacja - transport na i z niecki pływalni, czynności higieniczne, pomoc w przygotowaniu do transportu)

2.Przystosowanie psychiczne, niezależność, kontrola rotacji poprzecznej, strzałkowej, wzdłużnej, łączonej.

3.Wypór, równowaga w bezruchu.

4.Ślizg w turbulencjach, prosty napęd

Rozkład zajęć w cyklach 4 tygodniowych

I cykl (14.10-4.11)

L1 i L2 mała niecka H, H, H, H 8.40-10.10 i 9.25-10.55

L3 i L4 duża niecka T1,T1p, T2, T2p, K1, K1p,K2,K2p 8.00-9.30

L5 i L6 duża niecka T1,T1p, T2, T2p, K1, K1p,K2,K2p 9.30-11.00

L7 duża niecka T1,T1p, T2, T2p, K1, K1p,K2,K2p 11.00-12.30

II cykl (18.11-9.12)

L1 i L2 duża niecka T1,T1p, T2, T2p, K1, K1p,K2,K2p 8.00-9.30

L3 i L4 mała niecka H, H, H, H 8.40-10.10 i 9.25-10.55

L5 i L6 duża niecka T3,T3p, T4, T4p, K3, K3p,K4,K4p 9.30-11.00

L7 duża niecka T3,T3p, T4, T4p, K3, K3p,K4,K4p 11.00-12.30

III cykl (16.12-20.01)

L1 i L2 mała niecka T3,T3p, T4, T4p, K3, K3p,K4,K4p 8.00-9.30

L3 i L4 duża niecka T3,T3p, T4, T4p, K3, K3p,K4,K4p 9.30-11.00

L5 i L6 duża niecka H, H, H, H proszę o rezerwację terminów 8.40- 11.00

L7 duża niecka H, H, H, H proszę o rezerwację terminów 8.40- 11.00

H - Halliwick

K - korektywa

T - terapia

p - prowadzenie studenckie

L- grupy labolatoryjne

Zaliczenie:

100 % obecności, 1 nieobecność dopuszczalna.

Przygotowanie do zajęć.

Zaliczenie prowadzenia na pływalni dużej i na zajęciach z dziećmi na małej niecce (przygotowanie dzieci przed i po zajęciach, zajęcia z terapii wodnej).

Konspekt + prowadzenie.

Znajomość tematyk poruszanych na zajęciach.

Spóźnienia nie tolerowane.

Odrabianie zajęć na grupach po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi - zgodność tematyki, udział przy organizacji zawodów dla niepełnosprawnych.

Możliwość odrabiania zajęć max. 1 nieobecność z zajęć z koncepcji Halliwick w godzinach 10.30-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kordian LachWyszukiwarka

Podobne podstrony:
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
tematyka prac 2012, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.oddechowy
fizykoterapia studia licencjackie, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, FIZYKO, WYKLADY
BIOMECHANIKA WYKŁADY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Biomechanika
FIZYKOTERAPIA TEST w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Praca własna atrofia i hipertrofia mięśniowa, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, F
FIZJOLOGIA - notatki IV zal, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.o
zaburzenia osobowości, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Psychiatria
kineza TestY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
FIZJOLOGIA -zaliczenie III (krew i krążenie), fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, e

więcej podobnych podstron