układy impulsowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe


Chodyń Karol

Jelonkiewicz Mieczysław

Kowalski Grzegorz

Sprawozdanie

Układy impulsowe, czyli

Generatory przebiegów prostokątnych (multiwibratory)

Przerzutniki astabilne, nazywane też multiwibratorami, są układami relaksacyjnymi, samo wzbudnymi, wytwarzającymi przebiegi o kształcie zbliżonym do prostokątnego.

Przerzutniki astabilne realizuje się przy zastosowaniu różnych elementów dyskretnych (tranzystorów bipolarnych i unipolarnych tranzystorów jedno-złączowych, diod tunelowych)lub układów scalonych liniowych i cyfrowych.

Najprostszy przerzutnik astabilny stanowi połączenie dwóch wzmacniaczy tranzystorowych objętych pojemnościowym dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Jak to zostało pokazane na poniższym rysunku:

Schemat 1)

0x08 graphic

Sprzężenie to jest tak silne , że tranzystory T1 iT2 przechodzą na przemian ze stanu nasycenia w stan obojętny i odwrotnie. Pracują więc jako przerzutniki elektryczne.

Załóżmy, że początkowo tranzystor T1 jest w stanie nasycenia. Napięcie na jego kolektorze jest więc równe napięciu nasycenia UCEsat.1 . Kondensator CB2 , naładowany w poprzednim cyklu pracy rozładowuje się w obwodzie +EC, RB2, kolektor-emiter T1. Rozładowanie to ma charakter wykładniczy, a stała czasowa wynosi w przybliżeniu RB2, CB2. Tranzystor T2 nie przewodzi ze względu na ujemny potencjał jego bazy. Napięcie na kolektorze tego tranzystora jest zbliżone do wartości EC. Kondensator CB1 ładuje się w obwodzie: emiter-baza T1 , RC2 , +EC. Przy prawidłowym doborze elementów układu, proces ładowania kondensatora CB1 zachodzi szybciej niż proces rozładowania kondensatora CB2. Jeżeli kondensator CB2 rozładuje się do wartości napięcia przewodzenia obwodu baza-emiter UBEP2 tranzystora T2 , to tranzystor ten zacznie przewodzić i napięcie na jego kolektorze zacznie wzrastać. Dzięki właściwościom wzmacniającym proces ten rozwija się lawinowo i kończy zmianą stanu tranzystora T1 i T2.

Tranzystor T2 jest teraz w stanie nasycenia a tranzystor T1 w stanie odcięcia. Dalej zjawiska przebiegają podobnie, z tym że rozładowuje się kondensator CB1 , a ładuje się kondensator CB2 . gdy napięcie na bazie tranzystora T1 osiągnie wartość napięcia przewodzenia UBEP1 , tranzystor ten przejdzie w stan nasycenia a tranzystor T2 w stan odcięcia. Nastąpi więc zamiana stanu tranzystora i proces zacznie się powtarzać.

0x08 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
uklady impulsowe nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
Sprawozdanie Układy cyfrowe 2007 nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
Sprawozdanie - Układy Sekwencyjne, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
Sprawozdanie - Stabilizatory Napięcia, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, sprawka
Sprawozdanie - Wzmacniacze Tranzystorowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, sprawka
Elektrotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
Elektrotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
Elektotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
Nowak Marzena - sprawozdanie strumienica, nauka, PW, sem 6, strumienica - lab MUiE
układy sekwencyjne, sem 4, Elektronika I i II, Elektronika II
Bednarek Marcin lab MIUE Sprawozdanie Wentylator, nauka, PW, sem 6, semestr VI 2009, smyk, sprawka,
strumienica sprawozdanie, nauka, PW, sem 6, semestr VI 2009, MUE, lab, strumienicagr 3lll
Przedworski spraw wentylator, nauka, PW, sem 6, semestr VI 2009, MUE, lab
Sprawozdanie elektroniaka - 1 generatory 2, sem 4, Elektronika I i II, Elektronika II, Elektr(lab)
2ichuj, sem 4, Elektronika I i II, Elektronika II, Elektr(lab)
IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls

więcej podobnych podstron