OSJANIZM, Zagadnienia romantyczne


dociekanie autentyczności

zjawisko osjanizmu

utwory Macphersona

etapy przyswajania wiedzy o twórczości Osjana (uzyskiwanej dzięki przekładom, informacjom o jego utworach oraz różnym interpretacjom roli i funkcji jego poezji)

osjanizm w Polsce: inspiracja folklorystyczna

KRASICKI:

KOŁŁĄTAJ:

INNI: