Pytania-III-rok -Inzynieria-chemiczna-II.2010, pk, wiitch, 5 semestr, inżynieria

Pobierz dokument
pytania.iii.rok.inzynieria.chemiczna.ii.2010.pk.doc
Rozmiar 28 KB

Zagadnienia do egzaminu z Inżynierii Chemicznej II

Dla Studentów III roku, kierunek; Technologia Chemiczna

 1. Rodzaje ruchu płynów

 2. Opory podczas przepływu płynu przez przewody

 3. Przesyłanie płynów

 4. Wypływ cieczy ze zbiorników

 5. Filtracja

 6. Fluidyzacja dwufazowa

 7. Pompy i wentylatory

 8. Sposoby kontaktowania faz

 9. Fluidyzacja dwufazowa gaz-ciało stałe

 10. Opadanie cząstek w płynach

 11. Pojęcia; wymiennik ciepła i masy w odniesieniu do termodynamiki technicznej

 12. Opory przenoszenia ciepła i masy

 13. Bilans masowy i cieplny wymienników: ciepła i masy

 14. Gradient temperatury

 15. Rodzaje ruch ciepła

 16. Przewodzenie ciepła

 17. Wnikanie ciepła

 18. Przenikanie ciepła

 19. Promieniowanie cieplne

 20. Izolacja cieplna

 21. Ruch ciepła przez konwekcję

 22. Analogia między ruchem ciepła, a ruchem masy

 23. Obliczanie wymienników ciepła.

 24. Przeciwprądowy i współprądowy przepływ płynów

 25. Sposoby wyrażania stężeń

 26. Rodzaje ruchu masy

 27. Wnikanie masy

 28. Przenikanie masy

 29. Analogie między transportem pędu, ciepła i masy

 30. Bilanse materiałowe ciągłych wymienników masy

 31. Metody obliczania gabarytów wymiennika masy

 32. Absorpcja

 33. Destylacja

 34. Rektyfikacja

 35. Ekstrakcja

 36. Bilanse masowe i linie operacyjne dla pełnego zestawu rektyfikacyjnego

 37. Minimalna i optymalna ilość powrotu

 38. Stan cieplny surówki

 39. Metody wyznaczenia wysokości kolumn rektyfikacyjnych

 40. Zagadnienia bilansowe w procesach absorpcji i desorpcji

 41. Statyka suszenia

 42. Bilans masowy i cieplny suszarki

 43. Kinetyka procesu suszenia

 44. Gazy wilgotne

 45. Wykresy psychrometryczne


Pobierz dokument
pytania.iii.rok.inzynieria.chemiczna.ii.2010.pk.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INŻYNIERIA, Technologia chemiczna, I stopień, III rok, Inżynieria chemiczna, Wykłady
III ROK TECHNOLOGIA CHEMICZNA, zagadnienia do egzaminu PIM
roslinki pytania, III rok
III ROK TECHNOLOGIA CHEMICZNA zagadnienia do egzaminu PIM
diagno pytania, III rok, Diagnostyka laboratoryjna, Egzamin, Giełdy
III rok, Chirurgia stom. zaliczenie 2010 moje
Mikroby-pytania, = III ROK =, = Mikrobiologia =, = Egzamin i zaliczenie praktyczne=, =Egzamin=
metody msp, Studia, I semestr III rok, Inżynieria genetyczna
kisielnicki pytania, III rok Zarządzanie UW
ogrodnictwoII koło, Notatki Rolnictwo, III Rok, ogrodnictwo, Warzywnictwo, II koło
propedeutyka pytania, III ROK, VI SEMESTR, Propedeutyka kształtowania przestrzeni
oceny nasiennictwo III rok lista stud 2009 2010
III rok- diagnoza-cwiczenia - Diagnoza psychologiczna cwiczenia, syllabusy semestr 6
Pytania-1, pk, wiitch, 4 semestr, PTCH
III rok NST - zaliczenie GPP, Studia, Geodezja, VI SEMESTR, Geodezyjne pomiary przemieszczeń, od Mat
III rok- diagnoza-wyklad - diagnoza wyklad sylabus, syllabusy semestr 6
Sylabus III rok -Profil zawodowy sąd - Sylabus A. Roszkowska, syllabusy semestr 6
polimery, pk, wiitch, 4 semestr, technologia tworzyw sztucznych

więcej podobnych podstron