3584


Prędkość 

Definicja

Powiązane rozdziały

Definicja prędkości skalarnie

0x01 graphic

Definicja prędkości wektorowo

  0x01 graphic

postać różniczkowa (prędkość chwilowa):

skalarnie: 0x01 graphic

wektorowo: 0x01 graphic

 

 

Wiadomości o prędkości w rozdziałach: , Prędkość - czytanki

Inne ważne wzory związane z prędkością:
Droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym.

Przyspieszenie

Prędkość 

Definicja

Powiązane rozdziały

Postać skalarna

0x01 graphic

Postać wektorowa

0x01 graphic

Przyspieszenie chwilowe

0x01 graphic

 

Przyspieszenie w zadaniach (użyteczne wzory)

Rodzaj ruchu

Wartość chwilowa przyspieszenia

Odnośniki do rozdziałów

Ruch jednostajny,
v = const

a = 0
gdy prędkość nie zmienia się, a musi być równe 0

 

Ruch jednostajnie zmienny 
(a = const)

a różne od 0 i stałe

Ruch po okręgu

przyspieszenie
dośrodkowe/odśrodkowe

0x01 graphic

0x01 graphic

Droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym

Wzór

Uwagi

Odnośniki do rozdziałów

Ruch jednostajny

S = v t

Podstawowa postać wynikająca z definicji prędkości

Ruch jednostajnie zmienny (przyspieszony lub opóźniony)

0x01 graphic

Prosta, łatwa w przekształceniach bardzo użyteczna w zadaniach(!), dziwnie „niedoceniana” postać wzoru na drogę.

Patrz także:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Najczęściej spotykana postać, wygodna, gdy znamy przyspieszenie.

0x01 graphic

Postać użyteczna w wielu zastosowaniach gdy nie ma podanego czasu

Ruch po okręgu

Wielkość

Wzór

Uwagi, odnośniki do rozdziałów

kąt wyrażony w radianach

0x01 graphic

Rozdział: Ruch po okręgu

prędkość kątowa

0x01 graphic

∆α - kąt zakreślony przez promień wodzący (w radianach)
t - czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)
L - długość drogi przebytej wzdłuż łuku okręgu (w układzie SI w metrach m)
R - promień okręgu
v
- prędkość liniowa
ω - prędkość kątowa (w rad/s, lub 1/s = s-1)

związek między prędkością liniową i prędkością kątową

0x01 graphic

przyspieszenie dośrodkowe
(także wartość przyspieszenia odśrodkowego)

0x01 graphic

adośr = ω2·R  

Okres ruchu po okręgu
(czas jednego pełnego obrotu)

0x01 graphic

T - okres ruchu (w sekundach s)
N -
ilość wykonanych (również niepełnych, wtedy będzie ułamek) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t
- czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)

f - częstotliwość (w Hz = 1/s = s-1)

Częstotliwość (ilość obrotów na jednostkę czasu)

0x01 graphic

Użyteczne wzory:

0x01 graphic

ω = 2 π

0x01 graphic

Droga w ruchu jednostajnym po okręgu

 S =  ω R t

  - prędkość kątowa
 R - promień okręgu
 t - czas
Po okrążeniu całego okręgu punkt materialny kontynuuje ruch wzdłuż tego samego toru, jednak ciągle dodając nowo przebywane odcinki.

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3584
3584
3584
02 Bochenek docid 3584 Nieznany (2)
200405 3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
3584
cele lekcja9 3584

więcej podobnych podstron