FIZYKA~6, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, lab-fizyka, Moduł sztywności

Pobierz dokument
fizyka7E6.agh.agh.programinski.laborki.laborki.doc
Rozmiar 99 KB

EAiE

Imię Nazwisko:

1.Michał Machowski

2.Piotr Maj

Rok: I

Grupa: 3

Zespół: 11

Pracownia fizyczna I

Temat: Moduł sztywności

Nr ćwiczenia:

12

Data wykon:

18.03.1997

Data oddania:

Zwrot do pop:

Data oddania:

Data zalicz:

Ocena:

I.Wstęp

Modułem sztywności G nazywamy stosunek naprężenia stycznego  do wywołanego przez nie odkształcenia postaci γ.

W celu wyznaczenia G wykorzystujemy zjawisko skręcenia pręta, gdyż podatność materiału na skręcenie zależy wyłącznie od modułu sztywności G i rozmiarów geometrycznych pręta.

Ćwiczenie wykorzystuje dynamiczną metodę pomiaru modułu sztywności,

otrzymujemy zależność:

  1. Tabela pomiarów

Pomiary średnicy

Lp.

Średnica pręta

miedzianego

[mm]

Średnica pręta stalowego

[mm]

Średnica pręta mosiężnego

[mm]

1

1,96

2,00

1,94

2

1,96

2,00

1,95

3

1,95

1,99

1,94

4

1,98

2,00

1,93

5

1,94

2,00

1,93

6

1,96

2,02

1,94

7

1,95

2,02

1,93

8

1,95

1,99

1,92

9

1,95

2,00

1,92

10

1,96

2,01

1,95

Wartości średnie:

-pręt stalowy - 0,002003 m.,

-pręt miedziany - 0,00195 m.,

-pręt mosiężny - 0,00197 m.

Wszystkie pomiary obarczone są błędem co najmniej 0,00001 m.

Zmierzone długości prętów:

- stalowy - 0,442 m.

- mosiężny - 0,438 m.

- miedziany - 0,438 m.

Pomiary długości obarczone są błędem 0,001 m.

Wymiary i masy brył odciążających:

- obręcz czarna:

- obręcz chromowana:

- odważniki:

m=0,138kg

r =0,074m.

Masy wyznaczone są z dokładnością 0,001kg, pomiary długości obarczone są błędem 0,00001m.

Pomiary 10 okresów drgań:

Materiał

  1. pręt

nieobciążony

t - obręcz czarna

t - obręcz chromowana

t - odważniki

23,663

32,5

33,12

25,47

23,66

32,41

33,22

25,22

miedź

23,4

32,12

33,00

25,41

23,25

31,91

32,78

25,53

32,41

32,18

32,90

25,65

17,00

23,19

23,43

18,28

16,82

23,25

23,68

18,15

stal

17,00

23,00

23,50

18,00

16,87

23,28

23,62

18,16

17,06

23,16

23,60

18,12

26,25

36,00

36,78

28,59

26,47

35,91

37,09

28,66

mosiądz

26,28

36,03

36,19

28,44

26,19

35,95

37,84

28,67

26,09

36,01

36,99

28,42

Obliczone średnie okresy drgań:

Materiał

T - pręt nieobciążony

[s]

T - obręcz czarna

[s]

T - obręcz chromowana

[s]

T - odważniki

[s]

stal

1,695

2,3176

2,3566

1,8142

miedź

2,347

3,2224

3,3004

2,546

mosiądz

2,6256

3,598

3,6922

2,8556

Obliczone momenty bezwładności:

- obręcz czarna

-obręcz chromowana

- układ odważników

Obliczanie modułu sztywności.

Moduł sztywności obliczamy ze wzoru:

dla pręta stalowego otrzymujemy:

- obręcz czarna

- obręcz chromowana

- odważniki

Wartość średnia:

dla pręta miedzianego wartość średnia G wynosi:

dla pręta mosiężnego wartość średnia:

Oszacowanie błędów pomiarów.

Oszacowania dokonano na podstawie prawa przenoszenia błędów dla przypadku pręta stalowego i czarnej obręczy

=

=

=

=

Sumaryczny błąd pomiaru:

G =

Błąd popełniony przy pozostałych pomiarach jest analogiczny

III.Wnioski

Obliczone wartości modułu sztywności zgadzają się w granicach oszacowanego błędu z wartościami tablicowymi.

Przy szacowaniu błędu można zauważyć że błędy wnoszone przez pomiar czasu i długości są najmniejsze, a błędy wnoszone przez pomiar średnicy pręta i masy obciążeń są zbliżone


Pobierz dokument
fizyka7E6.agh.agh.programinski.laborki.laborki.doc
Rozmiar 99 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizyka 14b, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, fiz lab, franko
Polarymetr Laurenta, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, Polarymet
cw 13 - Lepkosc, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, Struna i Krzy
Fizyka 9, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, fiz lab, franko
cw41 - Busola Stycznych, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, Strun
FIZYK~51, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, SOCZEWKI
FIZ5=, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, 052 zalamanie dla ciecz
Fizyka 12b, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, fiz lab, franko
Fizyka 34c, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, fiz lab, franko
43.teoria, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, Trust i Mikele
Fizyka 34b, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, fiz lab, franko
Oscyloskop, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laboratorium, lab-fizyka, Oscylo
Moment bezwładności bryły sztywnej, AGH, agh, programinski, Laborki, Laborki, Lab, FIZYKA - Laborato

więcej podobnych podstron