pbimas, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS

Pobierz dokument
pbimas.pbimas.fratczak.pbimas.doc
Rozmiar 13 KB

Część z PB
1. CAPI rozwiń skrót i podaj zalety
2. Rodzaje błędów nielosowych, przykłady
3. Co to jest rzetelność
4. Nieterenowe metody nadzoru ankieterów
5. Na czym polega badanie kohort
6. Policzyć wyznacznik alfa-Cronbacha i zinterpretować
7. Lista województw z liczbą mieszkańców, wylosować 3 w zależności od udziału liczby ich mieszkańców w całej populacji, korzystając z tablic liczb losowych
8. wyznaczyć liczebność próby, podana tabelka z liczebnościami poszczególnych warstw i z Sh - losowanie warstwowe
9. podany odsetek osób które wezmą udział w głosowaniu mamy przebadać 200 osób, zaproponuj sposób losowania i podaj przykładowe jednostki na podstawie tablic losowych. 
10. tabelka dla 2 państw i 2 zmiennych, podana próba losowa, liczba zrealizowanych ankiet i deff. Oceń czy dane są satysfakcjonujące i co można by było zmienić, żeby to poprawić.

Część z MAS-u
1. Podana funkcja gęstości ciągła. Wyznaczyć Metodą momentów estymator, sprawdź czy obciążony i czy efektywny.
2. Zadanie na test ilorazu wiarygodności.
3. Zadanie od Ptak Chmielewskiej, wybrać ilość zmiennych i podać kryteria wyboru i interpretacja wektorów.
4. wyznaczyć wartość oczekiwaną wektora x1 pod warunkiem x2 - zadania od grzędy ćw 2 zad 9
5. Zadanie z porównywania wektorów wartości oczekiwanej - weryfikacja hipotezy.- ćw 2 zad 12
6. Podaj wzór i opisz słownie 2 wzory na sumę zmiennych losowych
7. Na czym polega test ilorazu wiarygodności
8. Takie wykresy 3D z rozkładu funkcji wielowymiarowej i trzeba było zinterpretować, to jest chyba w slajdach z 4 wykładu od Frątczak
9. Podaj rozkład i statystykę średniej x gdy wektor x ma rozkład normalny
10. własności wektora x mającego rozkład normalny


Pobierz dokument
pbimas.pbimas.fratczak.pbimas.doc
Rozmiar 13 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania na estymację i weryfikację hipotez - repetytorium, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, P
Cw24 25IV, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, PBiMAS cw123, Materiały do ćwiczeń PBiMASI-cz.I.I
ESTYMACJA I WERYFIKACJA - wzory - repetytorium, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, PBiMAS cw123
Cw17 18IV, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, PBiMAS cw123, Materiały do ćwiczeń PBiMASI-cz.I.I
Cw8 9 15 16V, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, PBiMAS cw123, Materiały do ćwiczeń PBiMASI-cz.
opis zbiorow, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS, PBiMAS cw123, PBiMAS cw123, Materiały do ćwiczeń PBiMASI-cz.
pbimas lipiec12
dr Anna Frątczak - Zagadnienia do egzaminu z filozofii, Notatki, Dziennikarstwo i komunikacja społec
WZORY2, Metody statystyczne I, Frątczak
wzory1, Metody statystyczne I, Frątczak
20 E Frątczak, Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie
chemia fizyczna laboratoria, iwona-chem. fiz. ćw. 33, Iwona Frątczak

więcej podobnych podstron